daily pastebin goal
11%
SHARE
TWEET

Blabla

a guest Oct 1st, 2009 759 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Boken De övergivnas armé har orsakat starka reaktioner. Författarna visar hur hobbyn rollspel "förmedlar idéer om avancerat våld och tortyr, vapen och droger, sadistiska terror- och avrättningsemetoder och sprider rasism och kvinnoförakt
  2. Ledande rollspelsföreträdare har, enligt författaren Didi Örnstedt, svarat med en intensiv kampanj för att skandalisera upphovsmännen.
  3.     ­ Vi har också blivit utsatta för direkta hot. Det har lett till att vi har fått föreläsa under polisbevakning, säger Didi Örnstedt.
  4.     Dramapedagogen Didi Örnstedt och konstnären Björn Sjöstedt, som har skrivit boken tillsammans, är aktiva föreläsare om masskultur som förebild för barn och ungdomar. De har studerat rollspelens verkningar i över tio år och bland annat föreläst i Rikspolisstyrelsens och Skolverkets regi.
  5.     När boken gavs ut av Norstedts i augusti uppstod en häftig debatt, bland annat på förlagets hemsida. I samband med debatten lades boken ut i sin helhet på en amerikansk hemsida på Internet. Efter hot om rättsliga åtgärder, genom Förläggareföreningen, har webföretaget Geocities stängt den aktuella hemsidan.
  6.     Förläggaren, Dan Israel, tolkar intrånget i upphovsrätten som ett budskap: "Ger ni ut något som vi inte gillar så ska vi se till att det kostar er".
  7.     - Det normala är att kopiera ett verk för att man vill ha det. Här är det tvärt om, säger Dan Israel, som betraktar tilltaget som en modern form av bokbränning.
  8.     Den eller de personer som la ut boken på en gratissida hos det amerikanska webföretaget är inte identifierade. Handlingen strider mot svensk, amerikansk samt internationell upphovsrätt som regleras i Bernkonventionen.
  9.     Enligt ett svenskt lagförslag ska straffansvar för upplåtande av plats på webben inträda i samma stund det påpekas att ett dokument är illegalt (prop 1997/98:15). Enligt Förläggareföreningens jurist, Anitha Forssberg, kan lagen träda i kraft i vår.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top