SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 22nd, 2019 102 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Hei,
 2.  
 3.  
 4.  
 5. I utgangspunktet kan man fotografere så mye man vil på offentlige steder, som ute på gaten, i en park og offentlige bygninger. I følge justis- og beredskapsdepartementet er offentlig sted definert som "…et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller sted hvor slik ferdsel rent faktisk finner sted". Dette gjelder selv om personer som blir avbildet ikke har gitt samtykke. Det er likevel ikke lov å dele bilder andre uten samtykke fra den som er avbildet.
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Det finnes imidlertid noen viktige unntak også på offentlig sted. I noen tilfeller kan det være straffbart å ta bilder av andre når de ikke ønsker det. Ut fra omstendighetene i saken kan det regnes som "hensynsløs" atferd etter straffeloven. I straffeloven § 266 står det at "den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år".
 10.  
 11.  
 12.  
 13. På privat eiendom kan eier, som følge av eiendomsretten sin, legge ned restriksjoner eller forbud mot fotografering hvis de ønsker.
 14.  
 15.  
 16.  
 17. Har du tatt bilde av en person, kan du ikke publisere bildet eller vise det offentlig uten samtykke fra den som er avbildet, jf. åndsverksloven § 45c. Det finnes viktige unntak fra denne regelen. Hvis det er snakk om bilder med aktuell og allmenn interesse, der avbildningen av personer er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, eller bildet gjengir en forsamling, kan bildet publiseres eller gjengis offentlig uten samtykke fra de som er avbildet.
 18.  
 19.  
 20.  
 21. Når man skal publisere eller dele bilder der personer er motivet, må man også forholde seg til personopplysningsloven. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der aktiviteten eller hendelsen på bildet er det egentlige motivet. Hvem som er på bildet er mindre viktig enn hovedinnholdet. Slike bilder kan gjengis offentlig uten samtykke fra de som er avbildet så lenge bildet gjengir forsamlinger eller hendelser som har allmenn interesse. Når hovedformålet med et bilde er å avbilde en eller flere bestemte personer (portretter) skal man alltid ha samtykke fra de som er avbildet før bildet offentliggjøres. Man må imidlertid være klar over at selv om publiseringen av et situasjonsbilde ikke MÅ baseres på et samtykke, vil det fortsatt være en behandling av personopplysninger som må oppfylle et av de andre rettslige grunnlagene i personopplysningsloven, så fremt man kan kjenne igjen enkeltpersoner på bildet.
 22.  
 23.  
 24.  
 25. Det kan være vanskelig å avgjøre forskjellen på et situasjonsbilde og portrettbilde, eller om situasjonen kan være krenkende for noen. Som hovedregel bør man derfor alltid be om samtykke dersom bilder eller filmer deles.
 26.  
 27.  
 28.  
 29. Håper dette var oppklarende!
 30.  
 31.  
 32.  
 33. Med vennlig hilsen
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.    
 39.  
 40. Zonera Rafiq
 41.  
 42. rådgiver
 43.  
 44.  
 45.  
 46. Oslo politidistrikt
 47.    
 48.  
 49. Stab for virksomhetsstyring
 50.  
 51. Juridisk seksjon
 52.    
 53.  
 54. Telefon:
 55.    
 56.  
 57. 22 66 86 54
 58.    
 59.  
 60. E-post:
 61.    
 62.  
 63. zonera.rafiq@politiet.no
 64.    
 65.  
 66. www.politi.no
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top