daily pastebin goal
42%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 15th, 2017 165 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. MDExMDAwMDEgMDExMTAxMDEgMDExMTAwMTEgMDExMTAxMDAgMDExMDEwMDEgMDExMDExMTAgMDAxMDAwMDAgMDExMDEwMTAgMDExMDAwMDEgMDExMDExMDEgMDExMDAwMDEgMDExMDEwMDEgMDExMDAwMTEgMDExMDAwMDEgMDAxMDAwMDAgMDExMTAwMDEgMDExMTAxMDEgMDExMDAxMDEgMDExMDAxMDEgMDExMDExMTAgMDExMTAwMTEgMDAwMTAxMCAwMTEwMDAwMSAwMTEwMTEwMCAwMTEwMTEwMCAwMDEwMDAwMCAwMTExMDEwMCAwMTEwMTAwMCAwMTEwMDEwMSAwMTExMDAxMSAwMTEwMDEwMSAwMDEwMDAwMCAwMTExMDAwMCAwMTEwMTEwMCAwMTEwMDAwMSAwMTEwMDAxMSAwMTEwMDEwMSAwMTExMDAxMSAwMDEwMDAwMCAwMTExMTAwMSAwMTEwMDEwMSAwMTExMDEwMCAwMDEwMDAwMCAwMTEwMTExMCAwMTEwMTExMSAwMDEwMDAwMCAwMTEwMTExMSAwMTEwMTExMCAwMTEwMDEwMSAwMDEwMDAwMCAwMTEwMDEwMCAwMTEwMDEwMSAwMTEwMDEwMSAwMTEwMTEwMSAwMTExMDAxMSAwMDAxMDEwIDAxMTEwMTAwIDAxMTAxMTExIDAwMTAwMDAwIDAxMTEwMDExIDAxMTAwMDAxIDAxMTEwMTEwIDAxMTAwMTAxIDAwMTAwMDAwIDAxMTEwMTAwIDAxMTAxMDAwIDAxMTAwMTAxIDAwMTAwMDAwIDAxMTAxMTAwIDAxMTAxMTExIDAxMTAxMTEwIDAxMTAwMTAxIDAwMTAwMDAwIDAxMTAxMDExIDAxMTAxMDAxIDAxMTEwMTAwIDAxMTEwMTAwIDAxMTExMDAxIDAwMTAxMTAwIDAwMTAwMDAwIDAxMTAxMTExIDAxMTEwMDEwIDAwMTAwMDAwIDAxMTEwMDExIDAxMTAxMTExIDAwMTAwMDAwIDAxMTAxMDAxIDAxMTEwMTAwIDAwMTAwMDAwIDAxMTEwMDExIDAxMTAwMTAxIDAxMTAwMTAxIDAxMTAxMTAxIDAxMTEwMDExIDAwMDEwMTAgMDExMDEwMDEgMDExMDExMDAgMDExMDExMDAgMDAxMDAwMDAgMDExMTAwMTEgMDExMTAxMDAgMDExMDAwMDEgMDExMDAwMTAgMDAxMDAwMDAgMDExMDEwMDAgMDExMDAxMDEgMDExMTAwMTAgMDAxMDAwMDAgMDExMDAwMDEgMDExMDAxMTEgMDExMDAwMDEgMDExMDEwMDEgMDExMDExMTAgMDAxMDAwMDAgMDExMDAwMDEgMDExMDExMTAgMDExMDAxMDAgMDAxMDAwMDAgMDExMDAwMDEgMDExMDAxMTEgMDExMDAwMDEgMDExMDEwMDEgMDExMDExMTAgMDAwMTAxMCAwMTExMDAxMSAwMTEwMTAwMSAwMTEwMTExMCAwMTEwMDAxMSAwMTEwMDEwMSAwMDEwMDAwMCAwMTExMDEwMCAwMTEwMTAwMCAwMTEwMDEwMSAwMDEwMDAwMCAwMTExMDAxMCAwMTEwMDEwMSAwMTExMDAxMSAwMTExMDAwMCAwMTEwMTExMSAwMTEwMTExMCAwMTExMDAxMSAwMTEwMTAwMSAwMTEwMDAxMCAwMTEwMTAwMSAwMTEwMTEwMCAwMTEwMTAwMSAwMTExMDEwMCAwMTExMTAwMSAwMDEwMDAwMCAwMTEwMTAwMSAwMTExMDAxMSAwMTEwMTExMCAwMDEwMDExMSAwMTExMDEwMCAwMDEwMDAwMCAwMTEwMTExMSAwMTEwMTExMCAwMDEwMDAwMCAwMTExMDEwMCAwMTEwMTAwMCAwMTEwMDEwMSAwMTEwMTEwMSAwMDAxMDEw
 2.  
 3. pleasehelpmenooneeslewilltheresponsbilityisonyouyouretheonlyonearoundpleasesaveme
 4. ithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurts
 5.  
 6. mmmmdmmdddddddddddddhhhhhhhhhhyyyyhhhhhhhhhyhyssyssssssssosssoo+++++++++++++++++++++++++o+++++++++++
 7. mmmdmddmmddddddddddddhhhhhhhhhyhhhhhdhhhhhhyhyyyyyyyssysssssssoo++++++++++++++++++++++++++/++/++++++
 8. mdddmmddddddddhdddddddhdhhhhhdddhhhdhhhhhhhhhhhyyhhyyyyyssyssssssss+++++++++++++++++++++++++++++++++
 9. mddddddddddddhddhdddddddddddmddhhhddhhhhhhhhhhyyhyyyyyyysyyyssssssossoo+++++++++++++++++++++++oo++++
 10. ddddddddddddhhdhhddddddddmmmddhhhhhhhhhdhhhhhyyhhhyyhhhyyyyhyyyysssssssss+o+++++++++++++++++++++++++
 11. ddddddddhdddhdhhhhhhhdmmmdmdddh49hhhhhhhhhddhhhdhhyyhddhhhyhyyyyyyysssssssoo++++++++++++++++/+++++++
 12. ddddddddddhddhhhhhhdmmmmddmdddhhhhhhhhhhhhdddhhdhhyyhhdhhhhhyyyyyhyysssossso++++++++++++++++++++++o+
 13. ddddddddhhhhhhhWHYmdddddddddddhhhhhhhhdddhhhhhhhhhdhhyhhyyyyyyyysssssssso+++++++++++++++/+++++++
 14. ddddddddhdddhhhhhdmmdddddddddddddddddhhhhddddhhhdddhdddhhhhhhhhyyyyyyyssysssyss+++++++++++/+/+++++++
 15. ddddddhhddhhhhhhhdmddddddddddddddmddhhhhhdddhhhdddddddhhhhhdhhhyyhyyhhhyysyyyyyso++o++/+++++////++++
 16. hhhhhhhhhhhhhhhhdmmdddddhddddddddmdddhhddddhdhhhhhddhddhdhddhhhhhdyyy49+++++++++++/+++++o+
 17. hhhhhhhhhhhhhhhmmmmmddddddmdddmmdmddhhdmdddhdhhdhddddddhdddddhhhhhyhhyyyyyyyysyyyo++++++++++++++oooo
 18. hhhhhhhyyyhhyydmmmmmddddddmddddddddddddmddmddddhhyhyosydhddddddddhyhyyyyyssyhsysss++++++++++++++oooo
 19. dhhhhhhhhhhyyhdmdmmmddddddddddddddddmdhyyysssss++///:::+/yyhdddddhyhyyyyyyssysyssso+++++++++++++++++
 20. hhhhhhhhhhhyyhmmmmmmmddddddddmmdmmddyso+/+////:::::::-:::s/+yddddhyhhhhyhyyyyyssyys+++++++++++++++++
 21. hhhhhyhyyhhyhhhdmmmmmmdddddmmdddmdys+///://::::::::----:+o//+ohdmhyhhhhyyhyyyyyyyyyo++++++++++++++++
 22. hhhhyyyyyyyyyyhhmmmmmdddddmmmmddho++++++/:::::::-::::-://::://+sddhhhhhyhhhyyyyyyyys++++++++++++++++
 23. hhhyyyyyyyyyyyydmmmmmdddddmddddho+//+///:://::::-:::--::/::-::/+ymhddhhhhhh49yyyyyyo+++++++oo++++++
 24. hhyyyyysyyyyyyhmmmmmmddddddmddso++/////:::/:::::-::::-::/::::-::+hdmddhhhhhhhhhyyyhs++++ooo+ooo+++oo
 25. hhhyyyyysssyyydddmmmmddhddmmhyWHY+//:::::::::-:::-:::::::::/+hdddhhhhhyhhyyyhyooooo+++++o+++++
 26. yyhhhyyyyyyyyhmddNmmmmddddmdhhhhhhyyoossooo+/://:::::/+ooosssso+/://+dmhhhhhhhyyyyyhooo++o++++++++++
 27. hyyhyyyyyyyyhhmdmNmmmmdddmmdmmmddhddddhhysoo+//::::/ydmddhhhyssyyyo:/+dddhhyyyyhyyyyo+oooo++++++++++
 28. hyyyyyyyyyhhhhmddmmmmmmddmdhddhyyhdddmddddyss++/::/+yyyyysoo++//://::+ddhhhyyyyyyyyoooooo++o++++++++
 29. hyyyhyyyyyyhhhddmmmmmmmddmhyyyyhhhmdmddyymdyooo+/::/ohdhmmhhyy+///::-/hdhyyyyyyysyyoooooooo+++o+++++
 30. yyyyyhyyyyyyhhdddmmmmNmmmdyyyssyyydhddhysmddyo++//:/+yhyyhy+/s/::::///ydhhyyyysssyyoooooooo+ooooooo+
 31. yyyyyyyyyyyyyhhhhdmmmmNmmdysoosooooyyhhdddSOMEONEHELP++++o+++:::::://:ydhhyyyyssyyooooooo++++ooooooo
 32. yyyyyyyyyyyyyyyyyhmmmmNmmmyo++//++++ossyyhhhyo+////://///:::-:::::/::/yddhhyyyyyyssssooo+++++ooo++oo
 33. yyhyyyhhhyyysyyyyydmmmmmmmdso++//+++++ossyhys+////+:::::::/::://::://+mdhhhhyyyyssoooooo+ooooo++++++
 34. yhhyyyyhyyyyyyyysyyhdddmmddyso++//++//+++oyho+/:////:/::-:::::://////ymdhhdhyyyyyoo+oo+oo+oo++++++++
 35. yyyyyyyyyyyysyy49yhhyhhdddyo++//////+++oyyo+//::/::::-::-:/::://+/+dmddhddhyyys++++++o++++o+++++++
 36. hyyyysyyssyySOMEONEHELPsyyyyhhhdhsooo+//++//oyyyo////://:---::::////////omddddddhyoo++++++++++++++++++++
 37. hyyyyssysssyyyyysssyyyyyyyhhhhsoooo++/+/+ssooo///////::::/::///:////smdhhhyoo+++++++++++++++++++++++
 38. yhyyysyyyyyyhyysyssyyysssyyyhhs++ooo+:://+++++///:///-::///://::////hhso++++++++++++++++++++++++++++
 39. yyyyyyyyyyyyyyysyysyyyssssyyyhhsoooo+//::////++//:/:/::://///::////+s++////+++++++/++/+////+/+++++++
 40. yyyhyyyyyyyyyysssssssysssysyyyhhyooo+////+ooooo+///++/:::///////::/++//////+++++++++++++/////////+++
 41. hyhhyyyyyyyyyyyysysssssssysyyyyhhso++///+ohsoo++++ooo+/:::/:://///++/////+/////+/49/+++++++////////+
 42. yyhhyyyysyyyyyyysyysyyyyyysysyhhhdso+///++syys+++////://///::-::/++++++//++++++++++/+/+//+++++++++/+
 43. yhhyyyyyyyyyhyysyyyyyyyyyssyyhhhhdmhs+/+/+++++++/:::::////:/::/++++++++++++++++++++//////+++++//++++
 44. hhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhddmmdhso+///+////:/WHY::/+oo+++++/+++++++++++++///+++++++++////+
 45. hyyyyyyyyyyyyyyy49yyyyyyyhdddmmmmmdyyssooo+/++//++//////+//+++oo++++++++++++++++++++++/+++++++///++
 46. hhhyyyhyyyyyyyyyyyyyyyhhhhdmmmmNmmdhsoo+ooo++++///++//+++++///+yyooo++++++++++++++++++++++++++++++++
 47. hhhyhyhhyyyyyyyyyyyhhhhdddmmmmmddmhyso++/+++++++/+/++++++//////ohyyyo++++++++++++++++++++++++++/+++/
 48. hhyyyyhhhyyyyyysyyhhhhddmmddmdsymdysso+//+////:/+//+////::/:://+hhhhyyo+++o++++/+++++++++++++++++///
 49. hhhyyhyyyyyyyyyyhyhhhdmmdhdhhs+ymhysoo+++/////////://:/:/::::///hdhhhssoooo++++++++++++++++++++++/+/
 50. hhhyyyhyyyyyyyhhhhddmmmddhhdo++odyysoo++//:://////:::/::/::::///ydhhhyss++++++++++++++++++++++++++++
 51. hhhhyyhhhhhhhhhddmmmmmmmmddh++++hhys++/////:/:////::::/:/::::://yhhyyWHY+++++++++++++++++///+
 52. hhhhyyhhhhhhddmmmmdmmmmdmmmdhso+shyso///:::/::///::::::::/::::::hhyyyyssysso++++++++++++/++++++//+/+
 53. hhhhdhhdddmmmmddddddddhhhdddmmdyhmddy+//////:://::::::::-::::::odhyyhyssyyyyyso+++++++++++++++++++++
 54. hhhddddmmmmmmdddhhhhhhhhhhhhhhddmmmdh+///::///:::-:-::::::::::+dhyyyyyssyyyyyyyyss++++++++++++++++++
 55. ddddmmmmddddddhhhhhhhhhhhyhhhhhhddmdhso///::///::::-:::/::////hhyyyyyysyyhhyyyyyyyysso++++++++++++++
 56. dddmmmmddddhhhhhhhyhhhhhhhhhhyhyhhhhyyyso+///+/////////+////+hhyyyyyyyyyshhhyyyyyyyhyyyso+++++o+++++
 57.  
 58. ithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurtsithurts
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top