SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 17th, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Prosze napisac program w ktorum alokowana
 2. // dynamicznie pamiec dla tablicy znakowej
 3. // przechowujacej lanuch (nazwe towaru), a bedacej w czesci prywatnej klasy "towar"
 4. // Ponadto w tej klasie jest pole prywatne przechowujące ilosć obiektw tej klasy
 5. //czy ilosc towarow. We funkcji main jest tworozny obiekt tej klasy o nazwie
 6. //pierwszy inicjalizowany domyslnie lanuchem
 7. //jakis towar . Poza tym prosze utworzyc inny obiekt tej klasy o nazwie
 8. //drugi inicjalozwany lanuchem towar nr 2
 9. //Prose utworzyc kolejny obiekt tej klasy o nazwie trzeci,
 10. //W TEJ SAMEJ LINICJE, prosze go zainicjalizowac przy pomocy
 11. //drygiego obiektu tej klasy instrukcja, ktorej fragment ma postac
 12. //trzeci = pierwszy. Prosze wypisac przy pomoc odpowiednnej metody klasy
 13. //drukuj zawartosci dwoch obiektow z odpowiednim komentarzem
 14.  
 15. #include <iostream>
 16.  
 17. void problem_z_alokacja();
 18.  
 19. void problem_z_alokacja() {
 20.   std::cerr<< "Problem z alokacja pamieci "<<std::endl;
 21. };
 22.  
 23. class towar
 24. {
 25.   char *nazwa_towaru;
 26.  
 27. public:
 28.   towar();
 29.   towar(char *);
 30.   towar(const towar &);
 31.   towar operator=(towar &);
 32.   static int ilosc;
 33.   ~towar();
 34.  
 35.   void drukuj();
 36. };
 37.  
 38. int towar::ilosc = 0;
 39.  
 40. towar::towar()
 41. {
 42.  
 43.   nazwa_towaru = new char[20];
 44.   std::set_new_handler(problem_z_alokacja);
 45.   strcpy(nazwa_towaru, "jakis towar");
 46.   ilosc++;
 47. }
 48.  
 49. towar::towar(char *n)
 50. {
 51.   nazwa_towaru = new char[strlen(n) + 1];
 52.   std::set_new_handler(problem_z_alokacja);
 53.   strcpy(nazwa_towaru, n);
 54. };
 55.  
 56. towar::towar(const towar&t) {
 57.   nazwa_towaru = new char[strlen(t.nazwa_towaru) + 1];
 58.   std::set_new_handler(problem_z_alokacja);
 59.   strcpy(nazwa_towaru, t.nazwa_towaru);
 60.  
 61. };
 62.  
 63. towar towar::operator=(towar &t) {
 64.   if(this == &t) return *this;
 65.   delete[] nazwa_towaru;
 66.   nazwa_towaru = new char[strlen(t.nazwa_towaru) + 1];
 67.   std::set_new_handler(problem_z_alokacja);
 68.   strcpy(nazwa_towaru, t.nazwa_towaru);
 69.   return *this;
 70. }
 71. towar::~towar() {
 72.   delete[] nazwa_towaru;
 73.   ilosc--;
 74. };
 75.  
 76. void towar::drukuj() {
 77.   std::cout<<"Nazwa towaru: "<<nazwa_towaru<<std::endl;
 78. }
 79.  
 80. int main()
 81. {
 82.   towar pierwszy;
 83.   towar drugi("towar nr 2");
 84.   towar trzeci = pierwszy;
 85.  
 86.   pierwszy.drukuj();
 87.   drugi.drukuj();
 88.   trzeci.drukuj();
 89.   return 0;
 90. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top