SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. //
 3. // Program wyswietlajacy szescian w rzucie perspektywicznym. Dlugosc boku szescianu
 4. // moze byc interaktywnie zmieniana za pomoca klwiszy '+' i '-'.
 5. //
 6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7. #include <GL/glut.h>
 8. #include <math.h>
 9. #include <stdio.h>
 10.  
 11. // Definicja stalych
 12. #define DLUGOSC_BOKU            5.0
 13. #define OBSERWATOR_FOV_Y        30.0  
 14. #define PI                      3.1416
 15. #define LPOZ_MAX            100
 16. #define LPOZ_MIN            3
 17. #define LPION_MAX           100
 18. #define LPION_MIN           3
 19. #define R_MAX               10.0
 20. #define WYS_MAX             5.0
 21. #define KROK_FLOAT          0.1
 22. #define X_OFFSET_SWIATLO    10
 23. #define Y_OFFSET_SWIATLO    0
 24. #define X_OFFSET_MAT        10
 25. #define Y_OFFSET_MAT        100
 26. #define X_OFFSET_OBIEKT     10
 27. #define Y_OFFSET_OBIEKT     245
 28. #define ID_MENU_SWIATLA     0
 29. #define ID_MENU_MATERIALU   1
 30. #define LPOZ_MENU_SWIATLA   10
 31. #define LPOZ_MENU_MATERIALU 5
 32. #define M_PI                3.14159
 33.  
 34. // Zmienne globalne
 35. double  bok = DLUGOSC_BOKU; // Dlugosc boku szescianu
 36. int     szerokoscOkna = 800;
 37. int     wysokoscOkna = 600;
 38. float OBSERWATOR_ODLEGLOSC = 100.0;
 39. float OBSERWATOR_OBROT_X = 20.0;
 40. float OBSERWATOR_OBROT_Y = 20.0;
 41. float OBSERWATOR_OBROT_Z = 0.0;
 42. float odlmax = 60.0;
 43. float odlmin = 5.0;
 44. float r1 = 3.0;
 45. float r2 = 3.0;
 46. float h = 4.0;
 47. float i, y, x, z;
 48. float angle = 0;
 49. float r = 10; //Wewnetrzny
 50. float H = 2.598;
 51. float R = 10 + 2.598; //R + wysokosc trojkata rownobocznego
 52. float R1 = 11.5;
 53. float R2 = 13;
 54. GLfloat ringInnerRadius = 15.0;
 55. GLfloat ringInnerRadius1;
 56. GLfloat bokromb = 5;
 57. GLfloat liczbaPodzialow = 4.0;
 58. GLfloat dAlpha = 90.0;
 59. float N = 20;
 60. GLfloat kat1 = 30;
 61. int obrot = 0, promRef = 1, kat0X = 0;
 62. int predKat = 1;
 63. int trybRys = 1;
 64. int trybCien = 1;
 65. int light1, light2, material = 1;
 66. GLUquadric* orbita;
 67. GLfloat norm1[3], norm2[3], norm3[3];
 68. int wektory = 1;
 69. // Tablica parametrow swiatla
 70.  
 71. GLfloat swiatlo[10][4] = {  //reflektor bialy
 72.     { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 },  // [0] otoczenie
 73.     { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 },  // [1] rozproszenie
 74.     { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 },  // [2] lustrzane
 75.     { 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 },  // [3] polozenie
 76.     { -1.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // [4] kierunek swiecenia
 77.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },  // [5] tlumienie katowe swiatla
 78.     { 30.0, 0.0, 0.0, 0.0 },// [6] kat odciecia swiatla
 79.     { 1.0, 0.0, 0.0, 0.0 },  // [7] stale tlumienie
 80.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },  // [8] tlumienie liniowe
 81.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } }; // [9] tlumienie kwadratowe
 82.  
 83. GLfloat swiatlo1[10][4] = { //kierunkowe zielone
 84.     {0.0, 1.0, 0.0, 0.7},  // [0] otoczenie
 85.     {0.3, 0.3, 0.3, 0.7},  // [1] rozproszenie
 86.     {1.0, 1.0, 1.0, 1.0},  // [2] lustrzane
 87.     {10.0, 10.0, 10.0, 0.0},  // [3] polozenie
 88.     { 10.0, -10.0, -10.0, 0.0 }, // [4] kierunek swiecenia
 89.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },  // [5] tlumienie katowe swiatla
 90.     { 180.0, 0.0, 0.0, 0.0 },// [6] kat odciecia swiatla
 91.     { 1.0, 0.0, 0.0, 0.0 },  // [7] stale tlumienie
 92.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },  // [8] tlumienie liniowe
 93.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } }; // [9] tlumienie kwadratowe
 94.  
 95. GLfloat material1[6][4] = { //fioletowy blyszczcacy
 96.     { 0.35, 0.0, 0.45, 1.000000 },  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 97.     { 0.6, 0.1, 0.6, 1.000000 },  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 98.     { 1.0, 0.9, 1.0, 1.000000 },  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 99.     { 75, 75, 75, 1.0 },  // [3] polysk
 100.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } }; // [4] kolor swiatla emitowanego
 101.  
 102. GLfloat material2[6][4] = { //zółty matowy
 103.     { 1.0, 1.0, 0.0, 1.000000 },  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 104.     { 0.5, 0.5, 0.0, 1.000000 },  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 105.     {0.0, 0.0, 0.0, 0.0  },  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 106.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },  // [3] polysk
 107.     { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } }; // [4] kolor swiatla emitowanego
 108.  
 109. GLfloat material3[6][4] = { //mosiądz
 110. { 0.329412, 0.223529, 0.027451, 1.0},  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 111. { 0.780392, 0.568627, 0.113725, 1.0 },  // [1] wspolczynnik odbicia swiatlarozproszonego
 112. { 0.992157, 0.941176, 0.807843, 1.0 },  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 113. { 52.2, 52.2, 52.2, 1.0 },  // [3] polysk
 114. { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } }; // [4] kolor swiatla emitowanego
 115.  
 116. double DEG2RAD(double deg) {
 117.     return deg * M_PI / 180.0;
 118. }
 119.                               // Prototypy funkcji
 120. void RysujPierscien(void);
 121. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 122. void WyswietlObraz(void);
 123. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 124. void WektNorm(GLfloat* p1, GLfloat* p2, GLfloat* p3, GLfloat* out, char flip, GLfloat* norm);
 125. void WlaczWektory(void);
 126. void WlaczOswietlenie(void);
 127. void RysujTekstRastrowy(void *font, char *tekst);
 128. void RysujNakladke(int N, int r);
 129.  
 130. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 131. // Funkcja rysujaca pierscien
 132. void RysujPierscien() {
 133.  
 134.     int i;
 135.     GLfloat ringHeight = bokromb * sin(DEG2RAD(kat1 / 2));
 136.     GLfloat ringWidth = bokromb * cos(DEG2RAD(kat1 / 2));
 137.     // Dolna podstawa
 138.     glColor3f(1.0, 0.0, 0.5);
 139.     glBegin(GL_QUADS);
 140.     glNormal3f(0.0, -1.0, 0.0);
 141.  
 142.     for (i = 0; i <= liczbaPodzialow; i++) {
 143.  
 144.         glVertex3f(ringInnerRadius * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), 0.0, ringInnerRadius * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 145.         glVertex3f((ringInnerRadius + ringWidth) * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), ringHeight, (ringInnerRadius + ringWidth) * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 146.         glVertex3f((ringInnerRadius + ringWidth) * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), ringHeight, (ringInnerRadius + ringWidth) * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 147.         glVertex3f(ringInnerRadius * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), 0.0, ringInnerRadius * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 148.  
 149.     }
 150.  
 151.     glEnd();
 152.  
 153.  
 154.     // Gorna podstawa
 155.     glColor3f(0.0, 1.0, 0.6);
 156.     glBegin(GL_QUADS);
 157.     glNormal3f(0.0, 1.0, 0.0);
 158.  
 159.     for (i = 0; i <= liczbaPodzialow; i++) {
 160.  
 161.         glVertex3f(ringInnerRadius * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), 0, ringInnerRadius * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 162.         glVertex3f((ringInnerRadius + ringWidth) * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), -ringHeight, (ringInnerRadius + ringWidth) * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 163.         glVertex3f((ringInnerRadius + ringWidth) * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), -ringHeight, (ringInnerRadius + ringWidth) * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 164.         glVertex3f(ringInnerRadius * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), 0, ringInnerRadius * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 165.  
 166.     }
 167.  
 168.     glEnd();
 169.  
 170.     //
 171.     ringInnerRadius1 = ringInnerRadius + ringWidth;
 172.     //LD
 173.     glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
 174.     glBegin(GL_QUADS);
 175.  
 176.     for (i = 0; i <= liczbaPodzialow; i++) {
 177.         glColor3f(0, 1, 0);
 178.         glVertex3f(ringInnerRadius1 * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), -ringHeight, ringInnerRadius1 * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 179.  
 180.         glVertex3f((ringInnerRadius1 + ringWidth) * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), 0, (ringInnerRadius1 + ringWidth) * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 181.  
 182.         glVertex3f((ringInnerRadius1 + ringWidth) * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), 0, (ringInnerRadius1 + ringWidth) * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 183.         glVertex3f(ringInnerRadius1 * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), -ringHeight, ringInnerRadius1 * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 184.  
 185.     }
 186.  
 187.     glEnd();
 188.  
 189.     //LG
 190.     glColor3f(1.0, 0.5, 0.0);
 191.     glBegin(GL_QUADS);
 192.  
 193.     for (i = 0; i <= liczbaPodzialow; i++) {
 194.  
 195.         glVertex3f(ringInnerRadius1 * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), ringHeight, ringInnerRadius1 * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 196.         glVertex3f((ringInnerRadius1 + ringWidth) * cos(DEG2RAD(i * dAlpha)), 0, (ringInnerRadius1 + ringWidth) * sin(DEG2RAD(i * dAlpha)));
 197.         glVertex3f((ringInnerRadius1 + ringWidth) * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), 0, (ringInnerRadius1 + ringWidth) * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 198.         glVertex3f(ringInnerRadius1 * cos(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)), ringHeight, ringInnerRadius1 * sin(DEG2RAD((i + 1) * dAlpha)));
 199.  
 200.     }
 201.  
 202.     glEnd();
 203.  
 204.  
 205.  
 206. }
 207. ////////////////////////////////////////////////////
 208. //WEKTORY NORMALNE
 209. void WlaczWektory(void) {
 210.     glBegin(GL_LINES);
 211.     glColor3f(0, 0, 1);
 212.     for (angle = 0.0; angle <= (2.0*PI + 0.01); angle += (2 * PI / N))
 213.     {
 214.         GLfloat p1[] = { r*cos(angle), 0, r*sin(angle) };
 215.         GLfloat p2[] = { r*cos(angle + 2 * PI / N), 0, r*sin(angle + 2 * PI / N) };
 216.         GLfloat p3[] = { R2*cos(angle + 2 * PI / N), 0, R2*sin(angle + 2 * PI / N) };
 217.         GLfloat out[] = { 0, 0, 0 };
 218.  
 219.         WektNorm(p1, p2, p3, out, 'b', norm1);
 220.         if (wektory == 1) {
 221.             glVertex3f(r*cos(angle), 0, r*sin(angle));
 222.             glVertex3f(r*cos(angle) + out[0], 0 + out[1], r*sin(angle) + out[2]);
 223.         }
 224.     }
 225.     glEnd();
 226.     glColor3f(0, 1, 0);
 227.     glBegin(GL_LINES);
 228.     for (angle = 0.0; angle <= (2.0*PI + 0.01); angle += (2 * PI / N))
 229.     {
 230.         GLfloat p1[] = { R1*cos(angle), H, R1*sin(angle) };
 231.         GLfloat p2[] = { R1*cos(angle + 2 * PI / N), H, R1*sin(angle + 2 * PI / N) };
 232.         GLfloat p3[] = { r*cos(angle + 2 * PI / N), 0, r*sin(angle + 2 * PI / N) };
 233.         GLfloat out[] = { 0, 0, 0 };
 234.  
 235.         WektNorm(p1, p2, p3, out, 'b', norm2);
 236.         if (wektory == 1) {
 237.             glVertex3f(R1*cos(angle), H, R1*sin(angle));
 238.             glVertex3f(R1*cos(angle) + out[0], H + out[1], R1*sin(angle) + out[2]);
 239.         }
 240.     }
 241.     glEnd();
 242.  
 243.     glColor3f(1, 0, 0);
 244.     glBegin(GL_LINES);
 245.     for (angle = 0.0; angle <= (2.0*PI + 0.01); angle += (2 * PI / N))
 246.     {
 247.         GLfloat p1[] = { R2*cos(angle), 0, R2*sin(angle) };
 248.         GLfloat p2[] = { R2*cos(angle + 2 * PI / N), 0, R2*sin(angle + 2 * PI / N) };
 249.         GLfloat p3[] = { R1*cos(angle + 2 * PI / N), H, R1*sin(angle + 2 * PI / N) };
 250.         GLfloat out[] = { 0, 0, 0 };
 251.  
 252.         WektNorm(p1, p2, p3, out, 'b', norm3);
 253.         if (wektory == 1) {
 254.             glVertex3f(R2*cos(angle), 0, R2*sin(angle));
 255.             glVertex3f(R2*cos(angle) + out[0], 0 + out[1], R2*sin(angle) + out[2]);
 256.         }
 257.     }
 258.     glEnd();
 259. }
 260.  
 261. void WektNorm(GLfloat* p1, GLfloat* p2, GLfloat* p3, GLfloat* out, char flip, GLfloat* norm)
 262. {
 263.     double l;
 264.  
 265.     GLfloat a[3], b[3];
 266.  
 267.     a[0] = p3[0] - p1[0];
 268.     a[1] = p3[1] - p1[1];
 269.     a[2] = p3[2] - p1[2];
 270.  
 271.     b[0] = p2[0] - p1[0];
 272.     b[1] = p2[1] - p1[1];
 273.     b[2] = p2[2] - p1[2];
 274.  
 275.     out[0] = (a[1] * b[2]) - (a[2] * b[1]);
 276.     out[1] = (a[2] * b[0]) - (a[0] * b[2]);
 277.     out[2] = (a[0] * b[1]) - (a[1] * b[0]);
 278.  
 279.     l = sqrt(out[0] * out[0] + out[1] * out[1] + out[2] * out[2]);
 280.     out[0] /= l;
 281.     out[1] /= l;
 282.     out[2] /= l;
 283.  
 284.     if (flip == 'a')
 285.     {
 286.         out[0] = -out[0];
 287.         out[1] = -out[1];
 288.         out[2] = -out[2];
 289.     }
 290.  
 291.     norm[0] = out[0];
 292.     norm[1] = out[1];
 293.     norm[2] = out[2];
 294. }
 295.  
 296. void WlaczOswietlenie(void) {
 297.     // Odblokowanie oswietlenia
 298.     glEnable(GL_LIGHTING);
 299.  
 300.     if (light1 == 1) glEnable(GL_LIGHT1);
 301.     else glDisable(GL_LIGHT1);
 302.  
 303.     if (light2 == 1) glEnable(GL_LIGHT2);
 304.     else glDisable(GL_LIGHT2);
 305.  
 306.     // Inicjowanie zrodla swiatla
 307.     glPushMatrix();
 308.     orbita = gluNewQuadric();
 309.     gluQuadricDrawStyle(orbita, GLU_LINE);
 310.     glRotatef(90.0, 1, 0, 0);
 311.     glRotatef(kat0X, 1, 0, 0);
 312.     gluDisk(orbita, promRef, promRef, 100, 100);
 313.     glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 314.     glColor3f(1, 1, 1);
 315.     glRotatef(obrot, 0, 1, 0);
 316.     glTranslatef(promRef, 0, 0);
 317.     glutSolidSphere(0.25, 50, 50);
 318.     obrot += predKat;
 319.  
 320.     // Inicjowanie zrodla swiatla
 321.     glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, swiatlo[0]);
 322.     glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, swiatlo[1]);
 323.     glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPECULAR, swiatlo[2]);
 324.     glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, swiatlo[3]);
 325.     glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPOT_DIRECTION, swiatlo[4]);
 326.     glLightf(GL_LIGHT1, GL_SPOT_EXPONENT, swiatlo[5][0]);
 327.     glLightf(GL_LIGHT1, GL_SPOT_CUTOFF, swiatlo[6][0]);
 328.     glLightf(GL_LIGHT1, GL_CONSTANT_ATTENUATION, swiatlo[7][0]);
 329.     glLightf(GL_LIGHT1, GL_LINEAR_ATTENUATION, swiatlo[8][0]);
 330.     glLightf(GL_LIGHT1, GL_QUADRATIC_ATTENUATION, swiatlo[9][0]);
 331.     glPopMatrix();
 332.  
 333.  
 334.     glLightfv(GL_LIGHT2, GL_AMBIENT, swiatlo1[0]);
 335.     glLightfv(GL_LIGHT2, GL_DIFFUSE, swiatlo1[1]);
 336.     glLightfv(GL_LIGHT2, GL_SPECULAR, swiatlo1[2]);
 337.     glLightfv(GL_LIGHT2, GL_POSITION, swiatlo1[3]);
 338.     glLightfv(GL_LIGHT2, GL_SPOT_DIRECTION, swiatlo1[4]);
 339.     glLightf(GL_LIGHT2, GL_SPOT_EXPONENT, swiatlo1[5][0]);
 340.     glLightf(GL_LIGHT2, GL_SPOT_CUTOFF, swiatlo1[6][0]);
 341.     glLightf(GL_LIGHT2, GL_CONSTANT_ATTENUATION, swiatlo1[7][0]);
 342.     glLightf(GL_LIGHT2, GL_LINEAR_ATTENUATION, swiatlo1[8][0]);
 343.     glLightf(GL_LIGHT2, GL_QUADRATIC_ATTENUATION, swiatlo1[9][0]);
 344.  
 345.  
 346. }
 347.  
 348. ////////////////////////////////////
 349.  
 350. void DefiniujMaterial(void)
 351. {
 352.     if (material == 1) {
 353.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material1[0]);
 354.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material1[1]);
 355.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material1[2]);
 356.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material1[3]);
 357.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material1[4]);
 358.     }
 359.  
 360.     if (material == 2) {
 361.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material2[0]);
 362.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material2[1]);
 363.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material2[2]);
 364.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material2[3]);
 365.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material2[4]);
 366.  
 367.     }
 368.  
 369.     if (material == 3) {
 370.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material3[0]);
 371.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material3[1]);
 372.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material3[2]);
 373.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material3[3]);
 374.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material3[4]);
 375.     }
 376. }
 377. ///////////////////////////////////////
 378. void RysujTekstRastrowy(void *font, char *tekst)
 379. {
 380.     int i;
 381.  
 382.     for (i = 0; i < (int)strlen(tekst); i++)
 383.         glutBitmapCharacter(font, tekst[i]);
 384. }
 385.  
 386. void RysujNakladke(int N, int r)
 387. {
 388.     char buf[255];
 389.     // Zmiana typu rzutu z perspektywicznego na ortogonalny
 390.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 391.     glPushMatrix();
 392.     glLoadIdentity();
 393.     glOrtho(0.0, szerokoscOkna, 0.0, wysokoscOkna, -100.0, 100.0);
 394.     // Modelowanie sceny 2D (zawartosci nakladki)
 395.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 396.     glPushMatrix();
 397.     glLoadIdentity();
 398.     // Zablokowanie oswietlenia (mialoby ono wplyw na kolor tekstu)
 399.     glDisable(GL_LIGHTING);
 400.     // Okreslenie koloru tekstu
 401.     glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 402.     sprintf_s(buf, "Pierscien:");
 403.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT-65);
 404.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 405.  
 406.     sprintf_s(buf, "Swiatlo:");
 407.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 80);
 408.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 409.  
 410.     sprintf_s(buf, " - Swiatlo pierwsze (klawisz v) - %d", light1);
 411.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 95);
 412.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 413.  
 414.     sprintf_s(buf, "    - Promien orbity (klawisze t, T) - %d", promRef);
 415.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 110);
 416.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 417.  
 418.     sprintf_s(buf, "    - Predkosc swiatla 1 (klawisze u, U) - %d", predKat);
 419.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 125);
 420.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 421.  
 422.     sprintf_s(buf, "    - Kat nachylenia orbity (klawisze y, Y) - %d", kat0X);
 423.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 140);
 424.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 425.  
 426.     sprintf_s(buf, " - Swiatlo drugie  (klawisz b) - %d", light2);
 427.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 155);
 428.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 429.  
 430.     sprintf_s(buf, "Material - %d (klawisze 3-5)", material);
 431.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 175);
 432.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 433.  
 434.     sprintf_s(buf, "Tryb rysowania bryly (klawisz c): %d", trybRys);
 435.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 195);
 436.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 437.  
 438.     sprintf_s(buf, "Tryb cieniowania bryly (klawisz f): %d", trybCien);
 439.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 215);
 440.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 441.  
 442.     sprintf_s(buf, "Zmiana podzialow bryly zwieksz/zmniejsz =/+");
 443.     glRasterPos2i(X_OFFSET_OBIEKT, Y_OFFSET_OBIEKT - 235);
 444.     RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, buf);
 445.  
 446.  
 447.     // Przywrocenie macierzy sprzed wywolania funkcji
 448.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 449.     glPopMatrix();
 450.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 451.     glPopMatrix();
 452.  
 453.     // Odblokowanie oswietlenia
 454.     glEnable(GL_LIGHTING);
 455. }
 456.  
 457. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 458. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu. Powinna
 459. // być wywolywana kazdorazowo po zmianie rozmiarow okna programu.
 460. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys)
 461. {
 462.     // Zapamietanie wielkosci widoku
 463.     szerokoscOkna = szer;
 464.     wysokoscOkna = wys;
 465.  
 466.     // Ustawienie parametrow viewportu
 467.     glViewport(0, 0, szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 468.  
 469.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 470.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 471.     glLoadIdentity();
 472.     gluPerspective(OBSERWATOR_FOV_Y, (float)szerokoscOkna / (float)wysokoscOkna, 1.0, 1000.0);
 473. }
 474.  
 475.  
 476. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 477. // Funkcja wyswietlajaca pojedyncza klatke animacji
 478. void WyswietlObraz(void)
 479. {
 480.     // Wyczyszczenie bufora koloru i bufora glebokosci
 481.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 482.  
 483.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 484.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 485.  
 486.     // Zastapienie aktywnej macierzy macierza jednostkowa
 487.     glLoadIdentity();
 488.  
 489.     // Ustalenie polozenia obserwatora
 490.     glTranslatef(0, 0, -OBSERWATOR_ODLEGLOSC);
 491.     glRotatef(OBSERWATOR_OBROT_X, 1, 0, 0);
 492.     glRotatef(OBSERWATOR_OBROT_Y, 0, 1, 0);
 493.     glRotatef(OBSERWATOR_OBROT_Z, 0, 0, 1);
 494.  
 495.     //Narysowanie wektorow
 496.    
 497.     //Wlaczenie oswietlenia
 498.     WlaczOswietlenie();
 499.     //Wlaczenie materialow
 500.     DefiniujMaterial();
 501.     // Narysowanie szescianu
 502.     RysujPierscien();
 503.  
 504.     //Rysowanie menu
 505.     RysujNakladke(N, r);
 506.  
 507.     // Przelaczenie buforow ramki
 508.     glutSwapBuffers();
 509. }
 510.  
 511.  
 512. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 513. // Funkcja obslugi klawiatury
 514. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 515. {
 516.     if (klawisz == '+')
 517.         bok *= 2.0;
 518.     else if (klawisz == '-')
 519.         bok /= 2.0;
 520.     else if (klawisz == 27)
 521.         exit(0);
 522.     else if (klawisz == '1')
 523.         OBSERWATOR_ODLEGLOSC = (OBSERWATOR_ODLEGLOSC > odlmin) ? OBSERWATOR_ODLEGLOSC - 1.0 : OBSERWATOR_ODLEGLOSC;
 524.     else if (klawisz == '2')
 525.         OBSERWATOR_ODLEGLOSC = (OBSERWATOR_ODLEGLOSC < odlmax) ? OBSERWATOR_ODLEGLOSC + 1.0 : OBSERWATOR_ODLEGLOSC;
 526.     else if (klawisz == 'w')
 527.         OBSERWATOR_OBROT_X = OBSERWATOR_OBROT_X + 1.0;
 528.     else if (klawisz == 's')
 529.         OBSERWATOR_OBROT_X = OBSERWATOR_OBROT_X - 1.0;
 530.     else if (klawisz == 'a')
 531.         OBSERWATOR_OBROT_Y = OBSERWATOR_OBROT_Y + 1.0;
 532.     else if (klawisz == 'd')
 533.         OBSERWATOR_OBROT_Y = OBSERWATOR_OBROT_Y - 1.0;
 534.     else if (klawisz == 'q')
 535.         OBSERWATOR_OBROT_Z = OBSERWATOR_OBROT_Z + 1.0;
 536.     else if (klawisz == 'e')
 537.         OBSERWATOR_OBROT_Z = OBSERWATOR_OBROT_Z - 1.0;
 538.     else if (klawisz == 'z')
 539.         N = (N >= 6) ? N - 2.0 : N;
 540.     else if (klawisz == 'x')
 541.         N = (N <= 62) ? N + 2.0 : N;
 542.     else if (klawisz == 'c') {
 543.         trybRys = (trybRys == 1) ? 0 : 1;
 544.         if (trybRys == 1) glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
 545.         else glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 546.     }
 547.     else if (klawisz == 'v')
 548.         light1 = light1 == 0 ? 1 : 0;
 549.     else if (klawisz == 'b')
 550.         light2 = light2 == 0 ? 1 : 0;
 551.     else if (klawisz == '3')
 552.         material = 1;
 553.     else if (klawisz == '4')
 554.         material = 2;
 555.     else if (klawisz == '5')
 556.         material = 3;
 557.     else if (klawisz == 'f') {
 558.         trybCien = trybCien == 0 ? 1 : 0;
 559.         if (trybCien == 0) glShadeModel(GL_SMOOTH);
 560.         else glShadeModel(GL_FLAT);
 561.     }
 562.    
 563.     else if (klawisz == 't')
 564.         promRef = (promRef < 20) ? promRef + 1 : promRef;
 565.     else if (klawisz == 'T')
 566.         promRef = (promRef > 1) ? promRef - 1 : promRef;
 567.     else if (klawisz == 'u')
 568.         predKat = (predKat < 3) ? predKat + 1 : predKat;
 569.     else if (klawisz == 'U')
 570.         predKat = (predKat > 1) ? predKat - 1 : predKat;
 571.     else if (klawisz == 'y')
 572.         kat0X -= 1;
 573.     else if (klawisz == 'Y')
 574.         kat0X += 1;
 575.     else if (klawisz == '+')
 576.     {
 577.         liczbaPodzialow = (liczbaPodzialow > 4) ? liczbaPodzialow - 1 : liczbaPodzialow;
 578.         dAlpha = 360.0 / liczbaPodzialow;
 579.     }
 580.        
 581.  
 582.     else if (klawisz == '=')
 583.     {
 584. liczbaPodzialow = (liczbaPodzialow < 64) ? liczbaPodzialow + 1 : liczbaPodzialow;
 585.         dAlpha = 360.0 / liczbaPodzialow;
 586.     }
 587.        
 588.    
 589.  
 590. }
 591.  
 592. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 593. // Glowna funkcja programu
 594. int  main(int argc, char **argv)
 595. {
 596.     // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 597.     glutInit(&argc, argv);
 598.  
 599.     // Ustawienie trybu wyswietlania
 600.     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 601.  
 602.     // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 603.     glutInitWindowPosition(100, 100);
 604.  
 605.     // Ustawienie rozmiarow okna
 606.     glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 607.  
 608.     // Utworzenie okna
 609.     glutCreateWindow("Szescian");
 610.  
 611.     // Odblokowanie bufora glebokosci
 612.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 613.  
 614.     // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 615.     glClearDepth(1000.0);
 616.  
 617.     // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 618.     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.3f, 0.0f);
 619.  
 620.     // Wlaczenie wyswietlania wielokatow w postaci obrysow (przydatne w celach diagnostycznych).
 621.  
 622.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) odpowiedzialnej za
 623.     glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 624.  
 625.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 626.     // zmieniane sa rozmiary okna
 627.     glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 628.  
 629.     // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 630.     // zadnych zadan
 631.     glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 632.  
 633.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 634.     glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 635.  
 636.     // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 637.     // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 638.     glutMainLoop();
 639.  
 640.     return 0;
 641. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top