Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Wikzo

a guest Nov 11th, 2008 339 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ------------ Nye danske ord ------------
 2.  
 3. Ambivalent = Splittet mellem to modstridende meninger, holdninger, følelser
 4.  
 5. Kontroversiel = Omdiskuteret
 6.  
 7. Holisme = Lægger vægt på at betragte fænomener som helheder snarere end som sammensatte enkeltdele
 8.  
 9. Notorisk = Vanemæssig, en kendsgerning
 10.  
 11. Verdslig = Ikke-religiøst, alt hvad der ikke har med kirken og religion at gøre
 12.  
 13. Neurotisk = Nerver og psykiske lidelser
 14.  
 15. Lækage = Hul, utæthed, læk
 16.  
 17. Konditori = Bager med fine kager og desserter
 18.  
 19. Vitalitet = Livskraft, energi
 20.  
 21. Inkognito = Hemmeligholdelse
 22.  
 23. Omsonst = Forgæves, til ingen nytte
 24.  
 25. Distingveret = Adskille, betegne forskelle
 26.  
 27. Paradoks = Urimeligt og selvmodsigende udsagn som i virkeligheden indeholder en sandhed (fx "At leve er at dø"), urimeligt modsætningsforhold
 28.  
 29. Homo = Ens
 30.  
 31. Hetro = Forskellige
 32.  
 33. Abominabel = Afskyelig
 34.  
 35. Manifestere = Lade noget komme til klart/konkret udtryk
 36.  
 37. Nekrofil = Seksuel omgang med lig
 38.  
 39. Periferi = Udkant af et område + omkreds af en cirkel
 40.  
 41. Korrespondent = Journalist der rapporterer fra et andet land
 42.  
 43. Lingeri = Undertøj og sengetøj
 44.  
 45. Protaganist = Helten i en historie som engagerer sig meget i sin sag
 46.  
 47. Antagonist = Protaganistens modstander
 48.  
 49. Havari = Skib forliser/bliver ødelagt
 50.  
 51. Sofistikeret = Elegant, spidsfindigt
 52.  
 53. Intellektuel = Forholde sig abstrakt, rationelt og objektivt reflekterende til sin omverden. En bestemt måde at anvende si intelligens på
 54.  
 55. Præcedens = Juridisk udtryk hvor en dommer tager hensyn til tidligere og lignende domme
 56.  
 57. Patologisk = Syg
 58.  
 59. Viral markedsføring = At udnytte eksisterende sociale netværk til at sprede et budskab, fx web 2.0 services på internettet
 60.  
 61. Nonchalant = Overlegen, skødesløs
 62.  
 63. Republik = Stat med et overhoved
 64.  
 65. Provisorisk = Foreløbig, midlertidig
 66.  
 67. Abdicere = Frasige sig tronen, gå af
 68.  
 69. Ræsonnere= Tænke logisk, gøre modstand
 70.  
 71. Jahve = Hebraisk navn for Gud
 72.  
 73. Dogme = Mening/læresætning bag en religion, ideologi eller lignende. Står ikke til diskussion
 74.  
 75. Semiotik = Læren om tegn
 76.  
 77. Ibid(um) = Samme som førnævnte --,,--
 78.  
 79. ------------ Nye engelske ord ------------
 80. Condescension = Nedladenhed
 81.  
 82. Escapism = Virkelighedsflugt
 83.  
 84. Deluge = Oversvømmelse
 85.  
 86. Monastery = Munkekloster
 87.  
 88. e.g. = Exempli gratia, "for the sake of example"
 89.  
 90. i.e. = Id est, "that is", "in other words"
 91.  
 92. Urgent = Akut/haster
 93.  
 94. Mnemonic = Hjælpemiddel til at huske, hukommelsesfremmende teknik
 95.  
 96. Gloomy = Mørk, dyster
 97.  
 98. Shallow = Overfladisk
 99.  
 100. Prejudice = Fordom
 101.  
 102. Colloquial = Tale-/hverdagssprog
 103.  
 104. Subnormal/Simple = Underbegavet
 105.  
 106. Stubborn = Stædig
 107.  
 108. Vacant = Tom
 109.  
 110. Busybody = Person der blander sig i andres sager
 111.  
 112. Ubiquity = Allestedsnærværelse
 113.  
 114. Omnibus = Omfattende
 115.  
 116. Disturbance = Uro
 117.  
 118. Epiphany = Åbenbaring eller helligtrekongersdag
 119.  
 120. Conduit = Vandledning, rør, kanal
 121.  
 122. Cumbersome = Besværlig
 123.  
 124. Insane asylum = Sindssygeanstalt
 125.  
 126. Fertilizer = Kunstgødning
 127.  
 128. Seaweed = Tang
 129.  
 130. Vault = Boksrum + Hvælving
 131.  
 132. Disguise = Tilsløring
 133.  
 134. Perilous = Farefuld
 135.  
 136. Dilapidated = Forfaldent
 137.  
 138. Quell = Undertrykke
 139.  
 140. Fallout = Radioaktivt nedfald + Efterspil
 141.  
 142. Protaganist = Hovedperson
 143.  
 144. Mischief = Unoder, gavtyv, spilopmager
 145.  
 146. Maiden = Ugift, jomfruerejse, pigenavn, ungmø
 147.  
 148. Crescent= Halvmåne, tiltagende måne
 149.  
 150. Homage = Hyldest
 151.  
 152. Despite = Til trods for, selvom
 153.  
 154. Drool = Savle
 155.  
 156. Goo = Klæbrig masse
 157.  
 158. Reminiscent = Minder om noget
 159.  
 160. Denominator = Nævner (fx fællesnævneren)
 161.  
 162. Armadillo = Bæltedyr
 163.  
 164. Ambush = Bagholdsangreb
 165.  
 166. Dilute = Fortynde
 167.  
 168. Conviction = Overbevisning, domfældelse
 169.  
 170. Ephemera = Døgnflue/døgnvæsen
 171.  
 172. Dubious = Tvivlende, usikker
 173.  
 174. Raconteur = Fortæller
 175.  
 176. Havok = Ødelæggelse, nederlag, blodbad
 177.  
 178. Wasteland = Ødemark
 179.  
 180. Chrono = Stopur
 181.  
 182. Layman = Lægmand
 183.  
 184. Inhabitant = Indbygger
 185.  
 186. Utensil = Redskab
 187.  
 188. Pedigree =Stamtavle, herkomst
 189.  
 190. Snag = Hage
 191.  
 192. Turnstile = Tælleapparat
 193.  
 194. Onerous = Byrdefuld
 195.  
 196. Mudslining = Mudderkastning
 197.  
 198. Curriculum = Pensum, undervisningsplan
 199.  
 200. Iterative = Iterativ, gentagende
 201.  
 202. Comprehensive = Vidtspændende
 203.  
 204. Embed = Indkapsle
 205.  
 206. Uncanny = Mystisk
 207.  
 208. Grim = Streng, ubarmhjertig, grum
 209.  
 210. Infamous = Berygtet
 211.  
 212. Discern = Skelne, opdage, erkende
 213.  
 214. Amalgamation = Sammenlægning
 215.  
 216. Vivid = Levende
 217.  
 218. Immersion = Fordybelse
 219.  
 220. Denote = Betegne
 221.  
 222. Anxiety = Bekymring, uro, angst
 223.  
 224. Ballistic = Edderspændt
 225.  
 226. Evoke = Vække
 227.  
 228. Unification = At forene
 229.  
 230. Rural = Landlig
 231.  
 232. Circumvent = Omgå
 233.  
 234. Apathy = Sløvhed, apati
 235.  
 236. Mortage = Huslån
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top