Advertisement
Guest User

Wikzo

a guest
Nov 11th, 2008
474
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ------------ Nye danske ord ------------
 2.  
 3. Ambivalent = Splittet mellem to modstridende meninger, holdninger, f�lelser
 4.  
 5. Kontroversiel = Omdiskuteret
 6.  
 7. Holisme = L�gger v�gt p� at betragte f�nomener som helheder snarere end som sammensatte enkeltdele
 8.  
 9. Notorisk = Vanem�ssig, en kendsgerning
 10.  
 11. Verdslig = Ikke-religi�st, alt hvad der ikke har med kirken og religion at g�re
 12.  
 13. Neurotisk = Nerver og psykiske lidelser
 14.  
 15. L�kage = Hul, ut�thed, l�k
 16.  
 17. Konditori = Bager med fine kager og desserter
 18.  
 19. Vitalitet = Livskraft, energi
 20.  
 21. Inkognito = Hemmeligholdelse
 22.  
 23. Omsonst = Forg�ves, til ingen nytte
 24.  
 25. Distingveret = Adskille, betegne forskelle
 26.  
 27. Paradoks = Urimeligt og selvmodsigende udsagn som i virkeligheden indeholder en sandhed (fx "At leve er at d�"), urimeligt mods�tningsforhold
 28.  
 29. Homo = Ens
 30.  
 31. Hetro = Forskellige
 32.  
 33. Abominabel = Afskyelig
 34.  
 35. Manifestere = Lade noget komme til klart/konkret udtryk
 36.  
 37. Nekrofil = Seksuel omgang med lig
 38.  
 39. Periferi = Udkant af et omr�de + omkreds af en cirkel
 40.  
 41. Korrespondent = Journalist der rapporterer fra et andet land
 42.  
 43. Lingeri = Undert�j og senget�j
 44.  
 45. Protaganist = Helten i en historie som engagerer sig meget i sin sag
 46.  
 47. Antagonist = Protaganistens modstander
 48.  
 49. Havari = Skib forliser/bliver �delagt
 50.  
 51. Sofistikeret = Elegant, spidsfindigt
 52.  
 53. Intellektuel = Forholde sig abstrakt, rationelt og objektivt reflekterende til sin omverden. En bestemt m�de at anvende si intelligens p�
 54.  
 55. Pr�cedens = Juridisk udtryk hvor en dommer tager hensyn til tidligere og lignende domme
 56.  
 57. Patologisk = Syg
 58.  
 59. Viral markedsf�ring = At udnytte eksisterende sociale netv�rk til at sprede et budskab, fx web 2.0 services p� internettet
 60.  
 61. Nonchalant = Overlegen, sk�desl�s
 62.  
 63. Republik = Stat med et overhoved
 64.  
 65. Provisorisk = Forel�big, midlertidig
 66.  
 67. Abdicere = Frasige sig tronen, g� af
 68.  
 69. R�sonnere= T�nke logisk, g�re modstand
 70.  
 71. Jahve = Hebraisk navn for Gud
 72.  
 73. Dogme = Mening/l�res�tning bag en religion, ideologi eller lignende. St�r ikke til diskussion
 74.  
 75. Semiotik = L�ren om tegn
 76.  
 77. Ibid(um) = Samme som f�rn�vnte --,,--
 78.  
 79. ------------ Nye engelske ord ------------
 80. Condescension = Nedladenhed
 81.  
 82. Escapism = Virkelighedsflugt
 83.  
 84. Deluge = Oversv�mmelse
 85.  
 86. Monastery = Munkekloster
 87.  
 88. e.g. = Exempli gratia, "for the sake of example"
 89.  
 90. i.e. = Id est, "that is", "in other words"
 91.  
 92. Urgent = Akut/haster
 93.  
 94. Mnemonic = Hj�lpemiddel til at huske, hukommelsesfremmende teknik
 95.  
 96. Gloomy = M�rk, dyster
 97.  
 98. Shallow = Overfladisk
 99.  
 100. Prejudice = Fordom
 101.  
 102. Colloquial = Tale-/hverdagssprog
 103.  
 104. Subnormal/Simple = Underbegavet
 105.  
 106. Stubborn = St�dig
 107.  
 108. Vacant = Tom
 109.  
 110. Busybody = Person der blander sig i andres sager
 111.  
 112. Ubiquity = Allestedsn�rv�relse
 113.  
 114. Omnibus = Omfattende
 115.  
 116. Disturbance = Uro
 117.  
 118. Epiphany = �benbaring eller helligtrekongersdag
 119.  
 120. Conduit = Vandledning, r�r, kanal
 121.  
 122. Cumbersome = Besv�rlig
 123.  
 124. Insane asylum = Sindssygeanstalt
 125.  
 126. Fertilizer = Kunstg�dning
 127.  
 128. Seaweed = Tang
 129.  
 130. Vault = Boksrum + Hv�lving
 131.  
 132. Disguise = Tilsl�ring
 133.  
 134. Perilous = Farefuld
 135.  
 136. Dilapidated = Forfaldent
 137.  
 138. Quell = Undertrykke
 139.  
 140. Fallout = Radioaktivt nedfald + Efterspil
 141.  
 142. Protaganist = Hovedperson
 143.  
 144. Mischief = Unoder, gavtyv, spilopmager
 145.  
 146. Maiden = Ugift, jomfruerejse, pigenavn, ungm�
 147.  
 148. Crescent= Halvm�ne, tiltagende m�ne
 149.  
 150. Homage = Hyldest
 151.  
 152. Despite = Til trods for, selvom
 153.  
 154. Drool = Savle
 155.  
 156. Goo = Kl�brig masse
 157.  
 158. Reminiscent = Minder om noget
 159.  
 160. Denominator = N�vner (fx f�llesn�vneren)
 161.  
 162. Armadillo = B�ltedyr
 163.  
 164. Ambush = Bagholdsangreb
 165.  
 166. Dilute = Fortynde
 167.  
 168. Conviction = Overbevisning, domf�ldelse
 169.  
 170. Ephemera = D�gnflue/d�gnv�sen
 171.  
 172. Dubious = Tvivlende, usikker
 173.  
 174. Raconteur = Fort�ller
 175.  
 176. Havok = �del�ggelse, nederlag, blodbad
 177.  
 178. Wasteland = �demark
 179.  
 180. Chrono = Stopur
 181.  
 182. Layman = L�gmand
 183.  
 184. Inhabitant = Indbygger
 185.  
 186. Utensil = Redskab
 187.  
 188. Pedigree =Stamtavle, herkomst
 189.  
 190. Snag = Hage
 191.  
 192. Turnstile = T�lleapparat
 193.  
 194. Onerous = Byrdefuld
 195.  
 196. Mudslining = Mudderkastning
 197.  
 198. Curriculum = Pensum, undervisningsplan
 199.  
 200. Iterative = Iterativ, gentagende
 201.  
 202. Comprehensive = Vidtsp�ndende
 203.  
 204. Embed = Indkapsle
 205.  
 206. Uncanny = Mystisk
 207.  
 208. Grim = Streng, ubarmhjertig, grum
 209.  
 210. Infamous = Berygtet
 211.  
 212. Discern = Skelne, opdage, erkende
 213.  
 214. Amalgamation = Sammenl�gning
 215.  
 216. Vivid = Levende
 217.  
 218. Immersion = Fordybelse
 219.  
 220. Denote = Betegne
 221.  
 222. Anxiety = Bekymring, uro, angst
 223.  
 224. Ballistic = Eddersp�ndt
 225.  
 226. Evoke = V�kke
 227.  
 228. Unification = At forene
 229.  
 230. Rural = Landlig
 231.  
 232. Circumvent = Omg�
 233.  
 234. Apathy = Sl�vhed, apati
 235.  
 236. Mortage = Husl�n
 237.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement