SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 16th, 2018 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace ConsoleApplication1
 8. {
 9.    
 10.  
 11.     class Program
 12.     {
 13.         static int WprowadzLiczbeInt(string TekstDoWprowadzenia)
 14.         {
 15.             int Liczba = 0;
 16.  
 17.             while (true)
 18.             {
 19.                 Console.Write(TekstDoWprowadzenia);
 20.                 if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out Liczba) == true)
 21.                 {
 22.                     break;
 23.                 }
 24.                 else
 25.                 {
 26.                     Console.WriteLine("Co piszesz baranie!");
 27.                 }
 28.             }
 29.  
 30.             return Liczba;
 31.         }
 32.  
 33.         static void Main(string[] args)
 34.         {
 35.            
 36.  
 37.             Console.WriteLine("Wybierz numer figury, której chcesz obliczyć pole");
 38.             Console.WriteLine("1.Koło\n2.Trójkąt\n3.Prostokąt\n4.Wszystkie figury");
 39.  
 40.  
 41.             int wybor = WprowadzLiczbeInt("Wybierz opcje z menu=");
 42.             switch (wybor)
 43.             {
 44.  
 45.                 case 1:
 46.                     Console.WriteLine("1.Koło");
 47.                     Figura kolo = new Kolo();
 48.                     kolo.WprowadzDane();
 49.  
 50.                     Console.WriteLine($"Pole = {kolo.ObliczPole()}");
 51.  
 52.                     break;
 53.  
 54.                 case 2:
 55.                     Console.WriteLine("2.Trójkąt");
 56.                     Figura Trojkat = new Trojkat();
 57.                     Trojkat.WprowadzDane();
 58.  
 59.                     Console.WriteLine($"Pole = {Trojkat.ObliczPole()}");
 60.                     break;
 61.  
 62.                 case 3:
 63.                     Console.WriteLine("2.Prostokąt");
 64.                     Figura Prostokąt = new Prostokąt();
 65.                     Prostokąt.WprowadzDane();
 66.  
 67.                     Console.WriteLine($"Pole = {Prostokąt.ObliczPole()}");
 68.  
 69.                     break;
 70.                 case 4:
 71.                     Console.WriteLine("Wszystkie figury");
 72.                    
 73.  
 74.  
 75.  
 76.                     break;
 77.                 default:
 78.                     Console.WriteLine("Zły wybór");
 79.                     break;
 80.  
 81.             }
 82.  
 83.  
 84.             Console.ReadLine();
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89.         }
 90.     }
 91. }
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98.  
 99.  
 100.  
 101.  
 102.  
 103. using System;
 104. using System.Collections.Generic;
 105. using System.Linq;
 106. using System.Text;
 107. using System.Threading.Tasks;
 108.  
 109. namespace ConsoleApplication1
 110. {
 111.     public class Kolo : Figura
 112.     {
 113.         private double promien;
 114.  
 115.         public Kolo()
 116.         {
 117.             promien = 0f;
 118.         }
 119.  
 120.         public Kolo(double promien)
 121.         {
 122.             if (promien <= 0f)
 123.                 throw new Exception("Promien nie moze byc <= 0");
 124.  
 125.             this.promien = promien;
 126.         }
 127.  
 128.         public override double ObliczPole()
 129.         {
 130.             return Math.PI * (promien * promien);
 131.         }
 132.  
 133.         public override void WprowadzDane()
 134.         {
 135.             while (true)
 136.             {
 137.                 Console.Write("Podaj promien=");
 138.                 if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out this.promien) && promien > 0)
 139.                 {
 140.                     break;
 141.                 }
 142.                 else
 143.                 {
 144.                     Console.WriteLine("Błędna wartość promienia!");
 145.                 }
 146.             }
 147.         }
 148.  
 149.  
 150.  
 151.     }
 152. }
 153.  
 154.  
 155. using System;
 156. using System.Collections.Generic;
 157. using System.Linq;
 158. using System.Text;
 159. using System.Threading.Tasks;
 160.  
 161. namespace ConsoleApplication1
 162. {
 163.     public abstract class Figura
 164.     {
 165.         public abstract void WprowadzDane();
 166.         public abstract double ObliczPole();
 167.  
 168.     }
 169. }
 170.  
 171.  
 172.  
 173.  
 174. using System;
 175. using System.Collections.Generic;
 176. using System.Linq;
 177. using System.Text;
 178. using System.Threading.Tasks;
 179.  
 180. namespace ConsoleApplication1
 181. {
 182.     public class Trojkat : Figura
 183.     {
 184.         private double wysokosc;
 185.         private double bok;
 186.         public Trojkat()
 187.         {
 188.             wysokosc = 0f;
 189.             bok = 0f;
 190.         }
 191.  
 192.         public Trojkat(double wysokosc, double bok)
 193.         {
 194.             if (wysokosc <= 0f)
 195.                 throw new Exception("Wysokość nie moze byc <= 0");
 196.  
 197.             this.wysokosc = wysokosc;
 198.  
 199.             if (bok <= 0f)
 200.                 throw new Exception("Bok nie moze byc <= 0");
 201.  
 202.             this.bok = bok;
 203.         }
 204.  
 205.         public override double ObliczPole()
 206.         {
 207.             return (wysokosc * bok) * 1/2;
 208.         }
 209.  
 210.         public override void WprowadzDane()
 211.         {
 212.             while (true)
 213.             {
 214.                 Console.Write("Podaj wysokosc=");
 215.                 if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out this.wysokosc) && wysokosc > 0)
 216.                 {
 217.                     Console.Write("Podaj bok=");
 218.                     if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out this.bok) && bok > 0)
 219.                     {
 220.                         break;
 221.                     }
 222.                     else
 223.                     {
 224.                         Console.WriteLine("Błędna wartość boku!");
 225.                     }
 226.                 }
 227.                 else
 228.                 {
 229.                     Console.WriteLine("Błędna wartość wysokości!");
 230.                 }
 231.  
 232.                
 233.  
 234.  
 235.             }
 236.         }
 237.  
 238.  
 239.  
 240.     }
 241. }
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246.  
 247. using System;
 248. using System.Collections.Generic;
 249. using System.Linq;
 250. using System.Text;
 251. using System.Threading.Tasks;
 252.  
 253. namespace ConsoleApplication1
 254. {
 255.     public class Prostokąt : Figura
 256.     {
 257.         private double a;
 258.         private double b;
 259.         public Prostokąt()
 260.         {
 261.             a = 0f;
 262.             b = 0f;
 263.         }
 264.  
 265.         public Prostokąt(double a, double b)
 266.         {
 267.             if (a <= 0f)
 268.                 throw new Exception("Długość a nie moze byc <= 0");
 269.  
 270.             this.a = a;
 271.  
 272.             if (b <= 0f)
 273.                 throw new Exception("Długość b nie moze byc <= 0");
 274.  
 275.             this.b = b;
 276.         }
 277.  
 278.         public override double ObliczPole()
 279.         {
 280.             return (a * b);
 281.         }
 282.  
 283.         public override void WprowadzDane()
 284.         {
 285.             while (true)
 286.             {
 287.                 Console.Write("Podaj długość a=");
 288.                 if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out this.a) && a > 0)
 289.                 {
 290.                     Console.Write("Podaj długość b=");
 291.                     if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out this.b) && b > 0)
 292.                     {
 293.                         break;
 294.                     }
 295.                     else
 296.                     {
 297.                         Console.WriteLine("Błędna wartość długości b!");
 298.                     }
 299.                 }
 300.                 else
 301.                 {
 302.                     Console.WriteLine("Błędna wartość długości a!");
 303.                 }
 304.  
 305.  
 306.  
 307.  
 308.             }
 309.         }
 310.  
 311.  
 312.  
 313.     }
 314. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top