Guest User

HACKED advandenberg@hotmail.com

a guest
Dec 17th, 2010
234
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Van: Eddy Exxxxx (exxxxxxd@redxxxxxe.nl) namens Bedrijfsburo (?)
 2. Verzonden: woensdag 30 december 2009 11:51:40
 3. Aan: Ad van den Berg (advandenberg8@hotmail.com)
 4.  
 5. De Politie kan bij ons de beelden van de bewuste avond opvragen.
 6.  
 7. Met vriendelijke groet.
 8.  
 9. Eddy Exxxxxxx
 10.  
 11.  
 12. ************
 13. ************
 14. 3431 ** NIEUWEGEIN
 15.  
 16.  
 17. (: 030-6001144
 18. fax: 030-6001140
 19.  
 20.  
 21. Klachten en storingen *: vve@redemavve.nl
 22. K.v.K. 30171509
 23.  
 24. De informatie verzonden met dit E-mail bericht is vertrouwelijk en is
 25. uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie
 26. door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd
 27. zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de
 28. geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is
 29. openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van
 30. deze informatie aan derden, niet toegestaan, en wordt u verzocht de
 31. afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.
 32.  
 33. Redema staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
 34. inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
 35.  
 36. Van: Ad van den Berg [mailto:advandenberg8@hotmail.com]
 37. Verzonden: dinsdag 29 december 2009 14:28
 38. Aan: Bedrijfsburo
 39. Onderwerp: bedreiging
 40.  
 41. Mijn Dames en Heren,
 42.  
 43. Hierbij bevestig ik de klacht, net telefonisch bij Redema gedaan.
 44.  
 45. Het gaat er om dat ik op 24 december omstreeks 20.30 uur vanuit de hal, via de intercom, met de dood ben bedreigd. Graag zou ik van u willen vernemen of de bewakingscamera dit heeft geregistreerd, en zo ja, of ik over die beelden kan beschikken i.v.m. aangifte bij de politie.
 46.  
 47. Daarnaast word bij mij met regelmaat de "nee nee" sticker van de brievenbus gehaald of onherstelbaar beschadigd. Afgelopen week is dat dus weer gebeurd. Daar ik een fobie voor de post heb werkt dat op een hele negatieve manier op mij waardoor ik de brievenbus niet durft te openen. Graag zou ik willen weten wie dat doet en hoop dat daar ook beelden van zijn.
 48.  
 49. Alvast bedankt voor de medewerking.
 50.  
 51. Met vriendelijke groet,
 52.  
 53. A.P. van den Berg
 54. Ierlandstraat 160
 55. 2034 LR Haarlem
 56. Tel. 0238552358
RAW Paste Data Copied