daily pastebin goal
20%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Projekt.cpp : Defines the entry point for the console application.
 2. //
 3.  
 4. //#include "stdafx.h"
 5. #include<iostream>
 6. #include <conio.h>
 7. #include <math.h>
 8.  
 9. using namespace std;
 10.  
 11. int NajwiekszyWspolnyDzielnik(int a, int b)    //Wyznaczenie największego wspólnego dzielnika
 12. {
 13.     int pom;
 14.     while (b != 0)    //Kontrola mianownika
 15.     {
 16.         pom = b;
 17.         b = a % b;
 18.         a = pom;
 19.     }
 20.     return a;
 21. }
 22.  
 23. int NajmniejszaWspolnaWielokrotnosc(int a, int b)    //Wyznaczenie najmniejszej wspólnej wielokrotności
 24. {
 25.     int iloczyn = a * b;
 26.  
 27.     do {
 28.         if (a>b) a = a - b;
 29.         else b = b - a;
 30.     } while (a != b);
 31.  
 32.     return iloczyn / a;
 33. }
 34.  
 35. void dodawanie(int l1, int l2, int m1, int m2) { // wprowadzam oba ułamki do funkcji
 36.  
 37.     int mianownik;
 38.     int licznik;
 39.  
 40.     mianownik = NajmniejszaWspolnaWielokrotnosc(m1, m2);
 41.                                              //Wyznaczenie najmniejszej wspólnej wielokrotności dla wspólnego mianownika (mianownik wyjściowy)
 42.     int pom = licznik =  mianownik / m1 * l1 +  mianownik / m2 * l2;      //Obliczenie licznika wyjściowego
 43.    
 44.     licznik /=  abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(pom, mianownik));                               //Sprowadzenie licznika wyjściowego do najprostszej postaci
 45.     mianownik  /= abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(pom, mianownik));                            //Sprowadzenie mianownika wyjściowego do najprostszej postaci
 46.    
 47.     int wartosc = licznik / mianownik;
 48.     int reszta = fmod(licznik, mianownik);
 49.  
 50.     cout << "Wynik: " << l1 << "/" << m1 << " + " << l2 << "/" << m2 << " = ";
 51.  
 52.     if (wartosc != 0)
 53.         cout << wartosc;
 54.     if (reszta != 0)
 55.         cout << " " << abs(reszta) << "/" << abs(mianownik);
 56.  
 57. }
 58. void odejmowanie(int l1, int l2, int m1, int m2) {
 59.  
 60.     int mianownik;
 61.     int licznik;
 62.  
 63.     mianownik = NajmniejszaWspolnaWielokrotnosc(m1, m2);                                             //Wyznaczenie najmniejszej wspólnej wielokrotności dla wspólnego mianownika (mianownik wyjściowy)
 64.     int pom =  licznik = mianownik / m1 * l1 - mianownik / m2 * l2;      //Obliczenie licznika wyjściowego
 65.     licznik /= abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(pom, mianownik));                               //Sprowadzenie licznika wyjściowego do najprostszej postaci
 66.     mianownik /= abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(pom, mianownik));                            //Sprowadzenie mianownika wyjściowego do najprostszej postaci
 67.     int wartosc = licznik / mianownik;
 68.     int reszta = fmod(licznik, mianownik);   //Zmienne pomocnicze do wyświetlania całości ułamków i ich reszty
 69.  
 70.     cout << "Wynik: " << l1 << "/" << m1 << " - " << l2 << "/" << m2 << " = ";
 71.  
 72.  
 73.     if (wartosc != 0)
 74.         cout << wartosc;
 75.     if (reszta != 0)
 76.         cout << " " << abs(reszta) << "/" << abs(mianownik);
 77.  
 78. }
 79.  
 80.  
 81. void mnozenie(int l1, int l2, int m1, int m2) {
 82.  
 83.     int licznik;
 84.     int mianownik;
 85.  
 86.     int licznikpom = licznik = l1 * l2;                                             //Wyznaczenie licznika wynikowego i licznika pomocniczego
 87.     mianownik = m1 * m2;                                                       //Wyznaczenie mianiwnika wynikowego
 88.     licznik /= abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(licznikpom, mianownik));                               //Sprowadzenie licznika wynikowego do najprostszej postaci
 89.     mianownik /= abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(licznikpom, mianownik));                            //Sprowadzenie mianownika wynikowego do najprostszej postaci
 90.     int wartosc = licznik / mianownik;
 91.     int reszta = fmod(licznik, mianownik);          //Zmienne pomocnicze do wyświetlania całości ułamków i ich reszty
 92.  
 93.     cout << "Wynik: " << l1 << "/" << m1 << " * " << l2 << "/" << m2 << " = ";
 94.  
 95.     if (wartosc != 0)
 96.         cout << wartosc;
 97.     if (reszta != 0)
 98.         cout << " " << abs(reszta) << "/" << abs(mianownik);
 99.  
 100. }
 101.  
 102. void dzielenie(int l1, int l2, int m1, int m2) {
 103.  
 104.     int licznik;
 105.     int mianownik;
 106.  
 107.     int licznikpom = licznik = l1 * m2;                                             //Wyznaczenie licznika wynikowego i licznika pomocniczego
 108.     mianownik = m1 * l2;    
 109.     //Wyznaczenie mianiwnika wynikowego
 110.     if (mianownik < 0) {                                                      //Dodatkowa kontrola w razie pojawienia się ujemnego mianownika
 111.         licznik = -licznik;
 112.     }
 113.     licznik /= abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(licznikpom, mianownik));                            //Sprowadzenie licznika wynikowego do najprostszej postaci
 114.     mianownik /= abs(NajwiekszyWspolnyDzielnik(licznikpom, mianownik));
 115.                                         //Sprowadzenie mianownika wynikowego do najprostszej postaci
 116.     int wartosc = licznik / abs(mianownik);
 117.     int reszta = fmod(licznik, mianownik);       //Zmienne pomocnicze do wyświetlania całości ułamków i ich reszty
 118.  
 119.     cout << "Wynik: " << l1 << "/" << m1 << " / " << l2 << "/" << m2 << " = ";
 120.  
 121.     if (wartosc != 0)
 122.  
 123.         cout << wartosc;
 124.     if (reszta != 0)
 125.         cout << " " << abs(reszta) << "/" << abs(mianownik);
 126. }
 127.  
 128.  
 129.  
 130. int main()
 131. {
 132.  
 133.     int licznik1;
 134.     int licznik2;
 135.     int mianownik1;
 136.     int mianownik2;     //Liczniki i mianowniki ułamków wejściowych          //Kreska ułamkowa przy wprowadzaniu ułamków
 137.     char znak;            //Znak określający rodzaj wykonywanego działania na ułamkach
 138.     int licznik;
 139.     int licznikpom;
 140.     int mianownik;
 141.     bool niemoznadzielicprzez0 = true;
 142.  
 143.     cout << "Podaj licznik pierwszego ulamka : ";        
 144.     cin >> licznik1;
 145.  
 146.     cout << "Podaj mianownik pierwszego ulamka : ";
 147.     cin >> mianownik1;
 148.  
 149.     if (mianownik1 == 0) {
 150.         cout << "Nie mozna dzielic przez 0 ";
 151.         niemoznadzielicprzez0 = false;
 152.     }
 153.  
 154.     if (niemoznadzielicprzez0 == true) {
 155.         cout << "Podaj znak dzialania na ulamkach [+ - * /]: ";
 156.         cin >> znak;
 157.  
 158.         cout << "Podaj licznik drugiego ulamka : ";
 159.         cin >> licznik2;
 160.  
 161.         cout << "Podaj mianownik drugiego ulamka : ";
 162.         cin >> mianownik2;
 163.         if (mianownik2 == 0) {
 164.             cout << "Nie mozna dzielic przez 0 ";
 165.             niemoznadzielicprzez0 = false;
 166.         }
 167.  
 168.     }
 169.  
 170.     if (niemoznadzielicprzez0 == true) {
 171.         if (znak == '+')
 172.             dodawanie(licznik1, licznik2, mianownik1, mianownik2);
 173.         else if (znak == '-')
 174.             odejmowanie(licznik1, licznik2, mianownik1, mianownik2);
 175.         else if (znak == '*')
 176.             mnozenie(licznik1, licznik2, mianownik1, mianownik2);
 177.         else if (znak == '/') {
 178.             if (licznik2 == 0)
 179.                 cout << " Nie mozna dzielic przez 0" << endl;
 180.             else
 181.             dzielenie(licznik1, licznik2, mianownik1, mianownik2);
 182.            
 183.         }
 184.         else
 185.             cout << "Podano niewlasciwy znak" << endl;
 186.     }
 187.  
 188.     cout << endl;
 189.     system("pause");
 190.  
 191.     return 0;
 192. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top