SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 15th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) w klasycznej wersji to:
 2. -połączenie kilku metod fabrykujących
 3.  
 4. Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) tworzy:
 5. -obiekty z różnych rodzin (hierarchii)
 6.  
 7. Co jest wektorem zmian we wzorcu Budowniczy (Builder):
 8. -rodzaj tworzonego obiektu, podczas gdy scenariusz tworzonenia obiektu pozostaje tak sam
 9.  
 10. Co jest wektorem zmian we wzorcu Prototyp ?
 11. -klasa tworzonych obiektów
 12.  
 13. Co to jest klonowanie ?
 14. -tworzenie dokładnej kopii obiektu
 15.  
 16. Co to jest prototyp (wg wzorca Prototyp) ?
 17. -obiekt, który jest kopiowany, kiedy trzeba stworzyć nową instancję
 18.  
 19. Co to jest kopia płytka ?
 20. -dokładna kopia binarna obiektu
 21.  
 22. Co to jest kopia głęboka ?
 23. -kopia, w której pola-wskazania (referencje, wskaźniki) nie są kopiowane tylko wskazują na nowe obiekty (kopie tych wskazywanych przez oryginalny obiekt)
 24.  
 25. Jaka jest relacja między wzorcami Prototyp i Metoda Fabrykująca (Factory Method)
 26. -wzorce są konkurencyjne
 27.  
 28. Jaką metodę powinien posiadać każdy prototyp (wg wzorca Prototyp) ?
 29. -metodę tworzącą kopię tego obiektu
 30.  
 31. Jakiej klasy jest obiekt tworzony jako kopia prototypu (wg wzorca Prototyp) ?
 32. -tej samej klasy co obiekt prototypu
 33.  
 34. Jakie techniki programowania obiektowego są „ważniejsze” we wzorcach Prototyp i Metoda Fabrykująca (Factory Method) ?
 35. -Prototyp: kompozycja, Metoda Fabrykująca: dziedziczenie
 36.  
 37. Konkretna klasa Budowniczego decyduje o:
 38. -sposobie tworzenia części konstruowanego obiektu
 39.  
 40. Mówimy, że Prototyp jest dynamiczny, bo:
 41. -pozwala na dynamiczną (w trakcie działania programu) zmianę klasy tworzonych obiektów
 42.  
 43. Producent (Director) we wzorcu Budowniczy (Builder) ma za zadanie:
 44. -steruje procesem tworzenia obiektu, wywołując metody tworzące części obiektu-produktu z konkretnego Budowniczego
 45.  
 46. We wzorcu Abstrakcyjna (Abstract Factory), aby zmienić zestaw produkowanych obiektów, należy:
 47. -użyć innej klasy fabryki
 48.  
 49. Wektorem zmian we wzorcu Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) jest:
 50. -zestaw klas tworzonych obiektów, po jednej z każdej rodziny (hierarchii)
 51.  
 52. Wzorzec Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) stosujemy gdy:
 53. -chcemy zapewnić, że z każdej rodziny klas będzie tworzony obiekt jednej, ustalonej klasy
 54.  
 55. Wzorzec Budowniczy (Builder) stosujemy, gdy:
 56. -obiekt tworzymy w złożony sposób, w wielu krokach
 57.  
 58. Zamiast Metod Fabrykujących, w innym wariancie Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) może użyć kilku:
 59. -prototypów
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top