Guest User

Untitled

a guest
Oct 15th, 2019
104
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) w klasycznej wersji to:
 2. -połączenie kilku metod fabrykujących
 3.  
 4. Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) tworzy:
 5. -obiekty z różnych rodzin (hierarchii)
 6.  
 7. Co jest wektorem zmian we wzorcu Budowniczy (Builder):
 8. -rodzaj tworzonego obiektu, podczas gdy scenariusz tworzonenia obiektu pozostaje tak sam
 9.  
 10. Co jest wektorem zmian we wzorcu Prototyp ?
 11. -klasa tworzonych obiektów
 12.  
 13. Co to jest klonowanie ?
 14. -tworzenie dokładnej kopii obiektu
 15.  
 16. Co to jest prototyp (wg wzorca Prototyp) ?
 17. -obiekt, który jest kopiowany, kiedy trzeba stworzyć nową instancję
 18.  
 19. Co to jest kopia płytka ?
 20. -dokładna kopia binarna obiektu
 21.  
 22. Co to jest kopia głęboka ?
 23. -kopia, w której pola-wskazania (referencje, wskaźniki) nie są kopiowane tylko wskazują na nowe obiekty (kopie tych wskazywanych przez oryginalny obiekt)
 24.  
 25. Jaka jest relacja między wzorcami Prototyp i Metoda Fabrykująca (Factory Method)
 26. -wzorce są konkurencyjne
 27.  
 28. Jaką metodę powinien posiadać każdy prototyp (wg wzorca Prototyp) ?
 29. -metodę tworzącą kopię tego obiektu
 30.  
 31. Jakiej klasy jest obiekt tworzony jako kopia prototypu (wg wzorca Prototyp) ?
 32. -tej samej klasy co obiekt prototypu
 33.  
 34. Jakie techniki programowania obiektowego są „ważniejsze” we wzorcach Prototyp i Metoda Fabrykująca (Factory Method) ?
 35. -Prototyp: kompozycja, Metoda Fabrykująca: dziedziczenie
 36.  
 37. Konkretna klasa Budowniczego decyduje o:
 38. -sposobie tworzenia części konstruowanego obiektu
 39.  
 40. Mówimy, że Prototyp jest dynamiczny, bo:
 41. -pozwala na dynamiczną (w trakcie działania programu) zmianę klasy tworzonych obiektów
 42.  
 43. Producent (Director) we wzorcu Budowniczy (Builder) ma za zadanie:
 44. -steruje procesem tworzenia obiektu, wywołując metody tworzące części obiektu-produktu z konkretnego Budowniczego
 45.  
 46. We wzorcu Abstrakcyjna (Abstract Factory), aby zmienić zestaw produkowanych obiektów, należy:
 47. -użyć innej klasy fabryki
 48.  
 49. Wektorem zmian we wzorcu Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) jest:
 50. -zestaw klas tworzonych obiektów, po jednej z każdej rodziny (hierarchii)
 51.  
 52. Wzorzec Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) stosujemy gdy:
 53. -chcemy zapewnić, że z każdej rodziny klas będzie tworzony obiekt jednej, ustalonej klasy
 54.  
 55. Wzorzec Budowniczy (Builder) stosujemy, gdy:
 56. -obiekt tworzymy w złożony sposób, w wielu krokach
 57.  
 58. Zamiast Metod Fabrykujących, w innym wariancie Abstrakcyjna Fabryka (Abstract Factory) może użyć kilku:
 59. -prototypów
RAW Paste Data