SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                                                   Trăng Ơi
 2. Trăng ơi từ đâu đến?
 3. Hay từ cánh rừng xa
 4. Trăng hồng như quả chín
 5. Lửng lơ lên trước nhà
 6. Trăng ơi từ đâu đến?
 7. Hay biển xanh kì diệu
 8. Trăng tròn như mắt cá
 9. Chẳng bao giờ chớp mi
 10. Trăng ơi từ đâu đến?
 11. Hay từ một sân chơi
 12. Trăng bay như quả bóng
 13. Bạn nào đá lên trời
 14.                                 (Theo Trần Đăng Khoa)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top