Guest User

Untitled

a guest
Mar 31st, 2020
89
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main(char * tab[])
 5. {
 6.     int liczba_uczniow=0;
 7.  
 8.     cout << "Dla ilu uczniow chcesz wprowadzic oceny (max 20)\n";
 9.     cin >> liczba_uczniow;
 10.     if (liczba_uczniow > 20)
 11.     {
 12.         cout << "Liczba uczniow zostala przekroczona";
 13.    
 14.         system("pause");
 15.         return 0;
 16.     }
 17.     else
 18.     {    
 19.         float tablica_ocen[liczba_uczniow]; // tablica musi miec rozmiar taki ilu podano ze jest uczniow
 20.         float wprowadzanaOcena = 0;
 21.        
 22.         for (int i = 0; i <= liczba_uczniow -1 ; i++) // iteracja (przechodzenie w petli) po tablicy powinno byc do momentu jej zakonczenia, a tablice numeruje sie od 0, czyli liczba uczniow minus 1
 23.         {
 24.             cout << "Wprowadz ocene nr " << i << endl;
 25.             cin >> wprowadzanaOcena;
 26.  
 27.             if (wprowadzanaOcena == 2 || wprowadzanaOcena == 3 || wprowadzanaOcena == 3.5 ||wprowadzanaOcena == 4 || wprowadzanaOcena == 4.5 || wprowadzanaOcena == 5 || wprowadzanaOcena == 5.5)
 28.             {
 29.                 tablica_ocen[i] = wprowadzanaOcena;
 30.             }
 31.             else
 32.             {
 33.                 cout << "Wprowadzono niepoprawna ocene";         
 34.                 return 0;
 35.             }
 36.  
 37.         }
 38.         int liczba_porzadkowa = 0;
 39.         while(liczba_porzadkowa <= liczba_uczniow - 1)
 40.         {
 41.             cout << "Ocena "  << tablica_ocen[liczba_porzadkowa]  << " numer " << liczba_porzadkowa << endl;
 42.             liczba_porzadkowa++;
 43.         }
 44.         char czyKontynuowac = 'a';
 45.         cout << "Czy chcesz wprowadzic zmiany w ocenach? [T] - tak, [N] - nie" << endl;
 46.         char zmianyWOcenach;
 47.         cin >> zmianyWOcenach;
 48.         while(zmianyWOcenach == 'T' || czyKontynuowac =='Q')
 49.         {
 50.             zmianyWOcenach = 'N'; // zmieniamy ta wartosc, bo ona tylko przy starcie ma byc prawdziwa
 51.             int numerOcenyDoZmiany = 0;
 52.             float nowaOcena = 0;
 53.             cout <<"Ktora ocene zmienic ?" <<endl;
 54.             if(numerOcenyDoZmiany > liczba_uczniow)
 55.             {
 56.                 cout <<"Bledny numer oceny do zmiany, maks to "<<liczba_uczniow -1;
 57.                 return 0;
 58.             }
 59.             cin >> numerOcenyDoZmiany;
 60.             cout <<"Na jaka ocene zmienic ?" <<endl;
 61.             cin >> nowaOcena;
 62.             if (nowaOcena == 2 || nowaOcena == 3 || nowaOcena == 3.5 ||nowaOcena == 4 || nowaOcena == 4.5 || nowaOcena == 5 || nowaOcena == 5.5)
 63.             {
 64.                 tablica_ocen[numerOcenyDoZmiany] = nowaOcena;
 65.             }
 66.             else
 67.             {
 68.                 cout << "Wprowadzono niepoprawna ocene";   
 69.                 return 0;
 70.             }
 71.             cout <<"Ocena zmieniona!" << endl;
 72.             int liczba_porzadkowa = 0;
 73.             while(liczba_porzadkowa <= liczba_uczniow - 1)
 74.             {
 75.                 cout << "Ocena "  << tablica_ocen[liczba_porzadkowa]  << " numer " << liczba_porzadkowa << endl;
 76.                 liczba_porzadkowa++;
 77.             }
 78.             cout <<"Czy kontynuowac zmiany ? [Q] - tak, inny klawisz, nie." << endl;
 79.             cin >> czyKontynuowac;
 80.         }
 81.     }
 82.  
 83.  
 84.     cout << "Koniec";        
 85.     system("pause");
 86.     return 0;
 87. }
RAW Paste Data