Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 9th, 2020 143 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace ConverterApplication
 4. {
 5.     abstract class Converter
 6.     {
 7.         protected String code = ""; // Tu zmieniłem na protected. Nie ma sensu brać jako public
 8.         protected int value; // dodałem nowe pole, które przechowuje wartość wejściową. Jest chronione, bo nikt, prócz klas dziedziczących nie może widzieć jej wartości
 9.  
 10.         protected Converter(int value) // Tu jest ciekawostka. Jak będziesz dziedziczyć klasę, to klasa bazowa Converter wymusi na tobie wygenerowanie konstruktowa
 11.         {
 12.             this.value = value;
 13.         }
 14.  
 15.         public abstract String convert(); // stąd wywaliłem argument. Wartość mamy w polu {value}
 16.         protected abstract String reverse(String x); // Tu też dałem na protected. Nie wykorzystujesz jej na zewnatrz
 17.     }
 18.  
 19.     class BinConverter : Converter
 20.     {
 21.  
 22.         public BinConverter(int value) : base(value) {}
 23.  
 24.         public override String convert()
 25.         {
 26.             while (value > 0)
 27.             {
 28.                 int y = value % 2;
 29.                 code += y;
 30.                 value /= 2;
 31.             }
 32.             return reverse(code);
 33.         }
 34.  
 35.         protected override String reverse(String x)
 36.         {
 37.             code = "";
 38.             long c = long.Parse(x);
 39.  
 40.             for (int i = 0; i < x.Length; i++)
 41.             {
 42.                 long y = c % 10;
 43.                 code += y;
 44.                 c /= 10;
 45.             }
 46.             return code;
 47.         }
 48.     }
 49.  
 50.     class OctConverter : Methods
 51.     {
 52.         public OctConverter(int value) : base(value) {}
 53.  
 54.         public override String convert()
 55.         {
 56.             while (value > 0)
 57.             {
 58.                 int y = value % 8;
 59.                 code += y;
 60.                 value /= 8;
 61.             }
 62.             return reverse(code);
 63.         }
 64.  
 65.         protected override String reverse(String x)
 66.         {
 67.             code = "";
 68.             int c = int.Parse(x);
 69.  
 70.             for (int i = 0; i < x.Length; i++)
 71.             {
 72.                 int y = c % 10;
 73.                 code += y;
 74.                 c /= 10;
 75.             }
 76.             return code;
 77.         }
 78.     }
 79.  
 80.     class HexConverter : Converter
 81.     {
 82.         // Tu dałem na private. Nie potrzeba tego upubliczniać. Nigdzie tego nie wykorzystujesz
 83.         private static String[] hex =
 84.         { "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "A", "B", "C", "D", "E", "F" };
 85.  
 86.         public HexConverter(int value) : base(value) {}
 87.  
 88.         public override String convert()
 89.         {
 90.             while (value > 0)
 91.             {
 92.                 int y = value % 16;
 93.                 code += hex[y];
 94.                 value /= 16;
 95.             }
 96.             return reverse(code);
 97.         }
 98.  
 99.         protected override String reverse(String x)
 100.         {
 101.             code = "";
 102.             for (int i = x.Length; i > 0; i--)
 103.             {
 104.                 char ch = x[i - 1];
 105.                 code += ch;
 106.             }
 107.             return code;
 108.         }
 109.     }
 110.  
 111.     class Program
 112.     {
 113.         static void Main(string[] args)
 114.         {
 115.             int x = int.Parse(Console.ReadLine());
 116.             Console.WriteLine("Number: "+x);
 117.  
 118.             Methods bin = new Bin();
 119.             Methods oct = new Oct();
 120.             Methods hex = new Hex();
 121.            
 122.             eqSign(12);
 123.             Console.WriteLine("Bin : " + bin.convert(x));
 124.             Console.WriteLine("Oct : " + oct.convert(x));
 125.             Console.WriteLine("Hex : " + hex.convert(x));
 126.             eqSign(12);
 127.            
 128.             myFooter();
 129.         }
 130.        
 131.         static void eqSign(int x)
 132.         {
 133.             while (x != 0)
 134.             {
 135.                 Console.Write("=");
 136.                 x--;
 137.             }
 138.             Console.WriteLine();
 139.         }
 140.     }
 141. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top