daily pastebin goal
43%
SHARE
TWEET

l_j_wzorzec

wilk_maciej Apr 16th, 2018 (edited) 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <stdio.h>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // OBIEKT LISTA                                                                                                             DONE
 6. // operator wejscia dodaje 1 element, wyjscia wypisuje wszystkie el     DONE
 7. // konstruktor, destruktor, konstruktor kopiujący                                          DONE
 8. // + do listy dopisuje na końcu drógą                                                                    DONE
 9. // =, ==, !=                                                                                                                    DONE
 10. template<typename T>
 11. class List;
 12.  
 13. template<typename T>
 14. class Element;
 15.  
 16. class Macierze{
 17.   friend ostream & operator<< (ostream & s1, Macierze & o1);
 18.   friend istream & operator>>(istream & s1, Macierze & o1);
 19.    
 20.  
 21.   double *ws;
 22.   int rozmiar;
 23.   public:
 24.    
 25.   Macierze(){
 26.     ws=NULL;
 27.   }
 28.   Macierze(int rozm, int wart){
 29.     rozmiar = rozm;
 30.     ws = new double[rozm*rozm];
 31.     for ( int i = 0; i < rozmiar*rozmiar; i++){
 32.             ws[i] = wart;
 33.     }
 34.  
 35.   }
 36.  
 37.   Macierze(const Macierze &o1){  // kopiujacy konstruktor, potrzebny przy dodawaniu
 38.     rozmiar = o1.rozmiar;
 39.     ws = new double[o1.rozmiar*o1.rozmiar];
 40.     for ( int i = 0; i < rozmiar*rozmiar; i++){
 41.             ws[i] = o1.ws[i];
 42.     }
 43.     }
 44.  
 45.   ~Macierze(){
 46.     if (ws!=NULL){
 47.       delete [] ws;
 48.       ws=NULL;
 49.     }
 50.   }
 51.  
 52.     Macierze & operator=(const Macierze & o1){
 53. //zwolnić pamięć dla lewej str
 54. //zarezerwować pamieć
 55. //przepisać pamieć
 56.     if (this == &o1) return *this;
 57.     if (this->ws!=NULL){
 58.       delete [] this->ws;
 59.     }
 60.     this->rozmiar = o1.rozmiar;
 61.  
 62.     if (o1.rozmiar>0){
 63.           this->ws = new double[o1.rozmiar*o1.rozmiar];
 64.           for (int i=0;i<(o1.rozmiar*o1.rozmiar);i++){
 65.               this->ws[i] = o1.ws[i];
 66.           }
 67.     }
 68.  
 69.     return *this;
 70.     }
 71.  
 72.  
 73.     Macierze  operator+(const Macierze &o1){
 74.         Macierze wynik= Macierze(*this);
 75.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 76.             cout <<"Nie można dodać różnych macierzy!";
 77.             return wynik;
 78.         }
 79.         else{
 80.             for (int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 81.                 wynik.ws[i] += o1.ws[i];
 82.             }
 83.             return wynik;
 84.         }
 85.  
 86.     }
 87.  
 88.     Macierze  operator-(const Macierze &o1){
 89.         Macierze wynik= Macierze(*this);
 90.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 91.             cout <<"nie można wykonać" <<endl;
 92.             return wynik;
 93.         }
 94.         else{
 95.             for (int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 96.                 wynik.ws[i] -= o1.ws[i];
 97.             }
 98.         return wynik;
 99.  
 100.         }
 101.     }
 102.  
 103.     Macierze  operator*(const Macierze &o1){
 104. //działa tylko dla pierwszego wiersza
 105.         Macierze wynik= Macierze(o1.rozmiar, 0);
 106.         cout <<wynik <<endl;
 107.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 108.             cout <<"nie można wykonać" <<endl;
 109.             return wynik;
 110.         }
 111.         else{
 112.  
 113.  
 114.  
 115. /*            int count=0;
 116.             for (int i=0;i<o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 117.                 int k=0;
 118.                 int wynik_klatki=0;
 119.                 for (int j=i;j<=(o1.rozmiar*o1.rozmiar + count);j+=o1.rozmiar){
 120.                     wynik_klatki += o1.ws[k]*this->ws[j];
 121.                     k++;
 122.                 }
 123.                 count +=1;
 124.                 wynik.ws[i]=wynik_klatki;
 125. */
 126.             int n=o1.rozmiar;
 127.             for (int i=0; i<n*n;i+=n){
 128.                 for (int j=0; j<n;j++){
 129.                     for (int k=0; k<n;k++){
 130.                         cout<<i <<"=i  " <<i+j << "=i+j  XX ";
 131.                         wynik.ws[i+j]+=this->ws[k+i]*o1.ws[k*n+j];
 132.                     }
 133.                 cout <<endl;
 134.                 }
 135.             }
 136.            
 137.            
 138.         return wynik;
 139.  
 140.         }
 141.     }
 142.  
 143.  
 144.     int operator==(const Macierze &o1){
 145.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 146.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów!" <<endl;
 147.             return 0;
 148.         }
 149.         else{
 150.             int flaga=0;
 151.             for(int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 152.                 if(this->ws[i] == o1.ws[i]) flaga+=1;
 153.             }
 154.  
 155.             if(flaga==0) return 1;
 156.             else{
 157.                 return 0;
 158.             }
 159.         }
 160.     }
 161.  
 162.     int operator>=(const Macierze &o1){
 163. //operatory >= <= działają na zasadzie: zlicza sumę wszystkich elementów jednego i drugiego, a później porównuje te liczby
 164.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 165.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów! Nie porównam" <<endl;
 166.             return 0;
 167.         }
 168.         else{
 169.             int suma1=0;
 170.             int suma2=0;
 171.             for(int i=0;i< this->rozmiar*this->rozmiar; i++){
 172.                 suma1+=this->ws[i];
 173.             }
 174.  
 175.             for(int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 176.                 suma2+=o1.ws[i];
 177.             }
 178.  
 179.             if(suma1>=suma2) return 1;
 180.             else{
 181.                 return 0;
 182.             }
 183.         }
 184.     }
 185.  
 186.     int operator<=(const Macierze &o1){
 187.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 188.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów! Nie porównam" <<endl;
 189.             return 0;
 190.         }
 191.         else{
 192.             int suma1=0;
 193.             int suma2=0;
 194.             for(int i=0;i< this->rozmiar*this->rozmiar; i++){
 195.                 suma1+=this->ws[i];
 196.             }
 197.  
 198.             for(int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 199.                 suma2+=o1.ws[i];
 200.             }
 201.  
 202.             if(suma1<=suma2) return 1;
 203.             else{
 204.                 return 0;
 205.             }
 206.         }
 207.     }
 208.    
 209.     int operator!=(const Macierze &o1){
 210.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 211.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów! Nie porównam" <<endl;
 212.             return 0;
 213.         }
 214.         else{
 215.             int roznica=0;
 216.             for(int i=0;i< this->rozmiar*this->rozmiar; i++){
 217.                 if (this->ws[i] != o1.ws[i])roznica+=1;
 218.             }
 219.  
 220.  
 221.             if(roznica!=0) return 1;
 222.             else{
 223.                 return 0;
 224.             }
 225.         }
 226.     }
 227.  
 228. //koniec klasy macierze
 229. };
 230.  
 231. ostream & operator<< (ostream & s1, Macierze & o1){
 232.   if (o1.ws!=NULL){
 233.       for(int i=0, j=1;i<(o1.rozmiar*o1.rozmiar);i++, j++){
 234.           cout << o1.ws[i] <<" " ;
 235.           if (j==o1.rozmiar){
 236.               s1<<endl;
 237.               j=0;
 238.           }
 239.       }
 240.   }
 241.   return s1;
 242. }
 243.  
 244. istream & operator>>(istream & s1, Macierze & o1){
 245.   s1>>o1.rozmiar;
 246.  
 247.   if (o1.rozmiar>0){
 248.       if (o1.ws!=NULL){
 249.           delete [] o1.ws;
 250.       }
 251.       o1.ws = new double[o1.rozmiar*o1.rozmiar];
 252.       for (int i=0;i<(o1.rozmiar*o1.rozmiar);i++){
 253.           cin >> o1.ws[i];
 254.       }
 255.   }
 256.   return s1;
 257. }
 258.  
 259.  
 260.  
 261. template<class T>
 262. class Element{
 263.  
 264.   template<class S>
 265.   friend class List;
 266.  
 267.   public:
 268.   T war;
 269.   class Element *next;
 270. };
 271.  
 272.  
 273. template<class T>
 274. class List{
 275.  
 276.   template<typename S>
 277.   friend ostream & operator << (ostream & s1, List<S> & o1);
 278.   template<typename S>
 279.   friend istream & operator >> (istream & s1, List<S> & o1);
 280.  
 281.  
 282.   class Element<T> *pierwszy;
 283.   public:
 284.   List<T>(){
 285.     pierwszy=NULL;
 286.   }
 287.  
 288.   List<T> (class List<T> &o1){
 289.     if (o1.pierwszy==NULL){
 290.       pierwszy=NULL;
 291.     }
 292.     else{
 293.       class Element<T> *nowy = new Element<T>;
 294.       nowy->war=o1.pierwszy->war;
 295.       Element<T> *i =o1.pierwszy;
 296.       Element<T> *poprz = nowy;
 297.       pierwszy=nowy;
 298.       i=i->next;
 299.       while (i!=NULL){
 300.         class Element<T> *elem = new Element<T>;
 301.         elem->war=i->war;
 302.         poprz->next=elem;
 303.         poprz=elem;
 304.         i=i->next;
 305.       }
 306.       poprz->next=NULL;
 307.     }
 308.   }
 309.  
 310.  
 311.  
 312.   ~List<T>(){
 313.     while (pierwszy!=NULL){
 314.       if (pierwszy->next != NULL){
 315.         class Element<T> *nowy=pierwszy->next;
 316.         delete pierwszy;
 317.         pierwszy = nowy;
 318.       }
 319.       else{
 320.         delete pierwszy;
 321.         pierwszy = NULL;
 322.       }
 323.     }
 324.   }
 325.  
 326.   List<T> & operator = (List<T> &o1)
 327.     {
 328.     if (this==&o1)
 329.       return *this;
 330.     else{
 331.     while (pierwszy!=NULL){
 332.       if (pierwszy->next != NULL){
 333.         class Element<T> *nowy=pierwszy->next;
 334.         delete pierwszy;
 335.         pierwszy = nowy;
 336.       }
 337.       else{
 338.         delete pierwszy;
 339.         pierwszy = NULL;
 340.       }
 341.     }
 342.     }
 343.     if (o1.pierwszy==NULL){
 344.       return *this;
 345.     }
 346.     else{
 347.       Element<T> *current = new Element<T>;
 348.       Element<T> *node;
 349.       Element<T> *wsk = o1.pierwszy;
 350.       current->war=wsk->war;
 351.       this->pierwszy=current;
 352.       while (wsk->next!=NULL)
 353.       {
 354.         node = new Element<T>;
 355.         current->next=node;
 356.         wsk=wsk->next;
 357.         node->war=wsk->war;
 358.         current=node;
 359.       }
 360.       return *this;
 361.     }
 362.   }
 363.  
 364.   friend List<T> & operator + (List<T> &o1, List<T> &o2){
 365.     static List temp;
 366.     if (o1.pierwszy==NULL && o2.pierwszy==NULL){
 367.       return temp;
 368.     }
 369.     else if (o1.pierwszy==NULL && o2.pierwszy != NULL){
 370.       temp=o2;
 371.       return temp;
 372.     }
 373.     else if (o1.pierwszy!=NULL && o2.pierwszy==NULL){
 374.       temp=o1;
 375.       return temp;
 376.     }
 377.  
 378.     Element<T> *current = new Element<T>;
 379.     Element<T> *node;
 380.     Element<T> *i = o1.pierwszy;
 381.     Element<T> *j = o2.pierwszy;
 382.     current->war=i->war;
 383.     temp.pierwszy=current;
 384.     while (i->next!=NULL)
 385.     {
 386.       node=new Element<T>;
 387.       current->next=node;
 388.       i=i->next;
 389.       node->war=i->war;
 390.       current=node;
 391.     }
 392.     node=new Element<T>;
 393.     node->war=j->war;
 394.     current->next=node;
 395.     while (j!=NULL)
 396.     {
 397.       node=new Element<T>;
 398.       current->next=node;
 399.       node->war=j->war;
 400.       current=node;
 401.       j=j->next;
 402.     }
 403.     return temp;
 404.   }
 405.  
 406.   int operator == (List<T> &o1){
 407.     if (this->pierwszy ==NULL && o1.pierwszy==NULL){
 408.       return true;
 409.     }
 410.     if (this->pierwszy ==NULL && o1.pierwszy!=NULL){
 411.       return false;
 412.     }
 413.  
 414.     if (o1.pierwszy!=NULL){
 415.       Element<T> *head=o1.pierwszy;
 416.       Element<T> *headthis=this->pierwszy;
 417.       while (head->next!=NULL)
 418.       {
 419.         if (head->war!=headthis->war)
 420.           return false;
 421.         head=head->next;
 422.         headthis=headthis->next;
 423.       }
 424.       return true;
 425.     }
 426.     else return false;
 427.   }
 428.  
 429.   bool operator != (List<T> &o1){
 430.     if (this->pierwszy==NULL && o1.pierwszy==NULL){
 431.       return false;
 432.     }
 433.  
 434.     else if (this->pierwszy ==NULL && o1.pierwszy!=NULL){
 435.       return true;
 436.     }
 437.  
 438.     else if (this->pierwszy !=NULL && o1.pierwszy==NULL){
 439.       return true;
 440.     }
 441.     else{
 442.       bool wynik;
 443.       Element<T> *head=o1.pierwszy;
 444.       Element<T> *headthis=this->pierwszy;
 445.       while (head->next!=NULL && headthis->next!=NULL)
 446.       {
 447.         if (head->war!=headthis->war)
 448.           wynik=true;
 449.         else{
 450.           wynik=false;
 451.           break;
 452.         }
 453.         head=head->next;
 454.         headthis=headthis->next;
 455.       }
 456.       if (head->next==NULL && headthis ->next!=NULL){
 457.         wynik=false;
 458.       }
 459.       return wynik;
 460.     }
 461.   }
 462. };
 463.  
 464.  
 465. //streamy się wysypują
 466.  
 467. template<class T>
 468. ostream & operator<< (ostream & s1, List<T> & o1){
 469.  
 470.   Element<T> *n = o1.pierwszy;
 471.   while(n){
 472.     s1 << n->war << " " ;
 473.     n = n->next;
 474.   }
 475.   cout << endl;
 476.   return s1;
 477. }
 478.  
 479.  
 480. template<class T>
 481. istream & operator >>(istream &s1, List<T> &o1){
 482.  
 483.   class Element<T> *element = new Element<T>;
 484.   cout <<"Podaj wartość elementu listy ";
 485.   s1 >> element->war;
 486.   if (o1.pierwszy==NULL){
 487.     o1.pierwszy=element;
 488.     o1.pierwszy->next=NULL;
 489.   }
 490.   else{
 491.   class Element<T> *wsk =o1.pierwszy;
 492.   while(wsk->next != NULL){
 493.     wsk=wsk->next;
 494.   }
 495.   wsk->next = element;
 496.   element->next = NULL;
 497.   }
 498.   return s1;
 499. }
 500.  
 501.  
 502. int main()
 503. {
 504.   List<int> o1, o2, o3;
 505.   cin >> o1;
 506.   cin >> o1;
 507.   cout << "Lista1: " <<o1;
 508.   cin >> o2;
 509.   o3=o1+o2;
 510.   cout <<"Lista 3 = 1+2: " << o3;
 511.  
 512.   List<Macierze> z1, z2, z3;
 513.   cin >> z1;
 514.   cin >> z1;
 515.   cout << "Lista macierzy 1: " <<endl << z1;
 516.   cin >> z2;
 517.   z3 = z2+z1;
 518.   cout <<"Suma list: "<< endl << z3;
 519.   return 0;
 520. }
 521. // sprawdzanie na 2 listach intach cin a x3, cin b x2 c=a+b
 522. // cout c, pózniej to samo na klasach: macierzy
 523. //
 524. // do porzeczytania:
 525. // dzielenie na pliki nagłówkowe
 526. // deklaracje wewnątrz, definicję na zewnątrz (chodzi o '::', np std::)
RAW Paste Data
Top