daily pastebin goal
14%
SHARE
TWEET

l_j_wzorzec

wilk_maciej Apr 16th, 2018 (edited) 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <stdio.h>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // OBIEKT LISTA                                                                                                             DONE
 6. // operator wejscia dodaje 1 element, wyjscia wypisuje wszystkie el     DONE
 7. // konstruktor, destruktor, konstruktor kopiujący                                          DONE
 8. // + do listy dopisuje na końcu drógą                                                                    DONE
 9. // =, ==, !=                                                                                                                    DONE
 10. template<typename T>
 11. class List;
 12.  
 13. template<typename T>
 14. class Element;
 15.  
 16. class Macierze{
 17.   friend ostream & operator<< (ostream & s1, Macierze & o1);
 18.   friend istream & operator>>(istream & s1, Macierze & o1);
 19.    
 20.  
 21.   double *ws;
 22.   int rozmiar;
 23.   public:
 24.    
 25.   Macierze(){
 26.     ws=NULL;
 27.   }
 28.   Macierze(int rozm, int wart){
 29.     rozmiar = rozm;
 30.     ws = new double[rozm*rozm];
 31.     for ( int i = 0; i < rozmiar*rozmiar; i++){
 32.             ws[i] = wart;
 33.     }
 34.  
 35.   }
 36.  
 37.   Macierze(const Macierze &o1){  // kopiujacy konstruktor, potrzebny przy dodawaniu
 38.     rozmiar = o1.rozmiar;
 39.     ws = new double[o1.rozmiar*o1.rozmiar];
 40.     for ( int i = 0; i < rozmiar*rozmiar; i++){
 41.             ws[i] = o1.ws[i];
 42.     }
 43.     }
 44.  
 45.   ~Macierze(){
 46.     if (ws!=NULL){
 47.       delete [] ws;
 48.       ws=NULL;
 49.     }
 50.   }
 51.  
 52.     Macierze & operator=(const Macierze & o1){
 53. //zwolnić pamięć dla lewej str
 54. //zarezerwować pamieć
 55. //przepisać pamieć
 56.     if (this == &o1) return *this;
 57.     if (this->ws!=NULL){
 58.       delete [] this->ws;
 59.     }
 60.     this->rozmiar = o1.rozmiar;
 61.  
 62.     if (o1.rozmiar>0){
 63.           this->ws = new double[o1.rozmiar*o1.rozmiar];
 64.           for (int i=0;i<(o1.rozmiar*o1.rozmiar);i++){
 65.               this->ws[i] = o1.ws[i];
 66.           }
 67.     }
 68.  
 69.     return *this;
 70.     }
 71.  
 72.  
 73.     Macierze  operator+(const Macierze &o1){
 74.         Macierze wynik= Macierze(*this);
 75.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 76.             cout <<"Nie można dodać różnych macierzy!";
 77.             return wynik;
 78.         }
 79.         else{
 80.             for (int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 81.                 wynik.ws[i] += o1.ws[i];
 82.             }
 83.             return wynik;
 84.         }
 85.  
 86.     }
 87.  
 88.     Macierze  operator-(const Macierze &o1){
 89.         Macierze wynik= Macierze(*this);
 90.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 91.             cout <<"nie można wykonać" <<endl;
 92.             return wynik;
 93.         }
 94.         else{
 95.             for (int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 96.                 wynik.ws[i] -= o1.ws[i];
 97.             }
 98.         return wynik;
 99.  
 100.         }
 101.     }
 102.  
 103.     Macierze  operator*(const Macierze &o1){
 104. //działa tylko dla pierwszego wiersza
 105.         Macierze wynik= Macierze(o1.rozmiar, 0);
 106.         cout <<wynik <<endl;
 107.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 108.             cout <<"nie można wykonać" <<endl;
 109.             return wynik;
 110.         }
 111.         else{
 112.  
 113.  
 114.  
 115.             int n=o1.rozmiar;
 116.             for (int i=0; i<n*n;i+=n){
 117.                 for (int j=0; j<n;j++){
 118.                     for (int k=0; k<n;k++){
 119.                         cout<<i <<"=i  " <<i+j << "=i+j  XX ";
 120.                         wynik.ws[i+j]+=this->ws[k+i]*o1.ws[k*n+j];
 121.                     }
 122.                 cout <<endl;
 123.                 }
 124.             }
 125.            
 126.            
 127.         return wynik;
 128.  
 129.         }
 130.     }
 131.  
 132.  
 133.     int operator==(const Macierze &o1){
 134.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 135.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów!" <<endl;
 136.             return 0;
 137.         }
 138.         else{
 139.             int flaga=0;
 140.             for(int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 141.                 if(this->ws[i] == o1.ws[i]) flaga+=1;
 142.             }
 143.  
 144.             if(flaga==0) return 1;
 145.             else{
 146.                 return 0;
 147.             }
 148.         }
 149.     }
 150.  
 151.     int operator>=(const Macierze &o1){
 152. //operatory >= <= działają na zasadzie: zlicza sumę wszystkich elementów jednego i drugiego, a później porównuje te liczby
 153.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 154.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów! Nie porównam" <<endl;
 155.             return 0;
 156.         }
 157.         else{
 158.             int suma1=0;
 159.             int suma2=0;
 160.             for(int i=0;i< this->rozmiar*this->rozmiar; i++){
 161.                 suma1+=this->ws[i];
 162.             }
 163.  
 164.             for(int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 165.                 suma2+=o1.ws[i];
 166.             }
 167.  
 168.             if(suma1>=suma2) return 1;
 169.             else{
 170.                 return 0;
 171.             }
 172.         }
 173.     }
 174.  
 175.     int operator<=(const Macierze &o1){
 176.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 177.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów! Nie porównam" <<endl;
 178.             return 0;
 179.         }
 180.         else{
 181.             int suma1=0;
 182.             int suma2=0;
 183.             for(int i=0;i< this->rozmiar*this->rozmiar; i++){
 184.                 suma1+=this->ws[i];
 185.             }
 186.  
 187.             for(int i=0;i< o1.rozmiar*o1.rozmiar; i++){
 188.                 suma2+=o1.ws[i];
 189.             }
 190.  
 191.             if(suma1<=suma2) return 1;
 192.             else{
 193.                 return 0;
 194.             }
 195.         }
 196.     }
 197.    
 198.     int operator!=(const Macierze &o1){
 199.         if (this->rozmiar != o1.rozmiar){
 200.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów! Nie porównam" <<endl;
 201.             return 0;
 202.         }
 203.         else{
 204.             int roznica=0;
 205.             for(int i=0;i< this->rozmiar*this->rozmiar; i++){
 206.                 if (this->ws[i] != o1.ws[i])roznica+=1;
 207.             }
 208.  
 209.  
 210.             if(roznica!=0) return 1;
 211.             else{
 212.                 return 0;
 213.             }
 214.         }
 215.     }
 216.  
 217. //koniec klasy macierze
 218. };
 219.  
 220. ostream & operator<< (ostream & s1, Macierze & o1){
 221.   if (o1.ws!=NULL){
 222.       for(int i=0, j=1;i<(o1.rozmiar*o1.rozmiar);i++, j++){
 223.           cout << o1.ws[i] <<" " ;
 224.           if (j==o1.rozmiar){
 225.               s1<<endl;
 226.               j=0;
 227.           }
 228.       }
 229.   }
 230.   return s1;
 231. }
 232.  
 233. istream & operator>>(istream & s1, Macierze & o1){
 234.   s1>>o1.rozmiar;
 235.  
 236.   if (o1.rozmiar>0){
 237.       if (o1.ws!=NULL){
 238.           delete [] o1.ws;
 239.       }
 240.       o1.ws = new double[o1.rozmiar*o1.rozmiar];
 241.       for (int i=0;i<(o1.rozmiar*o1.rozmiar);i++){
 242.           cin >> o1.ws[i];
 243.       }
 244.   }
 245.   return s1;
 246. }
 247.  
 248.  
 249.  
 250. template<class T>
 251. class Element{
 252.   friend class List<T>;
 253.   template<typename S>
 254.     friend ostream & operator << (ostream & s1, List<S> & o1);
 255.   template<typename S>
 256.     friend istream & operator >> (istream & s1, List<S> & o1);
 257.   public:
 258.   T war;
 259.   class Element<T> *next;
 260. };
 261.  
 262.  
 263. template<class T>
 264. class List{
 265.  
 266.   template<typename S>
 267.     friend ostream & operator << (ostream & s1, List<S> & o1);
 268.   template<typename S>
 269.     friend istream & operator >> (istream & s1, List<S> & o1);
 270.  
 271.  
 272.   class Element<T> *pierwszy;
 273.   public:
 274.   List<T>(){
 275.     pierwszy=NULL;
 276.   }
 277.  
 278.   List<T> (const class List<T> &o1){
 279.     if (o1.pierwszy==NULL){
 280.       pierwszy=NULL;
 281.       return;
 282.     }
 283.     class Element<T> *nowy = new Element<T>;
 284.     nowy->war=o1.pierwszy->war;
 285.     Element<T> *i =o1.pierwszy;
 286.     Element<T> *poprz = nowy;
 287.     pierwszy=nowy;
 288.     i=i->next;
 289.     while (i!=NULL){
 290.       class Element<T> *elem = new Element<T>;
 291.       elem->war=i->war;
 292.       poprz->next=elem;
 293.       poprz=elem;
 294.       i=i->next;
 295.     }
 296.     poprz->next=NULL;
 297.   }
 298.  
 299.  
 300.   ~List<T>(){
 301.     while (pierwszy!=NULL){
 302.       class Element<T> *toDelete;
 303.       toDelete = pierwszy;
 304.       pierwszy = pierwszy->next;
 305.       delete toDelete;
 306.     }
 307.     pierwszy=NULL;
 308.   }
 309.  
 310.   List<T> & operator = (const class List<T> &o1){
 311.     if (this==&o1){
 312.       return *this;
 313.     }
 314.     if (o1.pierwszy==NULL && this->pierwszy == NULL){
 315.       return *this;
 316.     }
 317.     if(o1.pierwszy==NULL){
 318.       this->~List();
 319.       return *this;
 320.     }
 321.     if(this->pierwszy != NULL) this->~List();
 322.     Element<T> *n_element = new Element<T>;
 323.     n_element->war = o1.pierwszy->war;
 324.     Element<T> *i = o1.pierwszy;
 325.     Element<T> *prev = n_element;
 326.     this->pierwszy = n_element;
 327.     i = i->next;
 328.     while(i != NULL){
 329.         Element<T> *_element = new Element<T>;
 330.         _element->war = i->war;
 331.         prev->next = _element;
 332.         prev = _element;
 333.         i = i->next;
 334.     }
 335.     prev->next = NULL;
 336.     return *this;
 337.   }
 338.  
 339.   List<T> operator+(const class List<T> &o1){
 340.     if(this->pierwszy == NULL && o1.pierwszy == NULL) return *this;
 341.     if(this->pierwszy != NULL && o1.pierwszy == NULL){
 342.  
 343.         List<T> new_list;
 344.     if (this->pierwszy==NULL){
 345.       new_list.pierwszy=NULL;
 346.     }
 347.     else{
 348.       class Element<T> *nowy = new Element<T>;
 349.       nowy->war=this->pierwszy->war;
 350.       Element<T> *i =this->pierwszy;
 351.       Element<T> *poprz = nowy;
 352.       new_list.pierwszy=nowy;
 353.       i=i->next;
 354.       while (i!=NULL){
 355.         class Element<T> *elem = new Element<T>;
 356.         elem->war=i->war;
 357.         poprz->next=elem;
 358.         poprz=elem;
 359.         i=i->next;
 360.       }
 361.           poprz->next=NULL;
 362.         }
 363.         return new_list;
 364.     }
 365.     if(this->pierwszy == NULL && o1.pierwszy != NULL){
 366.         List<T> new_list(o1);
 367.         return new_list;
 368.     }
 369.     else {
 370.         List<T> new_list;
 371.     if (this->pierwszy==NULL){
 372.       new_list.pierwszy=NULL;
 373.     }
 374.     else{
 375.       class Element<T> *nowy = new Element<T>;
 376.       nowy->war=this->pierwszy->war;
 377.       Element<T> *i =this->pierwszy;
 378.       Element<T> *poprz = nowy;
 379.       new_list.pierwszy=nowy;
 380.       i=i->next;
 381.       while (i!=NULL){
 382.         class Element<T> *elem = new Element<T>;
 383.         elem->war=i->war;
 384.         poprz->next=elem;
 385.         poprz=elem;
 386.         i=i->next;
 387.       }
 388.           poprz->next=NULL;
 389.         }        
 390.         Element<T> *i = new_list.pierwszy;
 391.         while (i->next) i = i->next;
 392.         Element<T> *j = o1.pierwszy;
 393.         Element<T> *prev = new Element<T>;
 394.         prev->war = o1.pierwszy->war;
 395.         i->next = prev;
 396.         j = j->next;
 397.         while (j) {
 398.             Element<T> *new_el = new Element<T>;
 399.             new_el->war = j->war;
 400.             prev->next = new_el;
 401.             prev = new_el;
 402.             j = j->next;
 403.         }
 404.         prev->next = NULL;
 405.         return new_list;
 406.     }
 407.   }
 408.  
 409.  
 410.   bool operator == (List<T> &o1){
 411.     if (this->pierwszy ==NULL && o1.pierwszy==NULL){
 412.       return true;
 413.     }
 414.     if (this->pierwszy ==NULL && o1.pierwszy!=NULL){
 415.       return false;
 416.     }
 417.     if (this->pierwszy !=NULL && o1.pierwszy==NULL){
 418.       return false;
 419.     }
 420.  
 421.     if (o1.pierwszy!=NULL){
 422.       Element<T> *head=o1.pierwszy;
 423.       Element<T> *headthis=this->pierwszy;
 424.       while (head->next!=NULL){
 425.         if (head->war!=headthis->war)
 426.           return false;
 427.         head=head->next;
 428.         headthis=headthis->next;
 429.       }
 430.       return true;
 431.     }
 432.     return false;
 433.   }
 434.  
 435.   bool operator != (List<T> &o1){
 436.     if (this->pierwszy==NULL && o1.pierwszy==NULL){
 437.       return false;
 438.     }
 439.  
 440.     else if (this->pierwszy ==NULL && o1.pierwszy!=NULL){
 441.       return true;
 442.     }
 443.  
 444.     else if (this->pierwszy !=NULL && o1.pierwszy==NULL){
 445.       return true;
 446.     }
 447.     else{
 448.       bool wynik;
 449.       Element<T> *head=o1.pierwszy;
 450.       Element<T> *headthis=this->pierwszy;
 451.       while (head->next!=NULL && headthis->next!=NULL){
 452.         if (head->war!=headthis->war)
 453.           wynik=true;
 454.         else{
 455.           wynik=false;
 456.           break;
 457.         }
 458.         head=head->next;
 459.         headthis=headthis->next;
 460.       }
 461.       if (head->next==NULL && headthis ->next!=NULL){
 462.         wynik=false;
 463.       }
 464.       return wynik;
 465.     }
 466.   }
 467. };
 468.  
 469.  
 470. template<typename S>
 471.   ostream & operator<< (ostream &s1, class List<S> &o1){
 472.   Element<S> *n = o1.pierwszy;
 473.   while(n){
 474.     s1 << n->war << " " ;
 475.     n = n->next;
 476.   }
 477.   return s1;
 478. }
 479.  
 480.  
 481. template<typename S>
 482. istream & operator >>(istream &s1, class List<S> &o1){
 483.  
 484.   class Element<S> *element = new Element<S>;
 485.   s1 >> element->war;
 486.   if (o1.pierwszy==NULL){
 487.     o1.pierwszy=element;
 488.     o1.pierwszy->next=NULL;
 489.   }
 490.   else{
 491.     class Element<S> *wsk =o1.pierwszy;
 492.     while(wsk->next != NULL){
 493.       wsk=wsk->next;
 494.     }
 495.     wsk->next = element;
 496.     element->next = NULL;
 497.   }
 498.   return s1;
 499. }
 500.  
 501.  
 502. int main(){
 503.   List<Macierze> z1, z2, z3;
 504.   cin >> z1;
 505.   cin >> z1;
 506.   cout << "Lista macierzy 1: " <<endl << z1;
 507.   cin >> z2;
 508.   z3 = z2+z1;
 509.   z3 = z2+z1;
 510.   cout <<"Suma list: "<< endl << z3;
 511.   return 0;
 512.   }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top