ghostman905

4 اختصارات في الوورد لتسريع الكتابة

Jun 4th, 2021
722
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. صلى + F3 = صلى الله عليه وسلم. الاختصار كلمة بتخلي وورد يكتب هامش، يطبع رمز، أو يعمل معادلة. ممكن تكون أول كلمة في اسم الرمز زي صلى. صلى ورضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، زخارف إسلامية هتحتاج تنسخهم أو تعملهم ادراج قبل اختصارهم.
  2.  
  3. https://typehour.blogspot.com/2021/05/4.html
RAW Paste Data