daily pastebin goal
49%
SHARE
TWEET

snorr

a guest Mar 18th, 2013 32 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Jag importerar alla kommandon som ryms inom Pygame, samt vissa systemkommandon.
 2. import pygame, sys, os
 3. from pygame.locals import *
 4.  
 5. #Här importerar jag alla bilder på Pacman och spöken.
 6. #Pacmanbilderna ordnades även in i en lista, pacList, för att skapa en ordning bland dem.
 7. pac1 = pygame.image.load('Pacman1.png')
 8. pac2 = pygame.image.load('Pacman2.png')
 9. pac3 = pygame.image.load('Pacman3.png')
 10. pac4 = pygame.image.load('Pacman4.png')
 11. wall = pygame.image.load('Wall.png')
 12. pacList = [pac1, pac2, pac3, pac4, pac3, pac2]
 13. ghost1 = pygame.image.load('ghost1.png')
 14. ghost2 = pygame.image.load('ghost2.png')
 15. ghost3 = pygame.image.load('ghost3.png')
 16. ghost4 = pygame.image.load('ghost4.png')
 17.  
 18. #Antalet rutor i x- och y-led, spelplanen höjd och bredd samt bakgrundsfärgen i RGB-skala definieras.
 19. #Jag initierar också den inbyggda spelklockan.
 20. xCords, yCords = 20, 20
 21. size =width, height = 800, 800
 22. bgc = (0, 0, 0)
 23. clock = pygame.time.Clock()
 24.  
 25. #Spelplanen skapas och fylls ut med färgen. Planen namnges som "Pacman"
 26. screen = pygame.display.set_mode((width, height))
 27. screen.fill(bgc)
 28. pygame.display.set_caption("Pacman")
 29.  
 30. class Pacman(object):
 31.     def __init__(self, speed=5, x=400, y=400, sprite=pacList):
 32.         self.speed = speed
 33.         self.x = x
 34.         self.y = y
 35.         self.pos = (self.x,self.y)
 36.         self.spriteNum = 0
 37.         self.sprite = sprite
 38.    
 39.     def move(self, direction):
 40.         if direction == "up":
 41.             self.y -= self.speed
 42.         if direction == "down":
 43.             self.y += self.speed
 44.         if direction == "right":
 45.             self.x += self.speed
 46.         if direction == "left":
 47.             self.x -= self.speed
 48.         return (self.x, self.y)
 49.  
 50.     def spriteChange(self):
 51.         if self.spriteNum == 5:
 52.             self.spriteNum = 0
 53.         else:
 54.             self.spriteNum += 1
 55.         if direction == "down":
 56.             return self.rot_center(90)
 57.         return self.sprite[self.spriteNum]
 58.  
 59.     def rot_center(self, angle):
 60.         orig_rect = (self.sprite[self.spriteNum]).get_rect()
 61.         rot_image = pygame.transform.rotate(self.sprite[self.spriteNum], angle)
 62.         rot_rect = orig_rect.copy()
 63.         rot_rect.center = rot_image.get_rect().center
 64.         rot_image = rot_image.subsurface(rot_rect).copy()
 65.         return rot_image
 66.  
 67.    
 68. pacman = Pacman()
 69. direction = 0
 70. done = False
 71. while not done:
 72.     clock.tick(20)
 73.     screen.fill((0, 0, 0))
 74.     for event in pygame.event.get():
 75.         if event.type == KEYDOWN and event.key == K_w:
 76.             direction = "up"
 77.         elif event.type == KEYDOWN and event.key == K_s:
 78.             direction = "down"
 79.         elif event.type == KEYDOWN and event.key == K_d:
 80.             direction = "right"
 81.         elif event.type == KEYDOWN and event.key == K_a:
 82.             direction = "left"
 83.         if event.type == pygame.QUIT:
 84.             done = True
 85.     screen.blit(pacman.spriteChange(), pacman.move(direction))
 86.     pygame.display.flip()
 87. pygame.quit()
RAW Paste Data
Top