SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 21st, 2017 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. class Stage5_Model_User
 4. {
 5.     // vaste string die voor ieder wachtwoord wordt geplakt om het een lastiger te raden wachtwoord te maken
 6.     const SALT = '*S5&^9339%$#';
 7.     // Het id van de gebruiker
 8.     private $_id;
 9.     // De gebruikersnaam (inlognaam)
 10.     private $_userName;
 11.     // voornaam
 12.     private $_firstName;
 13.     // Achternaam
 14.     private $_lastName;
 15.     // Het emailaddress van de gebruiker
 16.     private $_email;
 17.     // De rol die de gebruiker heeft
 18.     private $_role;
 19.     // Het versleutelde wachtwoord van de gebruiker
 20.     private $_password;
 21.     // De afbeelding van de gebruiker
 22.     private $_image;
 23.     // De datamapper voor de user
 24.     private $_mapper;
 25.  
 26.     /**
 27.      * constructor initialiseert alle member. Wachtwoord wordt leeg gezet.
 28.      * @var data array de constructor kan een leeg object aanmaken, het is ook
 29.      * mogelijk om alle waarden mee te geven in een array
 30.      */
 31.     public function __construct($data = null ) {
 32.         $this->_role = Stage5_Model_Authentication::DEFAULT_ROLE;
 33.         $this->_id = -1;
 34.         $exclude = array('password2', 'MAX_FILE_SIZE','captcha', 'opslaan','Send');
 35.         if($data !== null && is_array($data)){
 36.            foreach($data as $key=>$value){
 37.                if(in_array($key,$exclude)){
 38.                    continue;
 39.                }
 40.                $methodName = 'set'.ucfirst($key);
 41.                if(method_exists(get_class($this),$methodName)){
 42.                    $this->$methodName($value);    
 43.                }else{
 44.                    throw new Exception("De methode $methodName bestaad niet in class ".get_class($this));
 45.                }
 46.                
 47.            }        
 48.         }
 49.     }
 50.      
 51.     /**
 52.      * setter voor $_id
 53.      * @param int $id
 54.      * @return void
 55.      * @throws InvalidArgumentException
 56.      */
 57.     public function setId($id) {
 58.         if (is_int($id) || (is_string($id) && ctype_digit($id))) {
 59.             if (is_int($id)) {
 60.                 $this->_id = $id;
 61.             } else {
 62.                 $this->_id = intVal($id);
 63.             }
 64.         } else {
 65.             throw new InvalidArgumentException('id should be numeric');
 66.         }
 67.         return $this;
 68.     }
 69.     /**
 70.      * getter voor _id
 71.      * @return int
 72.      */
 73.     public function getId() {
 74.         return $this->_id;
 75.     }
 76.      
 77.     /**
 78.      * setter voor _userName
 79.      * @param string $name
 80.      * @return void
 81.      * @throws InvalidArgumentException
 82.      */
 83.     public function setUserName($name) {
 84.         if (is_string($name)) {
 85.             $this->_userName = $name;
 86.         } else {
 87.             throw new InvalidArgumentException('username should be of type string');
 88.         }
 89.         return $this;
 90.     }
 91.     /**
 92.      * getter voor _userName
 93.      * @return string
 94.      */
 95.     public function getUserName() {
 96.         return $this->_userName;
 97.     }
 98.  
 99.     /**
 100.      * setter voor $_email
 101.      * @param string $email Een geldig email adres
 102.      * @return Site_Model_User
 103.      * @throws InvalidArgumentException
 104.      */
 105.     public function setEmail($email) {
 106.         if (is_string($email)) {
 107.             // valideer of de string een geldig email adres is
 108.             $validate = new Zend_Validate_EmailAddress();
 109.             if ($validate->isValid($email)) {
 110.                 $this->_email = $email;
 111.             } else {
 112.                 throw new InvalidArgumentException('email should be valid email address');
 113.             }
 114.         } else {
 115.             throw new InvalidArgumentException('email should be of type string');
 116.         }
 117.         return $this;
 118.     }
 119.  
 120.     /**
 121.      * getter voor $_email
 122.      * @return string Het email adres
 123.      */
 124.     public function getEmail() {
 125.         return $this->_email;
 126.     }
 127.  
 128.     /**
 129.      * setter voor _firstName
 130.      * @var string $name
 131.      * @return Site_Model_User supports fluent interface
 132.      * @throws InvalidArgumentException
 133.      */
 134.     public function setFirstName($name) {
 135.         if (is_string($name)) {
 136.             $this->_firstName = $name;
 137.         } else {
 138.             throw new InvalidArgumentException('firstname should be of type string');
 139.         }
 140.         return $this;
 141.     }
 142.  
 143.     /**
 144.      * getter voor _firstName
 145.      * @return string
 146.      */
 147.     public function getFirstName() {
 148.         return $this->_firstName;
 149.     }
 150.  
 151.     /**
 152.      * setter voor $_lastName
 153.      * @var string $name
 154.      * @return Site_Model_User supports fluent interface
 155.      * @throws InvalidArgumentException
 156.      */
 157.     public function setLastName($name) {
 158.         if (is_string($name)) {
 159.             $this->_lastName = $name;
 160.         } else {
 161.             throw new InvalidArgumentException('lastname should be of type string');
 162.         }
 163.         return $this;
 164.     }
 165.  
 166.     /**
 167.      * getter voor $_lastName
 168.      * @return string
 169.      */
 170.     public function getLastName() {
 171.         return $this->_lastName;
 172.     }
 173.  
 174.     /**
 175.      * Geeft de volledige naam van de gebruiker terug
 176.      * @return string
 177.      */
 178.     public function getFullName() {
 179.         $name = '';
 180.         if (strlen($this->getFirstName()) > 0) {
 181.             $name = $this->getFirstName();
 182.         }
 183.         if (strlen($this->getLastName()) > 0) {
 184.             $name .= ' '.$this->getLastName();
 185.         }
 186.         return $name;
 187.     }
 188.  
 189.     /**
 190.      * Het wachtwoord kan gegeven worden in gewone tekst vorm, in dat geval moet het nog
 191.      * worden versleuteld, of het kan al versleuteld worden meegegeven waarna het niet meer versleuteld
 192.      * hoeft te worden. Om een versleuteld wachtwoord moeilijker te maken wordt er voor ieder
 193.      * wachtwoord een vaste string geplaatst. Hierdoor krijgen eenvoudige wachtwoorden toch een niet te
 194.      * raden versleutelde string
 195.      * @param string $password
 196.      * @param boolean $encrypt true betekent dat het gegeven wachtwoord versleuteld moet worden
 197.      * @throws InvalidArgumentException
 198.      */
 199.     public function setPassword($password, $encrypt = true) {
 200.         if (is_string($password)) {
 201.             if ($encrypt ==true){
 202.                 // plain password
 203.                 $this->_password = sha1(self::SALT . $password);
 204.             } else {
 205.                 $this->_password = $password;
 206.             }
 207.         } else {
 208.             throw new InvalidArgumentException('password must be string');
 209.         }
 210.     }
 211.  
 212.     /**
 213.      * Geeft altijd een SHA1 versleuteld wachtwoord terug
 214.      * @return string
 215.      */
 216.     public function getPassword() {
 217.         return $this->_password;
 218.     }
 219.  
 220.     /**
 221.      * Zet de huidige rol van de gebruiker
 222.      * @param string $role
 223.      * @throws InvalidArgumentException
 224.      */
 225.     public function setRole($role) {
 226.         if (is_string($role)) {
 227.             $this->_role = $role;
 228.         } else {
 229.             throw new InvalidArgumentException('role should be string');
 230.         }
 231.     }
 232.  
 233.     /**
 234.      * geeft de huidige rol van de gebruiker terug
 235.      * @return string
 236.      */
 237.     public function getRole() {
 238.         return $this->_role;
 239.     }
 240.    
 241.     public function setImage($image) {
 242.         $this->_image = $image;
 243.     }
 244.    
 245.     public function getImage() {
 246.         return $this->_image;
 247.     }
 248.  
 249.     /**
 250.      * methode om in één keer verschillende setters aan te roepen
 251.      * Array moet geassocieerde array met één van de volgende opties
 252.      * id, username, firstname, lastname, nameext, email, role, password, encrypt
 253.      * Password kan gezet worden met of zonder encryptie. Een extra boolean associatie 'encrypt' kan worden gegeven
 254.      * encrypt => true passsword is gegeven in plain text en wordt gecrypt, encrypt => false password is al versleuteld
 255.      * mapper kan niet via populate worden gezet vanwege het speciale karakter
 256.      * @param array $data
 257.      * @throws InvalidArgumentException
 258.      */
 259.     public function populate($data) {
 260.         if (is_array($data)) {
 261.             if (isset($data['id'])) {
 262.                 $this->setId($data['id']);
 263.             }
 264.             if (isset($data['username'])) {
 265.                 $this->setUserName($data['username']);
 266.             }
 267.             if (isset($data['firstname'])) {
 268.                 $this->setFirstName($data['firstname']);
 269.             }
 270.             if (isset($data['lastname'])) {
 271.                 $this->setLastName($data['lastname']);
 272.             }
 273.             if (isset($data['email'])) {
 274.                 $this->setEmail($data['email']);
 275.             }
 276.             if (isset($data['role'])) {
 277.                 $this->setRole($data['role']);
 278.             }
 279.             if (isset($data['password'])) {
 280.                 $encrypt = false;
 281.                 if (isset($data['encrypt']) && is_bool($data['encrypt'])) {
 282.                     $encrypt = $data['encrypt'];
 283.                 }
 284.                 $this->setPassword($data['password'], $encrypt);
 285.             }
 286.             if (isset($data['pic'])) {
 287.                 $this->setImage($data['pic']);
 288.             }
 289.         } else {
 290.             throw new InvalidArgumentException('data must be associated array');
 291.         }
 292.     }
 293.  
 294.     /**
 295.      *
 296.      * @param Site_Model_Db_DataMapperAbstract $mapper
 297.      */
 298.     public function setMapper($mapper) {
 299.         $this->_mapper = $mapper;
 300.         return $this;
 301.     }
 302.  
 303.     /**
 304.      * geef het ingestelde DataMapper object terug. Als deze nog niet bestaat wordt het aangemaakt
 305.      * @return Site_Model_Db_UserMapper
 306.      */
 307.     public function getMapper() {
 308.         if (null === $this->_mapper) {
 309.             $this->setMapper(new Stage5_Model_Db_UserMapper('Stage5_Model_Db_UserDao'));
 310.         }
 311.         return $this->_mapper;
 312.     }
 313.  
 314.     /**
 315.      * load de user met het gegeven id
 316.      * @param int $id
 317.      * @return Site_Model_User|null
 318.      * @throws InvalidArgumentException
 319.      */
 320.     public function load($id) {
 321.         if (is_int($id) || (is_string($id) && ctype_digit($id))) {
 322.             return $this->getMapper()->find($id, $this);
 323.         } else {
 324.             throw new InvalidArgumentException('id must be numeric');
 325.         }
 326.     }
 327.  
 328.     /**
 329.      * laad de user met een bepaalde username
 330.      * @param string $username
 331.      * @return Site_Model_User|null Geeft null als de user niet geladen kon worden
 332.      */
 333.     public function loadByUserName($username) {
 334.         return $this->getMapper()->findByUserName($username, $this);
 335.     }
 336.  
 337.     /**
 338.      * sla de hudige user op
 339.      */
 340.     public function save() {
 341.        
 342.         return $this->getMapper()->save($this);
 343.     }
 344.  
 345.     /**
 346.      * Verwijder de user met het gegeven id
 347.      * @param int $id
 348.      * @return int Het aantal gewijzigde records
 349.      */
 350.     public static function delete($id) {
 351.         $mapper = new Stage5_Model_Db_UserMapper('Stage5_Model_Db_UserDao');
 352.         return $mapper->delete($id);
 353.     }
 354.    
 355.    
 356.     public function getUserIdByEmail($email){
 357.        $user = $this->getMapper()->findByFieldName('email',$email);
 358.        return ($user->_id) ? $user->_id : null;
 359.        
 360.        
 361.     }
 362.    
 363.  
 364. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top