daily pastebin goal
95%
SHARE
TWEET

eniron reittihaku php-skripti

a guest Jan 28th, 2011 685 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/php-cgi -q
 2. <?php
 3.  
 4. //
 5. // eniroreitti.cgi by Addic
 6. // v0.1
 7. //
 8. // hakee matka-ajan ja pituuden kahden paikan välillä suomessa, käyttäen eniron reittihakua
 9. // skripti olettaa, että on talletettu levylle iso-8859-1-encodingilla
 10. //
 11. // käyttö:
 12. //  eniroreitti.cgi [nopeus km/h] <lähtöpaikka> [-] <kohdepaikka>
 13. //
 14.  
 15. /**
 16.  * Capitalize all words
 17.  * @param string Data to capitalize
 18.  * @param string Word delimiters
 19.  * @return string Capitalized words
 20.  */
 21. function capitalizeWords($words, $charList = null) {
 22.     // Use ucwords if no delimiters are given
 23.     if (!isset($charList)) {
 24.         return ucwords($words);
 25.     }
 26.    
 27.     // Go through all characters
 28.     $capitalizeNext = true;
 29.    
 30.     for ($i = 0, $max = strlen($words); $i < $max; $i++) {
 31.         if (strpos($charList, $words[$i]) !== false) {
 32.             $capitalizeNext = true;
 33.         } else if ($capitalizeNext) {
 34.             $capitalizeNext = false;
 35.             $words[$i] = strtoupper($words[$i]);
 36.         }
 37.     }
 38.    
 39.     return $words;
 40. }
 41.  
 42.  
 43. setlocale(LC_CTYPE, "fi_FI");
 44.  
 45. // (thx to virus)
 46. $urlplace = "http://map.eniro.com/search/search.json?p=geo_fi&ap=geo_fi&q=";
 47. $urlroute = "http://map.eniro.com/route/route.json?waypoints=";
 48.  
 49. array_shift($argv);     // shiftataan skriptin nimi pois
 50.  
 51. $speed = "";
 52. if(intval($argv[0]) > 0)    
 53. {
 54.     $speed = $argv[0];
 55.     array_shift($argv); // nopeus pois
 56. }
 57.  
 58. // matkan päät joko välilyönnillä, tai " - " erotettuna
 59. if(!strstr(implode(" ",$argv), " - "))
 60.     $query = $argv;
 61. else    
 62.     $query = explode(" - ",implode(" ",$argv));
 63.  
 64. # kun eggdrop kutsuu tätä, tulee parametrit iso-8859-1:llä, muutetaan ne tässä:
 65. # (oletuksena on, että skripti on tallennettu iso-8859-1-enkoodauksella, muutoin
 66. #  seuraavassa koodissa ei ole järkeä ja se kannattaa kommentoida pois)
 67. if(strpbrk(implode(" ",$argv), "åäöÅÄÖ")) {
 68.     $query[0] = utf8_encode($query[0]);
 69.     $query[1] = utf8_encode($query[1]);
 70. }
 71.  
 72. # lähtöpaikka
 73. $data1 = json_decode(@file_get_contents($urlplace . urlencode($query[0])), true);
 74.  
 75. $lon1 = $data1["search"]["geo_fi"]["features"][0]["geometry"]["coordinates"][0];
 76. $lat1 = $data1["search"]["geo_fi"]["features"][0]["geometry"]["coordinates"][1];
 77.  
 78. $street1 = strtolower(utf8_decode($data1["search"]["geo_fi"]["features"][0]["properties"]["address"]["streetName"]));
 79. $streetnum1 = strtolower(utf8_decode($data1["search"]["geo_fi"]["features"][0]["properties"]["address"]["streetNumber"]));
 80. if($streetnum1 != "")  $street1 .= " " . $streetnum1;
 81. $city1 = strtolower(utf8_decode($data1["search"]["geo_fi"]["features"][0]["properties"]["address"]["city"]));
 82. $place1 = capitalizeWords(($street1 != $city1 ? "$street1, $city1" : $city1), " -");
 83.  
 84. if($lon1 == "" || $lat1 == "")
 85.     return;
 86.  
 87. # kohdepaikka
 88. $data2 = json_decode(@file_get_contents($urlplace . urlencode($query[1])), true);
 89.  
 90. $lon2 = $data2["search"]["geo_fi"]["features"][0]["geometry"]["coordinates"][0];
 91. $lat2 = $data2["search"]["geo_fi"]["features"][0]["geometry"]["coordinates"][1];
 92.  
 93. $street2 = strtolower(utf8_decode($data2["search"]["geo_fi"]["features"][0]["properties"]["address"]["streetName"]));
 94. $streetnum2 = strtolower(utf8_decode($data2["search"]["geo_fi"]["features"][0]["properties"]["address"]["streetNumber"]));
 95. if($streetnum2 != "")  $street2 .= " " . $streetnum2;
 96. $city2 = strtolower(utf8_decode($data2["search"]["geo_fi"]["features"][0]["properties"]["address"]["city"]));
 97.  
 98. $place2 = capitalizeWords(($street2 != $city2 ? "$street2, $city2" : $city2), " -");
 99.  
 100. if($lon2 == "" || $lat2 == "")
 101.     return;
 102.  
 103. if($lon1 == $lon2 && $lat2 == $lat1)
 104.     return;
 105.  
 106. # paikat haettu, haetaan itse reitti
 107. $data3 = json_decode(@file_get_contents($urlroute . "$lon1,$lat1;$lon2,$lat2"), true);;
 108.  
 109. $duration = $data3["route-geometries"]["features"][0]["properties"]["duration"];
 110. $length = $data3["route-geometries"]["features"][0]["properties"]["length"];
 111.  
 112. if(!intval($duration) || !intval($length))
 113.     return;
 114.  
 115. $kilometers = $length/1000;
 116. $mikaaika = "ajoaika";
 117. if(intval($speed) && $speed < 8)
 118.     $mikaaika = "kävelyaika";
 119. if(intval($speed) && $speed < 2)
 120.     $mikaaika = "mateluaika";
 121. $vauhdilla = "arvioitu $mikaaika ";
 122. if($speed != "") {
 123.     $duration = round(60*60*$kilometers / $speed);
 124.     $vauhdilla = "$mikaaika $speed km/h vauhdilla ";
 125. }
 126.  
 127. // nämä järkevämmiksi:
 128. $matkanpituus = "$length metriä";
 129. if($length > 5000)
 130.     $matkanpituus = round($length/1000) . " km";
 131. $ajoaika = "$duration sekuntia";
 132. if($duration > 120) {
 133.     $duration = round($duration / 60);
 134.     $ajoaika = "$duration minuuttia";
 135.     if($duration > 60)
 136.         $ajoaika = round($duration / 60) . " h " . $duration % 60 . " minuuttia";
 137. }
 138.  
 139. echo "Välimatka $place1 - $place2 on $matkanpituus, $vauhdilla$ajoaika";
 140.  
 141. ?>
RAW Paste Data
Top