tin6tety

Untitled

Apr 21st, 2019
83
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. //На Великден семейството на Деси се събира и тя решава да организира "битка" между великденски яйца.
 4. //Правилата на "битката" са следните:
 5. //Участват двама играчи
 6. //Всеки от тях започва с определен брой яйца
 7. //При получаване на команда "one" -> първият играч печели => яйцата на втория намаляват с едно
 8. //При получаване на команда "two" -> вторият играч печели => яйцата на първия намаляват с едно
 9. //Играта приключва, ако някой от играчите остане без яйца или до получаване на команда "End of battle"
 10. //Вход
 11. //Първоначално се четат два реда:
 12. //Брой яйца, които има първият играч - цяло число в интервала [1 … 99]
 13. //Брой яйца, които има вторият играч - цяло число в интервала [1 … 99]
 14. //След това до получаване на команда "End of battle" се четe многократно един ред:
 15. //Победител - текст - "one" или "two"
 16. //Изход
 17. //Ако първият играч остане без яйца:
 18. //"Player one is out of eggs. Player two has {брой останали яйца на втория играч} eggs left."
 19. //Ако вторият играч остане без яйца:
 20. //"Player two is out of eggs. Player one has {брой останали яйца на първия играч} eggs left."
 21. //При команда "End of battle" да се отпечатат два реда:
 22. //"Player one has {брой останали яйца на първия играч} eggs left."
 23. //"Player two has {брой останали яйца на втория играч} eggs left."
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28. $eggsCount1 = intval(readline());
 29. $eggsCount2 = intval(readline());
 30. $command = "";
 31.  
 32. while (1) {
 33.     $command = readline();
 34.     if ($command == "one") {
 35.         $eggsCount2--;
 36.     }
 37.     if ($command == "two") {
 38.         $eggsCount1--;
 39.     }
 40.     if ($command == "End of battle") {
 41.         echo "Player one has $eggsCount1 eggs left." . PHP_EOL;
 42.         echo "Player two has $eggsCount2 eggs left." . PHP_EOL;
 43.         break;
 44.     }
 45.     if ($eggsCount1 <= 0) {
 46.         echo "Player one is out of eggs. Player two has $eggsCount2 eggs left.". PHP_EOL;
 47.     }
 48.     if ($eggsCount2 <= 0) {
 49.         echo "Player two is out of eggs. Player one has $eggsCount1 eggs left.". PHP_EOL;
 50.     }
 51. }
RAW Paste Data