nvnnaidenov

Zad17

Sep 21st, 2021
799
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма, която по зададено реално число x
 2. намира стойността на един от следните изрази:
 3. y = x - 5
 4. y = sin(x)
 5. y = cos(x)
 6. y = exp(x).
 7. Изборът на желания израз да става по следния начин: при въвеждане на
 8. цифрата 1 се избира първият, на 2 – вторият, на 3 – третият и на 4 –
 9. четвъртия израз. */
 10. #include <iostream>
 11. #include <iomanip>
 12. #include <math.h>
 13.  
 14. using namespace std;
 15.  
 16. int main()
 17. {
 18.     int i;
 19.     double x;
 20.     double y;
 21.  
 22.     cout << "=================================\n";
 23.     cout << "|       y = x-5     -> 1        |\n";
 24.     cout << "|       y = sin(x)  -> 2        |\n";
 25.     cout << "|       y = cos(x)  -> 3        |\n";
 26.     cout << "|       y = exp(x)  -> 4        |\n";
 27.     cout << "=================================\n";
 28.     cout << "1, 2, 3 or 4 ?";
 29.     cin >> i;
 30.     if(!cin)
 31.     {
 32.         cout << "Error, bad input!";
 33.         return 1;
 34.     }
 35.  
 36.     if(i == 1 || i == 2 || i == 3 || i == 4)
 37.     {
 38.         cout << "x = ";
 39.         cin >> x;
 40.         if(!cin)
 41.         {
 42.             cout << "Error, bad input!";
 43.             return 1;
 44.         }
 45.  
 46.         switch(i)
 47.         {
 48.         case 1:
 49.             {
 50.                 y = x - 5;
 51.             }
 52.             break;
 53.         case 2:
 54.             {
 55.                 y = sin(x);
 56.             }
 57.             break;
 58.         case 3:
 59.             {
 60.                 y = cos(x);
 61.             }
 62.             break;
 63.         case 4:
 64.             {
 65.                 y = exp(x);
 66.             }
 67.             break;
 68.         }
 69.  
 70.         cout << "y = " << y << endl;
 71.     }
 72.     else
 73.     {
 74.         cout << "Error, bad choise!";
 75.         return 1;
 76.     }
 77.  
 78.     return 0;
 79. }
RAW Paste Data