SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #EXTM3U
 2. #EXTINF:-1,Rai 1 Full HD
 3. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2399
 4. #EXTINF:-1,Rai 1 HD
 5. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22450
 6. #EXTINF:-1,Rai 1 HD +1
 7. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42939
 8. #EXTINF:-1,Rai 2 Full HD
 9. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2400
 10. #EXTINF:-1,Rai 2 HD
 11. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22449
 12. #EXTINF:-1,Rai 2 HD +1
 13. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42940
 14. #EXTINF:-1,Rai 3 Full HD
 15. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2401
 16. #EXTINF:-1,Rai 3 HD
 17. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22448
 18. #EXTINF:-1,Rai 3 HD +1
 19. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42941
 20. #EXTINF:-1,Rete 4 Full HD
 21. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3813
 22. #EXTINF:-1,Rete 4 HD
 23. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22447
 24. #EXTINF:-1,Rete 4 HD +1
 25. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42942
 26. #EXTINF:-1,Canale 5 Full HD
 27. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3811
 28. #EXTINF:-1,Canale 5 HD
 29. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22458
 30. #EXTINF:-1,Canale 5 HD +1
 31. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42943
 32. #EXTINF:-1,Italia 1 Full HD
 33. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3812
 34. #EXTINF:-1,Italia 1 HD
 35. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22451
 36. #EXTINF:-1,Italia 1 HD +1
 37. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42944
 38. #EXTINF:-1,La 7 HD Full HD
 39. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/27922
 40. #EXTINF:-1,La 7 HD
 41. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3814
 42. #EXTINF:-1,La 7 HD +1
 43. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43378
 44. #EXTINF:-1,TV 8
 45. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2435
 46. #EXTINF:-1,MTV Full HD
 47. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/31741
 48. #EXTINF:-1,MTV HD
 49. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/31740
 50. #EXTINF:-1,MTV HD +1
 51. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43379
 52. #EXTINF:-1,Cine Sony
 53. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/29883
 54. #EXTINF:-1,Nove Full HD
 55. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/27921
 56. #EXTINF:-1,Nove HD
 57. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/27920
 58. #EXTINF:-1,Nove HD +1
 59. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43380
 60. #EXTINF:-1,Grande Fratello Diretta 1 HD
 61. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/34537
 62. #EXTINF:-1,Grande Fratello Diretta +1 HD
 63. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/34535
 64. #EXTINF:-1,Grande Fratello Diretta 2 HD
 65. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/34536
 66. #EXTINF:-1,Rsi La1 HD
 67. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30199
 68. #EXTINF:-1,Rsi La1 HD +1
 69. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43381
 70. #EXTINF:-1,Rsi La2 HD
 71. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30200
 72. #EXTINF:-1,Rsi La2 HD +1
 73. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43382
 74. #EXTINF:-1,Iris HD
 75. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2514
 76. #EXTINF:-1,Iris HD +1
 77. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43383
 78. #EXTINF:-1,Giallo
 79. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3223
 80. #EXTINF:-1,Giallo +1
 81. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43384
 82. #EXTINF:-1,TV 2000
 83. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2515
 84. #EXTINF:-1,Rai Premium HD
 85. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2466
 86. #EXTINF:-1,Rai Movie HD
 87. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2464
 88. #EXTINF:-1,Rai 4 Full HD
 89. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/29884
 90. #EXTINF:-1,Rai 4 HD
 91. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2407
 92. #EXTINF:-1,Rai 5 Full HD
 93. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/29885
 94. #EXTINF:-1,Rai 5 HD
 95. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2408
 96. #EXTINF:-1,Mediaset Extra
 97. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2434
 98. #EXTINF:-1,Canale 20 Mediaset HD
 99. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30374
 100. #EXTINF:-1,La 5
 101. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2516
 102. #EXTINF:-1,La 7d
 103. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2431
 104. #EXTINF:-1,Food Network
 105. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41013
 106. #EXTINF:-1,Wine TV
 107. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30202
 108. #EXTINF:-1,Top Crime
 109. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2489
 110. #EXTINF:-1,Italia 2
 111. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2429
 112. #EXTINF:-1,Espansione TV
 113. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/21070
 114. #EXTINF:-1,TV Padre Pio
 115. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30201
 116. #EXTINF:-1,Sport Italia
 117. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/7156
 118. #EXTINF:-1,Rai Sport 1 HD
 119. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/13609
 120. #EXTINF:-1,TOP Calcio 24
 121. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30206
 122. #EXTINF:-1,MotorTrend
 123. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/31807
 124. #EXTINF:-1,Zelig TV
 125. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/39753
 126. #EXTINF:-1,===== SKY CINEMA =====
 127. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/1032
 128. #EXTINF:-1,Sky Cinema Uno Full HD
 129. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22414
 130. #EXTINF:-1,Sky Cinema Uno HD
 131. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3806
 132. #EXTINF:-1,Sky Cinema Uno +1 HD
 133. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41990
 134. #EXTINF:-1,Sky Cinema Uno HD +1
 135. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22416
 136. #EXTINF:-1,Sky Cinema Uno +24 Full HD
 137. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41029
 138. #EXTINF:-1,Sky Cinema Uno +24 HD
 139. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/40661
 140. #EXTINF:-1,Sky Cinema Due Full HD
 141. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22415
 142. #EXTINF:-1,Sky Cinema Due HD
 143. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/4148
 144. #EXTINF:-1,Sky Cinema Due +24 Full HD
 145. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41030
 146. #EXTINF:-1,Sky Cinema Due +24 HD
 147. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/40662
 148. #EXTINF:-1,Sky Cinema Collection Full HD
 149. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3820
 150. #EXTINF:-1,Sky Cinema Collection HD
 151. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22434
 152. #EXTINF:-1,Sky Cinema Collection +1 HD
 153. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41991
 154. #EXTINF:-1,Sky Cinema Family Full HD
 155. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3237
 156. #EXTINF:-1,Sky Cinema Family HD
 157. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22435
 158. #EXTINF:-1,Sky Cinema Family +1 HD
 159. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22436
 160. #EXTINF:-1,Sky Cinema Action Full HD
 161. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3807
 162. #EXTINF:-1,Sky Cinema Action HD
 163. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22432
 164. #EXTINF:-1,Sky Cinema Action  +1 HD
 165. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22433
 166. #EXTINF:-1,Sky Cinema Suspence Full HD
 167. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3821
 168. #EXTINF:-1,Sky Cinema Suspence HD
 169. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22431
 170. #EXTINF:-1,Sky Cinema Suspense +1 HD
 171. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41992
 172. #EXTINF:-1,Sky Cinema Drama Full HD
 173. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22348
 174. #EXTINF:-1,Sky Cinema Drama HD
 175. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22437
 176. #EXTINF:-1,Sky Cinema Romance Full HD
 177. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3663
 178. #EXTINF:-1,Sky Cinema Romance HD
 179. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22439
 180. #EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy Full HD
 181. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3236
 182. #EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy HD
 183. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22438
 184. #EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy  +1 HD
 185. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41993
 186. #EXTINF:-1,STORIE SPORTIVE LIVE
 187. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/38819
 188. #EXTINF:-1,===== PREMIUM CINEMA =====
 189. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/17975
 190. #EXTINF:-1,Premium Cinema Full HD
 191. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41987
 192. #EXTINF:-1,Premium Cinema HD
 193. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2450
 194. #EXTINF:-1,Premium Cinema +24 Full HD
 195. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/31736
 196. #EXTINF:-1,Premium Cinema  +24 HD
 197. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2518
 198. #EXTINF:-1,Premium Cinema Emotion Full HD
 199. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41988
 200. #EXTINF:-1,Premium Cinema Emotion HD
 201. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2453
 202. #EXTINF:-1,Premium Cinema Comedy Full HD
 203. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/31737
 204. #EXTINF:-1,Premium Cinema Comedy HD
 205. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2452
 206. #EXTINF:-1,Paramount Channel HD
 207. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/41989
 208. #EXTINF:-1,Paramount Channel
 209. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/13608
 210. #EXTINF:-1,Premium Cinema Energy Full HD
 211. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/31738
 212. #EXTINF:-1,Premium Cinema Energy HD
 213. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22464
 214. #EXTINF:-1,Premium Cinema Energy +24
 215. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22465
 216. #EXTINF:-1,===== INTRATTENIMENTO SKY =====
 217. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/1039
 218. #EXTINF:-1,Sky Uno Full HD
 219. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/27785
 220. #EXTINF:-1,Sky Uno HD
 221. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3808
 222. #EXTINF:-1,Sky Atlantic Full HD
 223. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3805
 224. #EXTINF:-1,Sky Atlantic HD
 225. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22444
 226. #EXTINF:-1,Fox Full HD
 227. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3801
 228. #EXTINF:-1,Fox HD
 229. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22453
 230. #EXTINF:-1,Fox Life Full HD
 231. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3802
 232. #EXTINF:-1,Fox Life HD
 233. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22454
 234. #EXTINF:-1,Fox Crime Full HD
 235. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2424
 236. #EXTINF:-1,Fox Crime HD
 237. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22455
 238. #EXTINF:-1,Fox Comedy Full HD
 239. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/21666
 240. #EXTINF:-1,Fox Comedy HD
 241. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22456
 242. #EXTINF:-1,Comedy Central HD
 243. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/17130
 244. #EXTINF:-1,Fox Animation Full HD
 245. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/21667
 246. #EXTINF:-1,Fox Animation HD
 247. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22457
 248. #EXTINF:-1,Crime Investigation Full HD
 249. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42558
 250. #EXTINF:-1,Crime Investigation HD
 251. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3649
 252. #EXTINF:-1,Manga Full HD
 253. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/25662
 254. #EXTINF:-1,Manga HD
 255. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/25661
 256. #EXTINF:-1,Cielo Full HD
 257. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42561
 258. #EXTINF:-1,Cielo HD
 259. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/12902
 260. #EXTINF:-1,Lei Full HD
 261. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42559
 262. #EXTINF:-1,Lei HD
 263. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42560
 264. #EXTINF:-1,Sposa Full HD
 265. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42557
 266. #EXTINF:-1,Sposa HD
 267. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/16158
 268. #EXTINF:-1,LaEffe Full HD
 269. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/25668
 270. #EXTINF:-1,LaEffe HD
 271. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/25667
 272. #EXTINF:-1,Dmax Full HD
 273. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/25666
 274. #EXTINF:-1,Dmax HD
 275. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/25665
 276. #EXTINF:-1,Real Time Full HD
 277. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/12834
 278. #EXTINF:-1,Real Time HD
 279. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2468
 280. #EXTINF:-1,Dove TV Full HD
 281. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30148
 282. #EXTINF:-1,Dove TV HD
 283. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30149
 284. #EXTINF:-1,Sky MTV Music
 285. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42938
 286. #EXTINF:-1,===== INTRATTENIMENTO PREMIUM =====
 287. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22354
 288. #EXTINF:-1,Premium Action Full HD
 289. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42408
 290. #EXTINF:-1,Premium Action HD
 291. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2521
 292. #EXTINF:-1,Premium Crime Full HD
 293. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42409
 294. #EXTINF:-1,Premium Crime HD
 295. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2522
 296. #EXTINF:-1,Premium Stories Full HD
 297. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42410
 298. #EXTINF:-1,Premium Stories HD
 299. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2461
 300. #EXTINF:-1,Premium Joy Full HD
 301. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42411
 302. #EXTINF:-1,Premium Joy HD
 303. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2460
 304. #EXTINF:-1,Premium Emotion Full HD
 305. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/31739
 306. #EXTINF:-1,Premium Emotion HD
 307. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42412
 308. #EXTINF:-1,Premium Investigation Discovery HD
 309. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22466
 310. #EXTINF:-1,===== SKY SPORT =====
 311. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/1033
 312. #EXTINF:-1,Sky Sport 24 Full HD
 313. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2483
 314. #EXTINF:-1,Sky Sport 24 HD
 315. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22426
 316. #EXTINF:-1,Sky Sport NBA Full HD
 317. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/8640
 318. #EXTINF:-1,Sky Sport NBA HD
 319. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22424
 320. #EXTINF:-1,Sky Sport Uno Full HD
 321. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2480
 322. #EXTINF:-1,Sky Sport Uno HD
 323. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22428
 324. #EXTINF:-1,Sky Sport Football Full HD
 325. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2481
 326. #EXTINF:-1,Sky Sport Football HD
 327. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22427
 328. #EXTINF:-1,Sky Sport Arena Full HD
 329. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2482
 330. #EXTINF:-1,Sky Sport Arena HD
 331. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22425
 332. #EXTINF:-1,Sky Sport Golf Full HD
 333. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/3109
 334. #EXTINF:-1,Sky Sport Golf HD
 335. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22452
 336. #EXTINF:-1,Sky Sport F1 Full HD
 337. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2478
 338. #EXTINF:-1,Sky Sport F1 HD
 339. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22430
 340. #EXTINF:-1,Sky Moto GP Full HD
 341. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2479
 342. #EXTINF:-1,Sky Moto GP HD
 343. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22429
 344. #EXTINF:-1,Class Horse Tv HD
 345. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/16159
 346. #EXTINF:-1,EuroSport 1 Full HD
 347. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/40348
 348. #EXTINF:-1,Eurosport 1 HD
 349. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/4156
 350. #EXTINF:-1,EuroSport 2 Full HD
 351. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/40349
 352. #EXTINF:-1,Eurosport 2 HD
 353. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/4157
 354. #EXTINF:-1,Supertennis Full HD
 355. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42562
 356. #EXTINF:-1,Supertennis HD
 357. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/2513
 358. #EXTINF:-1,Blaze Full HD
 359. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/13702
 360. #EXTINF:-1,Blaze HD
 361. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/22463
 362. #EXTINF:-1,Bike Channel Full HD
 363. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42563
 364. #EXTINF:-1,Bike Channel HD
 365. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/13859
 366. #EXTINF:-1,Automoto TV
 367. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/40105
 368. #EXTINF:-1,Ginx Esport Full HD
 369. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/42564
 370. #EXTINF:-1,Ginx Esport HD
 371. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30208
 372. #EXTINF:-1,RedBull TV
 373. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30205
 374. #EXTINF:-1,UnireSat HD
 375. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/30204
 376. #EXTINF:-1,FN Sport
 377. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/39754
 378. #EXTINF:-1,SportItalia SI Solo Motori HD
 379. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43535
 380. #EXTINF:-1,SportItalia SI Solo Calcio HD
 381. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43536
 382. #EXTINF:-1,SportItalia SI Live24 HD
 383. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43537
 384. #EXTINF:-1,SportItalia SI HD
 385. http://aresera.ddns.net:6923/dcgbdinQlM/XnKKmsGk5e/43538
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top