Guest User

Untitled

a guest
Aug 23rd, 2019
85
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from abc import ABC, abstractmethod # не може да се създават обекти от абстрактни класове
 2.  
 3.  
 4.  
 5. class Apartment(ABC): #наследява абстрактния клас
 6. def __init__(self, id, rooms, baths, square_meters, price):
 7. self.id = id
 8. self.rooms = int(rooms)
 9. self.baths = int(baths)
 10. self.square_meters = float(square_meters)
 11. self.price = float(price)
 12. self.is_taken = False # в началото е незает
 13.  
 14. @abstractmethod #абстрактният клас трябва да има поне един абстрактен метод, ако вкараш , вдигнеш инстанция a = Apartment(id, rooms) дава ти нужната грешка, че не може да инстанцираш обект от абстрактен клас с абстрактен метод
 15. def __str__(self): # string метода трябва да се презапише от нормалните класове, ако не - a = LivingApartment(Apartment) пак хвърля грешката за абстрактен клас
 16. return f"{self.rooms} rooms place with {self.baths} bathroom/s.\n{self.square_meters} sq. meters for {self.price} lv." #на нов ред \n
 17.  
 18.  
 19. class LivingApartment(Apartment):
 20. def __init__(self, id, rooms, baths, square_meters, price):
 21. Apartment.__init__(self, id, rooms, baths, square_meters, price) # на бащата инит, иначе долу гърми място в паметта, няма ги стойностите
 22.  
 23. def __str__(self): # в наследниците се презаписва стринг метода от абстрактния клас
 24. return Apartment.__str__(self) # ако няма ритърн дава грешка за стринг
 25.  
 26.  
 27. class OfficeApartment(Apartment):
 28. def __init__(self, id, rooms, baths, square_meters, price):
 29. Apartment.__init__(self, id, rooms, baths, square_meters, price)
 30.  
 31. def __str__(self):
 32. return Apartment.__str__(self)
 33.  
 34.  
 35. data = input()
 36. apartments_list = []
 37.  
 38. while not data == "start_selling":
 39. try:
 40. current_app = eval(data)
 41. apartments_list.append(current_app)
 42. except Exception as ex:
 43. print(ex)
 44.  
 45. data = input()
 46.  
 47. data_list = input().split()
 48. ids_list = list(map(lambda a: a.id, apartments_list)) #лист от id-tata от апртментслист, вадя апартамент
 49.  
 50. while not (data_list[0] == "free" or data_list[0] == "taken"): #задължително трябва да е в скоби, иначе за taken няма да работи
 51. command = data_list[0]
 52. id = data_list[1]
 53.  
 54. if id in ids_list:
 55. current_app: Apartment = list(filter(lambda a: a.id == id, apartments_list))[0] #минавам по всички апартаменти, търси дали го има това id, може и да е без : Apartment ще върви по същия начин, това е само за интелисенса да ти покаже пропъртитата
 56. if current_app.is_taken:
 57. print(f"Apartment with id - {id} is already taken!")
 58. elif command == "rent" and isinstance(current_app, LivingApartment): # връща true или false , обект и клас му се подава, слага се класа за който се смята, че ще хвърли грешка
 59. print(f"Apartment with id - {id} is only for selling!")
 60. elif command == "buy" and isinstance(current_app, OfficeApartment):
 61. print(f"Apartment with id - {id} is only for renting!")
 62. else:
 63. current_app.is_taken = True
 64. else:
 65. print(f"Apartment with id - {id} does not exist!")
 66.  
 67. data_list = input().split()
 68.  
 69. if data_list[0] == 'taken':
 70. taken_ap_list = list(filter(lambda a: a.is_taken == True, apartments_list))
 71. for apartment in sorted(taken_ap_list, key=lambda a: (a.price, -a.square_meters)): # за цифри десендинг низходящо може с минус отпред
 72. print(apartment)
 73.  
 74. elif data_list[0] == 'free':
 75. taken_ap_list = list(filter(lambda a: a.is_taken == False, apartments_list))
 76. for apartment in sorted(taken_ap_list, key=lambda a: (-a.price, a.square_meters)):
 77. print(apartment)
 78.  
 79. if len(taken_ap_list) == 0:
 80. print("No information for this query")
RAW Paste Data