SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 23rd, 2019 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 4. Stąd tak bardzo ważna jest współpraca między katechetą a rodzicami. Wszystkim nam bowiem zależy nie na tylko stawianiu wymagań, ale na dobru kandydata do bierzmowania. Wymagania, ustalenia nie są celem samym w sobie, ale mają służyć wychowaniu, formacji sumienia oraz organizacji przygotowania do bierzmowania. Zapraszam, więc do współpracy katechety z rodzicami oraz kandydatami. Zawsze pamiętajmy, że Bóg i dobro młodzieży jest najważniejsze, a wszelka współpraca niech opiera się na tym przekonaniu, na modlitwie i konstruktywnej dyskusji. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że do sakramentu nikt nie przymusza, ale ma być to wolna, szczera  decyzja kandydata, co ma służyć potem odpowiedzialnemu przygotowaniu się kandydatów i wspomnianej współpracy. Proszę jednak rodziców o to, aby pamiętali, że to w pierwszym rzędzie na rodzicach i rodzinie spoczywa obowiązek wychowania dziecka w wierze i troska o jego dobro. Kościół włącza się w tę troskę oraz wspomaga rodziców, zwłaszcza przez formację duchową i moralną kandydata. Proszę więc rodziców, anby przypominali i zachęcali kandydatów do obowiązkowego przygotowania do bierzmowania wynikającego z ważności tego sakramenty dla życia człowieka (patrz pkt.1 i 2). Kandydatów proszę o solidność, ale przede wszystkim o modlitwę i świadomość, by ich przygotowanie nie wynikało z przymusu, lub czystej tradycji, ale z wolnego wyboru, z wiary i dojrzałej decyzji. Rodzice kształtujcie w swoich dzieciach takie myślenie i taką wiarę oraz wynikające z niej pozytywne postawy.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top