SHARE
TWEET

Colors

a guest Nov 9th, 2019 102 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     aliceblue: 'f0f8ff',
 2.     antiquewhite: 'faebd7',
 3.     aqua: '00ffff',
 4.     aquamarine: '7fffd4',
 5.     azure: 'f0ffff',
 6.     beige: 'f5f5dc',
 7.     bisque: 'ffe4c4',
 8.     black: '000000',
 9.     blanchedalmond: 'ffebcd',
 10.     blue: '0000ff',
 11.     blueviolet: '8a2be2',
 12.     brown: 'a52a2a',
 13.     burlywood: 'deb887',
 14.     cadetblue: '5f9ea0',
 15.     chartreuse: '7fff00',
 16.     chocolate: 'd2691e',
 17.     coral: 'ff7f50',
 18.     cornflowerblue: '6495ed',
 19.     cornsilk: 'fff8dc',
 20.     crimson: 'dc143c',
 21.     cyan: '00ffff',
 22.     darkblue: '00008b',
 23.     darkcyan: '008b8b',
 24.     darkgoldenrod: 'b8860b',
 25.     darkgray: 'a9a9a9',
 26.     darkgreen: '006400',
 27.     darkkhaki: 'bdb76b',
 28.     darkmagenta: '8b008b',
 29.     darkolivegreen: '556b2f',
 30.     darkorange: 'ff8c00',
 31.     darkorchid: '9932cc',
 32.     darkred: '8b0000',
 33.     darksalmon: 'e9967a',
 34.     darkseagreen: '8fbc8f',
 35.     darkslateblue: '483d8b',
 36.     darkslategray: '2f4f4f',
 37.     darkturquoise: '00ced1',
 38.     darkviolet: '9400d3',
 39.     deeppink: 'ff1493',
 40.     deepskyblue: '00bfff',
 41.     dimgray: '696969',
 42.     dodgerblue: '1e90ff',
 43.     feldspar: 'd19275',
 44.     firebrick: 'b22222',
 45.     floralwhite: 'fffaf0',
 46.     forestgreen: '228b22',
 47.     fuchsia: 'ff00ff',
 48.     gainsboro: 'dcdcdc',
 49.     ghostwhite: 'f8f8ff',
 50.     gold: 'ffd700',
 51.     goldenrod: 'daa520',
 52.     gray: '808080',
 53.     green: '008000',
 54.     greenyellow: 'adff2f',
 55.     honeydew: 'f0fff0',
 56.     hotpink: 'ff69b4',
 57.     indianred: 'cd5c5c',
 58.     indigo: '4b0082',
 59.     ivory: 'fffff0',
 60.     khaki: 'f0e68c',
 61.     lavender: 'e6e6fa',
 62.     lavenderblush: 'fff0f5',
 63.     lawngreen: '7cfc00',
 64.     lemonchiffon: 'fffacd',
 65.     lightblue: 'add8e6',
 66.     lightcoral: 'f08080',
 67.     lightcyan: 'e0ffff',
 68.     lightgoldenrodyellow: 'fafad2',
 69.     lightgrey: 'd3d3d3',
 70.     lightgreen: '90ee90',
 71.     lightpink: 'ffb6c1',
 72.     lightsalmon: 'ffa07a',
 73.     lightseagreen: '20b2aa',
 74.     lightskyblue: '87cefa',
 75.     lightslateblue: '8470ff',
 76.     lightslategray: '778899',
 77.     lightsteelblue: 'b0c4de',
 78.     lightyellow: 'ffffe0',
 79.     lime: '00ff00',
 80.     limegreen: '32cd32',
 81.     linen: 'faf0e6',
 82.     magenta: 'ff00ff',
 83.     maroon: '800000',
 84.     mediumaquamarine: '66cdaa',
 85.     mediumblue: '0000cd',
 86.     mediumorchid: 'ba55d3',
 87.     mediumpurple: '9370d8',
 88.     mediumseagreen: '3cb371',
 89.     mediumslateblue: '7b68ee',
 90.     mediumspringgreen: '00fa9a',
 91.     mediumturquoise: '48d1cc',
 92.     mediumvioletred: 'c71585',
 93.     midnightblue: '191970',
 94.     mintcream: 'f5fffa',
 95.     mistyrose: 'ffe4e1',
 96.     moccasin: 'ffe4b5',
 97.     navajowhite: 'ffdead',
 98.     navy: '000080',
 99.     oldlace: 'fdf5e6',
 100.     olive: '808000',
 101.     olivedrab: '6b8e23',
 102.     orange: 'ffa500',
 103.     orangered: 'ff4500',
 104.     orchid: 'da70d6',
 105.     palegoldenrod: 'eee8aa',
 106.     palegreen: '98fb98',
 107.     paleturquoise: 'afeeee',
 108.     palevioletred: 'd87093',
 109.     papayawhip: 'ffefd5',
 110.     peachpuff: 'ffdab9',
 111.     peru: 'cd853f',
 112.     pink: 'ffc0cb',
 113.     plum: 'dda0dd',
 114.     powderblue: 'b0e0e6',
 115.     purple: '800080',
 116.     red: 'ff0000',
 117.     rosybrown: 'bc8f8f',
 118.     royalblue: '4169e1',
 119.     saddlebrown: '8b4513',
 120.     salmon: 'fa8072',
 121.     sandybrown: 'f4a460',
 122.     seagreen: '2e8b57',
 123.     seashell: 'fff5ee',
 124.     sienna: 'a0522d',
 125.     silver: 'c0c0c0',
 126.     skyblue: '87ceeb',
 127.     slateblue: '6a5acd',
 128.     slategray: '708090',
 129.     snow: 'fffafa',
 130.     springgreen: '00ff7f',
 131.     steelblue: '4682b4',
 132.     tan: 'd2b48c',
 133.     teal: '008080',
 134.     thistle: 'd8bfd8',
 135.     tomato: 'ff6347',
 136.     turquoise: '40e0d0',
 137.     violet: 'ee82ee',
 138.     violetred: 'd02090',
 139.     wheat: 'f5deb3',
 140.     white: 'ffffff',
 141.     whitesmoke: 'f5f5f5',
 142.     yellow: 'ffff00',
 143.     yellowgreen: '9acd32'
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top