SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 6th, 2018 252 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. labos 2
 2. 1.: (2)
 3. /*
 4. Napišite klasu „Kontakt“ koja  predstavlja  kontakt  u  telefonskom  imeniku  s  podacima nužnim za održavanje takvog imenika (ime i prezime, telefonski broj, e-mail).  
 5. Kreirajte   polje   objekata   i   u   njega   smjestite   tri   objekta   stvorena parametarskim konstruktorom.
 6. Otvorite datoteku (ime se unosi s tipkovnice) i u nju korištenjem preopterećenog operatora za ispis upišite sadržaj ranije kreiranog polja.
 7. Za sve potrebe rada s nizovima znakova koristiti string klasu.
 8. */
 9.  
 10. #include <iostream>
 11. #include <fstream>
 12. #include <string>
 13. using namespace std;
 14.  
 15. class Kontakt
 16. {
 17.     string ime, prezime, broj, mail;
 18.     friend void operator<< (ostream&, Kontakt&);
 19. public:
 20.     Kontakt(string a, string b, string c, string d);
 21. };
 22.  
 23. Kontakt::Kontakt(string a, string b, string c, string d)
 24. {
 25.     ime = a;
 26.     prezime = b;
 27.     broj = c;
 28.     mail = d;
 29. }
 30.  
 31. void operator<< (ostream& izlaz, Kontakt& kont)
 32. {
 33.     izlaz << "Ime i prezime: " << kont.ime << " " << kont.prezime << endl << "Broj telefona: " << kont.broj << endl << "E-mail adresa: " << kont.mail << endl;
 34.     //return izlaz;
 35. }
 36.  
 37. int main()
 38. {
 39.     char datoteka[30];
 40.     Kontakt Kont[3]
 41.     {
 42.     Kontakt("Jozo", "Jozic", "0911234567", "jozojozic@gmail.com"),
 43.     Kontakt("Marko", "Markic", "0922345678", "markomarkic@gmail.com"),
 44.     Kontakt("Marija", "Maric", "0933456789", "marijamaric@gmail.com"),
 45.     };
 46.     cout << "Unesite ime datoteke: " << endl;
 47.     cin.getline(datoteka, sizeof(datoteka));
 48.     ofstream tok(datoteka);
 49.     for (int i = 0; i < 3; i++)
 50.     {
 51.         tok << Kont[i];
 52.     }
 53.     tok.close();
 54.     return 0;
 55. }
 56.  
 57. 2.: (2)
 58. /*
 59. Napiši klasu koja predstavlja vektor u trodimenzionalnom prostoru sa atributima za i, j, k komponente.
 60. Za navedenu klasu napišite podrazumijevani i parametarski konstruktor te preopteretite 4 operatora za tu klasu (1 aritmetički, 1 relacijski, 1 U/I te operator  = (pridruživanja)).
 61. U glavnoj funkciji testirajte sve operatore koje ste preopteretili (u slučaju da niste preopteretili << ispišite rezultirajuće vektore odgovarajućom metodom za ispis).
 62. */
 63.  
 64. #include <iostream>
 65. using namespace std;
 66.  
 67. class Vektor
 68. {
 69.     int i, j, k;
 70.     friend Vektor operator+(Vektor prvi, Vektor drugi);
 71.     friend bool operator==(Vektor prvi, Vektor drugi);
 72.     friend ostream& operator<<(ostream&, Vektor&);
 73. public:
 74.     Vektor();
 75.     Vektor(int x, int y, int z);
 76.     Vektor operator=(const Vektor& vekt)
 77.     {
 78.         i = vekt.i;
 79.         j = vekt.j;
 80.         k = vekt.k;
 81.         return *this;
 82.     }
 83.  
 84. };
 85.  
 86. Vektor::Vektor()
 87. {
 88.     i = 0;
 89.     j = 0;
 90.     k = 0;
 91. }
 92.  
 93. Vektor::Vektor(int x, int y, int z)
 94. {
 95.     i = x;
 96.     j = y;
 97.     k = z;
 98. }
 99.  
 100. Vektor operator +(Vektor prvi, Vektor drugi)
 101. {
 102.     Vektor zbroji;
 103.     zbroji.i = prvi.i + drugi.i;
 104.     zbroji.j = prvi.j + drugi.j;
 105.     zbroji.k = prvi.k + drugi.k;
 106.     return zbroji;
 107. }
 108.  
 109. bool operator==(Vektor prvi, Vektor drugi)
 110. {
 111.     return ((prvi.i == drugi.i) && (prvi.j == drugi.j) && (prvi.k == drugi.k));
 112. }
 113.  
 114. ostream& operator<< (ostream& izlaz, Vektor& vekt)
 115. {
 116.     izlaz << vekt.i << ", " << vekt.j << ", " << vekt.k;
 117.     return izlaz;
 118. }
 119.  
 120. int main()
 121. {
 122.     Vektor V1(1, 2, 3), V2(4, 5, 6);
 123.     cout << "Aritmeticki: " << V1 + V2 << endl;
 124.     cout << "Relacijski: " << (V1 == V2) << endl;
 125.     cout << "U/I: " << V1 << endl;
 126.     V1 = V2;
 127.     cout << "Pridruzivanje: " << (V1 == V2) << endl;
 128.     return 0;
 129. }
 130.  
 131. 3. (nije predan):
 132. /*Napišite funkciju koja vraća indeks najmanjeg elementa jednodimenzionalnog polja cijelih brojeva
 133. te nakon toga preopteretite tu funkciju tako da radi i s poljima double tipa, poljima vektora(zadatak 2) i string objektima(4 funkcije).
 134. Funkcija ne treba podrazumijevati duljinu predanog joj polja.
 135. */
 136.  
 137. //string treba vratit ascii vrijednost a vektor..?
 138.  
 139. #include <iostream>
 140. #include <string>
 141. using namespace std;
 142.  
 143. class Vektor
 144. {
 145.     int i, j, k;
 146.     friend Vektor operator+(Vektor prvi, Vektor drugi);
 147.     friend bool operator==(Vektor prvi, Vektor drugi);
 148.     friend ostream& operator<<(ostream&, Vektor&);
 149. public:
 150.     Vektor();
 151.     Vektor(int x, int y, int z);
 152.     Vektor operator=(const Vektor& vekt)
 153.     {
 154.         i = vekt.i;
 155.         j = vekt.j;
 156.         k = vekt.k;
 157.         return *this;
 158.     }
 159.  
 160. };
 161.  
 162. Vektor::Vektor()
 163. {
 164.     i = 0;
 165.     j = 0;
 166.     k = 0;
 167. }
 168.  
 169. Vektor::Vektor(int x, int y, int z)
 170. {
 171.     i = x;
 172.     j = y;
 173.     k = z;
 174. }
 175.  
 176. int min(int polje[])
 177. {
 178.     int min = polje[0];
 179.     int ind = 0;
 180.     for (int i = 0; i < 10; i++)
 181.     {
 182.         if (polje[i]<min)
 183.         {
 184.             ind = i;
 185.             min = polje[i];
 186.         }
 187.     }
 188.     return ind + 1;
 189. }
 190.  
 191.  
 192. int min(string polje[])
 193. {
 194.     string min = polje[0];
 195.     int ind = 0;
 196.     for (int i = 0; i < 10; i++)
 197.     {
 198.         if (polje[i]<min)
 199.         {
 200.             ind = i;
 201.             min = polje[i];
 202.         }
 203.     }
 204.     return ind + 1;
 205. }
 206.  
 207. int min(double polje[])
 208. {
 209.     double min = polje[0];
 210.     int ind = 0;
 211.     for (int i = 0; i < 10; i++)
 212.     {
 213.         if (polje[i]<min)
 214.         {
 215.             ind = i;
 216.             min = polje[i];
 217.         }
 218.     }
 219.     return ind + 1;
 220. }
 221.  
 222. int min(Vektor polje[])
 223. {
 224.     return 0;
 225. }
 226.  
 227. int main()
 228. {
 229.     int ipolje[5]{5, 2, 1, 4, 3};
 230.     double dpolje[5] {1.1, 23, 34, 0.214, 7};
 231.     string spolje[5] {a, b, 1, c, z};
 232.     Vektor vpolje[3] {};
 233.     cout << "int:" << min(ipolje) << endl;
 234.     cout << "double:" << min(dpolje) << endl;
 235.     cout << "char" << min(spolje) << endl;
 236.     cout << "vektor:" << min(vpolje) << endl;
 237.  
 238.     return 0;
 239. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top