SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 81 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 2. #include "dstring.h"
 3. #include <string.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5. #include <assert.h>
 6.  
 7.  
 8. DString dstring_initialize(const char* str)
 9. {
 10.     assert(str != NULL);
 11.     char* newString;
 12.  
 13.     newString = malloc(sizeof(char) * strlen(str));
 14.     if (!newString)
 15.     {
 16.         printf("Can't allocate memory, exiting");
 17.         return NULL;
 18.     }
 19.     strcpy(newString, str);
 20.  
 21.  
 22.     return newString;
 23.     // Precondition: str ar ej NULL - testas med en assert
 24.     // Postcondition: returvardet innehaller samma strang som 'str' - behšver inte testas med assert
 25. }
 26.  
 27. int dstring_concatenate(DString* destination, DString source)
 28. {
 29.     assert(destination != NULL);
 30.     assert(*destination != NULL);
 31.     assert(source != NULL);
 32.  
 33.     int combinedLength = strlen(*destination) + strlen(source);
 34.  
 35.     DString temp;
 36.  
 37.     **destination = (DString*)realloc(*destination, sizeof(char) * combinedLength);
 38.  
 39.     if (!*destination)
 40.     {
 41.         printf("Can't allocate memory, exiting");
 42.         return 0;
 43.     }
 44.     strcat(*destination, source);
 45.  
 46.     //printf("after concat length: %d\n", strlen(*destination));
 47.  
 48.     /*for (int i = 0; i < strlen(*destination); i++)
 49.     {
 50.         printf("index %d\n", i + 1);
 51.     }*/
 52.  
 53.  
 54.     return 1;
 55. }
 56.  
 57. void dstring_truncate(DString* destination, unsigned int truncatedLength)
 58. {
 59.     // Precondition: destination Šr ej NULL, *destination ar ej NULL
 60.     // lŠngden (truncateLength) fŒr inte vara negativ
 61.     // Preconditions testas med asserts
 62.  
 63.     /* Tips:
 64.        - Anvand realloc for att frigora det overflodiga minnet
 65.          (realloc frigor forst minnet och allokerar sedan nytt for den angivna storleken)
 66.        - glom inte nolltermineringen
 67.  
 68.      Vad hŠnder om truncateLength Šr lŠngre Šn vad strŠngen Šr?*/
 69.  
 70.      // Postcondition: *destination ar inte langre an 'truncatedLength' tecken - behšver inte testas med assert
 71. }
 72.  
 73. void dstring_print(DString str, FILE* textfile)
 74. {
 75.     // Precondition: textfile ar inte NULL - maste testas innan du forsoker skriva till filen
 76.     /*Tank pŒ att filpekaren kopplas till filen innan funktionen anropas*/
 77.  
 78.     /* filpekaren far inte stangas, filen ska fungera som vanligt efter anropet */
 79. }
 80.  
 81. void dstring_delete(DString* stringToDelete)
 82. {
 83.     // Precondition: stringToDelete ar inte NULL
 84.  
 85.     // Postcondition: *stringToDelete ar NULL och minnet ar frigjort - behšver inte testas med assert
 86. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top