olgierd

ASK_ZAD5

Dec 10th, 2018
92
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Zadanie 5: Napisz kod w asemblerze odpowiadający poniższemu fragmentowi kodu w C z wykorzystaniem FLAGI C.
 2. // (if(wejscie<0xC0)wyjscie //=0 else wyjscie = 1)
 3. unsigned char a = 0xC1;
 4.     unsigned char b = 0x0;
 5.     __asm {
 6.         mov al, a;
 7.         mov ah, 0x0;
 8.         add ax, 0x40;
 9.         mov b, ah;
 10.     };
 11.     printf("a = 0x%02X, b = %d", a, b);
RAW Paste Data