mikronik24

Untitled

Nov 28th, 2021
756
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #include <time.h>
 4.  
 5. //time_t poczatek;
 6. //time_t koniec;
 7.  
 8. clock_t begin;
 9. clock_t end;
 10.  
 11. int charToInt(char *c)
 12. {
 13.     int wynik = 0;
 14.     int i = 0;
 15.     int k = strlen(c);
 16.  
 17.     while(i < k)
 18.     {
 19.         wynik *= 10;
 20.         wynik += (c[i] - '0');
 21.         i++;
 22.     }
 23.  
 24.     return wynik;
 25. }
 26.  
 27. long double wyk_rek(long double liczba)
 28. {
 29.     if(liczba < 2)
 30.         return 1;
 31.     else return liczba * wyk_rek(liczba-1);
 32. }
 33.  
 34. long double wyk_ite(long double liczba)
 35. {
 36.     long double wynik = 1;
 37.  
 38.     while(liczba > 1){
 39.         wynik *= liczba;
 40.         liczba--;
 41.     }
 42.  
 43.     return wynik;
 44. }
 45.  
 46.  
 47. void wybierz_rodzaj(char rodzaj, int liczba)
 48. {
 49.  
 50.  
 51.     if(rodzaj == 'r')
 52.     {
 53.         printf("Wybrano rekurencyjny sposob obliczenia silni. \n");
 54.         //poczatek = time(NULL);
 55.         begin = clock();
 56.         printf("%Lf\n", wyk_rek(liczba));
 57.         //koniec = time(NULL);
 58.         end = clock();
 59.         double time_spent = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;
 60.         printf("Czas obliczenia wyniku za pomoca metody rekurencyjnej dla liczby %d wyniosl %f sekund\n", liczba, time_spent);
 61.     }
 62.     else if(rodzaj == 'i')
 63.     {
 64.         printf("Wybrano iteracyjny sposob obliczenia silni. \n");
 65.         //poczatek = time(NULL);
 66.         begin = clock();
 67.         printf("%Lf\n", wyk_ite(liczba));
 68.         //koniec = time(NULL);
 69.         end = clock();
 70.         double time_spent = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;
 71.         printf("Czas obliczenia wyniku za pomoca metody iteracyjnej dla liczby %d wyniosl %f sekund\n", liczba, time_spent);
 72.     }
 73.     else
 74.     {
 75.         printf("Podano niepoprawny format wykonania! Mozesz uruchomic ponowni program z odpowiednim parametrami, lub wpisac teraz (r - wykonanie rekurencyjne, i - wykonanie iteracyjne, q - zakonczenie programu) : \n");
 76.         scanf("%c", &rodzaj);
 77.         if(rodzaj == 'q'){
 78.             return;
 79.         }else {
 80.             wybierz_rodzaj(rodzaj, liczba);
 81.         }
 82.     }
 83. }
 84.  
 85.  
 86.  
 87. int main(int argc, char *Argv[]) {
 88.     int liczba;
 89.     char rodzaj;
 90.  
 91.     rodzaj = *Argv[1];
 92.     liczba = charToInt(Argv[2]);
 93.     wybierz_rodzaj(rodzaj, liczba);
 94.  
 95.     return 0;
 96. }
RAW Paste Data