daily pastebin goal
24%
SHARE
TWEET

edukologija

a guest Mar 18th, 2010 577 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 2010.02.22
 2. 1
 3. Edukologijos ivadas
 4. Dr. Aušra Fokien
 5. Tvarkaraštis (2010 pavasario sem.)
 6. Data Užsiėmimas
 7. 2010 m. vasario 5 d. 1 paskaita
 8. 2010 m. vasario 12 d. 2 paskaita
 9. 2010 m. vasario 19 d. 3 paskaita
 10. 2010 m. vasario 26 d. 4 paskaita
 11. 2010 m. kovo 5 d. 5 paskaita
 12. 2010 m. kovo 20 d. (vietoj kovo
 13. 12)
 14. 6 paskaita
 15. 2010 m. kovo 19 d. Kolokviumas
 16. 2010 m. kovo 26 d. 7 paskaita
 17. 2010 m. balandžio 9 d. 8 paskaita
 18. 2010 m. balandžio 16 d. 9 paskaita
 19. 2010 m. balandžio 23 d. 10 paskaita
 20. 2010 m. balandžio 30 d. 11 paskaita
 21. 2010 m. gegužės 7 d. 12 paskaita
 22. 2010 m. gegužės 14 d. 13 paskaita
 23. 2010 m. gegužės 21 d. Dėstymo kokybės vertinimas, 14 paskaita
 24. 2010 m. gegužės .... d. Egzaminas
 25. Kaupiamasis balas
 26. • Kolokviumas (testas) 30%
 27. • Savarankiška užduotis 20%
 28. • Egzaminas (testas) 50%
 29. 2010.02.22
 30. 2
 31. Savarankiška užduotis
 32. grupms
 33. • Imitacins paskaitos (45 min.) pravedimas pasirinkta
 34. tematika
 35. • Tema: Edukologija (sarašas bus pateiktas)
 36. • Grupel – iki 7 žmoniu. Temos suderinamos,
 37. reikalavimai ir vertinimo kriterijai aptariami per 2
 38. paskaita, pristatymai prasideda nuo 4 paskaitos
 39. • Vertinimas: auditorijos, dstytojos, savo
 40. – Paskaitos skm vertinama pagal turini, pristatyma, metodus,
 41. auditorijos isitraukima, rezultatus
 42. – Ivertinimas grups nariams – pagal indli i bendra darba
 43. Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio
 44. žinios naudingos. (Eschilas)
 45. PASKAITU TEMINIS PLANAS
 46. • Edukologija – mokslas apie ugdyma
 47. • Mokymas/is – dvikryptis procesas; Edukologijos vieta ir reikšm musu gyvenime;
 48. Edukologijoje sutinkamos savokos; Ugdymo idealas; Ugdymo objektas; Ugdymo
 49. rezultatai, tikslai ir uždaviniai; Ugdymo veikjai.
 50. • Edukologija kasdieniniame gyvenime
 51. • Ugdymas šeimoje; Ugdymas/is karjerai; Ugdymas/is darbo vietoje; Ugdymas ir
 52. amžiaus tarpsniai
 53. • Mokymo/si procesas
 54. • Švietimo vadybos samprata asmens, organizacijos, regiono, valstybs lygmenyje
 55. • Mokymo/si turinio konstravimas
 56. • Mokymas ir mokymasis: Mokymo/si stiliai; Mokymo/si budai ir formos; Mokymo/si
 57. aplinkos kurimas ir metodai; Mokymo/si pasiekimu vertinimas; Kokybs, mokymo/si
 58. kokybs samprata; Kokybs užtikrinimo procesai
 59. • Edukologijos istorijos raida
 60. • Pirmykštis ugdymas; Ugdymas senovs Rytuose; Ugdymas senovs Graikijoje;
 61. Ugdymas senovs Romoje; Viduramžiu ugdymas; Ugdymas Renesanso laikotarpiu;
 62. Pedagogins minties raida Lietuvoje
 63. • Ugdymo filosofijos kryptys:
 64. • Ugdymo ir filosofijos sampratos; Pasaulžiura ir ugdymas; Mokymosi visa gyvenima
 65. filosofija; Humanizmas; racionalizmas ir empirizmas; Idealizmas; Pragmatizmas;
 66. Konstruktyvizmas; Perenializmas; Konstruktyvizmas
 67. • Švietimo sistema
 68. • Sistemos ir švietimo sistemos samprata
 69. • Švietimo lygmenys: ikimokyklinis, pradinis, mokyklinis, profesinis, aukštasis
 70. universitetinis ir neuniversitetinis
 71. • Ivairiu pasaulio šaliu švietimo sistemos
 72. Edukologija – mokslas apie ugdyma
 73. Turinys:
 74. » Edukologijos vieta ir reikšm musu gyvenime
 75. » Mokymas/is – dvikryptis procesas
 76. » Edukologijoje sutinkamos savokos
 77. » Ugdymo idealas
 78. » Ugdymo objektas
 79. » Ugdymo rezultatai, tikslai ir uždaviniai
 80. » Ugdymo veikjai
 81. 2010.02.22
 82. 3
 83. EDUKOLOGIJA – MOKSLAS
 84. APIE UGDYMA
 85. [lot. educo – išvedu, ugdau + gr. logos - mokslas]
 86. Edukologija susideda iš:
 87. • pedagogikos (vaiku / jaunimo ugdymo mokslo)
 88. • andragogikos (suaugusiuju ugdymo mokslo)
 89. EDUKOLOGIJA
 90. Pedagogika
 91. [gr. Pais – vaikas, ago – vesti,
 92. valdyti, auklti] – (paidagogos
 93. – vaiku vedžiotojas,
 94. paidagogeion – mokykla)
 95. – vaiko, jaunuolio fizinio ir
 96. dvasinio vystymosi
 97. poreikiu ir galimybiu
 98. pasiduoti ugdomajam
 99. poveikiui pažinimas
 100. Anrdagogika
 101. [gr. Andros + agein – vyras +
 102. vesti]
 103. – mokslas, tiriantis
 104. bendrasias suaugusiuju
 105. mokymo ir lavinimo, ju
 106. instituciju organizavimo ir
 107. vadovavimo joms
 108. problemas. Šis ugdymo
 109. mokslo pavadinimas
 110. Europoje nuo XIX a. pr.
 111. Edukologijos vieta ir reikšm
 112. musu gyvenime
 113. 2010.02.22
 114. 4
 115. Ugdymas –
 116. • asmenybe kuriantis žmoniu bendravimas
 117. saveikaujant su aplinka bei žmonijos
 118. kulturos vertybmis. Ugdymas -
 119. kryptingas, planingas, nuolatinis procesas,
 120. trunkantis visa žmogaus gyvenima.
 121. • Ugdymo funkcijos:
 122. AUGINIMAS ŠVIETIMAS MOKYMAS
 123. LAVINIMAS AUKLJIMAS 
 124. FORMAVIMAS.
 125. Auginimas
 126. (etnopedagogika)
 127. – šeimos ir mokyklos veikla, teikianti
 128. materialines ir dvasines salygas
 129. auganciajai kartai. Auginimas apima
 130. slauga, maitinima, priežiura, aprupinima
 131. butinais reikmenimis, ivairius pamokymus.
 132. Auginimas trunka tol, kol vaikas subresta
 133. savarankiškam gyvenimui.
 134. Švietimas
 135. – pagrindin ugdymo funkcija, tenkinanti
 136. asmens ir visuomens informacinius
 137. poreikius. Dvi švietimo formos:
 138. • Mokyklinis – tai mokymo istaigu sistemos
 139. veikla, teikianti išsimokslinima ir
 140. išsilavinima.
 141. • Nemokyklini (visuomenini) švietima vykdo
 142. kulturos istaigu sistema, žiniasklaidos
 143. priemons (radijas, televizija, spauda)
 144. 2010.02.22
 145. 5
 146. Mokymas
 147. – vadovavimas mokymuisi, tikslingas,
 148. nuoseklus mokytojo ir mokiniu veikimas,
 149. stimuliuojantis ir organizuojantis mokiniu
 150. pažintine ir praktine veikla.
 151. Lavinimas
 152. – fiziniu, psichiniu, praktiniu mokjimu ir
 153. sugebjimu pltojimas ir tobulinimas.
 154. Lavinimas – mokymo funkcija.
 155. Aukljimas
 156. – procesas, kai vyksta asmenybs santykiu su aplinka, darbu ir
 157. savimi formavimas ir brandinimas. Tuos santykiu lemia
 158. pasaulžiura, dorov ir charakteris. Šie santykiu veiksniai yra
 159. tiesioginis praktinio aukljamojo darbo objektas, todl pirmiausiai
 160. ugdomos pažiuros ir isitikinimai, dorybs ir charakterio bruožai.
 161. Visais laikais aukljimo turini, metodus ir formas lm istorins,
 162. kulturins salygos.
 163. Aukljimo turini sudarancios vertybs:
 164. • Buties supratimo (religins, filosofins, mokslins)
 165. • Tautins samons ir elgesio (dvasingumo ir tautiškumo, darbštumo,
 166. tautos ir laisvs, tiesos, teisingumo ir demokratijos)
 167. • Asmenybs (dorovs, kurybingumo, išminties).
 168. 2010.02.22
 169. 6
 170. Formavimas
 171. – žmogaus asmenybs, jos atskiru savybiu
 172. (požiuriu, skonio, poelgiu, kalbjimo
 173. stiliaus ir pan.) ar psichiniu procesu
 174. kokybs formavimas. Formavimasis
 175. vyksta ir savaime, ji itakoja atsitiktiniai
 176. veiksniai, patirti ispudžiai.
 177. EDUKOLOGIJA
 178. Pedagogika Andragogika
 179. Auginimas
 180. Švietimas
 181. Mokymas
 182. Lavinimas
 183. Auklėjimas
 184. Formavimas
 185. Kuryba / vadyba
 186. • Idealas (Vardan ko?)
 187. • Tikslas (Ka?)
 188. • Planas / Uždaviniai (Kokiais žingsniais?)
 189. • Atsakomybs (Kas? Už ka?)
 190. • Budai (Kaip?)
 191. • Ar pavyko? (Iš ko sužinoti? Kaip sužinoti?)
 192. • Kaita? (Ar tobulinti? Ka tobulinti?)
 193. 2010.02.22
 194. 7
 195. Ugdymo idealas?
 196. Idealas [gr. Idea -vaizdinys] – iš dvasiniu
 197. poreikiu kiles asmenybs siekis laikyti ka
 198. nors tobulybe; tobulos ir realiosios tikrovs
 199. siekis, lemiantis valios sprendimus.
 200. Ugdymo idealas
 201. • Dora asmenyb
 202. • Save išreiškiantis žmogus
 203. • Pasaulio pilietis
 204. Ugdymo tikslas
 205. • padti asmeniui atskleisti prigimties
 206. galias,
 207. • pltoti bendrasias žmogaus vertybes ir
 208. jomis gristi savo gyvenima
 209. • Išmokyti žmogu mokytis
 210. 2010.02.22
 211. 8
 212. Asmenybs vystymasis
 213. – kokybinis asmenybs kitimas ontogenezje
 214. (vaikystje, paauglystje, jaunystje, brandos ir
 215. vlesniais amžiaus tarpsniais). Vystymosi veiksniai yra
 216. šie:
 217. • Endogeniniai (genai, igymiai, paveldai);
 218. • Egzogeniniai (gamtin, geografin, socialin aplinka,
 219. ugdymas);
 220. • Asmens aktyvumas (veiklos ir santykiu motyvacija:
 221. isiminimo, išmokimo);
 222. • Visu mintu veiksniu saveika. Lemiama reikšme
 223. asmenybs vystymuisi turi pats asmuo ir kryptingas jo
 224. ugdymas.
 225. Mokymas/is –
 226. dvikryptis procesas
 227. • Besimokantysis – mokantysis
 228. • Besimokantysis – informacijos
 229. šaltiniai
 230. • Besimokantysis – aplinka
 231. Mokymas/is – bendravimas
 232. Tarp mokymosir gyvenimo nėra kTaannvritesprbrya eembžinėkiondisakir s yayijr umv– poimosoastss aaviis i žiiigrer,y a nmgir ąyt iak vnnameueinpnpot iiiamkm bk ėenoiotttuuo nkom ėaėobartrkosaisdsk j.iubor tsKeki..nia oMdAi srtloaifkkrkvei ryrmidtmtmu oNamaksosyo /rt!–!itoshNjr aeyWesirįka mhia mižaltaemanuh oojjeamanau iadųs tiirs
 233. 2010.02.22
 234. 9
 235. Bendravimas
 236. mokymo/si procese
 237. • Bendraujant kitiems perduodama tai, kas
 238. atrodo akivaizdu.
 239. • Bendravimas – mažiausiai dvieju
 240. asmenybiu saveika.
 241. • Naturalu, kad iš to paties objekto galima
 242. „atrasti“ ir daugiau negu viena dalyka.
 243. Ugdymo dalyviai
 244. Visi asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys
 245. ugdymo procese:
 246. – Ugdytojai:
 247. • Prigimtiniai (tvai, seneliai...)
 248. • Profesionalieji (mokytojai, dstytojai, treneriai..)
 249. • Visuomeniniai (lektoriai, masins informacijos
 250. skleidjai, kolegos, draugai...)
 251. – Ugdytiniai
 252. Ugdytojo vaidmuo ugdymo/si procese
 253. 2010.02.22
 254. 10
 255. Efektyviai dirbancio mokytojo
 256. charakteristikos (Muijs & Reynolds (2005):
 257. • Pasižymi pozityviu požiuriu
 258. • Klasje sudaro malonu socialini/psichologini klimata
 259. • Deda daug vilciu/lukesciu i besimokanciuju pasiekimus
 260. • Supažindina su pamokos/paskaitos struktura
 261. • Efektyviai planuoja laika
 262. • Pamoka/paskaita pasižymi aiškia struktura
 263. • Naudoja metodu ivairove
 264. • Panaudoja besimokanciuju idjas
 265. • Naudoja tinkamus ir ivairius klausinjimo budus
 266. Mokymo/si procesas
 267. Turinys:
 268. • Švietimo vadybos samprata
 269. • Mokymo/si turinio konstravimas
 270. • Mokymas ir mokymasis
 271. » Mokymo/si stiliai
 272. » Mokymo/si budai
 273. » Mokymo/si formos
 274. » Mokymo/si aplinkos kurimas
 275. » Mokymo/si metodai
 276. » Mokymo/si pasiekimu vertinimas
 277. • Mokymo/si kokybs užtikrinimas
 278. » Kokybs, mokymo/si kokybs samprata
 279. » Kokybs užtikrinimo procesai
 280. Švietimas
 281. • procesas, kurio metu švietimo istaigose ir ne tik formaliai arba
 282. neformaliai asmenims teikiamos žinios ir formuojami gebjimai
 283. • pagrindin ugdymo funkcija, tenkinanti asmens ir visuomens
 284. informacinius poreikius
 285. • Paslauga, kuria teikia švietimo institucijos, ir kuri turi tenkinti klientu
 286. poreikius
 287. Švietimo vadybos samprata
 288. Vadyba
 289. • Veiksmingas ir produktyvus tikslu siekimas, pasitelkiant planavima,
 290. organizavima, vadovavima, koordinavima ir ištekliu kontrole (Fayol,
 291. 1906)
 292. • Organizacijos nariu pastangu planavimo, organizavimo, vadovavimo
 293. ir kontrols procesas bei visu kitu ištekliu panaudojimas, siekiant
 294. užsibržtu tikslu (Stoner, Freeman, Gilbert, 1995)
 295. • Visuotins kokybs vadyba – vadybos kryptis, svarbiausiu tikslu
 296. laikanti kokybišku paslaugu teikima ir maksimalu savo klientu
 297. poreikiu tenkinima.
 298. 2010.02.22
 299. 11
 300. Kas yra švietimo paslaugos
 301. klientai?
 302. t.y. kieno poreikius turtu
 303. tenkinti švietimas?
 304. Vadybos funkcijos
 305. • Planavimas - plano tam tikram darbui atlikti
 306. sudarymas;
 307. • Organizavimas - žmoniu ir resursu šiam
 308. darbui organizavimas;
 309. • Vadovavimas - vadovavimas darba
 310. atliekantiems žmonms;
 311. • Koordinavimas – veiksmai, skatinant
 312. skirtingus žmones dirbti su ivairiais
 313. ištekliais, siekiant bendro tikslo
 314. • Kontrol - darbo eigos lyginimas su
 315. laukiamu rezultatu ir reikalingu pataisu
 316. igyvendinimas.
 317. Kuryba / vadyba
 318. • Idealas (Vardan ko?)
 319. • Tikslas (Ka?)
 320. • Planas / Uždaviniai (Kokiais žingsniais?)
 321. • Atsakomybs (Kas? Už ka?)
 322. • Budai (Kaip?)
 323. • Ar pavyko? (Iš ko sužinoti? Kaip sužinoti?)
 324. • Kaita? (Ar tobulinti? Ka tobulinti?)
 325. Švietimo tikslas – ne vienkartin paslauga, bet išsilavinusi asmenyb
 326. 2010.02.22
 327. 12
 328. Mokymo turinio konstravimas
 329. Mokymo turinys (curriculum)
 330. - mokymo planas, programa
 331. - visa apimanti mokymo tikslu, rezultatu,
 332. turinio, metodu, medžiagos ir priemoniu,
 333. mokymo organizavimo ir kontrols
 334. sistema.
 335. Mokymo turinio konstravimas
 336. I mokymosi rezultatus orientuotas
 337. mokymo planavimas
 338. Tradicinis mokymo planavimas
 339. Mokymosi rezultatai
 340. 
 341. Vertinimas
 342. 
 343. Turinys ir mokymo metodai
 344. Turinys
 345. 
 346. Mokymo metodai
 347. 
 348. Vertinimas
 349. 
 350. Mokymosi pasiekimai
 351. Mokymo turinio konstravimas
 352. Žingsniai:
 353. • Poreikio tyrimas: ar reikia? ko reikia? kiek reikia?
 354. • Laukiami rezultatai: ka žinos / gebs besimokantieji?
 355. • Vertinimas: ar rezultatai išmatuojami? Kaip?
 356. • Turinys: kokia informacija talpinti?
 357. • Metodai: kokiais budais geriausiai perteikti pasirinkta
 358. turini?
 359. • Aplinka: kokioje aplinkoje galima efektyviausiai perduoti
 360. žinias ir formuoti gebjimus? Kaip ja sukurti?
 361. • Kokybs ivertinimas: kaip nustatyti ar mokymas buvo
 362. kokybiškas?
 363. 2010.02.22
 364. 13
 365. Mokymo turinio konstravimas
 366. Ka planuoti?
 367. Mokymosi rezultatai
 368. Aiškiai apibržti
 369. teiginiai ka
 370. besimokantysis turtu
 371. žinoti, suprasti, gebti
 372. pasibaigus mokymo
 373. procesui
 374. Ka vertinti?
 375. Mokymosi pasiekimai
 376. Mokymosi proceso
 377. metu igytos
 378. subjektyvios žinios,
 379. igudžiai, vertybins
 380. nuostatos.
 381. Sudtins dalys: žinios, gebjimai, igudžiai, vertybins nuostatos
 382. Savarankiško darbo temos:
 383. ISTORIJA
 384. 1. Pirmykštis ugdymas
 385. 2. Ugdymas senovs Rytuose
 386. 3. Ugdymas senovs Graikijoje ir Romoje
 387. 4. Viduramžiu ugdymas (Gotika)
 388. 5. Ugdymas Renesanso laikotarpiu
 389. 6. Pedagogins minties raida Lietuvoje
 390. NUDIENA
 391. 1. Pasirinktinai 3 šaliu
 392. švietimo sistemos
 393. pristatymas
 394. FILOSOFIJA
 395. 1. Idealizmas ir ugdymas
 396. 2. Humanizmas ir ugdymas
 397. 3. Pragmatizmas ir ugdymas
 398. 4. Racionalizmas ir empirizmas
 399. Benjamin Bloom taksonomija
 400. 3 mokymosi tikslu sritys:
 401. • Emocin
 402. • Psichomotorin
 403. • Kognityvin
 404. 2010.02.22
 405. 14
 406. Ivertinimas
 407. Sintez
 408. Analiz
 409. Taikymas
 410. Supratimas
 411. Žinojimas
 412. Kognityvin pažinimo sritis
 413. Pagal B. Bloom
 414. Kognityvin pažinimo sritis
 415. Pagal B. Bloom
 416. Kognityvin pažinimo sritis
 417. pagal B. Bloom
 418. • Žinojimas – gebjimas atgaminti ir isiminti faktus,
 419. nebutinai juos suprantant
 420. • Supratimas – gebjimas suprasti ir interpretuoti
 421. mokomaja informacija
 422. • Pritaikymas – gebjimas panaudoti išmokta medžiaga
 423. naujose situacijose, pvz. Idjas ir savokas panaudoti
 424. darbe, sprendžiant realias problemas
 425. • Analiz – gebjimas padalinti informacija i sudtines
 426. dalis, pvz ieškoti tarpusavio saveikos ir idju
 427. • Sintez – gebjimas dalis sujungti kartu i viena visuma
 428. • Ivertinimas – gebjimas ivertinti medžiagos vertinguma
 429. duotam tikslui
 430. 2010.02.22
 431. 15
 432. Ivertinimas
 433. Sintez
 434. Analiz
 435. Taikymas
 436. Supratimas
 437. Žinojimas
 438. Aktyvieji veiksmažodžiai:
 439. Išvardinti, apibržti,
 440. atgaminti, surasti,
 441. ivardinti, pacituoti,
 442. suskaiciuoti, pakartoti,
 443. papasakoti, rasti,
 444. surikiuoti ir t.t.
 445. Mokymosi rezultatu formulavimas
 446. pagal B. Bloom (1959)
 447. Ivertinimas
 448. Sintez
 449. Analiz
 450. Taikymas
 451. Supratimas
 452. Žinojimas
 453. Aktyvieji veiksmažodžiai:
 454. Susieti, paaiškinti,
 455. suklasifikuoti, aptarti,
 456. apskaiciuoti, išpltoti,
 457. apžvelgti, išversti ir pan.
 458. Mokymosi rezultatu formulavimas
 459. pagal B. Bloom (1959)
 460. Ivertinimas
 461. Sintez
 462. Analiz
 463. Taikymas
 464. Supratimas
 465. Žinojimas
 466. Aktyvieji veiksmažodžiai:
 467. Pritaikyti, pakeisti, pabaigti,
 468. pademonstruoti, atrasti,
 469. panaudoti, rasti, iinterpretuoti,
 470. išspresti ir pan.
 471. Mokymosi rezultatu formulavimas
 472. pagal B. Bloom (1959)
 473. 2010.02.22
 474. 16
 475. Ivertinimas
 476. Sintez
 477. Analiz
 478. Taikymas
 479. Supratimas
 480. Žinojimas
 481. Aktyvieji veiksmažodžiai:
 482. Palyginti, atskirti, sugrupuoti,
 483. padaryti išvada, išbandyti,
 484. išanalizuoti, susieti, aptarti,
 485. surikiuoti, išranguoti, sukritikuoti
 486. Mokymosi rezultatu formulavimas
 487. pagal B. Bloom (1959)
 488. Ivertinimas
 489. Sintez
 490. Analiz
 491. Taikymas
 492. Supratimas
 493. Žinojimas
 494. Aktyvieji veiksmažodžiai:
 495. Pagristi, apibendrinti
 496. suprojektuoti, sukurti,
 497. suformuluoti, integruoti,
 498. suplanuoti, pasiulyti,
 499. pertvarkyti, organizuoti,
 500. parengti ir pan.
 501. Mokymosi rezultatu formulavimas
 502. pagal B. Bloom (1959)
 503. Ivertinimas
 504. Sintez
 505. Analiz
 506. Taikymas
 507. Supratimas
 508. Žinojimas
 509. Aktyvieji veiksmažodžiai:
 510. Ivertinti, itikinti, apginti,
 511. pasiulyti, numatyti, rekomenduoti,
 512. patikrinti, pagristi, parinkti,
 513. palyginti, nuspresti,
 514. ivertinti argumentus, s[remdima
 515. ir pan.
 516. Mokymosi rezultatu formulavimas
 517. pagal B. Bloom (1959)
 518. 2010.02.22
 519. 17
 520. Kam reikalingas mokymosi
 521. rezultatu formulavimas?
 522. • Norint išvengti paviršinio mokymosi
 523. • Besimokanciuju savianalizei
 524. • Objektyviam vertinimui
 525. Švietimas Saudo Arabijoje
 526. Faktai apie šali
 527. • Karalyst ikurta 1932 m.
 528. • Valdymas: monarchija
 529. • Religija: Islamas
 530. • Konstitucija: Koranas (Šariatas)
 531. • Plotas: 2, 149 690 km²
 532. • Gyventoju skaicius (2009 m.):
 533. 28 686 633
 534. • Pajamu šaltiniai: nafta, religinis
 535. turizmas
 536. 2010.02.22
 537. 18
 538. Faktai apie švietima
 539. • Švietimas glaudžiai susijes su Islamo religija
 540. • Iki XIX a. berniukai mokydavosi deklamuoti Korana mecetse,
 541. mergaits – namuose
 542. • 2007 m. neraštingumas šalyje 13,7 proc.
 543. • vyresniu nei 15 metu žmoniu raštingumas 78,8 % (vyru - 84,7 %,
 544. moteru - 70,8 %)
 545. • ŠMM ikurta 1953 m. Funkcijos:
 546. – Prižiurti darželius ir pradines mokyklas
 547. – Administruoti mergaiciu mokyklas ir kolegijas
 548. – Remti raštingumo programas moterims
 549. • Pirmasis, Karaliaus Saudo universitetas ikurtas 1957 m.
 550. • Iš viso 11 valstybiniu universitetu
 551. • Tvai neprivalo leisti vaikus i mokykla
 552. • Vadovliai, sveikatos paslaugos, transportas mokiniams nemokami
 553. Švietimas
 554. TIKSLAI:
 555. • Užtikrinti kokybiška mokyma
 556. • Tenkinti religinius, ekonominius ir
 557. socialinius šalies poreikius
 558. • Sumažinti neraštinguma suaugusiuju
 559. tarpe
 560. • Užtikrinti Dievo isakymu teisinga
 561. interpretacija
 562. SISTEMA:
 563. • Ikimokyklinis ugdymas
 564. • Pradinis ugdymas (nuo 6 m. trunka 6 m. + egzaminas)
 565. • Tarpinis ugdymas (trunka 3 m.)
 566. • Vidurinis išsilavinimas (bendrojo lavinimo arba specializuota (trunka 3
 567. m.)
 568. • Aukštasis mokslas (BA, MA, DR):
 569. • Humanitariniai, socialiniai mokslai (trunka 4 m.)
 570. • Medicina, inžinerija, farmacija (trunka 5-6 m.)
 571. Aukštasis mokslas
 572. • 1975 m. ikurta Aukštojo mokslo ministerija
 573. • AM remiamas valstybs, siekiant apsaugoti
 574. konservatyvias Islamiškas tradicijas, kad jaunuoliai
 575. neišvyktu studijuoti i Vakaru šalis
 576. • Vykstantys studijuoti i užsieni vyrai finansiškai
 577. skatinami prieš tai susituokti ir kartu vežtis žmona ir
 578. vaikus
 579. • Remiamas net žmonos mokymasis užsienyje, kad
 580. bunant vienam nekiltu pagundu ir kulturinio samyšio
 581. • Besiruošiantiems išvykti – spec. orientacin Islamo
 582. programa ir pažintiniai kursai apie Vakaru kulturas
 583. • 1970 m. 7000 studentu, 2004 m. 200.000 studentu
 584. 2010.02.22
 585. 19
 586. Universitetai Universitetas Misija
 587. Karaliaus Saudo universitetas (1957,
 588. Rijadas)
 589. Menai, tikslieji mokslai, vadyba, inžinerija, žems ukis,
 590. medicina, odontologija, slauga, švietimas, IT
 591. Islamiškasis Medinos universitetas
 592. (1961, Medina)
 593. Islamo religijos ir kulturos studiju centras
 594. Imam Muhammad bin Saud
 595. universitetas (1974, Meka + JAV,
 596. Japonija, Indonezija, Mauritanija, JAE)
 597. Menai, tikslieji mokslai, inžinerija, architektura,
 598. technologijos, švietimas – griežtai siejama su Islamo
 599. istatymais, istorija ir arabu literatura
 600. Umm Al-Qura universitetas (1981,
 601. Meka)
 602. Karaliaus Fado naftos ir mineralu
 603. universitetas (1963, Dhahran)
 604. Inžinerija, matematika, finansai, ekonomika, vadyba ir
 605. rinkodara
 606. Privatus Karaliaus Abdulaziz
 607. universitetas (1967)
 608. Ikurtas verslininku, suvokusiu švietimo svarba
 609. nacionalinei pltrai
 610. Karaliaus Faisalo universitetas (1975) Medicina, administravimas, architektura, miestu
 611. planavimas, veterinarija
 612. Karaliaus Kalido universitetas (1998) Švietimas, medicina, Islamo teis, arabu kultura,
 613. administravimas
 614. Moteru švietimas
 615. • Iki 1960 m. nereliginis mergaiciu mokymasis traktuotas kaip
 616. nenaudingas ir pavojingas
 617. • Pirmoji valstybin mokykla mergaitms isteigta 1964 m.
 618. • 2003 m. iš visu bendrojo lavinimo mokiniu mergaiciu buvo jau
 619. 50 proc.
 620. • Draudžiama studijuoti inžinerija, žurnalistika ir architektura
 621. • 2008 m. pirmoji moteru grup baig teiss programa
 622. (advokatmis dirbti draudžiama)
 623. • Dar vis aktualus moteru kolegiju ir universitetu trukumas
 624. Mergaiciu mokyklos
 625. • Mergaiciu mokyklu tikslas – parengti
 626. tinkamai Islamiškai atlikti pareigas
 627. (žmonos, mamos, aukls, slaugs)
 628. • Nra fizinio lavinimo
 629. 2010.02.22
 630. 20
 631. Mokymo turinys
 632. Mokymo programos turi atitikti Šariato
 633. principus ir Korana
 634. Vidurinis išsilavinimas
 635. • Pasirengimas universitetui / kolegijai
 636. • Privaloma bendroji programa (religija,
 637. matematika, gamta, socialiniai mokslai,
 638. anglu, arabu kalba, IT)
 639. • Vienas iš bloku pasirinktinai:
 640. – Islamo studijos ir literatura
 641. – Administravimo ir humanitariniai mokslai
 642. – Gamtos mokslai
 643.  
 644.  
 645. 2010.03.09
 646. 1
 647. MOKYMOSI PROCESAS
 648. GRUPĖS IR KOMANDOS
 649. KUBOS ŠVIETIMO SISTEMA
 650. 2010-02-26
 651. KAS YRA
 652. ŠVIETIMO VADYBA?
 653. Švietimo vadyba – veikla,
 654. kuria organizuotai siekiama
 655. užsibrėžtų švietimo sistemos ir
 656. atskirų švietimo organizacijų
 657. tikslų (Želvys, 2003).
 658. 2010.03.09
 659. 2
 660. Atrasti – pastebėti, išsiaiškinti,
 661. sutelkti dėmesį, „nuimti
 662. uždangalą“, „nušvisti“.
 663. Tam, kad atrastume ko nors prasmę, turime su tuo
 664. dalyku turėti asmeninį santykį.
 665. Nepakanka, kad kitas pasakoja tai, ką jis mato,
 666. reikia atrasti, kas tai yra iš tikrųjų.
 667. Kokiame nors dalyke gali glūdėti daugiau, negu
 668. betarpiškai atrandama.
 669. 2010.03.09
 670. 3
 671. Mokymasis suprantamas kaip interaktyvus, dinamiškas, permanentinis
 672. ieškojimo procesas, kuriame tyrinėjant ir sąveikaujant su aplinka
 673. gimsta naujas supratimas apie save patį ir supantį pasaulį (Stanišauskienė,
 674. 2005).
 675. Tai, ką darome, kad ką nors atrastume, vadiname procesu.
 676. Mokymosi procesas - ilgalaikė mokytojų ir mokinių sąveika, turinti tikslą
 677. parengti pastaruosius tolesniam mokymuisi ir praktinei veiklai.
 678. Mokymasis - tikslinga mokinio sąveika su mokymosi šaltiniais
 679. įsisavinant mokslo, technikos, meno, darbo žinias, išmokstant
 680. intelektinius ir praktinius veiksmus, plėtojant savo fizines ir dvasines
 681. jėgas (Jovaiša, 1997).
 682. 1. Dalykinė informacija – perteikiamos faktinės
 683. žinios ir informacija.
 684. 2. Procesą skatinanti (proceso informacija) –
 685. skatina ką nors daryti dalykinės medžiagos arba
 686. savo santykių su ja atžvilgiu; skatina atkreipti
 687. dėmesį į tai, ką atstovaujančio visuomenei ir
 688. geriausiai išmanančio dalyką, nuomone,
 689. svarbiausia įsidėmėti ir kokių dalykų atžvilgiu
 690. svarbu turėti tam tikrą požiūrį. Susideda iš
 691. pateikiamų užduočių ir klausimų, skirtų apmąstyti
 692. ir aptarti.
 693. 1. Intencija
 694. 2. Tikslas, arba siekiamas rezultatas
 695. 3. Tai, kas įdedama
 696. 4. Procesas
 697. 5. Faktinės išdavos
 698. 6. Atgalinis ryšys
 699. 2010.03.09
 700. 4
 701. Kompetencija – asmens gebėjimas,
 702. patvirtintas tam tikru dokumentu, pagrįstai ir
 703. patikimai atlikti tam tikrą profesinės veiklos
 704. dalį darbinėje situacijoje (K. Pukelis, 2009).
 705. Kompetentingumas – patikima ir kokybiška
 706. asmens profesinė veikla darbinėje situacijoje,
 707. kurią užtikrina įgyta kvalifikacija ir sukaupta
 708. patirtis profesinėje veikloje (K. Pukelis, 2009).
 709. - mokymosi procesų dermė, kurios rezultate
 710. sukuriama bendra žinių, įgūdžių, gebėjimų,
 711. vertybių perdavimo sistema (G. Linkaitytė).
 712. Superkompetencija
 713. Nesuvokta
 714. kompetencija
 715. Nesuvokta
 716. nekompetencija
 717. Suvokta
 718. kompetencija
 719. Suvokta
 720. nekompetencija
 721. G. Cibulskas ©
 722. 2010.03.09
 723. 5
 724. Mokymosi etapai:
 725. 1. Nesuvokta nekompetencija (unconscious incompetence)
 726. 2. Suvokta nekompetencija (conscious incompetence)
 727. 3. Suvokta kompetencija (conscious competence)
 728. 4. Nesuvokta kompetencija (unconscious competence)
 729. Grupė – du ar daugiau tarpusavyje sąveikaujančių ir
 730. priklausomų vienas nuo kito žmonių, susivienijusių
 731. kažkokio tikslo pasiekimui (Robbins, Coulter, 2002).
 732. Grupę sudaro:
 733. 1)du ar daugiau asmenų,
 734. 2)pažįstančių vienas kitą,
 735. 3)tiesiogiai veikiančių vienas kitą,
 736. 4)žinančių apie priklausymą šiai grupei,
 737. 5)suprantančių priklausomybės pranašumus, siekiant bendrų
 738. tikslų,
 739. 6)susitariančių siekti bendrų tikslų.
 740. (Jucevičienė, 1996)
 741. Grupės nereikia formuoti, ji susiformuoja pagal žmones vienijantį
 742. interesą (pvz. muzikos, religinės, meno ir pan. grupės)
 743. 2010.03.09
 744. 6
 745. Komanda – žmonės, sutelkti vienam tikslui /
 746. užduočiai įvykdyti. Komandoje žmonės dalijasi
 747. atsakomybėmis, pareigomis, demonstruoja
 748. profesines žinias ir įgūdžius, siekdami tinkamai
 749. prisidėti prie bendro darbo rezultato.
 750. Komanda paprastai yra suformuojama, siekiant sutelkti
 751. žmones vienam ar kitam tikslui / darbui / užduočiai /
 752. projektui atlikti. Neretai komandos narių nesieja bendri
 753. pomėgiai , tačiau juos vienija bendrai vykdomas darbas.
 754. Komandas sudaro panašūs ir kartu skirtingi žmonės
 755. Jeigu komandą sudaro
 756. panašios ar vienodos
 757. asmenybės, komandinio
 758. darbo efektyvumas krenta,
 759. kad ir kaip besistengtų
 760. komandos nariai
 761. bendradarbiauti...
 762. Tik įvairių asmeninių
 763. bruožų samplaika įgalina
 764. komandą dirbti
 765. efektyviai, nes tuomet
 766. komandos nariai gali
 767. mokytis vienas iš kito...
 768. Tai, kuo jie panašūs,
 769. leidžia jiems būti
 770. kartu.
 771. Tai, kuo jie skiriasi, daro
 772. buvimą kartu vaisingu ir
 773. pilnaverčiu.
 774. G. Cibulskas, KTU
 775. Iniciatorius
 776. Vykdytojas
 777. Koordinatorius
 778. Modeliuotojas
 779. Novatorius
 780. Resursų tyrėjas
 781. Įvertintojas
 782. Užbaigiantis
 783. Specialistas
 784. 2010.03.09
 785. 7
 786. Besityčiojantis
 787. “Aš” Atsiribojantis
 788. “Visažinis”
 789. “Plepys”
 790. Gebėti atpažinti vaidmenis komandoje, ir
 791. tinkamai juos panaudoti, skiriant komandos
 792. nariams, jų vaidmenis atitinkančias funkcijas /
 793. užduotis.
 794. Stadija Vykstantys procesai Problemos
 795. Formavimosi Tikslų ir uždavinių
 796. apibrėžimas
 797. Psichologinės
 798. problemos
 799. Diferenciacijos Vaidmenų pasiskirstymas Tarpusavio
 800. priklausomybės
 801. problema
 802. Integracijos Darbo metodų pasirinkimas
 803. ir normų formavimas
 804. Atvirumo problema
 805. Brandos Komandos santykių
 806. susiformavimas
 807. Pasitikėjimo problema
 808. Modifikuota pagal G. Cibulską, KTU
 809. 2010.03.09
 810. 8
 811. Narių skaičius Komandu charakteristikos
 812. 2-6 Besikeiciantis vadovavimas, nra strukturos,
 813. organizavimas nereikalingas, stipri
 814. tarpasmenin saveika
 815. 7-12 Prasideda strukturizacija ir roliu
 816. diferenciacija, mažja tarpasmenin saveika.
 817. Efektyviai dirbanti komanda.
 818. 12-25 Butina strukturizacija ir roliu diferenciacija,
 819. išsiskiria pogrupiai, tarpasmenin saveika
 820. apsunkinta
 821. 25 ir daugiau Butinas vadovavimas, formuojasi pogrupiai,
 822. didesnis anonimiškumas, “uždedami”
 823. stereotipai, tarpusavio kova
 824. (G. Gedvilien)
 825. Kubos respublika: socialistinė valstybė,
 826. parlamentinė respublika.
 827. Šalį nuo 1959 metų valdo Fidelis Kastro.
 828. Plotas: 110 860 km² .
 829. Gyventojų: 11 451 652 (2009).
 830. Oficiali kalba: ispanų.
 831. Religija – paplitusi krikščionybė.
 832. Pajamų šaltiniai: turizmas, cukraus verslas.
 833. 2010.03.09
 834. 9
 835. Kubos piliečiams mokslas yra nemokamas.
 836. Privalomas mokslas prasideda nuo 9 metų.
 837. Mokyklose dvi valandas per savaitę yra dėstomas vertybių
 838. ugdymas kaip atskiras dalykas. Mokytojai – specialiai
 839. atrinkti pavyzdingo elgesio pedagogai.
 840. Baigęs aukštąsias studijas, jaunimas privalo 3 metus dirbti
 841. ten, kur jis yra siunčiamas.
 842. Kubos švietimo sistemos ypatumai
 843. Darželyje:
 844. Pradinėje
 845. mokykloje:
 846. Pagrindinėje
 847. mokykloje:
 848. Kubos švietimo sistemos ypatumai
 849. Prieš stojant į universitetą reikia gauti pažymą apie
 850. teisingas “politines ir moralines pažiūras”, kurią
 851. išduoda Represijų prieš Kubą komitetas
 852. Kubos švietimo sistemos ypatumai
 853. 2010.03.09
 854. 10
 855. Mokyklose vertinama 100 balo sistema (min. 69
 856. balai).
 857. Universitetuose vertinama 5 balų sistema.
 858. Kubos švietimo sistemos ypatumai
 859. Mokymosi stiliai (teorija + praktika)
 860. Mokytojavimo stiliai
 861. Mokymas gali būti:
 862. Orientuotas į mokytoją
 863. Orientuotas į mokinį
 864. 2010.03.09
 865. 11
 866. Lingvistinis
 867. Loginis-matematinis
 868. Vizualinis-erdvinis
 869. Muzikinis
 870. Kinestetinis
 871. Tarpasmeninis
 872. Asmeninis
 873. Gamtinis
 874. Sugebėjimas vartoti kalbą taip, kad įtikintum
 875. kitus, gebėjimas mokytis kalbos, remtis kalba
 876. savo patirčiai apmąstyti
 877. Jautrumas garsams, žodžių prasmėms
 878. Mokosi sistemiškai ir palaipsniui
 879. Geba atlikti ilgą protinių veiksmų seką
 880. 2010.03.09
 881. 12
 882. Geba suvokti erdvinį pasaulį
 883. Turi puikią vaizduotę ir geba kurti
 884. Visos veiklos yra susiję su tam tikru garsiniu fonu
 885. Geba kurti ir suprasti ritmą
 886. Neužtenka vien girdėti ir matyti, reikia “prisiliesti” prie
 887. situacijos
 888. Gerai kontroliuoja savo kūno judesius
 889. Reiškiant mintis ir jausmus naudoja neverbalinės
 890. išraiškos priemones
 891. 2010.03.09
 892. 13
 893. Geriausios idėjos gimsta bendraujant su kitais
 894. Geba atpažinti kitų žmonių nuotaiką,
 895. motyvaciją, troškimus, poreikius, ir tinkamai į
 896. tai reaguoti
 897. Geriausiai susikaupti būnant vienam,
 898. “įsiklausant į savo širdies ritmą”
 899. Geba atpažinti, apmąstyti ir suprasti
 900. savo paties jausmus ir mintis,
 901. Pažysta savo stipriąsias ir silpnąsias
 902. puses
 903. Žmonės priima ir apdoroja informaciją skirtingai, todėl ir
 904. mokosi skirtingai
 905. Kiekvienas žmogus mokosi keliais būdais, bet vienas iš jų
 906. dominuoja
 907. Mokymo/si procesą galima efektyvinti atsižvelgiant į
 908. mokymosi stilių įvairovę
 909. Tuo pat metu, toje pačioje vietoje, žmonės mokosi skirtingai
 910. skirtingi požiūriai į mokymąsi
 911. mokymas efektyvus tada, kai orientuotas į
 912. besimokančiuosius
 913. ne „ar šis asmuo imlus?“ bet „kaip šis asmuo imlus?“
 914. 2010.03.09
 915. 14
 916. Skaitydami 10%
 917. Klausydami ir žiūrėdami 20%
 918. Demonstruodami 30%
 919. Diskutuodami grupėje 50%
 920. Praktikuodami 75 %
 921. Mokydami kitus 90%
 922. Išlaikymas atmintyje po 24 val.
 923. Vaizdinis
 924. Girdimasis
 925. Kinestetinis
 926. MOKINIAI: Mokosi matydami
 927. svarbu matyti mokytojo neverbalinę kalbą
 928. bei mimiką
 929. linkę sėdėti klasės priekyje, siekdami
 930. išvengti vizualinių kliūčių
 931. mąsto vaizdiniais; geriausiai įsimena
 932. informaciją iš diagramų, iliustruoto teksto,
 933. skaidrių, filmų, padalomosios medžiagos
 934. diskusijų metu dažniausiai detaliai
 935. užsirašinėja informaciją
 936. 2010.03.09
 937. 15
 938. MOKYMŲ VEDĖJUI svarbu:
 939. Naudoti kūno kalbą
 940. Vizualizuoti informaciją (skaidrėse, video,
 941. plakatuose ir pan.)
 942. Rekomenduoti naudoti vizualinius
 943. žymėjimo įrankius
 944. Vaizdžiai naudoti raktinius žodžius
 945. MOKINIAI mokosi klausydami...
 946. geriausiai išmoksta verbalini paskaitų, diskusijų
 947. metu, ar klausydami ką kalba kiti
 948. informacijos turinį interpretuoja pagal
 949. kalbėjimo toną, tempą, balso tembrą
 950. rašytinė informacija nėra svarbi tada, kai ji
 951. išgirstama
 952. lengviau išmokti garsiai skaitant tekstą ar
 953. klausant audio įrašų
 954. MOKYMŲ VEDĖJUI svarbu:
 955. Organizuoti grupių diskusijas
 956. Kviesti svečius kalbėtojus
 957. Inicijuoti debatus
 958. Naudoti ritmą
 959. Informaciją iliustruoti muzika
 960. 2010.03.09
 961. 16
 962. MOKINIAI mokosi veikdami, liesdami
 963. geriausiai išmoksta liesdami, aktyviai tirdami fizinę
 964. juos supančio pasaulio pusę
 965. jiems gali būti sunku ramiai išsėdėti ilgą laiką
 966. mokantis nuolat reikalingas aktyvumas, patyrimas
 967. Mokymosi stiliai:
 968. KINESTETINIS
 969. MOKYMŲ VEDĖJUI svarbu:
 970. Kalbą iliustruoti gestais
 971. Keisti mokymų aplinką
 972. Teikti užduotis, kurių pagalba būtų galima
 973. konstruoti, modeliuoti, struktūruoti
 974. Mokymosi stiliai:
 975. KINESTETINIS
 976. 2010.03.09
 977. 17
 978. “Formalus autoritetas” – orientacija į turinį; į
 979. mokytoją orientuotas mokymas; mokytojas
 980. atsakingas už žinių pateikimą, mokinys – už
 981. įsisavinimą; neteikia svarbos santykiams tarp savęs
 982. ir besimokančiųjų
 983. “Asmeninio pavyzdžio demonstruotojas” – i
 984. mokytoja orientuotas mokymas, demonstruojant
 985. ir modeliuojant; žiniu ir igudžiu demonstravimas
 986. ir priežiura / konsultacijos besimokantiesiems;
 987. skatina besimokanciuju aktyvuma, atsižvelgia i
 988. ju mokymosi stilius; besimokantieji prisiima
 989. atsakomybe už mokymosi procesa
 990. “Pagalbininkas” – orientuojasi i veiklas; i
 991. besimokantiji orientuotas mokymasis;
 992. daugiausia atsakomybs – besimokantiesiems;
 993. sukuria mokymosi situacijas, kuriose aktyviai
 994. dirba besimokantieji
 995. “Deleguotojas” – mokymosi kontrol ir
 996. atsakomyb perkeliama besimokantiesiems;
 997. besimokantieji patys kuria ir igyvendina savo
 998. mokymosi planus; išmokstama ne tik to, kad
 999. numatyta programoje, bet ir kaip bendradarbiauti
 1000. grupse, ivertinant tarpasmenybinius skirtumus
RAW Paste Data
Top