SHARE
TWEET

gk

a guest Dec 6th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. // Program demonstruje  skladanie transformacji przy modelowaniu zlozonych obiektow
 3. // skladajacych sie z wielu elementow ruchomych (ramie robota).
 4.  
 5. #include <GL/glut.h>
 6.  
 7.  
 8. // Wskazniki do wykorzystywanych kwadryk
 9. GLUquadricObj *podstawaSciany;
 10. GLUquadricObj *podstawaDyskG;
 11. GLUquadricObj *przegubSciany;
 12. GLUquadricObj *przegubDyskG;
 13. GLUquadricObj *przegubDyskD;
 14. GLUquadricObj *glowicaSciany;
 15. GLUquadricObj *glowicaDyskG;
 16. GLUquadricObj *glowicaDyskD;
 17. GLUquadricObj *slonce;
 18. GLUquadricObj *planeta;
 19. GLUquadricObj *ksiezyc;
 20.  
 21. float gamma = 0;
 22. int alfa = 0;
 23. float kalfa = 0;
 24. float spin = 0;
 25. float beta = 0;
 26. GLfloat odlmin = -20;
 27. GLfloat odlmax = -75;
 28. GLfloat odl = -75;
 29. GLfloat rotObsY = 40.0;
 30. GLfloat rotObsX = 40.0;
 31. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 32. GLfloat rotPodstawy = 0.0;
 33. GLfloat rotRamienia1= 40.0;
 34. GLfloat rotRamienia2= -40.0;
 35. GLfloat rotGlowicy  = 20.0;
 36. GLfloat rozUchwytow = 0.5;
 37.  
 38. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 39. // Funkcja inicjujaca elementy skladowe ramienia robota zamodelowane jako kwadryki
 40. //
 41. void InicjujRamieRobota(void)
 42. {
 43.   // Zainicjowanie scian bocznych walca bedacego podstawa ramienia
 44.   podstawaSciany = gluNewQuadric();
 45.   gluQuadricDrawStyle(podstawaSciany, GLU_LINE);
 46.  
 47.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 48.   podstawaDyskG = gluNewQuadric();
 49.   gluQuadricDrawStyle(podstawaDyskG, GLU_LINE);
 50.  
 51.   // Zainicjowanie scian bocznych cylindrycznego przegubu ramienia
 52.   przegubSciany = gluNewQuadric();
 53.   gluQuadricDrawStyle(przegubSciany, GLU_LINE);
 54.  
 55.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 56.   przegubDyskG = gluNewQuadric();
 57.   gluQuadricDrawStyle(przegubDyskG, GLU_LINE);
 58.  
 59.   // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 60.   przegubDyskD = gluNewQuadric();
 61.   gluQuadricDrawStyle(przegubDyskD, GLU_LINE);
 62.  
 63.   // Zainicjowanie scian bocznych cylindra glowicy
 64.   glowicaSciany = gluNewQuadric();
 65.   gluQuadricDrawStyle(glowicaSciany, GLU_LINE);
 66.  
 67.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 68.   glowicaDyskG = gluNewQuadric();
 69.   gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskG, GLU_LINE);
 70.  
 71.   // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 72.   glowicaDyskD = gluNewQuadric();
 73.   gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskD, GLU_LINE);
 74.  
 75.   // Zainicjowanie orbity słońca
 76.   slonce = gluNewQuadric();
 77.   gluQuadricDrawStyle(slonce, GLU_LINE);
 78.  
 79.   // Zainicjowanie orbity planety
 80.   planeta = gluNewQuadric();
 81.   gluQuadricDrawStyle(planeta, GLU_LINE);
 82.  
 83.   // Zainicjowanie orbity ksiezyca
 84.   ksiezyc = gluNewQuadric();
 85.   gluQuadricDrawStyle(ksiezyc, GLU_LINE);
 86. }
 87.  
 88.  
 89. void RysujWieze(){                              //Rysowanie wieży
 90.  
 91.     glPushMatrix();
 92.     glRotatef(90, 1, 0, 0);            
 93.     gluDisk(slonce, 30, 30, 100, 4);            //Rysowanie orbity
 94.     glRotatef(270, 1, 0, 0);   
 95.     glPushMatrix();                             //Czerwony element
 96.     glTranslatef(0, 5, 0);
 97.     glScalef(4.23, 10, 4.23);
 98.     glRotatef(45, 0, 1, 0);
 99.     glColor3f(1, 0, 0);
 100.     glutSolidCube(1);
 101.     glPopMatrix();
 102.  
 103.     glPushMatrix();                             //Zielony element
 104.     glTranslatef(0, 11.5, 0);
 105.     glScalef(8, 3, 8);
 106.     glColor3f(0, 1, 0);
 107.     glutSolidCube(1);
 108.     glPopMatrix(); 
 109.  
 110.     glPushMatrix();                             //Niebieski element
 111.     glTranslatef(3, 14, 3);
 112.     glScalef(2, 2, 2);
 113.     glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 114.     glutSolidCube(1);
 115.     glPopMatrix();
 116.  
 117.     glPushMatrix();                             //Niebieski element
 118.     glTranslatef(-3, 14, -3);
 119.     glScalef(2, 2, 2);
 120.     glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 121.     glutSolidCube(1);
 122.     glPopMatrix();
 123.  
 124.     glPushMatrix();                             //Niebieski element
 125.     glTranslatef(-3, 14, 3);
 126.     glScalef(2, 2, 2);
 127.     glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 128.     glutSolidCube(1);
 129.     glPopMatrix();
 130.  
 131.     glPushMatrix();                             //Niebieski element
 132.     glTranslatef(3, 14, -3);
 133.     glScalef(2, 2, 2);
 134.     glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 135.     glutSolidCube(1);
 136.     glPopMatrix();
 137.  
 138.     glPopMatrix();                              //Usunięcie "podstawy"
 139. }
 140.  
 141. void RysujSlonce()
 142. {
 143.     glPushMatrix();
 144.     gamma -= 0.25;                      //Słońce
 145.     glRotatef(gamma, 0, 1, 0);
 146.     glTranslatef(-30, 0, 0);            //Promień orbity słońca
 147.  
 148.     glPushMatrix();
 149.     glColor3f(1.0, 1.0, 0);
 150.     glRotatef(90, 1, 0, 0);
 151.     gluDisk(planeta, 20, 20, 100, 4);   //Rysowanie orbity
 152.     glutWireSphere(5, 20, 20);          //Promień słońca
 153.     glPopMatrix();
 154.  
 155.     beta -= 0.25;                       //Planeta
 156.     glRotatef(beta, 0, 1, 0);
 157.     glTranslatef(-20, 0, 0);            //Promień orbity planety
 158.  
 159.     glPushMatrix();
 160.     glColor3f(0.7, 1, 0.6);
 161.     glRotatef(90, 1, 0, 0);
 162.     gluDisk(ksiezyc, 5, 5, 100, 4);     //Rysowanie orbity
 163.     glutWireSphere(2, 20, 20);          //Promień planety
 164.     glPopMatrix();
 165.  
 166.     alfa += 0.5;                        //Księżyc
 167.     glRotatef(alfa, 0, 1, 0);
 168.     glTranslatef(-5, 0, 0);             //Promień orbity księżyca
 169.  
 170.     glPushMatrix();
 171.     glColor3f(0.9, 1, 1);
 172.     glutWireSphere(0.5, 20, 20);        //Promień księżyca
 173.     glPopMatrix();
 174.     glPopMatrix();
 175. }
 176.  
 177. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 178. // Funkcja rysujaca obraz sceny widzianej z biezacej pozycji obserwatora
 179. // Zalozenie: Funkcja glutWireSpehere moze ryswac tylko sfere o promieniu 1  
 180. void RysujRamieRobota(GLfloat obrotPodstawy, GLfloat obrotRamienia1,
 181.               GLfloat obrotRamienia2, GLfloat obrotGlowicy,
 182.               GLfloat rozstawUchwytow)
 183. {
 184.   // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 185.   glBegin(GL_LINES);
 186.  
 187.   // Os X
 188.   glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 189.   glVertex3f(-140.0, 0.0, 0.0);
 190.   glVertex3f(140.0, 0.0, 0.0);
 191.  
 192.   // Os Y
 193.   glColor3f(0.0,1.0,0.0);
 194.   glVertex3f(0.0, -120.0, 0.0);
 195.   glVertex3f(0.0, 120.0, 0.0);
 196.  
 197.   // Os Z
 198.   glColor3f(0.0,0.0,1.0);
 199.   glVertex3f(0.0, 0.0, -120.0);
 200.   glVertex3f(0.0, 0.0, 120.0);
 201.  
 202.   // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 203.   glEnd();
 204.  
 205.   glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 206.  
 207.     glTranslatef(50.0, 0, 0);                           //Przesunięcie na (50.0, 0, 0)
 208.   //glTranslatef(-30.0,0.0,0.0);
 209.  
 210.   // Przygotowanie stosu macierzy modelowania
 211.   glPushMatrix();
 212.  
 213.   // Rysowanie podstawy ramienia (cylinder bez dolnej podstawy)
 214.   glPushMatrix();
 215.   // - sciany boczne
 216.   glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 217.   gluCylinder(podstawaSciany, 3.0, 3.0, 1.0, 20, 4);
 218.  
 219.   // - gorna podstawa
 220.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 221.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 3.0, 20, 4);
 222.   glPopMatrix();
 223.  
 224.  
 225.   // Rysowanie dwoch wspornikow ramienia (prostopadlosciany)
 226.   glPushMatrix();
 227.   glScalef(3.0, 4.0, 1.0);
 228.   glTranslatef(0.0, 3.0/4.0, 1.0);
 229.   glutWireCube(1);
 230.   glTranslatef(0.0, 0.0, -2.0);
 231.   glutWireCube(1);  
 232.   glPopMatrix();
 233.  
 234.   // Wyznaczenie osi obrotu ramienia w plaszczyznie pionowej
 235.   glTranslatef(0.0, 4.0, 0.0);
 236.  
 237.   // Obrot ramienia w plaszczyznie pionowej
 238.   glRotatef(obrotRamienia1, 0, 0, 1);
 239.  
 240.   // Modelowanie ramienia nr 1
 241.   glPushMatrix();
 242.   glScalef(8.0, 1.0, 1.0);
 243.   glTranslatef(3.5/8.0, 0.0, 0.0);
 244.   glutWireCube(1);
 245.   glPopMatrix();
 246.  
 247.   // Wyznaczenie osi obrotu ramienia 2 w plaszczyznie pionowej
 248.   glTranslatef(7.5, 0.0, 0.0);
 249.  
 250.   // Obrot ramienia 2 wzgledem ramienia 1
 251.   glRotatef(obrotRamienia2, 0, 0, 1);
 252.  
 253.   // Modelowanie przegubu (walca z obiema podstawami)
 254.   glPushMatrix();
 255.   // - sciany boczne
 256.   glTranslatef(0.0, 0.0, -0.5);
 257.   gluCylinder(podstawaSciany, 1.0, 1.0, 1.0, 20, 4);
 258.  
 259.   // - gorna podstawa
 260.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 261.  
 262.   // - dolna podstawa
 263.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 264.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 265.   glPopMatrix();
 266.  
 267.   // Modelowanie ramienia nr 2
 268.   glPushMatrix();
 269.   glScalef(4.0, 1.0, 1.0);
 270.   glTranslatef(2.0/4.0, 0.0, 0.0);
 271.   glutWireCube(1);
 272.   glPopMatrix();
 273.  
 274.   // Wyznaczenie osi obrotu glowicy
 275.   glTranslatef(4.0, 0.0, 0.0);
 276.   glRotatef(90, 0, 1, 0);
 277.   glRotatef(obrotGlowicy, 0, 0, 1);
 278.  
 279.   // Modelowanie glowicy (walca z oboma podstawami)
 280.   glPushMatrix();
 281.   // - sciany boczne
 282.   gluCylinder(podstawaSciany, 1.0, 1.0, 1.0, 20, 4);
 283.  
 284.   // - gorna podstawa
 285.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 286.  
 287.   // - dolna podstawa
 288.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 289.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 290.   glPopMatrix();
 291.  
 292.   // Modelowanie uchwytu (dwoch prostopadloscianow, ktore sie rozsuwaja i zsuwaja)
 293.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.5);
 294.   glScalef(0.5, 0.5, 2.0);
 295.   glTranslatef(-rozstawUchwytow, 0.0, 0.25);
 296.   glutWireCube(1);
 297.   glTranslatef(rozstawUchwytow*2.0, 0.0, 0.0);
 298.   glutWireCube(1);
 299.  
 300.  
 301.  
 302.   // Posprzatanie na stosie macierzy modelowania
 303.   glPopMatrix();
 304. }
 305.  
 306.  
 307. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 308. // Funkcja generujaca pojedyncza klatke animacji
 309. void WyswietlObraz(void)
 310. {
 311.   // Wyczyszczenie bufora ramki i bufora glebokosci
 312.   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 313.  
 314.   // Powielenie macierzy na wierzcholku stosu
 315.   glPushMatrix();
 316.  
 317.   // Wyznaczenie polozenia obserwatora (przeksztalcenie uladu wspolrzednych
 318.   // sceny do ukladu wspolrzednych obserwatora).
 319.   if (odl < odlmax) odl = odlmax;               //Maks. odległość
 320.   if (odl > odlmin) odl = odlmin;               //Min. odległość
 321.   glTranslatef(0, 0, odl);
 322.   glTranslatef(0, 0, -40);
 323.   glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 324.   glRotatef(rotObsY, 0, 1, 0);
 325.   glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 326.   RysujWieze();                                 //Wyrysowanie wieży
 327.   RysujSlonce();                                //Wyrysowanie słońca
 328.   // Generacja obrazu sceny w niewidocznym buforze ramki
 329.   RysujRamieRobota(rotPodstawy, rotRamienia1, rotRamienia2, rotGlowicy, rozUchwytow);
 330.  
 331.   // Usuniecie macierzy lezacej na  wierzcholku stosu (powrot do stanu
 332.   // sprzed wywolania funkcji)
 333.   glPopMatrix();
 334.  
 335.   // Przelaczenie buforow ramki
 336.   glutSwapBuffers();
 337.  
 338.  
 339. }
 340.  
 341. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 342. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu
 343. void UstawParametryWidoku(int szerokosc, int wysokosc)
 344. {
 345.   // Ustawienie parametrow viewportu
 346.   glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);
 347.  
 348.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 349.   glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 350.   glLoadIdentity();
 351.   gluPerspective(40.0, (float)szerokosc/(float)wysokosc, 1.0, 1000.0);
 352.  
 353.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 354.   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 355.  
 356.   // Zmiana macierzy znajdujacej sie na wierzcholku stosu na macierz jednostkowa
 357.   glLoadIdentity();
 358. }
 359.  
 360. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 361. // Funkcja klawiszy specjalnych
 362. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 363. {
 364.   switch(klawisz)
 365.     {
 366.     case GLUT_KEY_UP:                           //Dodawanie kąta na osi OX
 367.       rotObsX += 1.0;
 368.       break;
 369.  
 370.     case GLUT_KEY_DOWN:                         //Odejmowanie kąta na osi OX
 371.       rotObsX -= 1.0;
 372.       break;
 373.  
 374.     case GLUT_KEY_LEFT:                         //Odejmowanie kąta na osi OY
 375.       rotObsY -= 1.0;
 376.       break;
 377.  
 378.     case GLUT_KEY_RIGHT:                        //Dodawanie kąta na osi OY
 379.       rotObsY += 1.0;
 380.       break;
 381.     case GLUT_KEY_PAGE_UP:                      //Dodawanie kąta na osi OY
 382.       rotObsZ += 1.0;
 383.       break;
 384.     case GLUT_KEY_PAGE_DOWN:                        //Dodawanie kąta na osi OY
 385.       rotObsZ -= 1.0;
 386.       break;
 387.  
 388.     }
 389. }
 390. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 391. // Funkcja obslugi klawiatury
 392. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 393. {
 394.  
 395.   switch(klawisz)
 396.     {
 397.     case '2':
 398.       rotRamienia1 = (rotRamienia1 < 90.0) ? rotRamienia1 + 1.0 : rotRamienia1;
 399.       break;
 400.  
 401.     case '@':
 402.       rotRamienia1 = (rotRamienia1 > 0.0) ? rotRamienia1 - 1.0 : rotRamienia1;
 403.       break;
 404.  
 405.     case '3':
 406.       rotRamienia2 = (rotRamienia2 < 0.0) ? rotRamienia2 + 1.0 : rotRamienia2;
 407.       break;
 408.  
 409.     case '#':
 410.       rotRamienia2 = (rotRamienia2 > -90.0) ? rotRamienia2 - 1.0 : rotRamienia2;
 411.       break;
 412.  
 413.     case '4':
 414.       rotGlowicy = (rotGlowicy < 360.0) ? rotGlowicy + 1.0 : rotGlowicy;
 415.       break;
 416.  
 417.     case '$':
 418.       rotGlowicy = (rotGlowicy > 0.0) ? rotGlowicy - 1.0 : rotGlowicy;
 419.       break;
 420.  
 421.     case '5':
 422.       rozUchwytow = (rozUchwytow < 1.5) ? rozUchwytow + 0.1 : rozUchwytow;
 423.       break;
 424.  
 425.     case '%':
 426.       rozUchwytow = (rozUchwytow > 0.5) ? rozUchwytow - 0.1 : rozUchwytow;
 427.       break;
 428.     case '+':                           //Przybliżenie
 429.         odl += 1;
 430.       break;
 431.     case '-':                           //Oddalenie
 432.         odl -= 1;
 433.       break;
 434.  
 435.   if(klawisz == 27)
 436.       exit(0);    
 437.   }
 438. }
 439.  
 440. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 441. // Glowna funkcja programu
 442. int  main(int argc, char **argv)
 443. {
 444.   // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 445.   glutInit(&argc, argv);
 446.  
 447.   // Ustawienie trybu wyswietlania
 448.   glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
 449.  
 450.   // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 451.   glutInitWindowPosition(100, 100);
 452.  
 453.   // Ustawienie rozmiarow okna
 454.   glutInitWindowSize(700, 700);
 455.  
 456.   // Utworzenie okna
 457.   glutCreateWindow("Robot");
 458.  
 459.   // Odblokowanie bufora glebokosci
 460.   glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 461.  
 462.   // Ustawienie funkcji wykonywanej na danych w buforze glebokosci
 463.   glDepthFunc(GL_LEQUAL);
 464.  
 465.   // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 466.   glClearDepth(1000.0);
 467.  
 468.   // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 469.   glClearColor (0.5, 0.3, 0.0, 0.0);
 470.  
 471.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) wyswietlajacej
 472.   glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 473.  
 474.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 475.   // zmieniane sa rozmiary okna
 476.   glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 477.  
 478.   // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 479.   // zadnych zadan
 480.   glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 481.  
 482.   // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 483.   glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 484.  
 485.   // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiszy specjalnych
 486.   glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 487.  
 488.  
 489.   // Zainicjowanie kwadryk tworzacych ramie robota
 490.   InicjujRamieRobota();
 491.  
 492.   // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 493.   // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 494.   glutMainLoop();
 495.  
 496.   return 0;
 497. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top