Monn_9999

Laboratorium 2

Oct 28th, 2020 (edited)
947
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.     Lab 2
 3. -- Dla wszystkich zamówień i klientów wypisać informacje w postaci:
 4. -- 1. nazwa klienta, liczba zamówień o wartości > 2000, liczba zamówień o wartości <1000, 2000>, liczba zamówień o wartości < 1000
 5. -- 2. Dla każdego z menedżerów ustalić ilu każdy ma bezpośrednich i wszystkich podwładnych
 6. -- 3. Zrobić totalizer zamówień utworzyć tabelę CustomerTotalizer z danymi customerid, totalvalue, ordercount i wypełnić ją danymi
 7. -- 4. Znaleźć ostatni numer zamówienia (i datę jego realizacji), dla którego suma wartości zamówień < 500000
 8. -- 5. Utworzyc widok zawierający dla każdego z dostawców liczbę produktów zamówionych w poszczególnych latach
 9. */
 10.  
 11. /* Zadanie № 1 */
 12. SELECT sc.companyname AS 'Company Name', SUM(sod.qty * sod.unitprice) AS 'Greater than 2000'
 13. FROM Sales.Orders so, Sales.OrderDetails sod, Sales.Customers sc
 14. WHERE so.orderid = sod.orderid AND so.custid = sc.custid
 15. GROUP BY sc.companyname
 16. HAVING SUM(sod.qty * sod.unitprice) > 2000
 17. ORDER BY SUM(sod.qty * sod.unitprice) DESC
 18.  
 19. SELECT sc.companyname AS 'Company Name', SUM(sod.qty * sod.unitprice) AS 'Between [1000, 2000]'
 20. FROM Sales.Orders so, Sales.OrderDetails sod, Sales.Customers sc
 21. WHERE so.orderid = sod.orderid AND so.custid = sc.custid
 22. GROUP BY sc.companyname
 23. HAVING SUM(sod.qty * sod.unitprice) BETWEEN 1000 AND 2000
 24. ORDER BY SUM(sod.qty * sod.unitprice) DESC;
 25.  
 26. SELECT sc.companyname AS 'Company Name', SUM(sod.qty * sod.unitprice) AS 'Less than 1000'
 27. FROM Sales.Orders so, Sales.OrderDetails sod, Sales.Customers sc
 28. WHERE so.orderid = sod.orderid AND so.custid = sc.custid
 29. GROUP BY sc.companyname
 30. HAVING SUM(sod.qty * sod.unitprice) < 1000
 31. ORDER BY SUM(sod.qty * sod.unitprice) DESC;
 32.  
 33. /* Zadanie № 2 */
 34. SELECT man.firstname AS 'First Name', COUNT(emp.mgrid) AS 'Bez', COUNT(man.mgrid) AS 'Wszystkie'
 35. FROM HR.Employees emp JOIN HR.Employees man ON (emp.mgrid = man.mgrid)
 36. WHERE emp.mgrid is null OR emp.mgrid = man.mgrid
 37. GROUP BY man.firstname, emp.mgrid
 38.  
 39. /* Zadanie № 3 */
 40.  
 41. CREATE TABLE CustomerTotalizer(
 42.     customerid INT NOT NULL Primary key,
 43.     totalvalue INT DEFAULT NULL,
 44.     ordercount INT DEFAULT NULL
 45. );
 46.  
 47. INSERT INTO CustomerTotalizer(customerid, totalvalue, ordercount)
 48. SELECT sc.custid AS 'Customer ID', SUM(sod.qty * sod.unitprice) AS 'Total Value', COUNT(so.orderid) AS 'Order Count'
 49. FROM Sales.Customers sc, Sales.OrderDetails sod, Sales.Orders so
 50. WHERE sc.custid = so.custid AND sod.orderid = so.orderid
 51. GROUP BY sc.custid
 52. ORDER BY sc.custid ASC;
 53.  
 54. /* Zadanie № 4 */
 55. SELECT TOP(1) so.orderid, so.orderdate
 56. FROM Sales.Orders so, Sales.OrderDetails od
 57. WHERE od.orderid = so.orderid
 58. GROUP BY so.orderid, so.orderdate
 59. HAVING SUM(od.qty * od.unitprice) < 50000
 60. ORDER BY so.orderdate DESC;
 61.  
 62. /* Zadanie № 5 */
 63. SELECT sc.companyname AS 'Company Name', SUM(sod.qty) as 'Quantity', YEAR(so.orderdate) AS 'For the year'
 64. FROM Sales.OrderDetails sod, Sales.Orders so, Sales.Customers sc
 65. WHERE sod.orderid = so.orderid AND sc.custid = so.custid
 66. GROUP BY sc.companyname, YEAR(so.orderdate)
 67. ORDER BY sc.companyname, YEAR(so.orderdate)
RAW Paste Data