SHARE
TWEET

XXXXXfff

a guest Feb 14th, 2020 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7.  
 8. namespace cwiczenia
 9. {
 10.     class Program
 11.     {
 12.         static void Main(string[] args)
 13.         {
 14.  
 15.             // Zmienne
 16.  
 17.             double pierwszaliczba;
 18.             double drugaliczba;
 19.             double wynik;
 20.             bool x = true; // zmienna odpowiadajaca za wykonywanie petli 1= prawda 2= falsz
 21.             char znak;
 22.  
 23.  
 24.             while (x)
 25.             {
 26.                 // Pobranie pierwszej liczby
 27.  
 28.                 Console.WriteLine("Podaj pierwsza liczbe");
 29.                 pierwszaliczba = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 30.                 Console.WriteLine("Twoja pierwsza liczba to: {0}", pierwszaliczba);
 31.  
 32.                 // Pobranie drugiej liczby
 33.  
 34.                 Console.WriteLine("\nPodaj druga liczbe");
 35.                 drugaliczba = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 36.                 Console.WriteLine("Twoja druga liczba to: {0}", drugaliczba);
 37.  
 38.                 // Pobranie znaku do wykonania dzialania
 39.                 Console.WriteLine("\nCo chcialbys zrobic ?");
 40.                 Console.WriteLine("Wpisz + jesli chcesz dodac liczby");
 41.                 Console.WriteLine("Wpisz - jesli chcesz odjac liczby");
 42.                 Console.WriteLine("Wpisz / jesli chcesz podzielic liczby");
 43.                 Console.WriteLine("Wpisz * jesli chcesz pomnozyc liczby");
 44.  
 45.                 znak = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
 46.                 Console.Clear();
 47.                 Console.WriteLine("\nWybrales: {0}", znak);
 48.  
 49.                 // Dzialania  matematyczne
 50.  
 51.                 if (znak == '+')
 52.  
 53.                 {
 54.                     wynik = pierwszaliczba + drugaliczba;
 55.                     Console.WriteLine("\nWynik to: {0}", wynik);
 56.                 }
 57.  
 58.                 if (znak == '-')
 59.  
 60.                 {
 61.                     wynik = pierwszaliczba - drugaliczba;
 62.                     Console.WriteLine("\nWynik to: {0}", wynik);
 63.                 }
 64.  
 65.                 if (znak == '/')
 66.  
 67.                 {
 68.                     if (pierwszaliczba == 0 || drugaliczba == 0)
 69.                     {
 70.                         Console.WriteLine("\nNie dzielimy przez zero !");
 71.                     }
 72.                     else
 73.                     {
 74.                         wynik = pierwszaliczba / drugaliczba;
 75.  
 76.                         Console.WriteLine("\nWynik to: {0}", wynik);
 77.                     }
 78.  
 79.                 }
 80.  
 81.                 if (znak == '*')
 82.  
 83.                 {
 84.                     wynik = pierwszaliczba * drugaliczba;
 85.                     Console.WriteLine("\nWynik to: {0}", wynik);
 86.                 }
 87.  
 88.  
 89.                 Console.WriteLine("\n\nCzy chcesz wylaczyc program ?");
 90.                 Console.WriteLine("Wpisz 1 jezeli chcesz dalej pracowac.");
 91.                 Console.WriteLine("Wpisz 2 jezeli chcesz wylaczyc program.");
 92.                 if (Convert.ToInt32(Console.ReadLine())==2)    x = false;
 93.                 Console.Clear();
 94.             }
 95.  
 96.             //Zakonczenie programu
 97.  
 98.             Console.WriteLine("Dziekuje za skorzystanie z mojego programu ");
 99.             Console.ReadKey(true);
 100.  
 101.         }
 102.     }
 103. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top