SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1.1  Účel tohto katalógu požiadaviek
  2.  
  3. Tento katalóg požiadaviek popisuje požiadavky zadávateľa na funkcionalitu projektu „PDF viewer pre záverečné práce“, ako návrh na schválenie a pre vývojový tím ako referencia pre vývoj informačného systému.
  4.  
  5. Predmetom tohto dokumentu je určiť a špecifikovať požiadavky na softwarový projekt.
  6.  
  7. Špecifikované požiadavky budú počas vývoja, ako aj po ukončení vývoja softwarového produktu slúžiť na vyhodnocovanie správnosti softwaru zadávateľom aj realizátorom.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top