SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 21st, 2019 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #EXTM3U
 2. #EXTINF:-1,GR: ERT HD
 3. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19491.m3u8
 4. #EXTINF:-1,GR: ERT 1
 5. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19490.m3u8
 6. #EXTINF:-1,GR: ERT 2
 7. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19488.m3u8
 8. #EXTINF:-1,GR: ERT 3
 9. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19486.m3u8
 10. #EXTINF:-1,GR: ALPHA
 11. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19480.m3u8
 12. #EXTINF:-1,GR: ANT1
 13. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19484.m3u8
 14. #EXTINF:-1,GR: SKAI
 15. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19478.m3u8
 16. #EXTINF:-1,GR: STAR
 17. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19476.m3u8
 18. #EXTINF:-1,GR: EPSILON TV
 19. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19474.m3u8
 20. #EXTINF:-1,GR:  IONIAN CHANNEL
 21. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19472.m3u8
 22. #EXTINF:-1,GR : MACEDONIA TV
 23. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37685.m3u8
 24. #EXTINF:-1,GR : E TV
 25. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37684.m3u8
 26. #EXTINF:-1,GR: Delta TV
 27. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42758.m3u8
 28. #EXTINF:-1,GR: RODOPI TV
 29. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42759.m3u8
 30. #EXTINF:-1,GR: TV Kosmos
 31. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42757.m3u8
 32. #EXTINF:-1,##### ZYPER #####
 33. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19503.m3u8
 34. #EXTINF:-1,CY: ALPHA
 35. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19498.m3u8
 36. #EXTINF:-1,CY: ANT1
 37. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19499.m3u8
 38. #EXTINF:-1,CY: CAPITAL
 39. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19496.m3u8
 40. #EXTINF:-1,CY: EXTRA
 41. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19494.m3u8
 42. #EXTINF:-1,CY: PLUS TV
 43. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19495.m3u8
 44. #EXTINF:-1,CY: RIK 2
 45. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19501.m3u8
 46. #EXTINF:-1,CY: SIGMA
 47. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19497.m3u8
 48. #EXTINF:-1,##### GREEK MIX #####
 49. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19519.m3u8
 50. #EXTINF:-1,GR : Fox Greece HD
 51. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37688.m3u8
 52. #EXTINF:-1,GR : Fox Life Greece HD
 53. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37689.m3u8
 54. #EXTINF:-1,GR : Fox Sports HD GR
 55. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37690.m3u8
 56. #EXTINF:-1,GR: OPEN TV
 57. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19518.m3u8
 58. #EXTINF:-1,GR: ART
 59. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19517.m3u8
 60. #EXTINF:-1,GR: ASTRA
 61. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19513.m3u8
 62. #EXTINF:-1,GR: ATTICA
 63. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19512.m3u8
 64. #EXTINF:-1,GR: AXELOOS
 65. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19504.m3u8
 66. #EXTINF:-1,GR: CHANNEL 9
 67. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19507.m3u8
 68. #EXTINF:-1,GR: HIGH TV
 69. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19508.m3u8
 70. #EXTINF:-1,GR: KONTRA
 71. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19514.m3u8
 72. #EXTINF:-1,GR: START TV
 73. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19510.m3u8
 74. #EXTINF:-1,GR: TV 100
 75. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19516.m3u8
 76. #EXTINF:-1,GR: VOULI
 77. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19505.m3u8
 78. #EXTINF:-1,GR : EuroNews Greek
 79. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37687.m3u8
 80. #EXTINF:-1,GR : Smile TV GR
 81. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37693.m3u8
 82. #EXTINF:-1,GR : Travel Channel HD GR
 83. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37694.m3u8
 84. #EXTINF:-1,##### JUNIOR #####
 85. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19536.m3u8
 86. #EXTINF:-1,GR : Nickelodeon HD GR
 87. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37691.m3u8
 88. #EXTINF:-1,GR : Disney XD Hellas
 89. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37686.m3u8
 90. #EXTINF:-1,GR: DISNEY CHANNEL
 91. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19535.m3u8
 92. #EXTINF:-1,GR: NICKELODEON
 93. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19533.m3u8
 94. #EXTINF:-1,GR: SMILE
 95. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19532.m3u8
 96. #EXTINF:-1,GR: KIDS 1
 97. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19529.m3u8
 98. #EXTINF:-1,GR: KIDS 2
 99. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19528.m3u8
 100. #EXTINF:-1,##### CINEMA #####
 101. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19583.m3u8
 102. #EXTINF:-1,GR: NOVA PREMIERE VITRINE
 103. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25789.m3u8
 104. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 1 HD
 105. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25788.m3u8
 106. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 2 HD
 107. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25787.m3u8
 108. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 3 HD
 109. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25786.m3u8
 110. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 4 HD
 111. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25785.m3u8
 112. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 5 HD
 113. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25784.m3u8
 114. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 6 HD
 115. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25783.m3u8
 116. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 7 HD
 117. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25782.m3u8
 118. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 8 HD
 119. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25781.m3u8
 120. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 9 HD
 121. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25780.m3u8
 122. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 10 HD
 123. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25779.m3u8
 124. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 11 HD
 125. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25778.m3u8
 126. #EXTINF:-1,GR: Nova Premiere 12 HD
 127. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25777.m3u8
 128. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE CINEMA 1
 129. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19578.m3u8
 130. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE CINEMA 2
 131. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19576.m3u8
 132. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE CINEMA 3
 133. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19566.m3u8
 134. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE CINEMA 4
 135. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19565.m3u8
 136. #EXTINF:-1,GR: GREEK CINEMA 1
 137. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19551.m3u8
 138. #EXTINF:-1,GR: GREEK CINEMA 2
 139. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19550.m3u8
 140. #EXTINF:-1,GR: GREEK CINEMA 3
 141. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19564.m3u8
 142. #EXTINF:-1,GR: GREEK CINEMA 4
 143. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19563.m3u8
 144. #EXTINF:-1,GR: Village Cinema HD
 145. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19548.m3u8
 146. #EXTINF:-1,GR: TRAVEL CHANNEL HD
 147. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19569.m3u8
 148. #EXTINF:-1,GR: FOX LIFE
 149. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19567.m3u8
 150. #EXTINF:-1,##### DOCUMENTARIES #####
 151. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19601.m3u8
 152. #EXTINF:-1,GR: DISCOVERY CHANNEL
 153. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19599.m3u8
 154. #EXTINF:-1,GR: DISCOVERY SCIENCE
 155. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19597.m3u8
 156. #EXTINF:-1,GR: DISCOVERY SHOWCASE
 157. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19596.m3u8
 158. #EXTINF:-1,GR: FOOD NETWORK
 159. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19586.m3u8
 160. #EXTINF:-1,GR: NAT GEO WILD
 161. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19593.m3u8
 162. #EXTINF:-1,GR: VIASAT EXPLORE
 163. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19591.m3u8
 164. #EXTINF:-1,GR: VIASAT HISTORY
 165. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19588.m3u8
 166. #EXTINF:-1,GR: VIASAT NATURE
 167. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19590.m3u8
 168. #EXTINF:-1,GR: OTE History
 169. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35777.m3u8
 170. #EXTINF:-1,##### MUSIK #####
 171. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19609.m3u8
 172. #EXTINF:-1,GR: Play TV Music
 173. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35776.m3u8
 174. #EXTINF:-1,GR: Tile Musiki
 175. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35775.m3u8
 176. #EXTINF:-1,GR: MAD
 177. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19608.m3u8
 178. #EXTINF:-1,GR: MAD HITS
 179. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19607.m3u8
 180. #EXTINF:-1,GR: PLAY TV
 181. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19602.m3u8
 182. #EXTINF:-1,GR : Xylagani FM
 183. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22437.m3u8
 184. #EXTINF:-1,GR :  Derti FM
 185. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22438.m3u8
 186. #EXTINF:-1,GR : Cinar FM 91.8
 187. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22439.m3u8
 188. #EXTINF:-1,GR : Joy FM 106.9
 189. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22440.m3u8
 190. #EXTINF:-1,##### GR SPORTS #####
 191. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19634.m3u8
 192. #EXTINF:-1,GR: ERT SPORTS HD
 193. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34594.m3u8
 194. #EXTINF:-1,GR : NOVA SPORT 1 HD
 195. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36979.m3u8
 196. #EXTINF:-1,GR : NOVA SPORT 2 HD
 197. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36980.m3u8
 198. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT Highlights HD
 199. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36990.m3u8
 200. #EXTINF:-1,GR : PopUp HD GR
 201. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37692.m3u8
 202. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 1 HD
 203. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36982.m3u8
 204. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 2 HD
 205. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/19625.m3u8
 206. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 3 HD
 207. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36983.m3u8
 208. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 4 HD
 209. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36984.m3u8
 210. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 5 HD
 211. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36985.m3u8
 212. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 6 HD
 213. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36986.m3u8
 214. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 7 HD
 215. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36987.m3u8
 216. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 8 HD
 217. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36988.m3u8
 218. #EXTINF:-1,GR: COSMOTE SPORT 9 HD
 219. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36989.m3u8
 220. #EXTINF:-1,###DEUTSCHLAND DE###
 221. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37656.m3u8
 222. #EXTINF:-1,DE: ZDF info HD
 223. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21145.m3u8
 224. #EXTINF:-1,De: ARD Alpha
 225. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42243.m3u8
 226. #EXTINF:-1,DE: ZDF
 227. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/155.m3u8
 228. #EXTINF:-1,DE: ZDFneo
 229. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21144.m3u8
 230. #EXTINF:-1,DE: BR
 231. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37618.m3u8
 232. #EXTINF:-1,DE: DAS ERSTE
 233. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/194.m3u8
 234. #EXTINF:-1,DE: ONE HD
 235. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41735.m3u8
 236. #EXTINF:-1,DE: SR Fernsehen HD
 237. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41737.m3u8
 238. #EXTINF:-1,DE: SWR BW HD
 239. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41738.m3u8
 240. #EXTINF:-1,DE: SWR RP HD
 241. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41739.m3u8
 242. #EXTINF:-1,DE: SAT 1 HD
 243. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/168.m3u8
 244. #EXTINF:-1,DE: SAT 1
 245. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2567.m3u8
 246. #EXTINF:-1,DE: SAT 1 GOLD HD
 247. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37157.m3u8
 248. #EXTINF:-1,DE: Sat 1 Emotions
 249. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11008.m3u8
 250. #EXTINF:-1,DE: RTL HD
 251. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2566.m3u8
 252. #EXTINF:-1,DE: RTL
 253. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/174.m3u8
 254. #EXTINF:-1,DE: Pro 7 HD
 255. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/176.m3u8
 256. #EXTINF:-1,DE: Pro 7
 257. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2492.m3u8
 258. #EXTINF:-1,DE: Pro 7 FUN HD
 259. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41724.m3u8
 260. #EXTINF:-1,DE: Pro 7 FUN
 261. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41723.m3u8
 262. #EXTINF:-1,DE: VOX HD
 263. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37763.m3u8
 264. #EXTINF:-1,DE: VOX
 265. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/156.m3u8
 266. #EXTINF:-1,DE: RTL 2 HD
 267. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/173.m3u8
 268. #EXTINF:-1,DE: RTL 2
 269. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23665.m3u8
 270. #EXTINF:-1,DE: Pro 7 Maxx HD
 271. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/175.m3u8
 272. #EXTINF:-1,DE: Kabel 1 HD
 273. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/188.m3u8
 274. #EXTINF:-1,DE: SIXX HD
 275. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/165.m3u8
 276. #EXTINF:-1,DE: SIXX
 277. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41731.m3u8
 278. #EXTINF:-1,DE: NTV
 279. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2263.m3u8
 280. #EXTINF:-1,DE: WELT HD
 281. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/185.m3u8
 282. #EXTINF:-1,DE: EURONEWS
 283. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/190.m3u8
 284. #EXTINF:-1,DE: ORF 1 HD
 285. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/180.m3u8
 286. #EXTINF:-1,DE: ORF 1
 287. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2509.m3u8
 288. #EXTINF:-1,DE: ORF 2 HD
 289. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/178.m3u8
 290. #EXTINF:-1,DE: ORF 2
 291. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2510.m3u8
 292. #EXTINF:-1,DE: ORF III
 293. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41727.m3u8
 294. #EXTINF:-1,DE: AUSTRIA 24 TV
 295. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6873.m3u8
 296. #EXTINF:-1,DE: SERVUS TV AT HD
 297. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41666.m3u8
 298. #EXTINF:-1,DE: SERVUS TV DE HD
 299. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/167.m3u8
 300. #EXTINF:-1,DE: ZEE ONE HD
 301. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/152.m3u8
 302. #EXTINF:-1,DE: ZEE ONE
 303. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/153.m3u8
 304. #EXTINF:-1,DE: WDR HD
 305. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6876.m3u8
 306. #EXTINF:-1,DE: TELE 5 HD
 307. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11583.m3u8
 308. #EXTINF:-1,DE: 3 SAT HD
 309. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11581.m3u8
 310. #EXTINF:-1,DE: Arte
 311. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15371.m3u8
 312. #EXTINF:-1,DE: Classica
 313. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11582.m3u8
 314. #EXTINF:-1,DE: Heimat Kanal
 315. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11961.m3u8
 316. #EXTINF:-1,DE: Tagesschau24 HD
 317. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11960.m3u8
 318. #EXTINF:-1,DE: NDR HD
 319. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15370.m3u8
 320. #EXTINF:-1,DE: ANIXE
 321. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41722.m3u8
 322. #EXTINF:-1,DE: R9 Oesterreich HD
 323. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41736.m3u8
 324. #EXTINF:-1,DE: DONAU TV HD
 325. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6874.m3u8
 326. #EXTINF:-1,###DE KINDER###
 327. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37664.m3u8
 328. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Animation
 329. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33678.m3u8
 330. #EXTINF:-1,DE: Super RTL
 331. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/162.m3u8
 332. #EXTINF:-1,DE: KIKA HD
 333. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/186.m3u8
 334. #EXTINF:-1,DE: TOGGO Plus
 335. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/13333.m3u8
 336. #EXTINF:-1,DE: Sky Disney Junior
 337. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/214.m3u8
 338. #EXTINF:-1,DE: Disney XD
 339. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2265.m3u8
 340. #EXTINF:-1,DE: Boomerang
 341. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2264.m3u8
 342. #EXTINF:-1,DE: Nickelodeon AT
 343. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36301.m3u8
 344. #EXTINF:-1,DE: Junior
 345. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/187.m3u8
 346. #EXTINF:-1,DE: Nickelodeon
 347. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2664.m3u8
 348. #EXTINF:-1,DE: Nick Junior
 349. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/179.m3u8
 350. #EXTINF:-1,DE: Cartoon Network HD
 351. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2639.m3u8
 352. #EXTINF:-1,DE: Disney Cinemagic HD
 353. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/7141.m3u8
 354. #EXTINF:-1,DE: FILMAX KIDS 1 HD
 355. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36187.m3u8
 356. #EXTINF:-1,DE: FILMAX KIDS 2 HD
 357. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36453.m3u8
 358. #EXTINF:-1,DE: FILMAX KIDS 3 HD
 359. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37316.m3u8
 360. #EXTINF:-1,DE: Miraculous
 361. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37450.m3u8
 362. #EXTINF:-1,###DE DOKU###
 363. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37665.m3u8
 364. #EXTINF:-1,DE: PHOENIX HD
 365. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/177.m3u8
 366. #EXTINF:-1,DE: Planet HD
 367. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18573.m3u8
 368. #EXTINF:-1,DE: Kabel 1 Doku
 369. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15368.m3u8
 370. #EXTINF:-1,DE: N24 Doku
 371. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15369.m3u8
 372. #EXTINF:-1,DE: DMAX
 373. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/191.m3u8
 374. #EXTINF:-1,DE: SONY TV HD
 375. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/163.m3u8
 376. #EXTINF:-1,DE: SPIEGEL TV Wissen HD
 377. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11584.m3u8
 378. #EXTINF:-1,DE: TLC HD
 379. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/160.m3u8
 380. #EXTINF:-1,DE: National Geographic HD
 381. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/183.m3u8
 382. #EXTINF:-1,DE: National Geographic
 383. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2490.m3u8
 384. #EXTINF:-1,DE: Nat Geo Wild  HD
 385. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/182.m3u8
 386. #EXTINF:-1,DE: Nat Geo Wild
 387. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2489.m3u8
 388. #EXTINF:-1,DE: History HD
 389. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42067.m3u8
 390. #EXTINF:-1,DE: History
 391. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2288.m3u8
 392. #EXTINF:-1,DE: Animal Planet
 393. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/7695.m3u8
 394. #EXTINF:-1,DE: Discovery Channel HD
 395. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/193.m3u8
 396. #EXTINF:-1,DE: Discovery Channel
 397. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/192.m3u8
 398. #EXTINF:-1,DE: Welt der Wunder
 399. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41720.m3u8
 400. #EXTINF:-1,###DE PRIVATE###
 401. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37666.m3u8
 402. #EXTINF:-1,DE: 13TH STREET HD
 403. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/199.m3u8
 404. #EXTINF:-1,DE: 13th Street
 405. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41721.m3u8
 406. #EXTINF:-1,DE: Sky Krimi HD
 407. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/211.m3u8
 408. #EXTINF:-1,DE: Fox HD
 409. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/189.m3u8
 410. #EXTINF:-1,DE: Fox
 411. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2486.m3u8
 412. #EXTINF:-1,DE: ANX
 413. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/197.m3u8
 414. #EXTINF:-1,DE: SYFY
 415. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/161.m3u8
 416. #EXTINF:-1,DE: ATV HD
 417. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15391.m3u8
 418. #EXTINF:-1,DE: ATV 2 HD
 419. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/17381.m3u8
 420. #EXTINF:-1,DE: Puls 4 HD
 421. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15392.m3u8
 422. #EXTINF:-1,DE: ROMANCE TV
 423. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15373.m3u8
 424. #EXTINF:-1,DE: Kino welt TV
 425. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34878.m3u8
 426. #EXTINF:-1,DE: Universal Channel HD
 427. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11007.m3u8
 428. #EXTINF:-1,DE: Universal Channel
 429. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41732.m3u8
 430. #EXTINF:-1,DE: RTL Living  HD
 431. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41715.m3u8
 432. #EXTINF:-1,DE: RTL Living
 433. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/7694.m3u8
 434. #EXTINF:-1,DE: RTL CRIME HD
 435. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41740.m3u8
 436. #EXTINF:-1,DE: RTL CRIME
 437. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/172.m3u8
 438. #EXTINF:-1,DE: RTL PASSION HD
 439. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41716.m3u8
 440. #EXTINF:-1,DE: RTL PASSION
 441. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/169.m3u8
 442. #EXTINF:-1,DE: RTLplus
 443. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41717.m3u8
 444. #EXTINF:-1,DE: NITRO HD
 445. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/170.m3u8
 446. #EXTINF:-1,DE: NITRO
 447. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41710.m3u8
 448. #EXTINF:-1,DE: TNT Film HD
 449. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/158.m3u8
 450. #EXTINF:-1,DE: TNT Serie HD
 451. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/157.m3u8
 452. #EXTINF:-1,DE: TNT Comedy HD
 453. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/159.m3u8
 454. #EXTINF:-1,###DE KINO###
 455. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37667.m3u8
 456. #EXTINF:-1,DE: Sky 1 HD
 457. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2495.m3u8
 458. #EXTINF:-1,DE: Sky 1
 459. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41729.m3u8
 460. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema +1 HD
 461. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2477.m3u8
 462. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema +1
 463. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11004.m3u8
 464. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema +24  HD
 465. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/222.m3u8
 466. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema +24
 467. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2478.m3u8
 468. #EXTINF:-1,DE: Sky Action HD
 469. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/220.m3u8
 470. #EXTINF:-1,DE: Sky Action
 471. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2475.m3u8
 472. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Family HD
 473. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2482.m3u8
 474. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Family
 475. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41730.m3u8
 476. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema HD
 477. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/218.m3u8
 478. #EXTINF:-1,DE: Sky Cinema
 479. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2476.m3u8
 480. #EXTINF:-1,DE: Sky Hits HD
 481. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/217.m3u8
 482. #EXTINF:-1,DE: Sky Hits
 483. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2480.m3u8
 484. #EXTINF:-1,DE: Sky Atlantic HD
 485. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/164.m3u8
 486. #EXTINF:-1,DE: Sky Atlantic
 487. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2481.m3u8
 488. #EXTINF:-1,DE: Sky Comedy  HD.
 489. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/200.m3u8
 490. #EXTINF:-1,DE: Sky Comedy
 491. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/215.m3u8
 492. #EXTINF:-1,DE: Sky EMOTION HD
 493. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/212.m3u8
 494. #EXTINF:-1,DE: Sky Arts HD
 495. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18574.m3u8
 496. #EXTINF:-1,DE: Sky Nostalgie HD
 497. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/210.m3u8
 498. #EXTINF:-1,###KINO SELECT###
 499. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37668.m3u8
 500. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Marvel
 501. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33673.m3u8
 502. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Cinema
 503. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33693.m3u8
 504. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Horror
 505. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33694.m3u8
 506. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Action
 507. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33677.m3u8
 508. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Comedy
 509. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33879.m3u8
 510. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Familie
 511. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33878.m3u8
 512. #EXTINF:-1,DE: Cinedom Hits
 513. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33880.m3u8
 514. #EXTINF:-1,DE: Max Premiere
 515. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27441.m3u8
 516. #EXTINF:-1,DE: Max Premiere 2
 517. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27442.m3u8
 518. #EXTINF:-1,DE: Max Premiere 3
 519. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27443.m3u8
 520. #EXTINF:-1,DE MAX KINO COLLECTION
 521. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36302.m3u8
 522. #EXTINF:-1,DE MAX KINO
 523. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36303.m3u8
 524. #EXTINF:-1,DE MAX KINO 2
 525. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36304.m3u8
 526. #EXTINF:-1,DE MAX KINO 3
 527. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36305.m3u8
 528. #EXTINF:-1,DE: MAX SELECT HD 1
 529. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34879.m3u8
 530. #EXTINF:-1,DE: MAX SELECT HD 2
 531. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34880.m3u8
 532. #EXTINF:-1,DE: MAX SELECT HD 3
 533. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34881.m3u8
 534. #EXTINF:-1,DE: MAX SELECT HD 4
 535. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34882.m3u8
 536. #EXTINF:-1,DE: MAX SELECT HD 5
 537. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34883.m3u8
 538. #EXTINF:-1,DE: MAX SELECT HD 6
 539. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34884.m3u8
 540. #EXTINF:-1,DE: MAX SELECT HD 7
 541. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34885.m3u8
 542. #EXTINF:-1,DE: Programm├╝bersicht Sky Select
 543. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30791.m3u8
 544. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 1 HD
 545. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/207.m3u8
 546. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 2 HD
 547. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/206.m3u8
 548. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 3 HD
 549. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/205.m3u8
 550. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 4 HD
 551. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/204.m3u8
 552. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 5 HD
 553. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/203.m3u8
 554. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 6 HD
 555. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/202.m3u8
 556. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 7 HD
 557. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/201.m3u8
 558. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 8 HD
 559. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2808.m3u8
 560. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT  9 HD
 561. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/208.m3u8
 562. #EXTINF:-1,DE: SKY SELECT 10 HD
 563. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2809.m3u8
 564. #EXTINF:-1,###DE MUSIK###
 565. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37669.m3u8
 566. #EXTINF:-1,DE: JukeBox HD
 567. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15375.m3u8
 568. #EXTINF:-1,DE: Deluxe Music HD
 569. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11009.m3u8
 570. #EXTINF:-1,DE: E! Entertainment HD
 571. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/7140.m3u8
 572. #EXTINF:-1,DE: GoTv
 573. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/7001.m3u8
 574. #EXTINF:-1,DE: MTV
 575. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/7002.m3u8
 576. #EXTINF:-1,DE: MTV Dance
 577. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41711.m3u8
 578. #EXTINF:-1,DE: MTV Hits
 579. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41712.m3u8
 580. #EXTINF:-1,DE: MTV Music 24
 581. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41713.m3u8
 582. #EXTINF:-1,DE: MTV ROCKS
 583. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41714.m3u8
 584. #EXTINF:-1,DE: VH1
 585. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41718.m3u8
 586. #EXTINF:-1,DE: VH1 Classic
 587. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41719.m3u8
 588. #EXTINF:-1,###DE SPORT###
 589. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37670.m3u8
 590. #EXTINF:-1,DE: DAZN Bar 1 HD
 591. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20974.m3u8
 592. #EXTINF:-1,DE: DAZN 1 Bar
 593. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41725.m3u8
 594. #EXTINF:-1,DE: DAZN Bar 2 HD
 595. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20975.m3u8
 596. #EXTINF:-1,DE: DAZN 2 Bar
 597. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41726.m3u8
 598. #EXTINF:-1,DE: Motorvision TV
 599. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21985.m3u8
 600. #EXTINF:-1,DE: ORF SPORT+ HD
 601. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41728.m3u8
 602. #EXTINF:-1,DE: Sport1+  HD
 603. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20369.m3u8
 604. #EXTINF:-1,DE: Sport 1 HD
 605. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20370.m3u8
 606. #EXTINF:-1,DE: EUROSPORT 1 HD
 607. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/225.m3u8
 608. #EXTINF:-1,DE: EUROSPORT 1
 609. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2661.m3u8
 610. #EXTINF:-1,DE: EUROSPORT 2
 611. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2662.m3u8
 612. #EXTINF:-1,DE: EUROSPORT 2 HD
 613. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2569.m3u8
 614. #EXTINF:-1,DE: EUROSPORT 2 EXTRA
 615. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/224.m3u8
 616. #EXTINF:-1,DE: EUROSPORT 2 HD. XTRA
 617. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2663.m3u8
 618. #EXTINF:-1,DE: SKY SPORT AUSTRIA
 619. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/237.m3u8
 620. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 1
 621. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11079.m3u8
 622. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 1 HD
 623. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11033.m3u8
 624. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 2
 625. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11080.m3u8
 626. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 2 HD
 627. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11030.m3u8
 628. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 3 HD
 629. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11029.m3u8
 630. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 3
 631. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41733.m3u8
 632. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 4 HD
 633. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11028.m3u8
 634. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 4
 635. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41734.m3u8
 636. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 5 HD
 637. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11027.m3u8
 638. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 6 HD
 639. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11026.m3u8
 640. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 7 HD
 641. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11025.m3u8
 642. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 8 HD
 643. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11024.m3u8
 644. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 9 HD
 645. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11023.m3u8
 646. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 10 HD
 647. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11032.m3u8
 648. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport 11 HD
 649. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11031.m3u8
 650. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 1 HD.
 651. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11081.m3u8
 652. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 1
 653. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11022.m3u8
 654. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 2 HD
 655. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11020.m3u8
 656. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 3 HD
 657. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11019.m3u8
 658. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 4 HD
 659. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11018.m3u8
 660. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 5 HD
 661. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11017.m3u8
 662. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 6 HD
 663. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11016.m3u8
 664. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 7 HD
 665. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11015.m3u8
 666. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 8 HD
 667. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11014.m3u8
 668. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 9 HD
 669. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11013.m3u8
 670. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 10 HD
 671. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11021.m3u8
 672. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 1
 673. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23713.m3u8
 674. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 2
 675. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23714.m3u8
 676. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 3
 677. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23715.m3u8
 678. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 4
 679. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23716.m3u8
 680. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 5
 681. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23717.m3u8
 682. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 6
 683. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23718.m3u8
 684. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 7
 685. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23719.m3u8
 686. #EXTINF:-1,DE: Telekom Fussball 8
 687. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23720.m3u8
 688. #EXTINF:-1,DE: FC Bayern TV
 689. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14518.m3u8
 690. #EXTINF:-1,DE: Sky Sport News HD
 691. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11012.m3u8
 692. #EXTINF:-1,=== WELT SPORT ===
 693. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23660.m3u8
 694. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT NEWS HD
 695. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18114.m3u8
 696. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 1 HD
 697. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18102.m3u8
 698. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 2 HD
 699. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18106.m3u8
 700. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 3 HD
 701. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18107.m3u8
 702. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 4 HD
 703. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18108.m3u8
 704. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 5 HD
 705. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18109.m3u8
 706. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 6 HD
 707. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18110.m3u8
 708. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 7 HD
 709. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18111.m3u8
 710. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 8 HD
 711. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18112.m3u8
 712. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 9 HD
 713. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18113.m3u8
 714. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 10 HD
 715. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18103.m3u8
 716. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 11 HD
 717. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18104.m3u8
 718. #EXTINF:-1,VIP: BEINSPORT 12 HD
 719. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/18105.m3u8
 720. #EXTINF:-1,VIP: DAZN 1 HD
 721. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23711.m3u8
 722. #EXTINF:-1,VIP: DAZN 2 HD
 723. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23854.m3u8
 724. #EXTINF:-1,VIP: SKY Bundes Liga 1
 725. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23334.m3u8
 726. #EXTINF:-1,VIP: Sky  Bundesliga 1
 727. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23335.m3u8
 728. #EXTINF:-1,VIP: Sky Sport 1
 729. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23333.m3u8
 730. #EXTINF:-1,VIP: Sky Sport 2
 731. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23332.m3u8
 732. #EXTINF:-1,VIP: Sky Sport Austria
 733. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23336.m3u8
 734. #EXTINF:-1,VIP: belN Spor 1 FR
 735. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23367.m3u8
 736. #EXTINF:-1,VIP: belN Spor 2 FR
 737. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23368.m3u8
 738. #EXTINF:-1,VIP: belN Spor 3 FR
 739. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23369.m3u8
 740. #EXTINF:-1,VIP: SFR SPORT 1 FR
 741. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23370.m3u8
 742. #EXTINF:-1,VIP: SFR SPORT 2 FR
 743. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23371.m3u8
 744. #EXTINF:-1,VIP: SFR SPORT 3 FR
 745. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23372.m3u8
 746. #EXTINF:-1,VIP: FOX SPORT 1
 747. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23347.m3u8
 748. #EXTINF:-1,VIP: FOX SPORT 2
 749. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23346.m3u8
 750. #EXTINF:-1,VIP: FOX SPORT 3
 751. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23345.m3u8
 752. #EXTINF:-1,VIP: BT Sport 1 HD UK
 753. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23341.m3u8
 754. #EXTINF:-1,VIP: BT Sport 2 HD UK
 755. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23340.m3u8
 756. #EXTINF:-1,VIP: BT Sport 3 HD UK
 757. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23339.m3u8
 758. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 1
 759. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23358.m3u8
 760. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 2
 761. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23357.m3u8
 762. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 3
 763. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23356.m3u8
 764. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 4
 765. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23355.m3u8
 766. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 1 HR
 767. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23354.m3u8
 768. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 2 HR
 769. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23353.m3u8
 770. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 3 HR
 771. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23352.m3u8
 772. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 4 HR
 773. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23351.m3u8
 774. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 5 HR
 775. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23350.m3u8
 776. #EXTINF:-1,VIP: Arena Sport 6 HR
 777. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23349.m3u8
 778. #EXTINF:-1,VIP: Sport TV 1 HD
 779. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23344.m3u8
 780. #EXTINF:-1,VIP: SPORT TV 2 HD
 781. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23343.m3u8
 782. #EXTINF:-1,VIP: Sky Sports Premier League
 783. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23342.m3u8
 784. #EXTINF:-1,VIP: Super Sport 1
 785. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23362.m3u8
 786. #EXTINF:-1,VIP: Super Sport 2
 787. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23361.m3u8
 788. #EXTINF:-1,VIP: Super Sport 3
 789. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23360.m3u8
 790. #EXTINF:-1,VIP: Super Sport 4
 791. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23359.m3u8
 792. #EXTINF:-1,VIP: Tring Sport 1 HD
 793. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23366.m3u8
 794. #EXTINF:-1,VIP: Tring Sport 2 HD
 795. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23365.m3u8
 796. #EXTINF:-1,VIP: Tring Sport 3 HD
 797. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23364.m3u8
 798. #EXTINF:-1,VIP: Tring Sport 4 HD
 799. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23363.m3u8
 800. #EXTINF:-1,VIP: WWE
 801. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23853.m3u8
 802. #EXTINF:-1,VIP: WWE 2
 803. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/23855.m3u8
 804. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 1 HR HD
 805. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22169.m3u8
 806. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 2 HR HD
 807. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22168.m3u8
 808. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 3 HR HD
 809. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22167.m3u8
 810. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 4 HR HD
 811. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22166.m3u8
 812. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 5 HR HD
 813. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22165.m3u8
 814. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 6 HR HD
 815. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22164.m3u8
 816. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 7 HR HD
 817. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22163.m3u8
 818. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 8 HR HD
 819. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22162.m3u8
 820. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 9 HR HD
 821. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22161.m3u8
 822. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 10 HR HD
 823. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22160.m3u8
 824. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 1 SR HD
 825. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22159.m3u8
 826. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 2 SR HD
 827. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22158.m3u8
 828. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 3 SR HD
 829. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22157.m3u8
 830. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 4 SR HD
 831. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22156.m3u8
 832. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 5 SR HD
 833. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22155.m3u8
 834. #EXTINF:-1,EX-YU: SK 6 SR HD
 835. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22154.m3u8
 836. #EXTINF:-1,### TURK ULUSAL KANALLARI ###
 837. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37649.m3u8
 838. #EXTINF:-1,TR: TRT 4K HD+
 839. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42275.m3u8
 840. #EXTINF:-1,TR: TRT 1 HD+
 841. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42278.m3u8
 842. #EXTINF:-1,TR: TRT 1 HD
 843. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42263.m3u8
 844. #EXTINF:-1,TR: ATV HD+
 845. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42274.m3u8
 846. #EXTINF:-1,TR: ATV HD
 847. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42262.m3u8
 848. #EXTINF:-1,TR: ATV AVRUPA.
 849. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42248.m3u8
 850. #EXTINF:-1,TR: KANAL D HD+
 851. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42271.m3u8
 852. #EXTINF:-1,TR: KANAL D HD
 853. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42260.m3u8
 854. #EXTINF:-1,TR: EURO D.
 855. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42247.m3u8
 856. #EXTINF:-1,TR: STAR TV HD+
 857. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42272.m3u8
 858. #EXTINF:-1,TR: STAR TV HD
 859. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42259.m3u8
 860. #EXTINF:-1,TR: EURO STAR.
 861. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42246.m3u8
 862. #EXTINF:-1,TR: SHOW TV HD+
 863. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42273.m3u8
 864. #EXTINF:-1,TR: SHOW TV HD
 865. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42261.m3u8
 866. #EXTINF:-1,TR: SHOW TURK.
 867. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42249.m3u8
 868. #EXTINF:-1,TR: SHOW MAX.
 869. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42255.m3u8
 870. #EXTINF:-1,TR: FOX TV HD+
 871. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42270.m3u8
 872. #EXTINF:-1,TR: FOX TV HD.
 873. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42258.m3u8
 874. #EXTINF:-1,TR: TV 8 HD+
 875. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42269.m3u8
 876. #EXTINF:-1,TR: TV 8 HD.
 877. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42257.m3u8
 878. #EXTINF:-1,TR: TV8 INT.
 879. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42245.m3u8
 880. #EXTINF:-1,TR: TEVE 2 HD+
 881. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42281.m3u8
 882. #EXTINF:-1,TR: TEVE2 HD.
 883. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42265.m3u8
 884. #EXTINF:-1,TR: KANAL 7 HD+
 885. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42268.m3u8
 886. #EXTINF:-1,TR: KANAL7 HD.
 887. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42277.m3u8
 888. #EXTINF:-1,TR: KANAL7 AVRUPA
 889. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42291.m3u8
 890. #EXTINF:-1,TR: BEYAZ TV HD+
 891. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42267.m3u8
 892. #EXTINF:-1,TR: BEYAZ TV HD.
 893. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42266.m3u8
 894. #EXTINF:-1,TR: TV 4 HD+
 895. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42264.m3u8
 896. #EXTINF:-1,TR: ULKE TV HD+
 897. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42279.m3u8
 898. #EXTINF:-1,TR: A2 HD.
 899. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42256.m3u8
 900. #EXTINF:-1,TR: TLC HD
 901. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42253.m3u8
 902. #EXTINF:-1,TR: TRT TURK HD.
 903. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42252.m3u8
 904. #EXTINF:-1,TR: TV5.
 905. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42250.m3u8
 906. #EXTINF:-1,TR: 1TURKIYEM TV.
 907. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42251.m3u8
 908. #EXTINF:-1,TR: 360 HD.
 909. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42254.m3u8
 910. #EXTINF:-1,TR: ULUSAL KANAL
 911. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37766.m3u8
 912. #EXTINF:-1,TR: VATAN TV
 913. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37765.m3u8
 914. #EXTINF:-1,#### T├╝rk Yerel ####
 915. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42244.m3u8
 916. #EXTINF:-1,TR: Semerkant Tv
 917. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/13.m3u8
 918. #EXTINF:-1,TR: TV KAYSERI
 919. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42892.m3u8
 920. #EXTINF:-1,TR: TRT Diyanet
 921. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11468.m3u8
 922. #EXTINF:-1,TR : BENGUTURK
 923. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/11969.m3u8
 924. #EXTINF:-1,TR: LIFEPLUS
 925. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33553.m3u8
 926. #EXTINF:-1,TR : TELE1
 927. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22809.m3u8
 928. #EXTINF:-1,TR: Halk TV
 929. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33582.m3u8
 930. #EXTINF:-1,TR: Altas TV
 931. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33583.m3u8
 932. #EXTINF:-1,TR: Makkah Live HD
 933. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/28033.m3u8
 934. #EXTINF:-1,TR: DIYANET TV HD
 935. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33557.m3u8
 936. #EXTINF:-1,TR: AL QURAN AL KAREEM HD 1080
 937. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33565.m3u8
 938. #EXTINF:-1,TR: AL SUNNAH AL NABAWIYAH HD 1080
 939. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33566.m3u8
 940. #EXTINF:-1,TR: TRT 3 HD
 941. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33543.m3u8
 942. #EXTINF:-1,TR: KADIRGA TV HD
 943. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33559.m3u8
 944. #EXTINF:-1,TR: KANAL T HD
 945. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33560.m3u8
 946. #EXTINF:-1,TR: KIBRIS ADA TV
 947. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33561.m3u8
 948. #EXTINF:-1,TR: A-PARA
 949. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37800.m3u8
 950. #EXTINF:-1,TR: AKIT TV
 951. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37799.m3u8
 952. #EXTINF:-1,TR: ALTIN ORDU
 953. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37798.m3u8
 954. #EXTINF:-1,TR: ANADOLU TV
 955. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37797.m3u8
 956. #EXTINF:-1,TR: TVT HD
 957. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33546.m3u8
 958. #EXTINF:-1,TR: DIYOLOK TV
 959. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37796.m3u8
 960. #EXTINF:-1,TR: DREAM TV
 961. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33558.m3u8
 962. #EXTINF:-1,TR: EGE TURK
 963. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37795.m3u8
 964. #EXTINF:-1,TR: EKO TURK
 965. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37794.m3u8
 966. #EXTINF:-1,TR: ES TV
 967. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37793.m3u8
 968. #EXTINF:-1,TR: G.ANTEP OLAY
 969. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37792.m3u8
 970. #EXTINF:-1,TR: KACKAR TV
 971. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37791.m3u8
 972. #EXTINF:-1,TR: KADIRGA TV
 973. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37790.m3u8
 974. #EXTINF:-1,TR: KANAL 3
 975. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37789.m3u8
 976. #EXTINF:-1,TR: KANAL 34
 977. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37788.m3u8
 978. #EXTINF:-1,TR: KANAL 42
 979. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37787.m3u8
 980. #EXTINF:-1,TR: KANAL 43
 981. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37786.m3u8
 982. #EXTINF:-1,TR: KANAL 58
 983. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37785.m3u8
 984. #EXTINF:-1,TR: KANAL AVRUPA
 985. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37784.m3u8
 986. #EXTINF:-1,TR: KANAL B
 987. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37783.m3u8
 988. #EXTINF:-1,TR: KANAL URFA
 989. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37782.m3u8
 990. #EXTINF:-1,TR: YOL TV
 991. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38291.m3u8
 992. #EXTINF:-1,TR: KANAL V
 993. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37781.m3u8
 994. #EXTINF:-1,TR: KOZA TV ADANA
 995. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37780.m3u8
 996. #EXTINF:-1,TR: KRT TV
 997. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37779.m3u8
 998. #EXTINF:-1,TR: LIFETIME TV HD
 999. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37778.m3u8
 1000. #EXTINF:-1,TR: MAVI KARADENIZ TV
 1001. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37777.m3u8
 1002. #EXTINF:-1,TR: MELTEM TV
 1003. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37776.m3u8
 1004. #EXTINF:-1,TR: MERKEZ TV
 1005. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37775.m3u8
 1006. #EXTINF:-1,TR: OLAY TV
 1007. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37774.m3u8
 1008. #EXTINF:-1,TR: ORDU 52 TV
 1009. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37773.m3u8
 1010. #EXTINF:-1,TR: PAMUKKALE TV
 1011. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37772.m3u8
 1012. #EXTINF:-1,TR: SUN TV
 1013. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37771.m3u8
 1014. #EXTINF:-1,TR: TV 4
 1015. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37769.m3u8
 1016. #EXTINF:-1,TR: TV ADANA
 1017. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37764.m3u8
 1018. #EXTINF:-1,TR: TV EM
 1019. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37768.m3u8
 1020. #EXTINF:-1,TR: TV NET HD
 1021. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37767.m3u8
 1022. #EXTINF:-1,### TURK SPOR KANALLARI ###
 1023. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37650.m3u8
 1024. #EXTINF:-1,TR: BE─░NSPORTS HABER HD
 1025. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14467.m3u8
 1026. #EXTINF:-1,TR: BEiN SPORT HABER HD
 1027. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21000.m3u8
 1028. #EXTINF:-1,TR: BEINSPORTS 4 K HD 1080
 1029. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14474.m3u8
 1030. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 4K
 1031. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20999.m3u8
 1032. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 1 UHD
 1033. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37330.m3u8
 1034. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 2 UHD
 1035. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37331.m3u8
 1036. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 3 UHD
 1037. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37332.m3u8
 1038. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 4 UHD
 1039. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37333.m3u8
 1040. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 1 FHD
 1041. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20998.m3u8
 1042. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 2 FHD
 1043. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20997.m3u8
 1044. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 3 FHD
 1045. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20996.m3u8
 1046. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 4 FHD
 1047. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20995.m3u8
 1048. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 1 FHD.
 1049. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37318.m3u8
 1050. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 2 FHD.
 1051. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37319.m3u8
 1052. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 3 FHD.
 1053. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37320.m3u8
 1054. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 4 FHD.
 1055. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37321.m3u8
 1056. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 1
 1057. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20992.m3u8
 1058. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 2
 1059. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20991.m3u8
 1060. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 3
 1061. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20990.m3u8
 1062. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 4
 1063. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20989.m3u8
 1064. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 1 HD
 1065. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37334.m3u8
 1066. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 2 HD
 1067. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37335.m3u8
 1068. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 3 HD
 1069. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37336.m3u8
 1070. #EXTINF:-1,TR: beiN SPORTS 4 HD
 1071. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37337.m3u8
 1072. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 1 SD
 1073. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21055.m3u8
 1074. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 2 SD
 1075. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37035.m3u8
 1076. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 3 SD
 1077. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37036.m3u8
 1078. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS 4 SD
 1079. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37037.m3u8
 1080. #EXTINF:-1,TR: BEINSPORTS MAX 1 HD
 1081. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14469.m3u8
 1082. #EXTINF:-1,TR: BEINSPORTS MAX 2 HD
 1083. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14468.m3u8
 1084. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS MAX 1 FHD
 1085. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20994.m3u8
 1086. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS MAX 2 FHD
 1087. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20993.m3u8
 1088. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS MAX 1 SD
 1089. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20988.m3u8
 1090. #EXTINF:-1,TR: BEIN SPORTS MAX 2 SD
 1091. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20987.m3u8
 1092. #EXTINF:-1,TR: TiViBUSPOR 1 HD 1080
 1093. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14462.m3u8
 1094. #EXTINF:-1,TR: TiViBUSPOR 2 HD 1080
 1095. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14461.m3u8
 1096. #EXTINF:-1,TR: TiViBUSPOR 3 HD 1080
 1097. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14460.m3u8
 1098. #EXTINF:-1,TR: TiViBUSPOR 1 HD.
 1099. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20983.m3u8
 1100. #EXTINF:-1,TR: TiViBUSPOR 2 HD.
 1101. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20982.m3u8
 1102. #EXTINF:-1,TR: TiViBUSPOR 3 HD.
 1103. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20981.m3u8
 1104. #EXTINF:-1,TR: SARANSPORT HD
 1105. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20986.m3u8
 1106. #EXTINF:-1,TR: SARANSPORT HD.
 1107. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14456.m3u8
 1108. #EXTINF:-1,TR: SMARTSPOR FHD
 1109. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20985.m3u8
 1110. #EXTINF:-1,TR: SMARTSPOR HD
 1111. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21010.m3u8
 1112. #EXTINF:-1,TR: SMARTSPOR HD.
 1113. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14457.m3u8
 1114. #EXTINF:-1,TR: SPORTSTV HD
 1115. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21003.m3u8
 1116. #EXTINF:-1,TR: S-SPORT HD
 1117. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21011.m3u8
 1118. #EXTINF:-1,TR: S Sport 2  (Ma├žta A├ž─▒k)
 1119. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41536.m3u8
 1120. #EXTINF:-1,TR: EUROSPORT1 HD
 1121. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21009.m3u8
 1122. #EXTINF:-1,TR: EUROSPORT2 HD
 1123. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21008.m3u8
 1124. #EXTINF:-1,TR: ASPOR HD
 1125. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21002.m3u8
 1126. #EXTINF:-1,TR: A SPOR HD
 1127. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33545.m3u8
 1128. #EXTINF:-1,TR: BJKTV HD
 1129. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21005.m3u8
 1130. #EXTINF:-1,TR: FBTV HD
 1131. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21006.m3u8
 1132. #EXTINF:-1,TR: GSTV HD
 1133. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21007.m3u8
 1134. #EXTINF:-1,TR: NBA TV HD.
 1135. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14455.m3u8
 1136. #EXTINF:-1,TR: NBA TV FHD
 1137. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/20984.m3u8
 1138. #EXTINF:-1,TR: TRT SPOR HD.
 1139. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21001.m3u8
 1140. #EXTINF:-1,TR: TRT SPOR. HD
 1141. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/57.m3u8
 1142. #EXTINF:-1,TR: A SPOR FHD
 1143. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/54.m3u8
 1144. #EXTINF:-1,TR: TJK TV HD
 1145. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33551.m3u8
 1146. #EXTINF:-1,### TURK COCUK KANALLARI ###
 1147. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37651.m3u8
 1148. #EXTINF:-1,TR: beIN SERIES ANIMASYON HD+
 1149. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42608.m3u8
 1150. #EXTINF:-1,TR: VIZIOON ANIMASYON HD+
 1151. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42587.m3u8
 1152. #EXTINF:-1,TR: FILMAX Animation HD
 1153. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/25137.m3u8
 1154. #EXTINF:-1,TR: FILMAX Cocuk 1 HD
 1155. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22837.m3u8
 1156. #EXTINF:-1,TR: FILMAX Cocuk 2 HD
 1157. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/22838.m3u8
 1158. #EXTINF:-1,TR: FILMAX Cocuk 3 HD
 1159. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33562.m3u8
 1160. #EXTINF:-1,TR: F─░LMAX Niloya
 1161. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5491.m3u8
 1162. #EXTINF:-1,TR : Tom and Jery
 1163. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37243.m3u8
 1164. #EXTINF:-1,TR: Animasyon 1 HD
 1165. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/28032.m3u8
 1166. #EXTINF:-1,TR: Max Animasyon 2 HD
 1167. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27434.m3u8
 1168. #EXTINF:-1,TR: Max Animasyon HD
 1169. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27433.m3u8
 1170. #EXTINF:-1,TR: SMART COCUK HD
 1171. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21022.m3u8
 1172. #EXTINF:-1,TR: BeiN Animation
 1173. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/15374.m3u8
 1174. #EXTINF:-1,TR: TRT COCUK
 1175. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/48.m3u8
 1176. #EXTINF:-1,TR: CBEEBiES
 1177. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2267.m3u8
 1178. #EXTINF:-1,TR: NICK JR HD
 1179. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/52.m3u8
 1180. #EXTINF:-1,TR: Disney Junior
 1181. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2268.m3u8
 1182. #EXTINF:-1,TR: Minika Cocuk
 1183. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2266.m3u8
 1184. #EXTINF:-1,TR: MINIKA GO HD
 1185. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/50.m3u8
 1186. #EXTINF:-1,TR: BABY TV HD
 1187. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/49.m3u8
 1188. #EXTINF:-1,TR: CARTOON NETWORK HD
 1189. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/51.m3u8
 1190. #EXTINF:-1,TR: DISNEY CHANNEL HD
 1191. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/47.m3u8
 1192. #EXTINF:-1,### TURK HABER KANALLARI ###
 1193. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37652.m3u8
 1194. #EXTINF:-1,TR: TRT HABER HD
 1195. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/97.m3u8
 1196. #EXTINF:-1,TR: TRT HABER
 1197. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30786.m3u8
 1198. #EXTINF:-1,TR: A HABER UHD
 1199. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/96.m3u8
 1200. #EXTINF:-1,TR: A HABER HD
 1201. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/95.m3u8
 1202. #EXTINF:-1,TR: TVNET HD
 1203. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33552.m3u8
 1204. #EXTINF:-1,TR: 24 HD
 1205. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33554.m3u8
 1206. #EXTINF:-1,TR: AK─░T TV HD
 1207. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33555.m3u8
 1208. #EXTINF:-1,TR: CNN TURK UHD
 1209. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/89.m3u8
 1210. #EXTINF:-1,TR: CNN TURK HD
 1211. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/88.m3u8
 1212. #EXTINF:-1,TR: HABER TURK UHD
 1213. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/94.m3u8
 1214. #EXTINF:-1,TR: HABERTURK HD
 1215. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/93.m3u8
 1216. #EXTINF:-1,TR: BENGUTURK HD
 1217. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33556.m3u8
 1218. #EXTINF:-1,TR: ULKE TV HD
 1219. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33564.m3u8
 1220. #EXTINF:-1,TR: DHA HD
 1221. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6914.m3u8
 1222. #EXTINF:-1,TR: DE-HA TV
 1223. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6913.m3u8
 1224. #EXTINF:-1,TR: NTV UHD
 1225. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/92.m3u8
 1226. #EXTINF:-1,TR: NTV HABER HD
 1227. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/91.m3u8
 1228. #EXTINF:-1,TR: BLOOMBERG HT HD
 1229. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/82.m3u8
 1230. #EXTINF:-1,TR: KANAL 24 HD
 1231. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/90.m3u8
 1232. #EXTINF:-1,TR: TGRT HABER HD
 1233. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/87.m3u8
 1234. #EXTINF:-1,### TURK BELGESEL KANALLARI ###
 1235. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37653.m3u8
 1236. #EXTINF:-1,TR: DISCOVERY IDX HD
 1237. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6863.m3u8
 1238. #EXTINF:-1,TR: IDX DISCOVERY HD
 1239. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14476.m3u8
 1240. #EXTINF:-1,TR: ANIMAL PLANET HD
 1241. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5135.m3u8
 1242. #EXTINF:-1,TR: BBC EARTH HD
 1243. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5136.m3u8
 1244. #EXTINF:-1,TR: CHASSE&PECHE HD
 1245. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6786.m3u8
 1246. #EXTINF:-1,TR: NAT GEO WILD HD
 1247. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5131.m3u8
 1248. #EXTINF:-1,TR: NATGEO PEOPLE HD
 1249. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/14475.m3u8
 1250. #EXTINF:-1,TR: NAT GEO PEOPLE HD
 1251. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5132.m3u8
 1252. #EXTINF:-1,TR: NATIONAL GEOGRAPHIC HD
 1253. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5133.m3u8
 1254. #EXTINF:-1,TR: HISTORY HD
 1255. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5130.m3u8
 1256. #EXTINF:-1,TR: DISCOVERY CHANNEL HD
 1257. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5134.m3u8
 1258. #EXTINF:-1,TR: DMAX UHD
 1259. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/56.m3u8
 1260. #EXTINF:-1,TR: DMAX HD
 1261. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/55.m3u8
 1262. #EXTINF:-1,TR: DAVINCI LEARNING
 1263. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5137.m3u8
 1264. #EXTINF:-1,TR: TRT Belgesel  HD
 1265. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/113.m3u8
 1266. #EXTINF:-1,TR: DISCOVERY SCIENCE HD
 1267. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/112.m3u8
 1268. #EXTINF:-1,TR: TLC
 1269. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/107.m3u8
 1270. #EXTINF:-1,TR: Yaban TV HD
 1271. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/98.m3u8
 1272. #EXTINF:-1,TR: FX HD
 1273. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/28030.m3u8
 1274. #EXTINF:-1,### TURK MUZIK KANALLARI ###
 1275. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37654.m3u8
 1276. #EXTINF:-1,TR: Kral World TV
 1277. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/142.m3u8
 1278. #EXTINF:-1,TR: Number1 Tv
 1279. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/143.m3u8
 1280. #EXTINF:-1,TR: NUMBER1 TURK HD
 1281. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2657.m3u8
 1282. #EXTINF:-1,TR: NR1 A┼×K HD
 1283. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33547.m3u8
 1284. #EXTINF:-1,TR: NR1 DAMAR HD
 1285. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33548.m3u8
 1286. #EXTINF:-1,TR: NR1 DANCE HD
 1287. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33549.m3u8
 1288. #EXTINF:-1,TR: KRAL POP HD
 1289. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/140.m3u8
 1290. #EXTINF:-1,TR: KRAL TV HD
 1291. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/139.m3u8
 1292. #EXTINF:-1,TR: NR1 HD
 1293. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/138.m3u8
 1294. #EXTINF:-1,TR: POWER TV
 1295. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/137.m3u8
 1296. #EXTINF:-1,TR: POWER TURK HD
 1297. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33550.m3u8
 1298. #EXTINF:-1,TR: MUZIK  POWER TURK HD
 1299. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2656.m3u8
 1300. #EXTINF:-1,TR: TRT MUZIK
 1301. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/141.m3u8
 1302. #EXTINF:-1,TR: DREAM TURK
 1303. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6915.m3u8
 1304. #EXTINF:-1,TR: ANADOLU
 1305. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42893.m3u8
 1306. #EXTINF:-1,RADYO | Alem Fm
 1307. http://turkmedya.radyotvonline.com/turkmedya/alemfm.stream/playlist.m3u8
 1308. #EXTINF:-1,RADYO | Baba Radyoo
 1309. http://46.20.7.116/
 1310. #EXTINF:-1,RADYO | Best Fm
 1311. http://46.20.7.125/listen.pls
 1312. #EXTINF:-1,RADYO | Damar Fm
 1313. http://yayin.damarfm.com:8080/listen.pls
 1314. #EXTINF:-1,RADYO | Efkar Fm
 1315. http://17703.live.streamtheworld.com:80/EFKARAAC_SC
 1316. #EXTINF:-1,RADYO | G├Âzde FM
 1317. http://gozdefm.canliyayinda.com:7700/listen.pls
 1318. #EXTINF:-1,RADYO | Hamsi Fm
 1319. http://www.hamsi.fm/online/Hamsi_Fm.pls
 1320. #EXTINF:-1,RADYO | Joy Fm
 1321. http://provisioning.streamtheworld.com/pls/JOY_FMAAC.pls
 1322. #EXTINF:-1,RADYO | Joy Turk
 1323. http://provisioning.streamtheworld.com/pls/JOY_TURKAAC.pls
 1324. #EXTINF:-1,RADYO | Karadeniz Fm
 1325. http://yayin3.canlitv.com:5070/
 1326. #EXTINF:-1,RADYO | Kral Fm
 1327. http://46.20.3.204:80/
 1328. #EXTINF:-1,RADYO | Kral Pop
 1329. http://46.20.3.201/listen.pls
 1330. #EXTINF:-1,RADYO | Denizli Radyo Ses
 1331. http://yayin2.yayindakiler.com:4074/listen.pls
 1332. #EXTINF:-1,RADYO | Metropol FM
 1333. http://mfm1.webradiostreaming.de:8200/
 1334. #EXTINF:-1,RADYO | Radyo POP
 1335. http://80.radyopop.com:80/listen.pls
 1336. #EXTINF:-1,RADYO | Ntv Radyo
 1337. http://46.20.3.207/listen.pls
 1338. #EXTINF:-1,RADYO | Arabesk Radyo
 1339. http://37.247.101.101:5934/listen.pls
 1340. #EXTINF:-1,RADYO | Pal Fm
 1341. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/6981.m3u8
 1342. #EXTINF:-1,RADYO | Power Fm
 1343. http://powerfm.listenpowerapp.com/powerfm/abr/playlist.m3u8
 1344. #EXTINF:-1,RADYO | Power Turk
 1345. http://icast.powergroup.com.tr:80/PowerTurkAkustik/mpeg/128/home
 1346. #EXTINF:-1,RADYO | Radyo 13
 1347. http://yayin1.yayindakiler.com:3050/
 1348. #EXTINF:-1,RADYO |Baba
 1349. http://37.247.98.8/listen.pls?sid=19
 1350. #EXTINF:-1,RADYO | Radyo D
 1351. http://radyo.dogannet.tv/radyod
 1352. #EXTINF:-1,RADYO | Radyo Mega
 1353. http://radyo.yayin.com.tr:4052
 1354. #EXTINF:-1,RADYO | Radyo Spor
 1355. http://live4.radyotvonline.com:8160/
 1356. #EXTINF:-1,RADYO | Radyo 7 Nostalji
 1357. http://37.247.98.8/listen.pls?sid=24
 1358. #EXTINF:-1,RADYO | Radyo Viva
 1359. http://46.20.3.230/listen.pls
 1360. #EXTINF:-1,RADYO | T├╝rk├╝lerle T├╝rkiye
 1361. http://37.247.98.8/listen.pls?sid=22
 1362. #EXTINF:-1,RADYO | Show Radyo
 1363. http://46.20.3.228/listen.pls
 1364. #EXTINF:-1,RADYO | SlowTurk
 1365. http://radyo.dogannet.tv/slowturk
 1366. #EXTINF:-1,RADYO | Super Fm
 1367. http://91.121.62.168:9998/listen.pls
 1368. #EXTINF:-1,RADYO | Tgrt Fm
 1369. http://cdn1.streamencoding.com:8002/
 1370. #EXTINF:-1,RADYO | TRT Fm
 1371. http://trtcanlifm-lh.akamaihd.net/i/TRTFM_1@181846/master.m3u8
 1372. #EXTINF:-1,RADYO | Trt Turku
 1373. http://trtcanlifm-lh.akamaihd.net/i/TRTTURKU_1@182246/master.m3u8
 1374. #EXTINF:-1,### AKER SINEMA KANALLARI ###
 1375. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37655.m3u8
 1376. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES TURK HD+
 1377. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42626.m3u8
 1378. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES ACTION HD+
 1379. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42625.m3u8
 1380. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES ACTION 2 HD+
 1381. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42624.m3u8
 1382. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES PREMIER HD+
 1383. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42623.m3u8
 1384. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES PREMIER 2 HD+
 1385. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42622.m3u8
 1386. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES FAMILY HD+
 1387. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42621.m3u8
 1388. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES STARS HD+
 1389. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42620.m3u8
 1390. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES OSCARS HD+
 1391. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42615.m3u8
 1392. #EXTINF:-1,TR: beIN SERIES SCI-FI HD+
 1393. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42619.m3u8
 1394. #EXTINF:-1,TR: beIN SERIES VICE HD+
 1395. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42618.m3u8
 1396. #EXTINF:-1,TR: beIN SERIES COMEDY HD+
 1397. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42616.m3u8
 1398. #EXTINF:-1,TR: beIN SERIES DRAMA HD+
 1399. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42617.m3u8
 1400. #EXTINF:-1,TR: beIN SERIES KORKU HD+
 1401. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42609.m3u8
 1402. #EXTINF:-1,TR: beIN MOVIES YESILCAM HD+
 1403. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42611.m3u8
 1404. #EXTINF:-1,TR: beIN SERIES YESILCAM CLASSIC HD+
 1405. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42610.m3u8
 1406. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Turk HD+
 1407. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42607.m3u8
 1408. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Action HD+
 1409. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42606.m3u8
 1410. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Premium HD+
 1411. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42605.m3u8
 1412. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Premium 2 HD+
 1413. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42604.m3u8
 1414. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Platin HD+
 1415. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42600.m3u8
 1416. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Platin 2 HD+
 1417. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42599.m3u8
 1418. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Classic HD+
 1419. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42598.m3u8
 1420. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Family HD+
 1421. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42603.m3u8
 1422. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Fest HD+
 1423. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42602.m3u8
 1424. #EXTINF:-1,TR: movie SMART Gold HD+
 1425. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42601.m3u8
 1426. #EXTINF:-1,TR: dizi SMART Max HD+
 1427. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42596.m3u8
 1428. #EXTINF:-1,TR: dizi SMART Premium HD+
 1429. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42597.m3u8
 1430. #EXTINF:-1,TR: SiNEMA TV.
 1431. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42586.m3u8
 1432. #EXTINF:-1,TR: SiNEMA YERLi HD+
 1433. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42585.m3u8
 1434. #EXTINF:-1,TR: SiNEMA 1001 HD+
 1435. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42583.m3u8
 1436. #EXTINF:-1,TR: SiNEMA AiLE HD+
 1437. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42582.m3u8
 1438. #EXTINF:-1,TR: SiNEMA AKSiYON HD+
 1439. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42584.m3u8
 1440. #EXTINF:-1,TR: SiNEMA KOMEDi HD+
 1441. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42581.m3u8
 1442. #EXTINF:-1,TR: FX HD+
 1443. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42580.m3u8
 1444. #EXTINF:-1,TR: FOX CRIME HD+
 1445. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42578.m3u8
 1446. #EXTINF:-1,TR: FOX Life HD+
 1447. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42579.m3u8
 1448. #EXTINF:-1,TR: FILM BOX HD
 1449. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/21047.m3u8
 1450. #EXTINF:-1,TR: KEMAL SUNAL TV
 1451. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/5485.m3u8
 1452. #EXTINF:-1,TR: KEMEL SUNAL TV
 1453. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/2670.m3u8
 1454. #EXTINF:-1,TR: KEMAL SUNAL TV.
 1455. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42595.m3u8
 1456. #EXTINF:-1,TR: SENER SEN TV.
 1457. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42594.m3u8
 1458. #EXTINF:-1,TR: ZEKI ALASYA & METIN AKPINAR TV.
 1459. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42593.m3u8
 1460. #EXTINF:-1,TR: CUNEYT ARKIN TV.
 1461. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42592.m3u8
 1462. #EXTINF:-1,TR: VIZIOON AILE HD+
 1463. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42591.m3u8
 1464. #EXTINF:-1,TR: VIZIOON FESTIVAL HD+
 1465. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42588.m3u8
 1466. #EXTINF:-1,TR: VIZIOON PREMIER 2 HD+
 1467. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42589.m3u8
 1468. #EXTINF:-1,TR: VIZIOON PREMIER HD+
 1469. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42590.m3u8
 1470. #EXTINF:-1,TR: beIN BOX OFFICE 1 HD+
 1471. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42614.m3u8
 1472. #EXTINF:-1,TR: beIN BOX OFFICE 2 HD+
 1473. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42613.m3u8
 1474. #EXTINF:-1,TR: beIN BOX OFFICE 3 HD+
 1475. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42612.m3u8
 1476. #EXTINF:-1,TR: Max 4K UHD
 1477. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27440.m3u8
 1478. #EXTINF:-1,TR: Max Turk HD
 1479. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27437.m3u8
 1480. #EXTINF:-1,TR: Max Gold HD
 1481. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27436.m3u8
 1482. #EXTINF:-1,TR: Max Aksiyon HD
 1483. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27427.m3u8
 1484. #EXTINF:-1,TR: Max Aksiyon 2 HD
 1485. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27428.m3u8
 1486. #EXTINF:-1,TR: Max Western HD
 1487. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27435.m3u8
 1488. #EXTINF:-1,TR: Max Vizyon HD
 1489. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27426.m3u8
 1490. #EXTINF:-1,TR: Max Vizyon 2 HD
 1491. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27425.m3u8
 1492. #EXTINF:-1,TR: Max Vizyon 3 HD
 1493. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27424.m3u8
 1494. #EXTINF:-1,TR: Max Vizyon 4 HD
 1495. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27438.m3u8
 1496. #EXTINF:-1,TR : MAX PLUS
 1497. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37244.m3u8
 1498. #EXTINF:-1,TR: Max 007 HD
 1499. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27446.m3u8
 1500. #EXTINF:-1,TR: Max Star Wars HD
 1501. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27431.m3u8
 1502. #EXTINF:-1,TR: Max Premier HD
 1503. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27429.m3u8
 1504. #EXTINF:-1,TR: Max Orjinal HD
 1505. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27430.m3u8
 1506. #EXTINF:-1,TR: Max Hint Filimleri
 1507. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/27439.m3u8
 1508. #EXTINF:-1,TR : FILM AX T├╝rk HD
 1509. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34020.m3u8
 1510. #EXTINF:-1,TR: FILM AX Altyazili
 1511. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34798.m3u8
 1512. #EXTINF:-1,TR: FILM AX GOLD
 1513. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33653.m3u8
 1514. #EXTINF:-1,TR: FILM AX Premier HD
 1515. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33676.m3u8
 1516. #EXTINF:-1,TR: FILM AX Premier 4K
 1517. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33943.m3u8
 1518. #EXTINF:-1,TR: FILM AX Black HD
 1519. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33840.m3u8
 1520. #EXTINF:-1,TR: FILM AX Action HD
 1521. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33893.m3u8
 1522. #EXTINF:-1,TR: FILM AX COMEDY HD
 1523. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34102.m3u8
 1524. #EXTINF:-1,TR: FILM AX GOLD 3D
 1525. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34114.m3u8
 1526. #EXTINF:-1,###VOD TR YERLi  ###
 1527. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37659.m3u8
 1528. #EXTINF:-1,Hababam S─▒n─▒f─▒ Yeniden
 1529. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/39229.mp4
 1530. #EXTINF:-1,K─▒z Babas─▒
 1531. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38602.mkv
 1532. #EXTINF:-1,├çi├žero
 1533. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37340.mkv
 1534. #EXTINF:-1,M├╝sl├╝m
 1535. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37338.mkv
 1536. #EXTINF:-1,Deliler
 1537. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37324.mp4
 1538. #EXTINF:-1,Bizim ─░├žin ┼×ampiyon
 1539. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36771.mkv
 1540. #EXTINF:-1,B├Âr├╝
 1541. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36300.mp4
 1542. #EXTINF:-1,And: Ge├žmi┼čin Bedeli
 1543. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36299.mkv
 1544. #EXTINF:-1,ZOR OYUN: Kapanmayan Hesap
 1545. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36190.mkv
 1546. #EXTINF:-1,Her ┼×ey Seninle G├╝zel
 1547. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36189.mkv
 1548. #EXTINF:-1,Cumali Ceber 2
 1549. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36188.mkv
 1550. #EXTINF:-1,Hedefim Sensin
 1551. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35642.mkv
 1552. #EXTINF:-1,G├Âkta┼č─▒
 1553. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35552.mkv
 1554. #EXTINF:-1,Hep Yek 3
 1555. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34353.mkv
 1556. #EXTINF:-1,Organize ─░┼čler: Sazan Sarmal─▒
 1557. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34349.mp4
 1558. #EXTINF:-1,Hep Yek 1
 1559. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34366.mkv
 1560. #EXTINF:-1,Hep Yek 2
 1561. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34365.mp4
 1562. #EXTINF:-1,Son ├ç─▒k─▒┼č
 1563. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34159.mp4
 1564. #EXTINF:-1,G├╝rb├╝z: Hadi Allah'a Emanet
 1565. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34014.mp4
 1566. #EXTINF:-1,B├╝c├╝r
 1567. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33672.mp4
 1568. #EXTINF:-1,Aglak Arif
 1569. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33571.mp4
 1570. #EXTINF:-1,├ť├ž Harfliler: Beddua
 1571. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33570.mp4
 1572. #EXTINF:-1,R├╝ya
 1573. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33569.mp4
 1574. #EXTINF:-1,Eski K├Âye Yeni Adet
 1575. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33532.mkv
 1576. #EXTINF:-1,G├╝vercin
 1577. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32009.mkv
 1578. #EXTINF:-1,Organik Ask Love Stories
 1579. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31999.mp4
 1580. #EXTINF:-1,5 Dakkada De─či┼čir B├╝t├╝n ─░┼čler
 1581. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30902.mp4
 1582. #EXTINF:-1,Ahlat A─čac─▒
 1583. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30903.mp4
 1584. #EXTINF:-1,Ailecek ┼×a┼čk─▒n─▒z
 1585. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30904.mp4
 1586. #EXTINF:-1,Arapsa├ž─▒
 1587. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30905.mp4
 1588. #EXTINF:-1,Arif V 216
 1589. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30906.mp4
 1590. #EXTINF:-1,A┼čk Uykusu
 1591. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30907.mp4
 1592. #EXTINF:-1,Ay Lav Yu Tuu
 1593. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30908.mp4
 1594. #EXTINF:-1,Ayla
 1595. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30909.mp4
 1596. #EXTINF:-1,Baba 1,5 2018
 1597. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30910.mp4
 1598. #EXTINF:-1,Baba Miras─▒
 1599. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30911.mp4
 1600. #EXTINF:-1,Bahtiyar Baht─▒kara
 1601. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30912.mp4
 1602. #EXTINF:-1,Bende Kal
 1603. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30913.mp4
 1604. #EXTINF:-1,Bizim K├Ây├╝n ┼×ark─▒s─▒
 1605. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30914.mp4
 1606. #EXTINF:-1,Çalgı Çengi İkimiz
 1607. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30960.mp4
 1608. #EXTINF:-1,Can Feda
 1609. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30915.mp4
 1610. #EXTINF:-1,Canavar Gibi: T├╝rk ─░┼či Franke┼čtayn
 1611. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30916.mp4
 1612. #EXTINF:-1,Cici Babam
 1613. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30917.mp4
 1614. #EXTINF:-1,Cing├Âz Recai
 1615. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30918.mp4
 1616. #EXTINF:-1,Çocuklar Sana Emanet
 1617. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30919.mp4
 1618. #EXTINF:-1,Darg─▒n Kuzenler
 1619. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30920.mp4
 1620. #EXTINF:-1,De─či┼čtir Bakal─▒m
 1621. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30921.mp4
 1622. #EXTINF:-1,Dede Korkut Hikayeleri Deli Dumrul
 1623. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30922.mp4
 1624. #EXTINF:-1,Deliha
 1625. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33743.mp4
 1626. #EXTINF:-1,Deliha 2
 1627. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30923.mp4
 1628. #EXTINF:-1,Direni┼č Karatay
 1629. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30924.mp4
 1630. #EXTINF:-1,D├╝nyan─▒n En G├╝zel Kokusu 2
 1631. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30925.mp4
 1632. #EXTINF:-1,Eski Sevgili
 1633. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30926.mp4
 1634. #EXTINF:-1,Ev Kira Semt Bizim 2018 TRY
 1635. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30927.mp4
 1636. #EXTINF:-1,Eyyvah Eyvah 2
 1637. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30928.mp4
 1638. #EXTINF:-1,Eyyvah Eyvah 3
 1639. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30929.mp4
 1640. #EXTINF:-1,Eyvah Kar─▒m
 1641. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30930.mp4
 1642. #EXTINF:-1,Facia ├ť├žl├╝
 1643. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30931.mp4
 1644. #EXTINF:-1,G├Ârevimiz Tatil
 1645. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30932.mp4
 1646. #EXTINF:-1,Watchtower
 1647. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30933.mp4
 1648. #EXTINF:-1,Hadi Be O─člum
 1649. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30934.mp4
 1650. #EXTINF:-1,Her ┼×ey M├╝mk├╝n
 1651. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30935.mp4
 1652. #EXTINF:-1,─░lk ├ľp├╝c├╝k 2017
 1653. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30962.mp4
 1654. #EXTINF:-1,Karde┼čim Benim 2 2017
 1655. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30937.mp4
 1656. #EXTINF:-1,Wedding Dance
 1657. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30938.mp4
 1658. #EXTINF:-1,Kayhan
 1659. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30939.mp4
 1660. #EXTINF:-1,K├╝├ž├╝k Ortak
 1661. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30940.mp4
 1662. #EXTINF:-1,Kurtlar Vadisi: Vatan
 1663. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30941.mp4
 1664. #EXTINF:-1,Maide'nin Alt─▒n G├╝n├╝
 1665. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30942.mp4
 1666. #EXTINF:-1,Maskeli Krolar
 1667. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30943.mp4
 1668. #EXTINF:-1,Blue Bicycle
 1669. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30944.mp4
 1670. #EXTINF:-1,Mezeci ├ç─▒ra─č─▒
 1671. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30945.mp4
 1672. #EXTINF:-1,Niyazi Bey
 1673. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30946.mp4
 1674. #EXTINF:-1,Oflu Hoca Trakya'da
 1675. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30949.mp4
 1676. #EXTINF:-1,Organic Love Stories
 1677. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30950.mp4
 1678. #EXTINF:-1,R├╝zgar
 1679. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30951.mp4
 1680. #EXTINF:-1,┼×ansa Bak
 1681. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30963.mp4
 1682. #EXTINF:-1,Seni Gidi Seni
 1683. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30952.mp4
 1684. #EXTINF:-1,Siccin 5
 1685. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30953.mp4
 1686. #EXTINF:-1,Sofra S─▒rlar─▒
 1687. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30954.mp4
 1688. #EXTINF:-1,S├╝mela'n─▒n ┼×ifresi 3: C├╝nyor Temel
 1689. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30955.mp4
 1690. #EXTINF:-1,Yanl─▒┼č Anlama
 1691. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30956.mp4
 1692. #EXTINF:-1,Yeni Ba┼člayanlar ─░├žin Hayatta Kalma Sanat─▒
 1693. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30957.mp4
 1694. #EXTINF:-1,Yol Arkada┼č─▒m
 1695. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/30958.mp4
 1696. #EXTINF:-1,Damat Takimi
 1697. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33572.mp4
 1698. #EXTINF:-1,K─▒z─▒m ve Ben
 1699. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33573.mp4
 1700. #EXTINF:-1,G├╝zel Adam S├╝reyya
 1701. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33578.mp4
 1702. #EXTINF:-1,Yol Ayr─▒m─▒
 1703. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33581.mp4
 1704. #EXTINF:-1,Recep ─░vedik
 1705. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33595.mp4
 1706. #EXTINF:-1,Recep ─░vedik 2
 1707. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33597.mp4
 1708. #EXTINF:-1,Recep ─░vedik 3
 1709. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33596.mp4
 1710. #EXTINF:-1,Recep ─░vedik 4
 1711. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33598.mp4
 1712. #EXTINF:-1,Recep ─░vedik 5
 1713. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33599.mp4
 1714. #EXTINF:-1,Kara Bela
 1715. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33592.mp4
 1716. #EXTINF:-1,Aile Aras─▒nda
 1717. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33593.mp4
 1718. #EXTINF:-1,Cebimdeki Yabanc─▒
 1719. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33594.mp4
 1720. #EXTINF:-1,Anam─▒z Var
 1721. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33671.mp4
 1722. #EXTINF:-1,Bu─čday
 1723. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33690.mp4
 1724. #EXTINF:-1,Kalandar So─ču─ču
 1725. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33691.mp4
 1726. #EXTINF:-1,The Coop
 1727. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33692.mp4
 1728. #EXTINF:-1,─░ftarl─▒k Gazoz
 1729. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33584.mp4
 1730. #EXTINF:-1,İki İyi Çocuk
 1731. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33839.mp4
 1732. #EXTINF:-1,UltrAslan ÔÇô Avrupa.mp4
 1733. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34750.mp4
 1734. #EXTINF:-1,─░yi Oyun
 1735. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34751.mp4
 1736. #EXTINF:-1,Bebek Geliyorum Demez
 1737. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36954.mp4
 1738. #EXTINF:-1,├çi├žero
 1739. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37289.mp4
 1740. #EXTINF:-1,Arada
 1741. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37619.mp4
 1742. #EXTINF:-1,Aydede
 1743. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37620.mp4
 1744. #EXTINF:-1,Biz Size D├Âneriz
 1745. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37624.mp4
 1746. #EXTINF:-1,D├Ânerse Senindir
 1747. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37626.mp4
 1748. #EXTINF:-1,G.D.O. KaraKedi
 1749. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37627.mp4
 1750. #EXTINF:-1,Krallar Kul├╝b├╝
 1751. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37628.mp4
 1752. #EXTINF:-1,Rus'un Oyunu
 1753. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37630.mp4
 1754. #EXTINF:-1,Sadece Sen
 1755. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37631.mp4
 1756. #EXTINF:-1,Sen Kimsin?
 1757. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37632.mp4
 1758. #EXTINF:-1,Seni Seviyorum Adam─▒m
 1759. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37633.mp4
 1760. #EXTINF:-1,Sevimli Tehlikeli
 1761. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37634.mp4
 1762. #EXTINF:-1,Sihirbazl─▒k Okulunda Bir T├╝rk
 1763. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37635.mp4
 1764. #EXTINF:-1,The Last Schnitzel
 1765. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37636.mp4
 1766. #EXTINF:-1,Bir A┼čk ─░ki Hayat
 1767. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37737.mp4
 1768. #EXTINF:-1,Daha
 1769. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37736.mp4
 1770. #EXTINF:-1,Can Dostlar
 1771. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37735.mp4
 1772. #EXTINF:-1,Tut Y├╝re─čimden Anne
 1773. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37752.mp4
 1774. #EXTINF:-1,Enes Batur: Hayal mi Ger├žek mi?
 1775. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37753.mp4
 1776. #EXTINF:-1,B├Âr├╝ zb
 1777. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38206.mp4
 1778. #EXTINF:-1,├çat Kap─▒ A┼čk
 1779. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38207.mp4
 1780. #EXTINF:-1,Laz Vampir Tirakula
 1781. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38510.mp4
 1782. #EXTINF:-1,Yol Arkada┼č─▒m 2
 1783. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38603.mp4
 1784. #EXTINF:-1,Bor├ž
 1785. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38604.mp4
 1786. #EXTINF:-1,G├Âr├╝nen Adam zb.mp4
 1787. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38605.mp4
 1788. #EXTINF:-1,Bor├ž Har├ž
 1789. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/39763.mp4
 1790. #EXTINF:-1,4N1K 2
 1791. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41532.mp4
 1792. #EXTINF:-1,Deniz ve G├╝ne┼č
 1793. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/41533.mp4
 1794. #EXTINF:-1,3 Vakte Kadar
 1795. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42055.mp4
 1796. #EXTINF:-1,Ke┼čif
 1797. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42056.mp4
 1798. #EXTINF:-1,New York Masal─▒
 1799. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42057.mp4
 1800. #EXTINF:-1,G├╝ller
 1801. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42631.mp4
 1802. #EXTINF:-1,Yan─▒mda Kal
 1803. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42629.mp4
 1804. #EXTINF:-1,Anam─▒z Var 2 zb.mp4
 1805. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42632.mp4
 1806. #EXTINF:-1,Asl─▒ Gibidir
 1807. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42628.mp4
 1808. #EXTINF:-1,A┼čk Bu Mu
 1809. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42630.mp4
 1810. #EXTINF:-1,─░├žerdekiler
 1811. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42894.mp4
 1812. #EXTINF:-1,Bizi Hat─▒rla
 1813. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/43430.mp4
 1814. #EXTINF:-1,Hayat─▒m─▒z Film zb.mp4
 1815. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/43431.mp4
 1816. #EXTINF:-1,###VOD GERMANY CINEMA ###
 1817. http://stream.aker-ip.tv:25461/live/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37671.m3u8
 1818. #EXTINF:-1,Annabelle 3
 1819. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/43014.mp4
 1820. #EXTINF:-1,Kidnapping Stella
 1821. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/43015.mp4
 1822. #EXTINF:-1,Aladdin.
 1823. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42242.mp4
 1824. #EXTINF:-1,Rim of the World
 1825. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42235.mp4
 1826. #EXTINF:-1,Der Auftrag
 1827. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42230.mp4
 1828. #EXTINF:-1,Mega Time Squad
 1829. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42232.mp4
 1830. #EXTINF:-1,Feuerwehrmann Sam - Pl├Âtzlich Filmheld!
 1831. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42231.mp4
 1832. #EXTINF:-1,Viking Vengeance
 1833. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42240.mp4
 1834. #EXTINF:-1,Murder Mystery
 1835. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42233.mp4
 1836. #EXTINF:-1,Pok├ęmon- Meisterdetektiv Pikachu
 1837. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42234.mp4
 1838. #EXTINF:-1,The Hard Way
 1839. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42237.mp4
 1840. #EXTINF:-1,The Escape of Prisoner 614
 1841. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42236.mp4
 1842. #EXTINF:-1,The Last Summer
 1843. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42238.mp4
 1844. #EXTINF:-1,Vigilante - Bis zum letzten Atemzug
 1845. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42239.mp4
 1846. #EXTINF:-1,Beats
 1847. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42229.mp4
 1848. #EXTINF:-1,Wine Country
 1849. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/42241.mp4
 1850. #EXTINF:-1,Pok├ęmon: Meisterdetektiv Pikachu
 1851. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/39452.mkv
 1852. #EXTINF:-1,John Wick: Chapter 3
 1853. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37751.mp4
 1854. #EXTINF:-1,Good Sam
 1855. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38185.mp4
 1856. #EXTINF:-1,Escape Room
 1857. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38183.mp4
 1858. #EXTINF:-1,Astrid
 1859. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38178.mp4
 1860. #EXTINF:-1,Capernaum - Stadt der Hoffnung
 1861. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38182.mp4
 1862. #EXTINF:-1,Ballon
 1863. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38179.mp4
 1864. #EXTINF:-1,Beyond White Space
 1865. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38180.mp4
 1866. #EXTINF:-1,Hunter Killer
 1867. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38187.mp4
 1868. #EXTINF:-1,Haie - Monster der Medien
 1869. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38186.mp4
 1870. #EXTINF:-1,Galveston- Die H├Âlle ist ein Paradies
 1871. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38184.mp4
 1872. #EXTINF:-1,Blue My Mind
 1873. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38181.mp4
 1874. #EXTINF:-1,The Silence
 1875. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38199.mp4
 1876. #EXTINF:-1,Mozart in Love
 1877. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38189.mp4
 1878. #EXTINF:-1,Level 16
 1879. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38188.mp4
 1880. #EXTINF:-1,The Queen of Sin
 1881. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38198.mp4
 1882. #EXTINF:-1,Nobody's Fool
 1883. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38191.mp4
 1884. #EXTINF:-1,Nereus
 1885. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38190.mp4
 1886. #EXTINF:-1,Pokemon - Der Film- Die Macht in uns
 1887. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38193.mp4
 1888. #EXTINF:-1,See You Yesterday
 1889. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38195.mp4
 1890. #EXTINF:-1,Paddleton
 1891. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38192.mp4
 1892. #EXTINF:-1,Unzerst├Ârbar - Die Panzerschlacht von Rostow
 1893. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38200.mp4
 1894. #EXTINF:-1,Polaroid - Du weisst nicht, was du ausl├Âst
 1895. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38194.mp4
 1896. #EXTINF:-1,Suspiria
 1897. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38197.mp4
 1898. #EXTINF:-1,Look Away
 1899. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37400.mp4
 1900. #EXTINF:-1,Cold Skin - Insel der Kreaturen
 1901. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37392.mp4
 1902. #EXTINF:-1,Lies We Tell- Gef├Ąhrliche Wahrheit
 1903. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37399.mp4
 1904. #EXTINF:-1,Between Worlds
 1905. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37391.mp4
 1906. #EXTINF:-1,Hellgirl
 1907. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37404.mp4
 1908. #EXTINF:-1,Wenn du K├Ânig w├Ąrst
 1909. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37405.mp4
 1910. #EXTINF:-1,Battalion ÔÇô Schlachtfeld Erde
 1911. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37390.mp4
 1912. #EXTINF:-1,Die Geiselnahme
 1913. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37394.mp4
 1914. #EXTINF:-1,Controlled - Bewahren Sie Ruhe
 1915. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37393.mp4
 1916. #EXTINF:-1,Getrieben
 1917. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37396.mp4
 1918. #EXTINF:-1,Die Zahnfee wird dich holen
 1919. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37395.mp4
 1920. #EXTINF:-1,It Comes at Night
 1921. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37398.mp4
 1922. #EXTINF:-1,Hornet - Besch├╝tzer der Erde
 1923. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37397.mp4
 1924. #EXTINF:-1,The Evil Within - T├Âte alles, was du liebst
 1925. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37403.mp4
 1926. #EXTINF:-1,Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm
 1927. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37401.mp4
 1928. #EXTINF:-1,Nereus - Geh nicht ins Wasser
 1929. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37402.mp4
 1930. #EXTINF:-1,Willkommen in Marwen
 1931. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37369.mp4
 1932. #EXTINF:-1,Fighting with My Family
 1933. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37359.mp4
 1934. #EXTINF:-1,Bernie der Delfin
 1935. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37356.mp4
 1936. #EXTINF:-1,Friedhof der Kuscheltiere
 1937. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37360.mp4
 1938. #EXTINF:-1,Bomb City
 1939. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37357.mp4
 1940. #EXTINF:-1,Ein letzter Job
 1941. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37358.mp4
 1942. #EXTINF:-1,Mary Shelley - Die Frau, die Frankenstein erschuf
 1943. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37361.mp4
 1944. #EXTINF:-1,Sorry to Bother You
 1945. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37362.mp4
 1946. #EXTINF:-1,The Brits Are Coming - Diamanten-Coup in Hollywood
 1947. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37364.mp4
 1948. #EXTINF:-1,Stan & Ollie
 1949. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37363.mp4
 1950. #EXTINF:-1,Trotz allem
 1951. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37366.mp4
 1952. #EXTINF:-1,The Haunting of Sharon Tate
 1953. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37365.mp4
 1954. #EXTINF:-1,Was uns nicht umbringt
 1955. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37368.mp4
 1956. #EXTINF:-1,Verachtung
 1957. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37367.mp4
 1958. #EXTINF:-1,Avengers Endgame
 1959. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37260.mp4
 1960. #EXTINF:-1,Hard Powder
 1961. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37271.mp4
 1962. #EXTINF:-1,Replicas
 1963. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37272.mp4
 1964. #EXTINF:-1,Hellboy - Call of Darkness
 1965. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37158.mkv
 1966. #EXTINF:-1,Office Uprising
 1967. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37156.mp4
 1968. #EXTINF:-1,Memento Mori
 1969. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37155.mp4
 1970. #EXTINF:-1,Close - Dem Feind zu nah
 1971. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37153.mp4
 1972. #EXTINF:-1,Anna und die Apokalypse
 1973. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37152.mp4
 1974. #EXTINF:-1,Double Date
 1975. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37154.mp4
 1976. #EXTINF:-1,Zoe
 1977. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36978.mp4
 1978. #EXTINF:-1,Blame - Verbotenes Verlangen
 1979. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36965.mp4
 1980. #EXTINF:-1,Freaky Friday - Ein voll verr├╝ckter Freitag
 1981. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36966.mp4
 1982. #EXTINF:-1,Hereditary - Das Verm├Ąchtnis
 1983. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36967.mp4
 1984. #EXTINF:-1,A Star Is Born
 1985. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36964.mp4
 1986. #EXTINF:-1,Under the Silver Lake
 1987. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36976.mp4
 1988. #EXTINF:-1,Outlaw King
 1989. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36970.mp4
 1990. #EXTINF:-1,In Darkness
 1991. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36968.mp4
 1992. #EXTINF:-1,Lockout
 1993. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36969.mp4
 1994. #EXTINF:-1,Overboard
 1995. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36971.mp4
 1996. #EXTINF:-1,Searching
 1997. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36974.mp4
 1998. #EXTINF:-1,Papillon
 1999. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36972.mp4
 2000. #EXTINF:-1,Reprisal
 2001. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36973.mp4
 2002. #EXTINF:-1,The Trap
 2003. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36975.mp4
 2004. #EXTINF:-1,Wuff Star Weihnachten
 2005. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36977.mp4
 2006. #EXTINF:-1,Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
 2007. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36904.mkv
 2008. #EXTINF:-1,Mary PoppinsÔÇś R├╝ckkehr
 2009. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36896.mp4
 2010. #EXTINF:-1,Lords of Chaos
 2011. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36895.mp4
 2012. #EXTINF:-1,Drachenz├Ąhmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
 2013. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36776.mp4
 2014. #EXTINF:-1,Extremity
 2015. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36777.mp4
 2016. #EXTINF:-1,Wolkig mit Aussicht auf Fleischb├Ąllchen
 2017. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36902.mp4
 2018. #EXTINF:-1,Wolkig mit Aussicht auf Fleischb├Ąllchen 2
 2019. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36901.mp4
 2020. #EXTINF:-1,Along Came the Devil
 2021. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36772.mp4
 2022. #EXTINF:-1,Crazy Rich
 2023. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36773.mp4
 2024. #EXTINF:-1,Der Vorname
 2025. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36774.mp4
 2026. #EXTINF:-1,Die H├╝terin der Wahrheit 2: Dina und die schwarze Magie
 2027. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36775.mp4
 2028. #EXTINF:-1,Mila und Ruslan
 2029. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36779.mp4
 2030. #EXTINF:-1,Glass
 2031. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36778.mp4
 2032. #EXTINF:-1,Triple Threat
 2033. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36781.mp4
 2034. #EXTINF:-1,The Little Stranger
 2035. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36780.mp4
 2036. #EXTINF:-1,Captain Marvel
 2037. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36768.mp4
 2038. #EXTINF:-1,Wildhexe
 2039. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36767.mp4
 2040. #EXTINF:-1,Company Men
 2041. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36759.mp4
 2042. #EXTINF:-1,Assassination Nation
 2043. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36758.mp4
 2044. #EXTINF:-1,Happy Deathday 2U
 2045. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36761.mp4
 2046. #EXTINF:-1,Ein Rezept f├╝r die Liebe
 2047. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36760.mp4
 2048. #EXTINF:-1,Die 27. Etage
 2049. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36764.mp4
 2050. #EXTINF:-1,Intrigo - Tod eines Autors
 2051. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36762.mp4
 2052. #EXTINF:-1,Juliet, Naked
 2053. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36763.mp4
 2054. #EXTINF:-1,Sommer '04
 2055. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36766.mp4
 2056. #EXTINF:-1,Nur ein kleiner Gefallen
 2057. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36765.mp4
 2058. #EXTINF:-1,Pl├Âtzlich Familie
 2059. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35761.mp4
 2060. #EXTINF:-1,Unbroken
 2061. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35762.mp4
 2062. #EXTINF:-1,Love Break - Ein Dieb zum Verlieben
 2063. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35760.mp4
 2064. #EXTINF:-1,Hurricane
 2065. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35759.mp4
 2066. #EXTINF:-1,Alita - Battle Angel
 2067. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35751.mp4
 2068. #EXTINF:-1,A Prayer before Dawn - Das letzte Gebet
 2069. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35750.mp4
 2070. #EXTINF:-1,Budapest
 2071. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35753.mp4
 2072. #EXTINF:-1,BUYBUST
 2073. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35752.mp4
 2074. #EXTINF:-1,Can You Ever Forgive Me?
 2075. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35754.mp4
 2076. #EXTINF:-1,Das sch├Ânste M├Ądchen der Welt
 2077. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35755.mp4
 2078. #EXTINF:-1,Der verlorene Sohn
 2079. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35757.mp4
 2080. #EXTINF:-1,Manhattan Queen
 2081. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35763.mp4
 2082. #EXTINF:-1,Der Junge, der den Wind einfing
 2083. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35756.mp4
 2084. #EXTINF:-1,Down a Dark Hall
 2085. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35758.mp4
 2086. #EXTINF:-1,Creed II - Rocky's Legacy
 2087. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34305.mp4
 2088. #EXTINF:-1,Death Note
 2089. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34302.mp4
 2090. #EXTINF:-1,Drachenl├Ąufer
 2091. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34795.mp4
 2092. #EXTINF:-1,The Toybox
 2093. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34111.mp4
 2094. #EXTINF:-1,Asphaltgorillas
 2095. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34103.mp4
 2096. #EXTINF:-1,Radius - T├Âdliche N├Ąhe
 2097. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34109.mp4
 2098. #EXTINF:-1,High Flying Bird
 2099. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34105.mp4
 2100. #EXTINF:-1,G├Ąnsehaut 2 - Gruseliges Halloween
 2101. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34104.mp4
 2102. #EXTINF:-1,Operation: Overlord
 2103. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34108.mp4
 2104. #EXTINF:-1,12 Feet Deep - Gefangen im Wasser
 2105. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34107.mp4
 2106. #EXTINF:-1,Sleeper
 2107. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34106.mp4
 2108. #EXTINF:-1,The Hate U Give
 2109. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34110.mp4
 2110. #EXTINF:-1,Polar
 2111. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34017.mp4
 2112. #EXTINF:-1,Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen
 2113. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33747.mp4
 2114. #EXTINF:-1,John Wick
 2115. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34304.mp4
 2116. #EXTINF:-1,John Wick: Kapitel 2
 2117. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/34303.mp4
 2118. #EXTINF:-1,Mortal Engines: Krieg der St├Ądte
 2119. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33746.mp4
 2120. #EXTINF:-1,Robin Hood
 2121. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33745.mp4
 2122. #EXTINF:-1,The Unthinkable - Die Unbekannte Macht
 2123. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33669.mp4
 2124. #EXTINF:-1,Forever My Girl
 2125. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33664.mp4
 2126. #EXTINF:-1,Die dunkle Seite des Mondes
 2127. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33660.mp4
 2128. #EXTINF:-1,DonÔÇÖt Worry, weglaufen geht nicht
 2129. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33662.mp4
 2130. #EXTINF:-1,Upgrade
 2131. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33670.mp4
 2132. #EXTINF:-1,SuperFly
 2133. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33667.mp4
 2134. #EXTINF:-1,Es war einmal ein Deadpool
 2135. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33663.mp4
 2136. #EXTINF:-1,The Domestics
 2137. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33668.mp4
 2138. #EXTINF:-1,Dogman
 2139. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33661.mp4
 2140. #EXTINF:-1,Bumblebee
 2141. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31422.mp4
 2142. #EXTINF:-1,IO
 2143. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33666.mp4
 2144. #EXTINF:-1,Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer
 2145. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32406.mp4
 2146. #EXTINF:-1,Zuhause ist es am sch├Ânsten
 2147. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32411.mp4
 2148. #EXTINF:-1,Show Dogs - Agenten auf vier Pfoten
 2149. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32405.mp4
 2150. #EXTINF:-1,The Happy Prince
 2151. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32408.mp4
 2152. #EXTINF:-1,Die Supermonster und der Wunschstern
 2153. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32401.mp4
 2154. #EXTINF:-1,Der s├╝├če Brei
 2155. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32400.mp4
 2156. #EXTINF:-1,Wilde Kr├Ąuter
 2157. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32410.mp4
 2158. #EXTINF:-1,Bird Box - Schliesse deine Augen
 2159. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32397.mp4
 2160. #EXTINF:-1,Dear Eleanor
 2161. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32402.mp4
 2162. #EXTINF:-1,What Keeps You Alive
 2163. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32409.mp4
 2164. #EXTINF:-1,Occupation
 2165. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32403.mp4
 2166. #EXTINF:-1,Curse of the Nun - Deine Seele geh├Ârt ihr
 2167. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32399.mp4
 2168. #EXTINF:-1,Robin Hood - Der Rebell
 2169. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32404.mp4
 2170. #EXTINF:-1,Brotherhood of Blades II
 2171. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32398.mp4
 2172. #EXTINF:-1,Solis
 2173. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32407.mp4
 2174. #EXTINF:-1,Ballerina - Ihr Traum vom Bolschoi
 2175. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32010.mp4
 2176. #EXTINF:-1,The Dragon Unleashed
 2177. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32008.mkv
 2178. #EXTINF:-1,Greatest Showman
 2179. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31809.mp4
 2180. #EXTINF:-1,Ant-Man and the Wasp
 2181. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31153.mp4
 2182. #EXTINF:-1,Kein Mann f├╝r leichte Stunden
 2183. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31154.mp4
 2184. #EXTINF:-1,Ouija Seance: The Final Game
 2185. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31155.mp4
 2186. #EXTINF:-1,Red Army Hooligans
 2187. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31156.mp4
 2188. #EXTINF:-1,STEIG. NICHT. AUS
 2189. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31157.mp4
 2190. #EXTINF:-1,Tomb Raider
 2191. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31158.mp4
 2192. #EXTINF:-1,Venom
 2193. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31159.mp4
 2194. #EXTINF:-1,3 Tage in Quiberon
 2195. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31160.mp4
 2196. #EXTINF:-1,7 Tage in Entebbe
 2197. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31161.mp4
 2198. #EXTINF:-1,Alles nur eine Frage des Geschmacks
 2199. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31165.mp4
 2200. #EXTINF:-1,Alpha
 2201. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31166.mp4
 2202. #EXTINF:-1,Alte Z├Âpfe
 2203. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31162.mp4
 2204. #EXTINF:-1,Anon
 2205. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31163.mp4
 2206. #EXTINF:-1,Ant-Man
 2207. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31167.mp4
 2208. #EXTINF:-1,Aquaman
 2209. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31168.mp4
 2210. #EXTINF:-1,ARQ
 2211. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31164.mp4
 2212. #EXTINF:-1,Arthur
 2213. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31169.mp4
 2214. #EXTINF:-1,Aufbruch zum Mond
 2215. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31170.mp4
 2216. #EXTINF:-1,Avengers: Age of Ultron
 2217. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31171.mp4
 2218. #EXTINF:-1,Avengers: Infinity War
 2219. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31172.mp4
 2220. #EXTINF:-1,Bad Spies
 2221. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31173.mp4
 2222. #EXTINF:-1,Bad Times at the El Royale
 2223. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31174.mp4
 2224. #EXTINF:-1,BREAKING IN - Rache ist ein Mutterinstinkt
 2225. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31175.mp4
 2226. #EXTINF:-1,Catch Me If You Can
 2227. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31176.mp4
 2228. #EXTINF:-1,China Salesman
 2229. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31177.mp4
 2230. #EXTINF:-1,Cut Shoot Kill
 2231. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31178.mp4
 2232. #EXTINF:-1,Der ├Ągyptische Spion, der Israel rettete
 2233. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31180.mp4
 2234. #EXTINF:-1,Der Hauptmann
 2235. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31179.mp4
 2236. #EXTINF:-1,Destination Wedding
 2237. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31181.mp4
 2238. #EXTINF:-1,Die letzte Party deines Lebens
 2239. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31182.mp4
 2240. #EXTINF:-1,Doctor Strange
 2241. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31183.mp4
 2242. #EXTINF:-1,Ersch├╝tternde Wahrheit
 2243. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31184.mp4
 2244. #EXTINF:-1,Es
 2245. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31185.mp4
 2246. #EXTINF:-1,Escape Plan 2 - Hades
 2247. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31186.mp4
 2248. #EXTINF:-1,Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer
 2249. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31187.mp4
 2250. #EXTINF:-1,F├╝nf Freunde und das Tal der Dinosaurier
 2251. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31188.mp4
 2252. #EXTINF:-1,Gamer
 2253. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31189.mp4
 2254. #EXTINF:-1,Global Storm - Die finale Katastrophe
 2255. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31190.mp4
 2256. #EXTINF:-1,Green Lantern
 2257. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31191.mp4
 2258. #EXTINF:-1,Guardians of the Galaxy Vol. 2
 2259. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31192.mp4
 2260. #EXTINF:-1,Halloween
 2261. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31194.mp4
 2262. #EXTINF:-1,He's Out There
 2263. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31193.mp4
 2264. #EXTINF:-1,Hotel Artemis
 2265. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31196.mp4
 2266. #EXTINF:-1,Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub
 2267. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31197.mp4
 2268. #EXTINF:-1,Hulk
 2269. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31198.mp4
 2270. #EXTINF:-1,Iron Man 3
 2271. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31199.mp4
 2272. #EXTINF:-1,Iron Man
 2273. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31200.mp4
 2274. #EXTINF:-1,Johnny English - Man lebt nur dreimal
 2275. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31201.mp4
 2276. #EXTINF:-1,King Arthur: Excalibur Rising
 2277. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31202.mp4
 2278. #EXTINF:-1,Malevolent
 2279. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31203.mp4
 2280. #EXTINF:-1,Mandy
 2281. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31204.mp4
 2282. #EXTINF:-1,Meg
 2283. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31205.mp4
 2284. #EXTINF:-1,Mile 22
 2285. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31206.mp4
 2286. #EXTINF:-1,Mom and Dad
 2287. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31207.mp4
 2288. #EXTINF:-1,Muse
 2289. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31208.mp4
 2290. #EXTINF:-1,Night School
 2291. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31209.mp4
 2292. #EXTINF:-1,Nur Gott kann mich richten
 2293. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31210.mp4
 2294. #EXTINF:-1,The Open Door
 2295. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31211.mp4
 2296. #EXTINF:-1,Operation Red Sea
 2297. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31212.mp4
 2298. #EXTINF:-1,Patient Zero
 2299. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31214.mp4
 2300. #EXTINF:-1,Predator - Upgrade
 2301. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31213.mp4
 2302. #EXTINF:-1,Jigsaw
 2303. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31217.mp4
 2304. #EXTINF:-1,Security
 2305. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31218.mp4
 2306. #EXTINF:-1,Sicario 2
 2307. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31219.mp4
 2308. #EXTINF:-1,Sick for Toys
 2309. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31215.mp4
 2310. #EXTINF:-1,Sierra Burgess Is a Loser
 2311. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31220.mp4
 2312. #EXTINF:-1,Skyscraper
 2313. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31221.mp4
 2314. #EXTINF:-1,Solo: A Star Wars Story
 2315. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31222.mp4
 2316. #EXTINF:-1,Spider-Man: Homecoming
 2317. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31223.mp4
 2318. #EXTINF:-1,STEIG. NICHT. AUS!
 2319. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31216.mp4
 2320. #EXTINF:-1,Tales from the Hood 2
 2321. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31225.mp4
 2322. #EXTINF:-1,Tanze f├╝r dein Leben
 2323. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31226.mp4
 2324. #EXTINF:-1,The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro
 2325. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31227.mp4
 2326. #EXTINF:-1,The Amazing Spider-Man
 2327. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31228.mp4
 2328. #EXTINF:-1,The Boss Baby
 2329. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31229.mp4
 2330. #EXTINF:-1,The Darkest Minds - Die ├ťberlebenden
 2331. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31230.mp4
 2332. #EXTINF:-1,The World's End
 2333. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31231.mp4
 2334. #EXTINF:-1,The Equalizer 2
 2335. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31232.mp4
 2336. #EXTINF:-1,The First Avenger: Civil War
 2337. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31233.mp4
 2338. #EXTINF:-1,The First Purge
 2339. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31234.mp4
 2340. #EXTINF:-1,The Hollow Child
 2341. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31235.mp4
 2342. #EXTINF:-1,The Nun
 2343. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31236.mp4
 2344. #EXTINF:-1,The Return of the First Avenger
 2345. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31237.mp4
 2346. #EXTINF:-1,The Seagull - Eine unerh├Ârte Liebe
 2347. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31224.mp4
 2348. #EXTINF:-1,Awaken the Shadowman
 2349. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31238.mp4
 2350. #EXTINF:-1,The Strangers: Opfernacht
 2351. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31239.mp4
 2352. #EXTINF:-1,Thor - The Dark Kingdom
 2353. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31240.mp4
 2354. #EXTINF:-1,Thor
 2355. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31241.mp4
 2356. #EXTINF:-1,Uncle Drew
 2357. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31242.mp4
 2358. #EXTINF:-1,Ungehorsam
 2359. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31243.mp4
 2360. #EXTINF:-1,Unknown User: Dark Web
 2361. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31244.mp4
 2362. #EXTINF:-1,Wahrheit oder Pflicht
 2363. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31245.mp4
 2364. #EXTINF:-1,Welteng├Ąnger
 2365. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31247.mp4
 2366. #EXTINF:-1,Wolfsn├Ąchte
 2367. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31246.mp4
 2368. #EXTINF:-1,Wolverine - Weg des Kriegers
 2369. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31248.mp4
 2370. #EXTINF:-1,Wonder Woman
 2371. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31249.mp4
 2372. #EXTINF:-1,X-Men: Der letzte Widerstand
 2373. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31250.mp4
 2374. #EXTINF:-1,X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
 2375. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31251.mp4
 2376. #EXTINF:-1,Yankee Irving - Kleiner Held ganz gro├č
 2377. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32633.mp4
 2378. #EXTINF:-1,DuckTales: Der Film - J├Ąger der verlorenen Lampe
 2379. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32627.mp4
 2380. #EXTINF:-1,Die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens
 2381. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32626.mp4
 2382. #EXTINF:-1,Die Biene Maja -  Die Honigspiele
 2383. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32625.mp4
 2384. #EXTINF:-1,Prinz Charming
 2385. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32632.mp4
 2386. #EXTINF:-1,Luis und die Aliens
 2387. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32630.mp4
 2388. #EXTINF:-1,Bo und der Weihnachtsstern
 2389. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32624.mp4
 2390. #EXTINF:-1,LEGO DC Comics Super Heroes: Aquaman - Die Rache von Atlantis
 2391. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32628.mp4
 2392. #EXTINF:-1,Mission Yeti
 2393. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32631.mp4
 2394. #EXTINF:-1,Ben - Abenteuer auf der M├Ąuseinsel
 2395. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32623.mp4
 2396. #EXTINF:-1,Angelas Weihnachten
 2397. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32622.mp4
 2398. #EXTINF:-1,LIMBRADUR und die Magie der Schwerkraft
 2399. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32629.mp4
 2400. #EXTINF:-1,The Guilty
 2401. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33682.mp4
 2402. #EXTINF:-1,Widows - T├Âdliche Witwen
 2403. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33683.mp4
 2404. #EXTINF:-1,Mortal Engines  Krieg der St├Ądte
 2405. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33681.mp4
 2406. #EXTINF:-1,Climax
 2407. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33680.mp4
 2408. #EXTINF:-1,Bohemian Rhapsody
 2409. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33679.mp4
 2410. #EXTINF:-1,Survivor
 2411. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33849.mp4
 2412. #EXTINF:-1,Siberia - T├Âdliche N├Ąhe
 2413. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33848.mp4
 2414. #EXTINF:-1,The Prodigy
 2415. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33847.mp4
 2416. #EXTINF:-1,Gundermann
 2417. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33846.mp4
 2418. #EXTINF:-1,Elizabeth Harvest
 2419. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33845.mp4
 2420. #EXTINF:-1,Black Mirror: Bandersnatch
 2421. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33844.mp4
 2422. #EXTINF:-1,303
 2423. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/33843.mp4
 2424. #EXTINF:-1,Der Herr der Ringe - Die Gef├Ąhrten
 2425. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35448.mp4
 2426. #EXTINF:-1,Der Herr der Ringe - Die zwei T├╝rme
 2427. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35450.mp4
 2428. #EXTINF:-1,Der Herr der Ringe - Die R├╝ckkehr des K├Ânigs
 2429. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35449.mp4
 2430. #EXTINF:-1,Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
 2431. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35474.mp4
 2432. #EXTINF:-1,Der Hobbit - Smaugs Ein├Âde
 2433. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35475.mp4
 2434. #EXTINF:-1,Der Hobbit: Die Schlacht der F├╝nf Heere
 2435. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35476.mp4
 2436. #EXTINF:-1,Harry Potter und der Feuerkelch
 2437. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35500.mp4
 2438. #EXTINF:-1,Harry Potter und der Gefangene von Askaban
 2439. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35501.mp4
 2440. #EXTINF:-1,Harry Potter und der Halbblutprinz
 2441. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35502.mp4
 2442. #EXTINF:-1,Harry Potter und der Orden des Ph├Ânix
 2443. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35503.mp4
 2444. #EXTINF:-1,Harry Potter und der Stein der Weisen
 2445. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35504.mp4
 2446. #EXTINF:-1,Harry Potter und die Heiligt├╝mer des Todes - Teil 1
 2447. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35505.mp4
 2448. #EXTINF:-1,Harry Potter und die Heiligt├╝mer des Todes - Teil 2
 2449. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/31195.mp4
 2450. #EXTINF:-1,Harry Potter und die Kammer des Schreckens
 2451. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35506.mp4
 2452. #EXTINF:-1,Men in Black
 2453. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35532.mp4
 2454. #EXTINF:-1,Men in Black II
 2455. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35531.mp4
 2456. #EXTINF:-1,Men in Black 3
 2457. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35530.mp4
 2458. #EXTINF:-1,Saw 3D - Vollendung
 2459. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35533.mp4
 2460. #EXTINF:-1,Saw
 2461. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35540.mp4
 2462. #EXTINF:-1,Saw II
 2463. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35534.mp4
 2464. #EXTINF:-1,Saw III
 2465. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35535.mp4
 2466. #EXTINF:-1,Saw IV
 2467. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35536.mp4
 2468. #EXTINF:-1,Saw V
 2469. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35537.mp4
 2470. #EXTINF:-1,Saw VI
 2471. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35538.mp4
 2472. #EXTINF:-1,Saw VIII - Jigsaw
 2473. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35539.mp4
 2474. #EXTINF:-1,Transformers
 2475. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/32641.mkv
 2476. #EXTINF:-1,Transformers - Die Rache
 2477. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35541.mp4
 2478. #EXTINF:-1,Transformers 3
 2479. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35542.mp4
 2480. #EXTINF:-1,Transformers: The Last Knight
 2481. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35543.mp4
 2482. #EXTINF:-1,Twilight - Biss zum Morgengrauen
 2483. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35548.mp4
 2484. #EXTINF:-1,Eclipse - Bis(s) zum Abendrot
 2485. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35546.mp4
 2486. #EXTINF:-1,New Moon - Biss zur Mittagsstunde
 2487. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35547.mp4
 2488. #EXTINF:-1,Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 1
 2489. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35544.mp4
 2490. #EXTINF:-1,Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2
 2491. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/35545.mp4
 2492. #EXTINF:-1,Zoomania
 2493. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36903.mp4
 2494. #EXTINF:-1,The LEGO Movie 2
 2495. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36900.mp4
 2496. #EXTINF:-1,Ploey - Du fliegst niemals allein
 2497. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36899.mp4
 2498. #EXTINF:-1,Peter Hase
 2499. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36898.mp4
 2500. #EXTINF:-1,Operation Nussknacker 2
 2501. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36897.mp4
 2502. #EXTINF:-1,Die Unglaublichen 2
 2503. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36894.mp4
 2504. #EXTINF:-1,Cars 3: Evolution
 2505. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/36893.mp4
 2506. #EXTINF:-1,The Founder
 2507. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37255.mp4
 2508. #EXTINF:-1,The Equalizer
 2509. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37322.mp4
 2510. #EXTINF:-1,The Revenant - Der R├╝ckkehrer
 2511. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37617.mp4
 2512. #EXTINF:-1,The Book of Eli
 2513. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37616.mp4
 2514. #EXTINF:-1,Ready Player One
 2515. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37614.mp4
 2516. #EXTINF:-1,Rampage - Big meets Bigger
 2517. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37613.mp4
 2518. #EXTINF:-1,R.I.P.D.
 2519. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37612.mp4
 2520. #EXTINF:-1,Kingsman- The Secret Service
 2521. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/37611.mp4
 2522. #EXTINF:-1,Die Unglaublichen
 2523. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38177.mp4
 2524. #EXTINF:-1,Die Sch├Âne und das Biest
 2525. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38176.mp4
 2526. #EXTINF:-1,Die Schl├╝mpfe
 2527. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38175.mp4
 2528. #EXTINF:-1,Die Schl├╝mpfe 2
 2529. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38174.mp4
 2530. #EXTINF:-1,Die Monster Uni
 2531. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38173.mp4
 2532. #EXTINF:-1,Die Monster AG
 2533. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38172.mp4
 2534. #EXTINF:-1,Die K├╝he sind Los!
 2535. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38171.mp4
 2536. #EXTINF:-1,Die Eisk├Ânigin - V├Âllig unverfroren
 2537. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38170.mp4
 2538. #EXTINF:-1,Der Schatzplanet
 2539. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38169.mp4
 2540. #EXTINF:-1,Der K├Ânig der L├Âwen
 2541. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38168.mp4
 2542. #EXTINF:-1,Der K├Ânig der L├Âwen 2 - Simbas K├Ânigreich
 2543. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38166.mp4
 2544. #EXTINF:-1,Der K├Ânig der L├Âwen 3 - Hakuna Matata
 2545. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38167.mp4
 2546. #EXTINF:-1,Der Gl├Âckner von Notre Dame
 2547. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38165.mp4
 2548. #EXTINF:-1,Das grosse Krabbeln
 2549. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38164.mp4
 2550. #EXTINF:-1,Coco - Lebendiger als das Leben
 2551. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38163.mp4
 2552. #EXTINF:-1,Christopher Robin
 2553. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38162.mp4
 2554. #EXTINF:-1,Cars
 2555. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38161.mp4
 2556. #EXTINF:-1,Cars 2
 2557. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38159.mp4
 2558. #EXTINF:-1,Cars 3
 2559. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38160.mp4
 2560. #EXTINF:-1,Baymax - Riesiges Robowabohu
 2561. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38158.mp4
 2562. #EXTINF:-1,Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt
 2563. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38157.mp4
 2564. #EXTINF:-1,Arlo & Spot
 2565. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38156.mp4
 2566. #EXTINF:-1,Arielle, die Meerjungfrau
 2567. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38155.mp4
 2568. #EXTINF:-1,Alles steht Kopf
 2569. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38154.mp4
 2570. #EXTINF:-1,Alice im Wunderland
 2571. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38153.mp4
 2572. #EXTINF:-1,Alice im Wunderland- Hinter den Spiegeln
 2573. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38152.mp4
 2574. #EXTINF:-1,Ab durch die Hecke
 2575. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38151.mp4
 2576. #EXTINF:-1,101 Dalmatiner
 2577. http://stream.aker-ip.tv:25461/movie/5IETPGttOW/gd3fcXVl4E/38150.mp4
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top