SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.   %dane
 2. A=[ 10.000 0.810 -1.630 4.280 ;
 3.     2.970 5.730 -0.700 -0.150 ;
 4.     -3.800 -0.340 -6.650 -1.070 ;
 5.     -2.300 -0.630 -0.820 -4.810 ] ;
 6.  
 7. B=[ 23.670 ;
 8.     0.580 ;
 9.     15.670 ;
 10.     6.280 ] ;
 11.    
 12. N = rows(A) ; %liczba wierszy A wiec 4
 13.    
 14. blad = 0.01 ;
 15.  
 16. max_iter = 100 ;
 17.  
 18.  
 19.   %spr warunkow zbieznosci
 20.  
 21. P = ones(N,1) ; %tworze macierz jedynkowa o wielkƛciach '4:1'
 22.  
 23. sprawdzenie = zeros(N,1) ; % macierz zerowa  owielkoƛciach '4:1;
 24.  
 25. for i = 1 : N    %petla sprawdziajaca warunki dla i od 1 do 4
 26.   sprawdzenie(i,1) = -A(i,[1:i-1,i+1:N])*P([1:i-1,i+1:N],1)/A(i,i) ;  
 27. endfor
 28.  
 29. if (abs(sprawdzenie([1:N],1)) < 1 )
 30.     printf ("Warunki zbierznosci spelnione \n\n\n") ;
 31.    
 32.     if (abs(sprawdzenie([1:N],1)) > 1 )
 33.     printf ("Warunki zbierznosci nie sa spelnione spelnione \n\n\n") ;
 34.    
 35.     break;
 36.    
 37.    
 38.     %metoda iteracyjna
 39.  
 40.   X_pomocnicza = zeros(N,1) ; % macierz zerowa o wielkoƛci '4:1' zapisuje wartosc poprzedniego x
 41.  
 42.   X = zeros(N,1) ; % macierz zerowa o wielkoƛci '4:1' wartosc aktualnego x
 43.  
 44.  
 45.   for k = 1 : max_iter % zabezpieczenie przed petla nieskonczona
 46.  
 47.  
 48.     for i = 1 : N
 49.  
 50.       X(i,1) = ( -A(i,[1:i-1,i+1:N])*X_pomocnicza([1:i-1,i+1:N],1)+B(i,1) ) / A(i,i) ;
 51.          
 52.     endfor
 53.        
 54.     if ( abs( X - X_pomocnicza ) < blad )
 55.       break ;
 56.     endif  
 57.      
 58.     X_pomocnicza = X ;
 59.    
 60.     il_iteracji++ ;
 61.    
 62.   endfor
 63.  
 64.   printf("Przyblizone wartosci wektora niewiadomych: \n\n") ;  
 65.   display(X) ;
 66.  
 67. endif
 68.  
 69.  
 70.   %sprawdzenie poprawnosci przyblizenia
 71.  
 72. printf("Ilosc iteracji: ") ;
 73. display(il_iteracji) ;
 74. printf("\n\n") ;
 75.  
 76. printf("Roznica miedzy watrosciami przyblizonymi a dokladnymi \n")
 77. ND = abs( B - A*X ) ;
 78. display(ND) ;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top