daily pastebin goal
49%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 23rd, 2019 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. (function(window) {
 2.   (function(window){
 3.     window.__parseFunction = function(__func, __attrs) {
 4.       __attrs = __attrs || [];
 5.       __func = '(function(' + __attrs.join(',') + '){' + __func + '})';
 6.       return window.execScript ? window.execScript(__func) : eval(__func);
 7.     }
 8.   }(window));
 9.   (function(window){
 10.  
 11.   function addEvent(el, event, handler) {
 12.     var events = event.split(/\s+/);
 13.     for (var i = 0; i < events.length; i++) {
 14.       if (el.addEventListener) {
 15.         el.addEventListener(events[i], handler);
 16.       } else {
 17.         el.attachEvent('on' + events[i], handler);
 18.       }
 19.     }
 20.   }
 21.   function removeEvent(el, event, handler) {
 22.     var events = event.split(/\s+/);
 23.     for (var i = 0; i < events.length; i++) {
 24.       if (el.removeEventListener) {
 25.         el.removeEventListener(events[i], handler);
 26.       } else {
 27.         el.detachEvent('on' + events[i], handler);
 28.       }
 29.     }
 30.   }
 31.   function getCssProperty(el, prop) {
 32.     if (window.getComputedStyle) {
 33.       return window.getComputedStyle(el, '').getPropertyValue(prop) || null;
 34.     } else if (el.currentStyle) {
 35.       return el.currentStyle[prop] || null;
 36.     }
 37.     return null;
 38.   }
 39.  
 40.   var getWidgetsOrigin = function(default_origin) {
 41.     var link = document.createElement('A');
 42.     link.href = document.currentScript && document.currentScript.src || 'https://t.me';
 43.     var origin = link.origin || link.protocol + '//' + link.hostname;
 44.     if (origin == 'https://telegram.org') {
 45.       origin = default_origin;
 46.     }
 47.     return origin;
 48.   };
 49.  
 50.   function initWidget(widgetEl) {
 51.     var widgetId, widgetElId, widgetsOrigin, existsEl,
 52.         src, styles = {}, allowedAttrs = [],
 53.         defWidth, defHeight, onInitAuthUser, onAuthUser, onUnauth;
 54.     if (!widgetEl.tagName ||
 55.         !(widgetEl.tagName.toUpperCase() == 'SCRIPT' ||
 56.           widgetEl.tagName.toUpperCase() == 'BLOCKQUOTE' &&
 57.           widgetEl.classList.contains('telegram-post'))) {
 58.       return null;
 59.     }
 60.     if (widgetId = widgetEl.getAttribute('data-telegram-post')) {
 61.       widgetsOrigin = getWidgetsOrigin('https://t.me');
 62.       widgetElId = 'telegram-post-' + widgetId.replace(/[^a-z0-9_]/ig, '-');
 63.       src = widgetsOrigin + '/' + widgetId + '?embed=1';
 64.       allowedAttrs = ['userpic', 'single?'];
 65.       defWidth = widgetEl.getAttribute('data-width') || '100%';
 66.       defHeight = '';
 67.       styles.minWidth = '320px';
 68.     }
 69.     else if (widgetEl.hasAttribute('data-telegram-login')) {
 70.       widgetId = widgetEl.getAttribute('data-telegram-login');
 71.       widgetsOrigin = getWidgetsOrigin('https://oauth.telegram.org');
 72.       widgetElId = 'telegram-login-' + widgetId.replace(/[^a-z0-9_]/ig, '-');
 73.       src = widgetsOrigin + '/embed/' + widgetId + '?origin=' + encodeURIComponent(location.origin || location.protocol + '//' + location.hostname);
 74.       allowedAttrs = ['size', 'userpic', 'init_auth', 'request_access', 'radius', 'min_width', 'max_width', 'lang'];
 75.       defWidth = 186;
 76.       defHeight = 28;
 77.       if (widgetEl.hasAttribute('data-size')) {
 78.         var size = widgetEl.getAttribute('data-size');
 79.         if (size == 'small') defWidth = 148, defHeight = 20;
 80.         else if (size == 'large') defWidth = 238, defHeight = 40;
 81.       }
 82.       if (widgetEl.hasAttribute('data-onauth')) {
 83.         onInitAuthUser = onAuthUser = __parseFunction(widgetEl.getAttribute('data-onauth'), ['user']);
 84.       }
 85.       else if (widgetEl.hasAttribute('data-auth-url')) {
 86.         var a = document.createElement('A');
 87.         a.href = widgetEl.getAttribute('data-auth-url');
 88.         onAuthUser = function(user) {
 89.           var authUrl = a.href;
 90.           authUrl += (authUrl.indexOf('?') >= 0) ? '&' : '?';
 91.           var params = [];
 92.           for (var key in user) {
 93.             params.push(key + '=' + encodeURIComponent(user[key]));
 94.           }
 95.           authUrl += params.join('&');
 96.           location.href = authUrl;
 97.         };
 98.       }
 99.       if (widgetEl.hasAttribute('data-onunauth')) {
 100.         onUnauth = __parseFunction(widgetEl.getAttribute('data-onunauth'));
 101.       }
 102.     }
 103.     else {
 104.       return null;
 105.     }
 106.     existsEl = document.getElementById(widgetElId);
 107.     if (existsEl) {
 108.       return existsEl;
 109.     }
 110.     for (var i = 0; i < allowedAttrs.length; i++) {
 111.       var attr = allowedAttrs[i];
 112.       var novalue = attr.substr(-1) == '?';
 113.       if (novalue) {
 114.         attr = attr.slice(0, -1);
 115.       }
 116.       var data_attr = 'data-' + attr.replace(/_/g, '-');
 117.       if (widgetEl.hasAttribute(data_attr)) {
 118.         var attr_value = novalue ? '1' : encodeURIComponent(widgetEl.getAttribute(data_attr));
 119.         src += '&' + attr + '=' + attr_value;
 120.       }
 121.     }
 122.     function visibilityHandler() {
 123.       try {
 124.         if (isVisible(iframe, 50)) {
 125.           var data = {event: 'visible', frame: widgetElId};
 126.           iframe.contentWindow.postMessage(JSON.stringify(data), '*');
 127.           // console.log('send', data);
 128.         }
 129.       } catch(e) {}
 130.     }
 131.     function postMessageHandler(event) {
 132.       if (event.source !== iframe.contentWindow ||
 133.           event.origin != widgetsOrigin) {
 134.         return;
 135.       }
 136.       try {
 137.         var data = JSON.parse(event.data);
 138.       } catch(e) {
 139.         var data = {};
 140.       }
 141.       if (data.event == 'resize') {
 142.         if (data.height) {
 143.           iframe.style.height = data.height + 'px';
 144.         }
 145.         if (data.width) {
 146.           iframe.style.width = data.width + 'px';
 147.         }
 148.       }
 149.       else if (data.event == 'visible_off') {
 150.         removeEvent(window, 'scroll', visibilityHandler);
 151.         removeEvent(window, 'resize', visibilityHandler);
 152.       }
 153.       else if (data.event == 'auth_user') {
 154.         if (data.init) {
 155.           onInitAuthUser && onInitAuthUser(data.auth_data);
 156.         } else {
 157.           onAuthUser && onAuthUser(data.auth_data);
 158.         }
 159.       }
 160.       else if (data.event == 'unauthorized') {
 161.         onUnauth && onUnauth();
 162.       }
 163.     }
 164.     var iframe = document.createElement('iframe');
 165.     iframe.id = widgetElId;
 166.     iframe.src = src;
 167.     iframe.width = defWidth;
 168.     iframe.height = defHeight;
 169.     iframe.setAttribute('frameborder', '0');
 170.     iframe.setAttribute('scrolling', 'no');
 171.     iframe.style.border = 'none';
 172.     iframe.style.overflow = 'hidden';
 173.     for (var prop in styles) {
 174.       iframe.style[prop] = styles[prop];
 175.     }
 176.     if (widgetEl.parentNode) {
 177.       widgetEl.parentNode.insertBefore(iframe, widgetEl);
 178.       if (widgetEl.tagName.toUpperCase() == 'BLOCKQUOTE') {
 179.         widgetEl.parentNode.removeChild(widgetEl);
 180.       }
 181.     }
 182.     addEvent(iframe, 'load', function() {
 183.       removeEvent(iframe, 'load', visibilityHandler);
 184.       addEvent(window, 'scroll', visibilityHandler);
 185.       addEvent(window, 'resize', visibilityHandler);
 186.       visibilityHandler();
 187.     });
 188.     addEvent(window, 'message', postMessageHandler);
 189.     return iframe;
 190.   }
 191.   function isVisible(el, padding) {
 192.     var node = el, val;
 193.     var visibility = getCssProperty(node, 'visibility');
 194.     if (visibility == 'hidden') return false;
 195.     while (node) {
 196.       if (node === document.documentElement) break;
 197.       var display = getCssProperty(node, 'display');
 198.       if (display == 'none') return false;
 199.       var opacity = getCssProperty(node, 'opacity');
 200.       if (opacity !== null && opacity < 0.1) return false;
 201.       node = node.parentNode;
 202.     }
 203.     if (el.getBoundingClientRect) {
 204.       padding = +padding || 0;
 205.       var rect = el.getBoundingClientRect();
 206.       var html = document.documentElement;
 207.       if (rect.bottom < padding ||
 208.           rect.right < padding ||
 209.           rect.top > (window.innerHeight || html.clientHeight) - padding ||
 210.           rect.left > (window.innerWidth || html.clientWidth) - padding) {
 211.         return false;
 212.       }
 213.     }
 214.     return true;
 215.   }
 216.   if (!document.currentScript ||
 217.       !initWidget(document.currentScript)) {
 218.     var widgets;
 219.     if (document.querySelectorAll) {
 220.       widgets = document.querySelectorAll('script[data-telegram-post],blockquote.telegram-post,script[data-telegram-login]');
 221.     } else {
 222.       widgets = Array.prototype.slice.apply(document.getElementsByTagName('SCRIPT'));
 223.       widgets = widgets.concat(Array.prototype.slice.apply(document.getElementsByTagName('BLOCKQUOTE')));
 224.     }
 225.     for (var i = 0; i < widgets.length; i++) {
 226.       initWidget(widgets[i]);
 227.     }
 228.   }
 229.  
 230.   }(window));
 231. })(window);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top