Advertisement
meowmeow_t_ch

tupu tupu tupu

Nov 16th, 2020 (edited)
380
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdlib.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <locale.h>
 4.  
 5. inline void gwiazdki() {
 6.     int i;
 7.     for (i = 1; i <= 120; i++)
 8.     {
 9.         printf("*");
 10.     }
 11. }
 12.  
 13. void autor() {
 14.     printf("Autor programu: Teresa Chrzan \n\n");
 15. }
 16.  
 17. float wynikdz(float a, float b) {
 18.     float iloraz;
 19.     iloraz = a / b;
 20.     return iloraz;
 21. }
 22.  
 23.  
 24. int main()
 25. {
 26.     setlocale(LC_CTYPE, "Polish");
 27.     float a, b, wynik, tab[51];
 28.     int res = 1, ilepow = 0;
 29.  
 30.  
 31.         gwiazdki();
 32.         autor();
 33.         gwiazdki();
 34.  
 35. do {
 36.     if (ilepow > 51) {
 37.         printf("Niemożliwa dalsza iteracja z uwagi na ograniczony rozmiar tablicy!");
 38.         break;
 39.     }
 40.         printf("\n");
 41.  
 42.         printf("Dzielenie liczb \n");
 43.  
 44.         printf("podaj dzielną: ");
 45.         scanf_s("%f", &a);
 46.  
 47.         printf("podaj dzielnik: ");
 48.         scanf_s("%f", &b);
 49.  
 50.         if (b != 0)
 51.         {
 52.             if (ilepow < 51) {
 53.                 wynik = wynikdz(a, b);
 54.                 printf("ILORAZ wynosi: ");
 55.                 printf("%f", wynik);
 56.                 tab[ilepow] = wynik;
 57.             }
 58.         }
 59.         else {
 60.             printf("\n");
 61.             printf("BŁĄD DZIELENIA PZRZEZ ZERO !!!");
 62.             system("pause");
 63.             return 0;
 64.         }
 65.  
 66.         printf("\n Czy wykonać cały program ponownie (t/n)? ");
 67.         scanf_s(" %c", &res, 1);
 68.  
 69.         ilepow++;
 70.  
 71.     } while (res == 't');
 72.  
 73.     if (res == 'n')
 74.     {
 75.  
 76.         if (ilepow < 51)
 77.         {
 78.             printf("\n");
 79.             printf("Wszystkie wyniki dzielenia - kolejno: ");
 80.             for (int i = 0; i < ilepow; i++) {
 81.                 printf(" %f  ", tab[i]);
 82.             }
 83.         }
 84.     }
 85.     else
 86.     {
 87.         printf("\n Musisz wpisać \'t\' albo \'n\', program zostanie zatrzymany! \n");
 88.        
 89.     }
 90.  
 91.     return 0;
 92. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement