SHARE
TWEET

Untitled

slawekssj4 Jan 27th, 2020 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Ktora interpretacja faktu ojciec(jan,adam) jest poprawna:
 2. A. Jan jest ojcem Adama              ;prawidlowa
 3. B. Adam jest ojcem Jana
 4. C. a i b jest prawdilowe
 5. D. zadna z a, b ,c nie jest prawidlowa
 6.  
 7. 2. W zapisie gra(Jan,Maria,futbol). slowo gra jest:
 8. A.relacja          ;poprawna
 9. B. faktem
 10. C. predykatem
 11. D. atomem
 12.  
 13. 3.Zapis ?-posiada(maria,gazeta). jest:
 14. A. zapytaniem           ;poprawna
 15. B. celem
 16. C. faktem
 17. D. predykatem
 18.  
 19. 4. Jest baza faktow:
 20.     lubi(jarek,ryby).
 21.     lubi(jare,(maria).
 22.     lubi(maria,ksiazka).
 23.     lubi(jan,ksiazka).
 24.     lubi(jan,polska).
 25.         Jezeli zadamy pytanie: ?-lubi(Maria,ksiazka) to system:
 26. A. Bedzie czekal
 27. B. nie zareaguje
 28. C. odpowie yes
 29. D. odpowie NO
 30.  
 31. 5.Czy zamiast zapytania ?-lubi(Jan,cos,co_lubi_jan). mozna podac zapytanie:
 32. A.?-lubi(jan,X).
 33. B.?-lubi(jan,x).
 34. C.?lubi(jan)
 35. D. zadna nie jest prawdziwa z a,b,c                  ;poprawna
 36.  
 37. 6. W zappisie ?-lubi(jan,maria),lubi(maria,jan). spojnik(,) oznacza ze:
 38. A. Jan i maria nie lubia sie
 39. B. lubia sie nawzajem
 40. C. czy sie lubia zalezy od spelnienia celow ;prawidlowa
 41. D. zapis jest bledny
 42.  
 43. 7. W regule postaci lubi(Jan,X):-lubi(X,wino). glowa reguly jest:
 44. A. lubi(Jan,X)  ;prwaidlowa
 45. B. lubi(X,wino)
 46. C. :-
 47. D. powyzsza regula nie ma glowy
 48.  
 49. 8.Zapis siostra(X,Y) jest:
 50. A. klauzula
 51. B. regula
 52. C. faktem
 53. D. dwuargumentowym predykatem
 54.  
 55. 9. Regula ponizsza: siostra(X,Y):-kobieta(X),rodzice(X,M,O),rodzice(Y,M,O).
 56. A. jest niepoprawna w tresci                       // brakuje ,X\=Y.
 57. B. jest niepoprawna w glowie
 58. C. ma niepoprawny operator
 59. D. jest poprawna
 60.  
 61. 10.Zapis: para(Jacek,Barbara). to:
 62. A. term
 63. B. predykat
 64. C. fakt                           ;poprawna lub klauzula
 65. D. atom
 66.  
 67. 11. W zapytaniu ?-X=Y wystepuje predykat "=" jako:
 68. A. operator postfiksowy
 69. B. operator infiksowy             // ? mhm
 70. C. operator prefiksowy
 71. D. operator rownosci nie jest operatorem
 72.  
 73. 12. Zapytanie ?=jedzie(student,rower)=jedzie(student,X). jest zapytaniem:
 74. A.  o perdykat jedzie
 75. B. o predykat rownosci (=)
 76. C. o ukonkretnienie zmiennej X  // i would say
 77. D. nie jest zapytaniem
 78.  
 79. 13. Zapis arytmetyczny: X=:=Y oznacza
 80. A. rownosc dwoch zmiennych
 81. B. unifikacjê wartosci reprezentowanych przez zmienne  ;prawidlowa
 82. C. X i Y sa ta sama zmienna
 83. D. taki zlozony operator infiksowy nie wystepuje w Prologu
 84.  
 85. 14. zinterpretowac zapis Prologu gestosc(X,Y):-lud(X,P),obszar(X,A), Y is P/A.
 86.  
 87. 15. Predykat // w wyrazeniu  X//Y wyraza:
 88. A. podwojony iloraz
 89. B. calkowity iloraz  ;prawidlowa
 90. C. nie ma takiego operatora w Prologu
 91. D. liczba X jest rozna od Y
 92.  
 93. 16. Zapisanie w prologu wyrazenia na obliczanie sumy X i Y:
 94. ;suma(X,Y,S):- S is X+Y.
 95.  
 96. 17.zapisz w postaci drzewa strukture a+b*c
 97.     +
 98. A       *
 99.     B       C      
 100.  
 101. 18. Zapisz w postaci winnej latorosli liste zlozonej z trzech atomow :a,b,c
 102.  
 103. 19.Zapis listy w postaci [X|Y] oznacza ze:
 104. A. lista nie ma ogona ani glowy
 105. B.  lista ma glowe X i ogon Y;prawidlowa
 106. C. oznacza dwie listy w liscie glownej
 107. D. nie ma takiego zapisu w prologu
 108.  
 109. 20. Predykat wbudowany write w wyrazeniuw write(X) spowoduje:
 110. A. wypisanie termu X ukonkretnionego wartoscia na monitorze  
 111. B.nie zadziala
 112. C. wypisze na monitorze X;prawidlowa
 113. D. nie ma w prologu takiego wbudowanego predykatu
 114.  
 115. 21. perdykat wbudowany consult(myfile) sluzy do
 116. A. dodwania klauzul z pliku lub z klawiatury //tylko z pliku chyba
 117. B. tworzenia nazw plikow
 118. C. rozdzielania definicji
 119. D.  zdana z powyzszych nie jest poprawna
 120.  
 121. 22. Zapytaniem jest:
 122. A. :-lubi(jan,X).
 123. B. ?-lubi(jan,X).       ;prawidlowa
 124. C. (lubi(jan,Maria)).
 125. D. lubi(jan,X).
 126.  
 127. 23. Jakiemu zapisowi jest rownowazny zapis: a,b,c:-d
 128. A. a:-d.b:-d.c:-d ;prawidlowa
 129. B. a:-d,b:-d,c:-d
 130. C. a:,b:,c:-d
 131. D. zaden z wymienionych
 132.  
 133. 24. Jak nazywamy atom lubi w wyrazeniu lubi(jan, wino):
 134. A. zmienna
 135. B. stala
 136. C. relacja
 137. D. funktorem
 138.  
 139. 25. Regula dowodzenia modus pones ma postac:
 140. A. |-A|-A->B caloϾ dzielona przez |-B ;prawidlowa
 141. B. |-A-> B calosc dzielona przez |-B
 142. C. |->B calosc dzielona przez |-B
 143. D. |-A calosc dzielona przez |->B
 144.  
 145. 26. Co oznacza d(E,X,F):
 146. A. pochodna wyrazenia E wzgledem zmiennej X jest wyrazenie F
 147. B. relacja trojargumentowa
 148. C. predykat zlozony
 149. D. predykat prosty
 150.  
 151. 27. Uzgadnianie termow to:
 152. A. uzgadnianie zmiennych
 153. B. stwierdzenie ich identycznosci
 154. C. spowodowanie ich identycznosci przez odpowiednie ukonkretnienie wys.. zmiennych
 155. D. stwierdzenie ich identycznosci lub spowodowanie ich identycznosci
 156.  
 157. 28. Co to jest parser:
 158. A. program tworz¹cy drzewa pokazuj¹ce struktury zdan  ;prawidlowa
 159. B. gramatyka jezyka
 160. C. frazy i subfrazy zdania
 161. D. struktura drzewa celów
 162.  
 163. 29. Zapis INT(Jasio)=chlopiec o imieniu Jasio to interpretacja:
 164. A. faktu
 165. B. Reguly
 166. C. stalej
 167. D. zmiennej ;prawidlowa
 168.  
 169. 30.Do unifikacji termow sluzy predykat:
 170. A. |-
 171. B. =
 172. C. ?-
 173. D. ==
 174.  
 175. 31. Co to jest klauzula :
 176. A. term
 177. B. atom
 178. C. rezolucja
 179. D. stala,regula ;prawidlowa
 180.  
 181. 32.Co to jest prolog:
 182. A. jezyk programowania dekleratywnego ;prawidlowa
 183. B. jezyk programowania imperatywnego
 184. C. jezyk programowania procuderalnego
 185. D. jejzyk programowania obiektowego
 186.  
 187. 33. Co to jest :-
 188. A. predykat bezargumentowy ;prawidlowa
 189. B. stala
 190. C. Zmienna
 191. D. Klauzula
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top