Guest User

أسماء وحوش الصيد

a guest
Jul 14th, 2014
965
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. هدام مراوغ
 2. أبقر الحقد
 3. أبقر ثابت
 4. أبقر موبوء
 5. أجرود البراري <96>
 6. أجرود البراري <97>
 7. أجرود رشيق <105-1>
 8. أجرود رشيق <105-2>
 9. أجرود رشيق <106-1>
 10. أجرود رشيق <106-2>
 11. أجرود صغير
 12. أجرود صغير <100-1>
 13. أجرود صغير <100-2>
 14. أجرود صغير <91-1>
 15. أجرود صغير <91-2>
 16. أجرود كبير <98>
 17. أجرود كبير <99>
 18. أجرود مرقط <94>
 19. أجرود مرقط <95>
 20. أجنوس الشرس
 21. أجنوس الصارخ
 22. أجنوس الغاضب
 23. أجنوس المجرم
 24. أجنوس المجنون
 25. أجنوس المدمر
 26. أجنوس المرهب
 27. أجنوس الموبوء
 28. أدمير الحربي
 29. أدمير الخدع
 30. أدمير الضوء <141>
 31. أدمير الضوء <142>
 32. أدمير الطاقة
 33. أدمير صارخة
 34. أرجون البنفسج
 35. أرجون المروض
 36. أزمهار الدماء
 37. أزمهار السم
 38. أزمهار السيف <104>
 39. أزمهار السيف <105>
 40. أزمهار الصارخة
 41. أزمهار الظلام <106>
 42. أزمهار الظلام <107>
 43. أزمهار المخالب <105>
 44. أزمهار المخالب <106>
 45. أسود المروس
 46. أسير الظلمة
 47. أسين البطيء <108>
 48. أسين البطيء <109>
 49. أشفار صغير
 50. آشوط الطاغي
 51. آشوط المجنون
 52. أصور الأذن <109-1>
 53. أصور الأذن <109-2>
 54. أصور الأذن <110>
 55. أصور جائع <97>
 56. أصور جائع <98>
 57. أصور خاطف <107>
 58. أصور خاطف <108>
 59. أصور دموي
 60. أصور زاحف
 61. أصور صغير <92-1>
 62. أصور صغير <92-2>
 63. أصور صغير <92-3>
 64. أصور صغير <93-1>
 65. أصور صغير <93-2>
 66. أصور صغير <93-3>
 67. أصور ماكر <102>
 68. أصور ماكر <103>
 69. أصور متلكىء <94>
 70. أصور متلكىء <95>
 71. أفعوان مقاتل <125-1>
 72. أفعى الظلام المجلجلة<Champion>
 73. إكيبوري ماكرة
 74. إكيبوري متوحشة
 75. أليش
 76. أمورفيس طاغي
 77. أمورفيوس
 78. أمون أسير
 79. أمون غاضب
 80. أمون موبوء
 81. أنشودة الدمار Lv2
 82. أنشودة الدمار Lv3
 83. أنقليس رشيق
 84. أنقليس غاضب
 85. أنقليس مجنون
 86. أنمار حاقد
 87. أنمار حديدي
 88. أنمار حربي
 89. أنمار متوحش
 90. أنمار مجرم
 91. أنمار مجنون
 92. أنمار مراوغ
 93. أنمار مقاتل
 94. أنمار مهلك
 95. أوباش حارس
 96. أوباش حاقد
 97. أوباش غاضب
 98. أوباش قائد
 99. أوباش متوحش
 100. أوباش محارب
 101. أوباش محطم
 102. أوباش مدمر
 103. أوباش مراوغ
 104. أوباش مرعب
 105. أوباش مطارد
 106. أوباش معذب
 107. أوباش مقاتل
 108. أوباش منتقم
 109. أوباش مهلك
 110. أورباش منتقم
 111. أوربت غادر
 112. أوربت لامع
 113. أوربت متجول
 114. أوربت متهور
 115. أوربت مغامر
 116. أوربت همجي
 117. أورتيكا
 118. أورتيكا باكي
 119. أورتيكا صارخ
 120. أورتيكا غاضب
 121. أورك طاغي
 122. أولجي الترس
 123. أولجي العصا
 124. أولجي النقط
 125. أولجي رشيق
 126. أولجي شرس
 127. أونيكس <110>
 128. أونيكس <111>
 129. إيفرن تدميري
 130. إيفرن جائع
 131. إيفرن دموي
 132. إيفرن صامت
 133. إيفرن طائر
 134. إيفرن غاضب
 135. إيفرن كريستالي
 136. إيفرن متحجر
 137. إيفرن منقط
 138. ابن المشبك
 139. اتريت حاقد
 140. اتريت رشيق
 141. اتريت سفاح
 142. اتريت شرس
 143. اتريت غاضب
 144. اتريت ماكر
 145. اتريت محارب
 146. اتريت مرعب
 147. اتريت همجي
 148. الإبرة الحادة
 149. الإبرة الحاقدة
 150. الإبرة الساكنة
 151. الإبرة السريعة
 152. الإبرة الشرسة
 153. الإبرة الصغيرة
 154. الإبرة الغاضبة
 155. الإبرة الماكرة
 156. الإبرة المتجولة
 157. الإبرة المرعبة
 158. الإبرة المزعجة
 159. الإبرة المشعة
 160. الإبرة المعذبة
 161. الإبرة المقاتلة
 162. الإبرة الهمجية
 163. الأرمل
 164. الأزرق الصغير
 165. الأزرق اليافع
 166. الأفعى الباكية<Champion>
 167. الأفعى السامة<Champion>
 168. الأنف البارز
 169. البؤبؤ الانتقامي
 170. البؤبؤ الشرير
 171. البؤبؤ العائم
 172. البؤبؤ المجرم
 173. البؤبؤ المدمر
 174. البؤبؤ المضيء
 175. البؤبؤ المعاني
 176. البؤبؤ الموبوء
 177. البرغش الرشيق
 178. البرغش السريع
 179. البرغش الشبح
 180. البرغش الشرس
 181. البرغش الصغير
 182. البرغش الطاغي
 183. البرغش المجنون
 184. البرغش المدمر
 185. البرغش الهائج
 186. البرمائي الكريستالي<Champion>
 187. البزق البطيء
 188. البزق الخطاف <114-1>
 189. البزق الخطاف <114-2>
 190. البقعة العمياء <106>
 191. البقعة العمياء <107>
 192. الثاقب الأحمر
 193. الثور الحديدي
 194. الثور الطاغي
 195. الثور المجنون
 196. الثور المدمر
 197. الجرذ الأهوج
 198. الجرذ الطاغي
 199. الجرو الخائف
 200. الجرو الصخر
 201. الجرو الصخري
 202. الجرو المتلكيء
 203. الجرو المتوحش
 204. الجزار الأسود
 205. الجمجمة الحارسة
 206. الجمجمة الطاغية
 207. الجمجمة القاصمة
 208. الجمجمة المجنونة
 209. الجمجمة المحاربة
 210. الجمجمة المقاتلة
 211. الجناح الصغير
 212. الجندي الحاقد
 213. الجندي الحديدي
 214. الجندي الظلامي
 215. الجندي الغادر
 216. الجندي الماكر
 217. الجندي المتجول
 218. الجندي المحارب
 219. الجندي المراوغ
 220. الجندي المعذب
 221. الجندي المقاتل
 222. الجندي الهمجي
 223. الجوال
 224. الجوانح المبتلة
 225. الحارس
 226. الحارس الصخري الجائع
 227. الحارس الصخري الحاقد
 228. الحارس الصخري الحديدي
 229. الحارس الصخري الرشيق
 230. الحارس الصخري الزعيم
 231. الحارس الصخري الشرس
 232. الحارس الصخري الصامد
 233. الحارس الصخري الصنديد
 234. الحارس الصخري الظلامي
 235. الحارس الصخري الغادر
 236. الحارس الصخري الغاضب
 237. الحارس الصخري الماكر
 238. الحارس الصخري المتجول
 239. الحارس الصخري المتوحش
 240. الحارس الصخري المجنون
 241. الحارس الصخري المحارب
 242. الحارس الصخري المراوغ
 243. الحارس الصخري المرعب
 244. الحارس الصخري المعذب
 245. الحارس الصخري المنتقم
 246. الحارس الصخري المندفع
 247. الحارس الصخري المهلك
 248. الحارس الصخري الهمجي
 249. الحارس المنتقم
 250. الحجر المخيف
 251. الحجر المطرود
 252. الحدقة <99>
 253. الحدقة المتموجة <103>
 254. الحربة الزرقاء
 255. الحرشف الأحمر
 256. الحرشف السام <41>
 257. الحرشف الصخري
 258. الحرشف الصغير
 259. الحرشف المخلب
 260. الحرشف المسموم <42>
 261. الحرشف المنقط
 262. الحرشفة الذهبية <36>
 263. الحرشفة الذهبية <37>
 264. الحنش الجاحد <94>
 265. الحنش الجاحد <95>
 266. الحنش الدامي <98>
 267. الحنش الدامي <99>
 268. الحنش الشرس <92>
 269. الحنش الفاسد <100>
 270. الحنش الفاسد <99>
 271. الحنش الكبير <96>
 272. الحنش الكبير <97>
 273. الخف الحديدي
 274. الخفاش الرشيق
 275. الخفاش الشرس
 276. الخفاش الصامت
 277. الخفاش الصغير
 278. الخفاش المتحول
 279. الخفاش المحارب
 280. الخفاش المرهب
 281. الخفاش المكار
 282. الخفاش المندفع
 283. الخيال الحارس
 284. الخيال الصارخ
 285. الخيال القاصم
 286. الخيال المحطم
 287. الخيال المدمر
 288. الخيال المنتقم
 289. الخيال المهاجم
 290. الخيال الهائج
 291. الخيال الهمجي
 292. الخيشم البراق <41>
 293. الخيشم الجاف <41>
 294. الخيشم الحجر <43>
 295. الخيشم الماسي <44>
 296. الدب c-512
 297. الدب c-513
 298. الدب الكبير
 299. الدب النشيط
 300. الدبوس الصلب
 301. الدبوس اللاسع
 302. الدبوس المرتزق
 303. الريش الأزرق
 304. الزعنف الجارح
 305. الزعنف الشرس
 306. الزعنف العدائي
 307. الزعنف الغاضب
 308. الزعنف المتحول
 309. الزعنف المحطم
 310. الزعنف المرعبة
 311. الزعنف المندفع
 312. الزناد الحارس
 313. الزناد الطاغي
 314. الزناد الغاضب
 315. الزناد المحارب
 316. الزناد المقاتل
 317. الزناد مجنون
 318. الزناد مدمر
 319. السابر
 320. السابر المحارب
 321. السابر الزعيم
 322. السابر المقاتل
 323. السام الرشيق
 324. السام الشرس
 325. السام الصغير
 326. السام الكبير
 327. السجين الصارخ
 328. السجين المعذب
 329. السجين المفسد
 330. السكين البارع
 331. السكين الحارق
 332. السكين الرشيق
 333. السكين السريع
 334. السكين الصغير <46>
 335. السكين الصغير <47>
 336. السكين الهامس
 337. السلور الذهبي <44>
 338. السم الانتقامي
 339. السم الجامح
 340. السم الرشيق
 341. السم الشرس
 342. السم الصغير
 343. السم الغاضب
 344. السم المدمر
 345. السم المطرود
 346. السمكة البراقة <40>
 347. السمكة الذهبية
 348. السمكة الرملية
 349. السمكة الصامتة
 350. السمكة الصغيرة
 351. السمكة العمياء
 352. السمكة اللامعة
 353. السمكة المنقطة
 354. السمكة الناب
 355. السن الذهبي
 356. الشائك العشوائي
 357. الشائك الغاضب
 358. الشائك المسعور
 359. الشائك المقاتل
 360. الشائك المنتقم
 361. الشبح الأسود
 362. الشبح الجندي
 363. الشبح الشرس
 364. الشبح الغاضب
 365. الشبح الفارس
 366. الشبح المحارب
 367. الشبح المغير
 368. الشبح المقاتل
 369. الشبح المندفع
 370. الشبح الناري
 371. الشرغوف المزعج
 372. الشرير الفاسد
 373. الشعر الأزرق
 374. الشفرة الانتقامي
 375. الشقي الجوال
 376. الشقي الحارس
 377. الشقي الشرس
 378. الشقي الطاغي
 379. الشقي الغريب
 380. الشقي المجنون
 381. الشقي المحارب
 382. الشقي المحطم
 383. الشقي المدمر
 384. الشقي المقاتل
 385. الشقي الناقم
 386. الصقر الشرس
 387. الصقر الطويل
 388. الصنديد رباع
 389. الصوان المدمر
 390. الصوان المطرود
 391. الصوان المفزع
 392. الطاحن الحارس
 393. الطاحن الكبير
 394. الطاحن المحارب
 395. الطاحن المدمر <112>
 396. الطاحن المدمر <113>
 397. الطاحن المقاتل
 398. الطاغي القطبي
 399. الطيف القرمزي
 400. الطيف اليائس
 401. الظلام الأحمر
 402. العجل البطيء
 403. العجل الثابت
 404. العجل الحارس
 405. العجل الرشيق
 406. العجل الشرس
 407. العضاض الشرس
 408. العضاض الصغير
 409. العضاض الغاضب
 410. العضاض الكبير
 411. العفريت الجلاد
 412. العفريت الجوال
 413. العفريت الحارس
 414. العفريت الصارخ
 415. العفريت الطاغي
 416. العفريت المجرم
 417. العفريت المدمر
 418. العفريت المفزع
 419. العفريت المفسد
 420. العفريت المنتقم
 421. العفريت الموبوء
 422. العفريت الميت
 423. العفريت الهارب
 424. العنقاء
 425. العوام الرشيق
 426. العوام الصغير
 427. الغدار الغاضب
 428. الغدار المدمر
 429. الغدار الموبوء
 430. الغصن الجاف
 431. الغصن الحرشفي
 432. الغصن السام
 433. الغصن الشوكي
 434. الغصن العاصف
 435. الغصن المنقط
 436. الغواص الرشيق
 437. الغواص الشرس
 438. الغواص الصغير
 439. الغواص العصبي <37>
 440. الغواص الغاضب
 441. الغواص المجنون
 442. الغواص المفترس
 443. الغواص الهارب
 444. الفزاعة
 445. الفقاعة الجائعة
 446. الفقاعة الصاخبة
 447. الفقاعة الصامتة
 448. الفقاعة الضائعة
 449. الفقاعة العدوانية
 450. الفقاعة المدمرة
 451. الفقاعة المنتقمة
 452. الفقاعة الموبوءة
 453. الفك الجاحد
 454. الفك الحاد
 455. الفك الرشيق
 456. الفك السريع
 457. الفك الشرس
 458. الفك الصغير
 459. الفك الغادر
 460. الفك الغاضب
 461. الفك الفأس
 462. الفك المحارب
 463. الفك المحطم
 464. الفك المدمر
 465. الفك المرعب
 466. الفك المطارد
 467. الفك المعذب
 468. الفك المفترس
 469. الفك المنتقم
 470. الفك النصل
 471. الفك الهائج
 472. الفك مرعب
 473. القرن الرشيق
 474. القرن الصغير
 475. القصاص الحديدي
 476. القصاص الحرشف
 477. القصاص الدموي
 478. القصاص الساعد
 479. القصاص القاسي <105-1>
 480. القصاص القاسي <105-2>
 481. القصاص القاطع <94>
 482. القصاص القاطع <95>
 483. القصاص المجرم
 484. القصاص المراوغ
 485. القصاص النصل
 486. القطرة المندفعة
 487. القناع الزعيم
 488. القناع المحارب
 489. القناع المقاتل
 490. القنديل
 491. الكاسر التائه <45>
 492. الكاسر التائه <46>
 493. الكاسر الحانق <46>
 494. الكاسر الخاطف <46>
 495. الكاسر الخاطف <48>
 496. الكاسر الصارخ
 497. الكاسر الصامت
 498. الكاسر الصامت <43>
 499. الكاسر الصغير
 500. الكاسر الغاضب <45>
 501. الكاسر الفرخ <43>
 502. الكاسر الفرخ <44>
 503. الكاسر الكبير <47>
 504. الكاسر الكبير <48>
 505. الكاسر النقار <47>
 506. الكاسر النقار <49>
 507. اللاسع الرحال
 508. اللاسع الرشيق
 509. اللاسع الشرس
 510. اللاسع الصارخ
 511. اللاسع الصامت
 512. اللاسع الصغير
 513. اللاسع العنيف
 514. اللاسع الغاضب
 515. اللاسع المجنون
 516. اللاسع المدمر
 517. اللاسع المطارد
 518. اللاسع المطرود
 519. الماكرة الحاقدة
 520. الماكرة الغادرة
 521. الماكرة المتجولة
 522. المتحجر الحارس
 523. المتحجر السبع
 524. المتحجر الشرس
 525. المتحجر الصامت
 526. المتحجر الغاضب
 527. المتحجر الفوضى
 528. المتحجر المجنون
 529. المتحجر المحارب
 530. المتحجر المغير
 531. المتحجر المقاتل
 532. المتعفن الظلامي
 533. المتمرد : ذو النابين
 534. المجرم الحاقد
 535. المجرم الغادر
 536. المجرم الماكر
 537. المجرم المتجول
 538. المجرم المراوغ
 539. المجرم الهارب
 540. المجرم الهمجي
 541. المجنون المسموم
 542. المحارب الحديدي
 543. المحارب الدموي
 544. المحارب الظلامي
 545. المحارب المجرم
 546. المحارب المهلك
 547. المحارب الهمجي
 548. المحيط
 549. المخلب الشرس
 550. المخلب الموبوء
 551. المدبب الرشيق
 552. المدبب الشرس
 553. المدبب الصامت
 554. المدبب الصغير
 555. المدبب المجنون
 556. المدبب المدمر
 557. المدبب المرعب
 558. المدبب المطارد
 559. المدس الرشيق
 560. المدس الشرس
 561. المدس الصغير
 562. المدس المدمر
 563. المدس المرعب
 564. المدس المطارد
 565. المرقش الصغير
 566. المرقش القناص <107-1>
 567. المرقش القناص <107-2>
 568. المرقش القناص <107-3>
 569. المرقش القناص <108-1>
 570. المرقش القناص <108-2>
 571. المرقش القناص <108-3>
 572. المرقش القناص <109>
 573. المرقش المخلب <102>
 574. المرقش الوثاب
 575. المرقش ذو المخالب <101-1>
 576. المرقش ذو المخالب <101-2>
 577. المستوحد
 578. المسنن الساكن
 579. المسنن الغاضب
 580. المسنن المدمر
 581. المسنن المطارد
 582. المقص
 583. المقنع الصغير
 584. المقنع الضئيل
 585. المقنع الطاغي
 586. المقنع الغادر
 587. المقنع الغاضب
 588. المقنع المحارب
 589. المقنع المقاتل
 590. المقنع يافع <112-1>
 591. الملكة إيفار
 592. المنشار الانتقام
 593. المنشار الجارح
 594. المنشار الجوال <45>
 595. المنشار الجوال <46>
 596. المنشار الزعيم
 597. المنشار الطاغي
 598. المنشار المجنون
 599. المنشار المحارب <49>
 600. المنشار المحارب <50>
 601. المنشار المدمر
 602. المنشار المقاتل
 603. المنهزم الصارخ
 604. المنهزم الصغير
 605. المنهزم المؤذي
 606. المنهزم المتوحش
 607. المهلك القطبي
 608. الموت المحتم
 609. الموس الحاقد
 610. الموس الصارخ
 611. الموس المجرم
 612. الموس المحارب
 613. الموس المدمر
 614. الموس المرعب
 615. الموس المزمجر
 616. الموس المطارد
 617. الموس المفزع
 618. الموس المقاتل
 619. الموس المندفع
 620. الناب
 621. الناب الساكن
 622. الناب الطاغية
 623. الناب المجنون
 624. الناب المحارب
 625. النسر الثاقب
 626. النسر الصارخ
 627. النسر الناقر
 628. النصل البطل
 629. النصل الحندي
 630. النصل الكمين
 631. النصل المجنون
 632. النصل المدمر
 633. النصل المرتزقة
 634. النمرود الجبلي
 635. النمرود العريق
 636. النمرود الغاضب
 637. النمرود المرهب
 638. النمرود المنتقم
 639. الهارب المتوحش
 640. الهارب المطرود
 641. الهارب المفزع
 642. الهراوة الشرسة
 643. الهراوة الطاغية
 644. الهراوة الكبيرة
 645. الهراوة المجنونة
 646. الهراوة المحاربة
 647. الهراوة المدمرة
 648. الهراوة الهائجة
 649. الهمجي القطبي
 650. اليعسوب الأول
 651. انتقام الشبح
 652. انتقام المتحجر
 653. انتقام النصل
 654. انتقام بازلت
 655. انتقام عفريت العظم
 656. بؤبؤ غادر
 657. بؤبؤ مراوغ
 658. بؤرة الظلام
 659. باربين الصواعق
 660. باربين العواصف
 661. باربين ماكر
 662. باربين متنكر
 663. بارجو الذهبي
 664. بارك دامي
 665. بارك شرس
 666. بارك كهل
 667. بارك متعجرف
 668. بارك مدافع
 669. بازلت الثائر
 670. بازلت الثور
 671. بازلت الحقود
 672. بازلت الشرس
 673. بازلت القائد
 674. بازلت المحارب
 675. بازلت المدمر
 676. بازلت المغير
 677. بازلت مقاتل
 678. برسام الجحود
 679. برسام رشيق
 680. برسام شرس <122>
 681. برسام شرس <123>
 682. برسام مجنون <135>
 683. برسام مجنون <136>
 684. برسام محارب <132>
 685. برسام محارب <133>
 686. برسام مدمر
 687. برسام مرشد
 688. برسام مقاتل
 689. برص أحدب
 690. برص الغازي <105>
 691. برص الغازي <106>
 692. برص الغدر
 693. برص المقاتل
 694. برص سفاح
 695. برص قناص
 696. برص مجرم
 697. برص محارب
 698. برص مدمر
 699. برص مطارد
 700. برمائي أعرج
 701. برمائي الانتقام
 702. برمائي جوال
 703. برمائي رشيق
 704. برمائي شرس
 705. برمائي صامت
 706. برمائي صغير
 707. برمائي طاغي
 708. برمائي عدائي
 709. برمائي غاضب
 710. برمائي مجنون
 711. برمائي محارب
 712. برمائي مدمر
 713. برمائي مقاتل
 714. برمائي مهلك
 715. برمائي هائج
 716. بزق الدماء
 717. بزق الرعد
 718. بزق الرمال
 719. بزق الرياح
 720. بصمة الموت
 721. بطين اللزج
 722. بطين المتسخ
 723. بطين المقرف
 724. بهلول
 725. بهيم الورش
 726. بيتراك السام
 727. بيرانا
 728. بيرانا الأم
 729. بيرانا المنشار
 730. بيرانا ذهبية
 731. بيرانا رشيقة
 732. بيرانا شرسة
 733. بيرانا صغيرة
 734. بيرانا طويلة
 735. بيرانا فولاذية
 736. بيرانا مجنونة
 737. بيرتاك
 738. بيركو طاغي
 739. بيركو قاتل
 740. بيركو ماكر
 741. بيركو محارب
 742. بيركو منتقم
 743. بيركو مهلك
 744. بيركو همجي
 745. بيركودا النارية
 746. بيركودا صارخة
 747. بيركودا صغيرة
 748. بيركودا متأوية
 749. بيكارو
 750. ترسان المجرم
 751. ترسان طاغي
 752. ترسان غاضب
 753. ترسان مجنون
 754. ترسان محارب
 755. ترسان مقاتل
 756. ترسان موبوء
 757. تروتان دموي
 758. تنين أبيض بغيض
 759. تنين أبيض فاسد
 760. تود غاضب
 761. تود هائج
 762. تورو الخيالي
 763. تورو السراب
 764. تورو الشبح
 765. تورو الفوضى
 766. تورو المتوهج
 767. تورو المندفع
 768. تورو الوهم
 769. تيرا الصراخ
 770. تيرا المتحولة
 771. تيرا المفزعة
 772. تيرا رشيقة
 773. تيرا شرسة
 774. تيرا صغيرة
 775. تيرا غاضبة
 776. تيرا متوحشة
 777. تيرا مجنونة
 778. تيرا مدمرة
 779. تيرار حاقد
 780. تيرار ظلامي
 781. تيرار مدمر
 782. تيرار معذب
 783. تيرار مقاتل
 784. تيرزان
 785. تيما رشيق
 786. تيما شرس
 787. تيما صغير
 788. تيما مجنون
 789. تيما مسمم
 790. تيما هائج <100>
 791. تيما هائج <99>
 792. ثور المثقب
 793. ثور المحارب
 794. جبير جائع
 795. جبير سفاح
 796. جبير نذل
 797. جدعان الانتقام
 798. جدعان الطاغي
 799. جدعان المجنون
 800. جدعان المحارب
 801. جدعان المقاتل
 802. جدعان غامض
 803. جرانيت المجرم
 804. جرانيت غاضب
 805. جرانيت مجنون
 806. جرانيت مخيف
 807. جرانيت مدمر
 808. جرانيت مرهب
 809. جرانيت موبوء
 810. جرذ منتقم
 811. جرذ محارب
 812. جرمد الانتقام
 813. جرمد جوال
 814. جرمد حارس
 815. جرمد شرس
 816. جرمد طاغي
 817. جرمد ماكر
 818. جرمد مجنون
 819. جرمد محارب
 820. جرمد مقاتل
 821. جرمد منتقم
 822. جرمد مندفع
 823. جرمد همجي
 824. جرو أهبل
 825. جرو الفولاذ
 826. جرو القصاب
 827. جرو الكارثي
 828. جرو الكبير
 829. جرو المأساوي
 830. جرو الممتليء
 831. جرو المندفع
 832. جرو دموي
 833. جرو مجنون
 834. جلاد خفي
 835. جلاد قاسي
 836. جلاد مجرم
 837. جلاد مشهور
 838. جلاد موبوء
 839. جميم الرشيق
 840. جميم جوال
 841. جميم صغير
 842. جميم متلكىء
 843. جميم مقاتل
 844. جميم مندفع
 845. جوال حد السيف
 846. جوانح الدم <46>
 847. جوانح الدم <47>
 848. جوانح السم <46>
 849. جوانح السم <47>
 850. جوانح الشط <44>
 851. جوانح الشط <45>
 852. جوانح الفضة
 853. جوانح الفضة <43>
 854. جوانح الفضة <44>
 855. جودر البلل <132>
 856. جودر البلل <133>
 857. جودر العينين <136>
 858. جودر العينين <137>
 859. جودر رشيق <130>
 860. جودر رشيق <129>
 861. جودر شرس <127>
 862. جودر شرس <128>
 863. جودر صغير
 864. جوذر الحرب
 865. جوذر المقاتل
 866. جورو أخضر
 867. جورو الأزرق
 868. جورو البنفسج
 869. جورو الخادع
 870. جورو الصاعق
 871. جوشيم الجنوب
 872. جوشيم الصنديد
 873. جوشيم الضائع
 874. جوشيم الغاضب
 875. جوشيم الغرب
 876. جوشيم المرعب
 877. جوشيم المشرق
 878. جوشيم الموبوء
 879. جوشيم النجم
 880. جوفيال حاقد
 881. جوكن دامي
 882. جوكن غاضب
 883. جوكن مدمر
 884. جوكن معذب
 885. جوكن مميت
 886. جوكن مهلك
 887. جوكن همجي
 888. جونج الثأر
 889. جونج المدافع
 890. جونج المقاتل
 891. جونج مراقب
 892. جونجو الذهبي
 893. جيفال رشيق
 894. جيفال شرس
 895. جيفال هائج
 896. حاجب ذهبي
 897. حارس الآثار الصامت
 898. حارس الآثار الغاضب
 899. حارس الآثار الفوضوي
 900. حارس الآثار المجرم
 901. حارس الأسطورة
 902. حارس البقايا المتعطش
 903. حارس المروس
 904. حارس المنجل
 905. حارس المنجم
 906. حارس ذهبي
 907. حارسة البركان
 908. حافر الفولاذ
 909. حامل النصلين
 910. حامي المروس
 911. حانوتي جوال
 912. حانوتي صارخ
 913. حانوتي غاضب
 914. حانوتي مجرم
 915. حانوتي مدمر
 916. حانوتي معتقل
 917. حانوتي معذب
 918. حانوتي منتقم
 919. حانوتي موبوء
 920. حجرو عملاق
 921. حرباء الحجر
 922. حرباء الحديد
 923. حرباء الصخر
 924. حرباء العادي
 925. حرباء المنقط
 926. حربة الرياح
 927. حرس المثقب
 928. حرشف الرمال
 929. حرشف مندفن
 930. حوراس دموي
 931. خادم العقارب
 932. خاصف صغير
 933. خاصف غاضب
 934. خاصف كبير
 935. خامير
 936. خانوس الجوال <103>
 937. خانوس الجوال <104>
 938. خانوس المحارب <117>
 939. خانوس المحارب <118>
 940. خانوس المقاتل
 941. خرص خائن
 942. خرص غدار
 943. خرص مدمر
 944. خزامة رشيقة
 945. خزامة مجنونة
 946. خزامة مدمرة
 947. خزامة وحيدة
 948. خضور مفترس
 949. خضور مقاوم
 950. خفاش الماس<Champion>
 951. خفاش مهلك
 952. خيشوم الجاف <100>
 953. خيشوم الجاف <101>
 954. خيشوم الصخر
 955. خيشوم الصغير
 956. خيشوم القمر <130>
 957. خيشوم القمر <131>
 958. خيشوم المخالب
 959. دابير حاقد
 960. دابير دموي
 961. دابير سام
 962. دابير فولاذي
 963. دابير ماكر
 964. دابير متوحش
 965. دابير مجنون
 966. دابير محارب
 967. دابير مسمم
 968. دابير مسمم <99>
 969. دابير مقاتل
 970. دابير مندفع
 971. دابير همجي
 972. داركا
 973. داركو
 974. دارنيل ساحر
 975. دارنيل سفاح
 976. دارنيل صامت
 977. دارنيل طاغي
 978. دارنيل عنيد
 979. دارنيل غادر
 980. دارنيل فتاك
 981. دارنيل قائد
 982. دارنيل قاتل
 983. دارنيل ماكر
 984. دارنيل متوحش
 985. دارنيل محارب
 986. دارنيل مدمر
 987. دارنيل مراوغ
 988. دارنيل مشاكس
 989. دارنيل مغامر
 990. دارنيل مهلك
 991. داسك غادر
 992. داسك مرعب
 993. داسك منتقم
 994. دب السباق
 995. دب قطبي زعيم
 996. دب قطبي شرس
 997. دب قطبي صغير
 998. دب قطبي كبير
 999. دباج السم
 1000. دباج السموم
 1001. دباج اللهب
 1002. دباج المنشار
 1003. دباج سلال
 1004. دبوس الحقد
 1005. دبوس الخائن
 1006. دبوس الشر
 1007. دبوس المجنون
 1008. دبوس المجهول
 1009. دبوس الهجوم
 1010. دبوس موبوء
 1011. دراكو
 1012. درباس البربري
 1013. درباس الشرس
 1014. درباس الطاعن
 1015. درباس المتفحم
 1016. درباس المجرم
 1017. درباس المريض
 1018. درباس المطارد
 1019. درباس النار
 1020. درباس الهارب
 1021. درباس حاقد
 1022. درباس شرس
 1023. درباس ضاري
 1024. درباس متوحش
 1025. درباس محارب
 1026. درباس معذب
 1027. درباس مقاتل
 1028. درباس منتقم
 1029. درباس همجي
 1030. دغرور قاتل
 1031. دغرور محطم
 1032. دغرور مدمر
 1033. دغرور معذب
 1034. دغرور مهلك
 1035. دغرور همجي
 1036. دملك بنفسجي
 1037. دملك بنفسجي <141>
 1038. دملك بنفسجي <142>
 1039. دملك حربي <147>
 1040. دملك حربي <148>
 1041. دهشور الحارس
 1042. دهشور الطاغية
 1043. دهشور المجنون
 1044. دهشور المقاتل
 1045. دوبان الدمار
 1046. دوبان مسموم
 1047. دوبل شرس
 1048. دوبل قاتل
 1049. دوجر الذهبي
 1050. دوربا رملي
 1051. ديابل
 1052. ديجوج أزرق <138>
 1053. ديجوج أزرق <140>
 1054. ديجوج مروض
 1055. ديزر الرشيق
 1056. ديزر السام
 1057. ديزر الشرس
 1058. ديزر الصغير
 1059. ديزر المجنون
 1060. ديزر المرض
 1061. ديزر الهائج
 1062. ديسم يافع
 1063. ديناصور بطيء<158><Champion>
 1064. ديناصور شارد<Champion>
 1065. ديناصور كسول<159><Champion>
 1066. ذو الجماجم
 1067. ذو النابين
 1068. رابيع
 1069. رابيكا ثابتة
 1070. رابيكا طاغية
 1071. رابيكا عملاقة
 1072. رابيكا غاضبة
 1073. رايزان
 1074. رباش بائس
 1075. رباش جلاد
 1076. رباش خوان
 1077. رباش دموي
 1078. رباش غاضب
 1079. رباش مرعب
 1080. رباش مريض
 1081. رباع الانتقام
 1082. رباع الرهبة
 1083. رباع الساكن
 1084. رباع الشرس
 1085. رباع المطارد
 1086. رباع حاقد
 1087. رباع شرس
 1088. رباع غاضب
 1089. رباع كبير
 1090. رباع مرعب
 1091. رباع همجي
 1092. رباعي ترابي
 1093. رباعي عفن
 1094. رباعي غاضب
 1095. رباعي قاتل
 1096. رباعي ماكر
 1097. رباعي محارب
 1098. رباعي منتقم
 1099. رباعي مهلك
 1100. رباعي همجي
 1101. رخامي باكي
 1102. رخامي زاجر <114>
 1103. رخامي زاجر <115>
 1104. رخامي ضائع
 1105. رخامي عملاق<168><Champion>
 1106. رخامي مؤذي <118>
 1107. رخامي مؤذي <119>
 1108. رخامي موبوء<169><Champion>
 1109. رزاز الرماد
 1110. رطم المصائب
 1111. رطم النار
 1112. رفاف شرس
 1113. رفاف صغير
 1114. رفاف طويل
 1115. رفاف فرخ
 1116. رفاف يافع
 1117. رمادا الدماء
 1118. رمادا المجنحة
 1119. رمسير
 1120. روباد التعيس
 1121. روباد الداشر
 1122. روباد الظلال
 1123. روباد القاتل
 1124. روباد اللص
 1125. روباد المظلم
 1126. رولاك دموي
 1127. رولاك غاضب
 1128. رولاك هائج
 1129. رياح الجنوب
 1130. رياح الرمال
 1131. رياح الماس
 1132. ريبد المستنقع
 1133. ريستو دموي
 1134. ريستو غاضب
 1135. ريلان الكريهة
 1136. زاجل
 1137. زاجل المخالب
 1138. زاجل النقط
 1139. زاجل صغير
 1140. زاجل كبير
 1141. زاجل منقط
 1142. زانبار الأسيد
 1143. زانبار القرح
 1144. زانبار متوهج
 1145. زحول رشيقة
 1146. زحول شرسة
 1147. زحول صغيرة
 1148. زرمان الانتقام
 1149. زرمان الجائع
 1150. زرمان الدمار
 1151. زرمان الرعب
 1152. زرمان الزاحف
 1153. زرمان المقرف
 1154. زرمان رشيق
 1155. زرمان شرس
 1156. زرمان غاضب
 1157. زرمان هائج
 1158. زعيمة الشلال
 1159. زومبي حارس
 1160. زومبي خطاف
 1161. زومبي فاسد
 1162. زومبي مبارز
 1163. زومبي متسول
 1164. زومبي موبوء
 1165. زومبي ناقم
 1166. زومبي همجي
 1167. زيموس الرشيق
 1168. زيموس السلال
 1169. زيموس الشرس
 1170. زيموس الغاضب
 1171. زيموس المتاعب
 1172. زينو الذهبي
 1173. زينون الذهبي
 1174. سابر الانتقام
 1175. سابر الجريح
 1176. سابر الساكن
 1177. سابر المتوحش
 1178. سابر المشوه
 1179. سابر الموبوء
 1180. سابر طاغي
 1181. سابر مجنون
 1182. سابر مسمم
 1183. ساطور الرعب
 1184. ساطور الشرس
 1185. ساطور الصارخ
 1186. ساطور الغاضب
 1187. ساطور المدمر
 1188. ساطور المطارد
 1189. ساطور الموبوء
 1190. سامط محارب
 1191. سامط مندفع
 1192. سايروس الصغير
 1193. سايروس الطاغي
 1194. سايروس المجنون
 1195. سايروس المحارب
 1196. سايروس المقاتل
 1197. سايكلوب حاقد
 1198. سجان ساكن
 1199. سجان متآكل
 1200. سجان مدان
 1201. سجان مفسد
 1202. سجان موبوء
 1203. سجين متعفن
 1204. سجين مسعور
 1205. سجين مسموم
 1206. سجين معذب
 1207. سحلية صفراء
 1208. سحيح الحبوس
 1209. سحيح الخشن
 1210. سحيح الدمار
 1211. سحيح الرشيق
 1212. سحيح السفاح
 1213. سحيح السم
 1214. سحيح الشرس
 1215. سحيح الصغير
 1216. سحيح الغاضب
 1217. سحيح المتلكىء
 1218. سحيح المخرب
 1219. سحيح المدمر
 1220. سحيح المطارد
 1221. سديل
 1222. سرعوب
 1223. سرعوب سريع
 1224. سرعوب صغير
 1225. سرعوب عنيف
 1226. سرعوب غاضب
 1227. سرعوب متوحش
 1228. سرعوب منتقم
 1229. سرعوب مندفع
 1230. سرمد
 1231. سرمد البلل
 1232. سرمد الرشيق
 1233. سرمد الشرس
 1234. سرمد المجنون
 1235. سرمد جلمود
 1236. سرمد كاسر<100>
 1237. سرمد لزج
 1238. سفاح الظلام
 1239. سليق الانتقام
 1240. سليق الجوال
 1241. سليق الحارس
 1242. سليق الحقد
 1243. سليق الرعب
 1244. سليق الطائش
 1245. سليق الطاغي
 1246. سليق المجنون
 1247. سليق المحارب
 1248. سليق المدمر
 1249. سليق المشرح
 1250. سليق المقاتل
 1251. سم الانتقام
 1252. سم سريع
 1253. سم شرس
 1254. سم صغير
 1255. سم غاضب
 1256. سم محطم
 1257. سم مدمر
 1258. سم منتقم
 1259. سم مندفع
 1260. سم مهاجم
 1261. سم همجي
 1262. سمكة الحجر <44>
 1263. سمكة الريش
 1264. سمكة السلور <42>
 1265. سمكة الماس <45>
 1266. سمكة زعانف الأجنحة
 1267. سمندر
 1268. سنتور مراوغ
 1269. سنتور معذب
 1270. سنخ الحديد
 1271. سنخ الرعد
 1272. سورار الزعيم
 1273. سورار المحارب
 1274. سورار المقاتل
 1275. سوراس سفاحة
 1276. سوراس شرسة
 1277. سوراس غاضبة
 1278. سوراس متوحشة
 1279. سوراس مراوغة
 1280. سوراس منتقمة
 1281. سيرا الجلمودة
 1282. سيرا الرياح
 1283. سيرا الصارخة
 1284. سيرا رشيقة
 1285. سيرلا الظلال
 1286. سيرلا المجرمة
 1287. سيرلا فاسدة
 1288. سيرلا كبيرة
 1289. سيرلا موبوءة
 1290. سيليكا الصارخ
 1291. سيليكا الغاضب
 1292. سيليكا المجرم
 1293. سيليكا الموبوء
 1294. شائك البرق
 1295. شائك الظلام
 1296. شائك معصوب
 1297. شاهين
 1298. شاهين الأزيز
 1299. شاهين التاج
 1300. شاهين الدبوس
 1301. شاهين القائد
 1302. شاهين المخالب
 1303. شاهين ذهبي
 1304. شاهين رشيق
 1305. شاهين شرس
 1306. شاهين صغير
 1307. شاهين كبير
 1308. شاهين منقط
 1309. شبح الألم
 1310. شحوب الانتقام
 1311. شحوب الدمار
 1312. شحوب المطاردة
 1313. شرذمة
 1314. شرذمة الطين
 1315. شرغوف الرشيق <41>
 1316. شرغوف الشرس
 1317. شرغوف الصامت
 1318. شرغوف الصغير <43>
 1319. شرغوف العنيف
 1320. شرغوف غادر <42>
 1321. شرناو ذهبي
 1322. شنون المقابر
 1323. شنون سفاح
 1324. شنون مطارد
 1325. شوكة شرسة
 1326. شوكة قطبية
 1327. شوكة مقاتلة
 1328. شوكة همجية
 1329. شيريخان
 1330. صارخ المروس
 1331. صانع السموم
 1332. صخرون
 1333. صخري باكي
 1334. صخري حاقد
 1335. صخري حديدي
 1336. صخري دموي
 1337. صخري رشيق
 1338. صخري سفاح
 1339. صخري شرس
 1340. صخري ضعيف
 1341. صخري طاغي
 1342. صخري عملاق
 1343. صخري عنيد
 1344. صخري غادر
 1345. صخري غاضب
 1346. صخري فتاك
 1347. صخري كاسر
 1348. صخري ماكر
 1349. صخري متجول
 1350. صخري متشتت
 1351. صخري متوحش
 1352. صخري مجرم
 1353. صخري محارب
 1354. صخري مراوغ
 1355. صخري مرتبك
 1356. صخري مرعب
 1357. صخري مساند
 1358. صخري معذب
 1359. صخري مقاتل
 1360. صخري منتقم
 1361. صخري مهلك
 1362. صخري هرم
 1363. صخري همجي
 1364. صديد أحمر الفاه <50>
 1365. صديد الأكول
 1366. صديد البراق <48>
 1367. صديد البرّاق <49>
 1368. صديد الشرس
 1369. صديد الفاه <49>
 1370. صديد مزعج
 1371. صديد مسمم <49>
 1372. صديد مسمم <50>
 1373. صديد وثاب
 1374. صرار
 1375. صقر الحجر
 1376. صقر الرياح
 1377. صقر الصفير <39>
 1378. صقر الصفير <40>
 1379. صقر المطرقة
 1380. صقر المنقار
 1381. صقر جامح
 1382. صقر شرس
 1383. صقر صارخ
 1384. صقر صامت
 1385. صقر صغير <35>
 1386. صقر فرخ <34>
 1387. صقر محلق
 1388. صقر منتعش <33>
 1389. صقر منتعش <34>
 1390. صقر منقط
 1391. صلبوخ
 1392. صومر الجرذ
 1393. صيخور
 1394. ضرير سفاح
 1395. ضرير مجرم
 1396. ضرير مرتزق
 1397. ضرير مرعب
 1398. ضرير مطارد
 1399. طاحن الماس
 1400. طاغي المنجم
 1401. طاغي النصلين
 1402. طاغي حد السيف
 1403. طبيب أجوريا
 1404. طبيب أرماد
 1405. طبيب أمانيس
 1406. طوبو
 1407. طيف الآثار
 1408. طيف الخراب
 1409. طيف الغضب
 1410. طيف اللهب
 1411. ظلال غامض
 1412. عاربوس
 1413. عاصف غامض
 1414. عاصفة الرياح
 1415. عجعوج جوال
 1416. عجعوج طاغي
 1417. عجعوج غاضب
 1418. عجعوج لزج
 1419. عجعوج مجنون
 1420. عجعوج محارب
 1421. عجعوج مقاتل
 1422. عجعوج مندفع
 1423. عجعوج هرم
 1424. عجل الصراخ
 1425. عجل اليأس
 1426. عجل جوال
 1427. عجل طاغي
 1428. عجل مجنون
 1429. عجل محارب
 1430. عجل مقاتل
 1431. عصا الشغب
 1432. عصا الطاغي
 1433. عصا الغضب
 1434. عصا الكسول
 1435. عظمي
 1436. عظمي جامد
 1437. عظمي حي
 1438. عظمي دماري
 1439. عظمي دموي
 1440. عظمي رعديد
 1441. عظمي سريع
 1442. عظمي صامد
 1443. عظمي ظالم
 1444. عظمي عدائي
 1445. عظمي غاضب
 1446. عظمي متألم
 1447. عظمي مجرم
 1448. عظمي مجنون
 1449. عظمي مدبر
 1450. عظمي مراوغ
 1451. عظمي مرتزق
 1452. عظمي مسموم
 1453. عظمي معصوب
 1454. عظمي مفترس
 1455. عظمي مفسد
 1456. عظمي مهلك
 1457. عظمي موبوء
 1458. عفريت الجرذ الرماح
 1459. عفريت الجرذ حربة طويلة
 1460. عفريت الجرذ مقاتل
 1461. عفريت العظم الطاغي
 1462. عفريت العظم المجنون
 1463. عفريت العظم المحارب
 1464. عفريت جزار
 1465. عفريت مقاتل
 1466. عقاب أخضر
 1467. عقاب شرس
 1468. عكام الانتقام
 1469. عكام الحقد
 1470. عكام المزعج
 1471. عكام متسخ
 1472. عكام مجرم
 1473. عمروس جوال
 1474. عمروس حارس
 1475. عمروس محارب <49>
 1476. عمروس محارب <50>
 1477. عمروس مقاتل
 1478. عنجروت
 1479. عنكبوت أزرق
 1480. عنكبوت رشيق <46>
 1481. عنكبوت رشيق <47>
 1482. عنكبوت سريع
 1483. عنكبوت شرس <48>
 1484. عنكبوت صغير <45>
 1485. عنكبوت صغير <46>
 1486. عنكبوت كبير <47>
 1487. عنكبوت كبير <48>
 1488. عنكبوت متوحش <49>
 1489. عنكبوت مسمم
 1490. عنكبوت مهتاج
 1491. عين الحدقة <101>
 1492. عين الشبح
 1493. عين الشبح الدامية
 1494. عين الشبح الطاغية
 1495. عين الشبح الظلامية
 1496. عين الشبح الماكرة
 1497. عين الشبح المحطمة
 1498. عين الشبح المدمرة
 1499. عين الشبح الهمجية
 1500. عين الصقر
 1501. عين الظلال <104>
 1502. عين الظلال <105>
 1503. عين الماء الجارحة
 1504. عين الماء الساكنة
 1505. عين الماء العدائية
 1506. عين الماء المتحولة
 1507. عين الماء المندفعة
 1508. عين حارسة
 1509. غبور أحمق <100>
 1510. غبور أحمق <101>
 1511. غبور كريه <104>
 1512. غبور كريه <105>
 1513. غبور مجنون <102>
 1514. غبور مجنون <103>
 1515. غرزال الحرب
 1516. غرزال الزعيم
 1517. غرزال المجنون
 1518. غرزال المحارب
 1519. غرزال المحراب
 1520. غرزال المستطلع
 1521. غلصم
 1522. غنفور
 1523. غوبلن الصحراء
 1524. غوبلن عدائي
 1525. غوبلن متوحش <114>
 1526. غوبلن متوحش <115>
 1527. غوبلن مميت
 1528. غوبلن همجي <107>
 1529. غوبلن همجي<106>
 1530. غولجن مجرم
 1531. غولجن مقاتل
 1532. فارس الظلام 10
 1533. فارس الظلام 6
 1534. فارس الظلام 7
 1535. فارس الظلام 8
 1536. فارس الظلام 9
 1537. فارس المجد 1
 1538. فارس المجد 12
 1539. فارس المجد 2
 1540. فارس المجد 3
 1541. فارس المجد 4
 1542. فارس المجد 5
 1543. فارس المجد 6
 1544. فارس المجد 7
 1545. فارس المجد 8
 1546. فارس المجد 9
 1547. فارس موبوء
 1548. فارس ميت
 1549. فانتو حاقد
 1550. فانتو شرس
 1551. فانتو غاضب
 1552. فانتو ماكر
 1553. فانتو منتقم
 1554. فانتو همجي
 1555. فانتوم الذهبي
 1556. فتاك
 1557. فتاك الحارس
 1558. فتاك المجنون
 1559. فتاك جوال
 1560. فتاك حارس
 1561. فتاك رشيق
 1562. فتاك شرس
 1563. فتاك صغير
 1564. فتاك قائد
 1565. فتاك محارب
 1566. فتاك محطم
 1567. فتاك مدمر
 1568. فتاك مقاتل
 1569. فتاك منتقم
 1570. فتاك موبوء
 1571. فتاك هائج
 1572. فصاد الحقد
 1573. فصاد السم
 1574. فصاد ساكن
 1575. فصاد سليم
 1576. فصاد مندفع
 1577. فصاد يافع
 1578. فقاعة شرسة
 1579. فقاعة عدائية
 1580. فقاعة غاضبة
 1581. فقاعة ماكرة
 1582. فقاعة متجولة
 1583. فقاعة متهورة
 1584. فقاعة مدمرة
 1585. فقاعة معذبة
 1586. فقاعة هائجة
 1587. فقاعة يافعة
 1588. فندام السم
 1589. فندام الشرس
 1590. فندام المجنون
 1591. فندام المغير
 1592. فندام النطاط
 1593. فندام جلمود
 1594. فورس الرشيق
 1595. فورس الساكن
 1596. فورس الشرس
 1597. فورس الطاغي
 1598. فورس الكبير
 1599. فورس المجنون
 1600. فورس المجنون متميز
 1601. فورس الهائج
 1602. فورس الهائج متميز
 1603. فورغ شرس
 1604. فورغ غاضب
 1605. فيراز
 1606. فيراز الزمرد
 1607. فيلق الغروب
 1608. فيلق الموت
 1609. فيلق الهجوم
 1610. فيلق دموي
 1611. فيلق متكبر
 1612. فيلق مراوغ
 1613. فيلق مرعب
 1614. فيلق معذب
 1615. فيلق همجي
 1616. قائد فرسان الظلام
 1617. قائد فرسان المجد
 1618. قابور بائس
 1619. قابور دموي
 1620. قابور غاضب
 1621. قابور متمرد
 1622. قابورمهلك
 1623. قاتولي الساكن
 1624. قاتولي الشرس
 1625. قاتولي الغاضب
 1626. قاتولي المرعب
 1627. قاتولي الموبوء
 1628. قارص الطاغي
 1629. قارص المجنون
 1630. قارص المحارب
 1631. قارص المدمر
 1632. قارص رشيق
 1633. قارص شرس
 1634. قارص صغير
 1635. قرناو
 1636. قصاص شرس
 1637. قصاص عدائي
 1638. قصاص غادر
 1639. قصاص غاضب
 1640. قصاص قائد
 1641. قصاص ماكر
 1642. قصاص محارب
 1643. قصاص مراوغ
 1644. قصاص مغامر
 1645. قصاص مقاتل
 1646. قصاص منتقم
 1647. قصاص منهزم
 1648. قصاص مهلك
 1649. قط أبيض <108>
 1650. قط أبيض <109>
 1651. قط أحمر <135>
 1652. قط أحمر <137>
 1653. قط أحمر مبقع
 1654. قط أحمر منقط
 1655. قط الأسنان الطويلة
 1656. قط البراري
 1657. قط البراري الهائج
 1658. قط الطرف الأبيض
 1659. قط المخلب الصغير
 1660. قط المخلب المسن
 1661. قط الناب الصغير
 1662. قط الناب الطويل
 1663. قط صحراوي
 1664. قهرمان محارب <137>
 1665. قهرمان محارب <138>
 1666. قهرمان مدمر
 1667. قهرمان مرشد
 1668. قهرمان مقاتل
 1669. كاسر مراوغ
 1670. كاسر مهلك
 1671. كالتو حاقد
 1672. كالتو مقاتل
 1673. كالتو مندفع
 1674. كالتو همجي
 1675. كالوس شرس
 1676. كالوس فاسد
 1677. كالوس مجرم
 1678. كالوس مفقود
 1679. كالوس مهجور
 1680. كباح المخلب
 1681. كرانوغ مروع
 1682. كرانوغ هائج
 1683. كروزن
 1684. كلوجن حاقد
 1685. كلوجن شرس
 1686. كلوجن ضاري
 1687. كلوجن غادر
 1688. كلوجن غاضب
 1689. كلوجن مجنون
 1690. كلوجن محارب
 1691. كلوجن مدمر
 1692. كلوجن مرعب
 1693. كورنيس الزعيم
 1694. كورنيس رشيق
 1695. كورنيس شرس
 1696. كورنيس صغير
 1697. كورنيس قطبي
 1698. كورنيس قطبي قائد
 1699. كورنيس قطبي همجي
 1700. كورنيس متلكىء
 1701. كورنيس مجنون
 1702. كولاب القشور
 1703. كولاب المخالب
 1704. كولاب جوال <125-1>
 1705. كولاب جوال <125-2>
 1706. كولاب ساكن
 1707. كولاب طاغية
 1708. كولاب مجنون
 1709. كولاب محارب
 1710. كولاب مدمر
 1711. كولاب مقاتل
 1712. كولاب يافع
 1713. كولار متطفل
 1714. كولار مندفع
 1715. كيشا صغير
 1716. كيشار العملاق
 1717. كيشار المجنون
 1718. كيشار المحارب
 1719. كيشار المدمر
 1720. كيشار المقاتل
 1721. كيوار شرس
 1722. كيوار غاضب
 1723. كيوار متوحش
 1724. كيوار مراوغ
 1725. كيوار معذب
 1726. كيوار منتقم
 1727. كيوبير
 1728. لابيكا الخبيثة
 1729. لاسيرتا شرس
 1730. لاشون الساكن
 1731. لاشون السام
 1732. لاشون العفن
 1733. لاشون المحطم
 1734. لاشون المخبول
 1735. لاشون الموت
 1736. لاعوج أحمر
 1737. لاعوج أزرق
 1738. لاعوج أسود
 1739. لاعوج أسود<champion>
 1740. لاغاش الجلاد
 1741. لاغاش الجوال
 1742. لاغاش الحارس
 1743. لاغاش السهم
 1744. لاغاش الظلام
 1745. لاغاش القاتل
 1746. لاغاش المتطفل
 1747. لاغاش المجنون
 1748. لاغاش المحارب
 1749. لاغاش المغير
 1750. لاغاش المقاتل
 1751. لاغاش المنتقم
 1752. لاغاش سفاح
 1753. لاغاش ظلامي
 1754. لاغاش مدبب
 1755. لاغاش مراوغ
 1756. لاغاش مرعب
 1757. لافا الصارخة
 1758. لافا العين
 1759. لافا المجنحة
 1760. لافيان مجنون
 1761. لاوس أحمر
 1762. لاوس مدمر
 1763. لاوس مطرود
 1764. لعبة الانتقام
 1765. لعبة الدمار
 1766. لعبة دامية
 1767. لعبة دموية
 1768. لعبة عنيدة
 1769. لعبة محاربة
 1770. لعبة محطمة
 1771. لعبة مدافعة
 1772. لعبة مدمرة
 1773. لعبة منتقمة
 1774. لهب الظلام
 1775. لوتوس سفاح
 1776. لوتوس مرعب
 1777. لوتوس منتقم
 1778. لوتوس مندفع
 1779. لوجن الذهبي
 1780. لوفر الذهبي
 1781. ليدار دموي
 1782. ليدار شرس
 1783. ليدار كريستالي
 1784. ليدار معذب
 1785. ليدار مندفع
 1786. ليدار مهلك
 1787. ليدار همجي
 1788. ليموس جليدي
 1789. ليموس قطبي
 1790. ماردن ذهبي
 1791. ماردوك الكبير
 1792. ماردوك حديدي
 1793. ماردوك ساحر
 1794. ماردوك ساكن
 1795. ماردوك شرس
 1796. ماردوك ظلامي
 1797. ماردوك غادر
 1798. ماردوك غريب
 1799. ماردوك قائد
 1800. ماردوك قاتل
 1801. ماردوك محارب
 1802. ماردوك محطم
 1803. مارسي الذهبي
 1804. ماص الدماء
 1805. ماكر الصحراء
 1806. مالتدور
 1807. مانو الذهبي
 1808. مبراد حارس
 1809. مبراد ساحر
 1810. مبراد شرس
 1811. مبراد صياد
 1812. مبراد طاغي
 1813. مبراد قاتل
 1814. مبراد قطبي
 1815. مبراد محطم
 1816. مبراد مدافع
 1817. مبراد مدمر
 1818. مبراد مستكشف
 1819. مبراد مقاتل
 1820. مبراد مهلك
 1821. متحجر الريح
 1822. متحجر الكرستال الغاضب
 1823. متحجر الكرستال المتجول
 1824. متحجر الكرستال المتهور
 1825. متحجر الكرستال المعذب
 1826. متحجر الكرستال المندفع
 1827. متحجر الكرستال الهائج
 1828. متحجر دموي
 1829. متحجر غاضب
 1830. متحجر ماكر
 1831. متحجر مهلك
 1832. متحجر همجي
 1833. متحجر وحشي
 1834. متعفن ظلامي
 1835. متعفن كبير
 1836. متعفن موبوء
 1837. متفحم صارخ
 1838. متفحم متوهج
 1839. متفحم معذب
 1840. متفحم مفسد
 1841. متفحم موبوء
 1842. مجرم المروس
 1843. مجرم بدائي
 1844. مجرم حاقد
 1845. مجرم خائن
 1846. مجرم رشيق
 1847. مجرم سفاح
 1848. مجرم شرس
 1849. مجرم شرير
 1850. مجرم ظلامي
 1851. مجرم غادر
 1852. مجرم ماكر
 1853. مجرم متجول
 1854. مجرم متوحش
 1855. مجرم محارب
 1856. مجرم مرعب
 1857. مجرم ملوث
 1858. مجرم مهلك
 1859. مجرم همجي
 1860. مجرم يافع
 1861. مجنون المنجم
 1862. مجنون النصلين
 1863. مجنون حد السيف
 1864. محارب الأنوار
 1865. محارب المنجم
 1866. محارب النصلين
 1867. مخاطي
 1868. مدبب جامد
 1869. مدبب دموي
 1870. مدبب رشيق
 1871. مدبب سريع
 1872. مدبب صغير
 1873. مدبب مدمر
 1874. مدبب مرعب
 1875. مدبب همجي
 1876. مدس دموي
 1877. مدس ساكن
 1878. مدس سريع
 1879. مدس ظلامي
 1880. مدس غادر
 1881. مدس غاضب
 1882. مدس غامض
 1883. مدس ماكر
 1884. مدس مدمر
 1885. مدس مرهب
 1886. مدس منتقم
 1887. مدس همجي
 1888. مدمر المروس
 1889. مدمر المنجم
 1890. مدمر النصلين
 1891. مدمر حد السيف
 1892. مراوغ الصحراء
 1893. مرقش البرية <111-1>
 1894. مرقش البرية <111-2>
 1895. مرقش البرية <111-3>
 1896. مرقش البرية <112>
 1897. مرقش الصدر
 1898. مرقش العرف <104>
 1899. مرقش العرف <105-1>
 1900. مرقش العرف <105-2>
 1901. مرقش العرف <105-3>
 1902. مرقش العرف <106-1>
 1903. مرقش العرف <106-2>
 1904. مرقش المثقاب
 1905. مرقش المد
 1906. مرقش المسمار <122-1>
 1907. مرقش المسمار <122-2>
 1908. مرقش المسمار <122-3>
 1909. مرقش الناب <124>
 1910. مرقش طويل الأذنين
 1911. مريخ الالسم
 1912. مريخ الحجر
 1913. مسخ الحقد
 1914. مسخ صغير
 1915. مسخ قاصم
 1916. مسخ معتوه
 1917. مسنن الانتقام
 1918. مسنن الزعيم
 1919. مسنن القهر
 1920. مسنن حاقد
 1921. مسنن رشيق
 1922. مسنن متجول
 1923. مسنن متوحش
 1924. مسنن محارب
 1925. مسنن مدمر
 1926. مسنن مراوغ
 1927. مسنن مرعب
 1928. مسنن مقاتل
 1929. مسنن منتقم
 1930. مسنن همجي
 1931. مشاش بطيء
 1932. مشاغب جائع
 1933. مشاغب رشيق
 1934. مشاغب ساكن
 1935. مشاغب صامت
 1936. مشاغب صغير
 1937. مشاغب ضائع
 1938. مشاغب عدواني
 1939. مشاغب غاضب
 1940. مشاغب قوي
 1941. مشاغب مخيف
 1942. مشاغب مدمر
 1943. مشاغب ممزق
 1944. مشاغب منقط
 1945. مشاغب موبوء
 1946. مشاكس صارخ
 1947. مشاكس غاضب
 1948. مشاكس فاسد
 1949. مشاكس متحطم
 1950. مشاكس محروم
 1951. مشاكس مكسور
 1952. مشعوذ الرياح 1
 1953. مشعوذ الرياح 10
 1954. مشعوذ الرياح 12
 1955. مشعوذ الرياح 13
 1956. مشعوذ الرياح 14
 1957. مشعوذ الرياح 15
 1958. مشعوذ الرياح 17
 1959. مشعوذ الرياح 2
 1960. مشعوذ الرياح 3
 1961. مشعوذ الرياح 4
 1962. مشعوذ الرياح 5
 1963. مشعوذ الرياح 6
 1964. مشعوذ الرياح 7
 1965. مشعوذ الرياح 8
 1966. مشعوذ الرياح 9
 1967. مشعوذ الظلام 1
 1968. مشعوذ الظلام 10
 1969. مشعوذ الظلام 2
 1970. مشعوذ الظلام 3
 1971. مشعوذ الظلام 4
 1972. مشعوذ الظلام 5
 1973. مشعوذ الظلام 6
 1974. مشعوذ الظلام 7
 1975. مشعوذ الظلام 8
 1976. مشعوذ الظلام 9
 1977. مشعوذ الماء 1
 1978. مشعوذ الماء 10
 1979. مشعوذ الماء 2
 1980. مشعوذ الماء 3
 1981. مشعوذ الماء 4
 1982. مشعوذ الماء 5
 1983. مشعوذ الماء 6
 1984. مشعوذ الماء 7
 1985. مشعوذ الماء 8
 1986. مشعوذ الماء 9
 1987. مشعوذ النار 1
 1988. مشعوذ النار 10
 1989. مشعوذ النار 2
 1990. مشعوذ النار 3
 1991. مشعوذ النار 4
 1992. مشعوذ النار 5
 1993. مشعوذ النار 6
 1994. مشعوذ النار 7
 1995. مشعوذ النار 8
 1996. مشعوذ النار 9
 1997. مشير المروس
 1998. مصاص الدماء
 1999. معتقل الظلام
 2000. معتقل النار
 2001. معتقل محروم
 2002. معتقل مرتعد
 2003. معتقل مرعب
 2004. معتقل مضطرب
 2005. مقاتل المنجم
 2006. مقاتل حد السيف
 2007. مقنع رشيق
 2008. مقنع شرس <120>
 2009. مقنع شرس <121>
 2010. مقنع مرشد <139-1>
 2011. مقنع مرشد <139-2>
 2012. مقنع يافع <112-2>
 2013. مقنع يافع <113>
 2014. ملك العظام
 2015. منتقم ظلامي
 2016. منشار الحمم
 2017. منشار الغضب <49>
 2018. منشار الغضب <50>
 2019. منقار الدامي <48>
 2020. مهراس الجنون
 2021. مهراس الظلام
 2022. مهراس الغضب
 2023. مهراس المتوحش
 2024. مهراس المهستر
 2025. مهراس النصل
 2026. موبكا محارب
 2027. مورت الرعد
 2028. مورت صارخ
 2029. مورت صغير
 2030. مورت طويل
 2031. مورتيل
 2032. موسو جبان
 2033. موسو دامي
 2034. موسو داهية
 2035. موسو عنيد
 2036. موسو كاسر
 2037. موسو كهل
 2038. موسو متحجر
 2039. موسو مجنون
 2040. موسو محارب
 2041. موسو مدمر
 2042. موسو مراوغ
 2043. موسو معذب
 2044. موسو مغامر
 2045. موسو منتقم
 2046. موسو مهلك
 2047. ميجون شرس
 2048. ميراس أزرق
 2049. ميراس رشيق
 2050. ميراس شرس
 2051. ميراس صغير
 2052. ميمات الدامية
 2053. ميمات الدموع
 2054. ميمات الصراخ
 2055. ميمات العاصفة
 2056. ميمات الليل
 2057. ميمات المطر
 2058. ناب القرش
 2059. ناروبي المبيد
 2060. ناطور مجنون
 2061. ناطور محارب
 2062. نافي الانتقام
 2063. نافي محارب
 2064. نافي مقاتل
 2065. ناهش الآذي
 2066. ناهش جلمود
 2067. ناهش حاقد
 2068. ناهش شرس
 2069. ناهش غاضب
 2070. ناهش مجنون
 2071. ناهش مرعب
 2072. ناهش هائج
 2073. نبلة
 2074. نبلة سام
 2075. نبلة صغير
 2076. نبلة صغيرة
 2077. نبلة غادر
 2078. نبلة متهور
 2079. نبلة مجس
 2080. نبلة ممزق
 2081. نبلة منقط
 2082. نحيل جامح
 2083. نحيل مجرم
 2084. نحيل محتال
 2085. نحيل نذل
 2086. نسر المخالب
 2087. نسر ذكر <44>
 2088. نسر ذكر <45>
 2089. نسر ذكر <46>
 2090. نسر ذكر <47>
 2091. نسر شرس
 2092. نسر صغير <45>
 2093. نسر فرخ <44>
 2094. نسر كبير <47>
 2095. نسر كبير <48>
 2096. نمرود
 2097. نمرود الكاسر
 2098. نمرود بطيء
 2099. نمرود ثقيل
 2100. نمرود ساكن
 2101. نملة
 2102. نمور غاضب
 2103. نمور متوحش
 2104. نمور مجنون
 2105. نمور مشاكس
 2106. نوشو شرس
 2107. نوشو مرعب
 2108. نوشو همجي
 2109. نولز الرشيق <42>
 2110. نيزوق الجاحد
 2111. نيزوق الرعب
 2112. نيزوق المدمر
 2113. نيزوق المهستر
 2114. نيزوق ثابت
 2115. نيزوق شرس
 2116. نيزوق غاضب
 2117. نيزوق مرعب
 2118. نيزوق مطارد
 2119. نيمار حاقد
 2120. نيمار غامض
 2121. نيمار قائد
 2122. نيمار مجنون <120>
 2123. نيمار مجنون <121>
 2124. نيمار محارب <123>
 2125. نيمار محارب <125-2>
 2126. نيمار مراوغ
 2127. نيمار معذب
 2128. نيمار مقاتل
 2129. نيمار مندفع
 2130. نيمور شرس
 2131. نيمور قائد
 2132. نيمور مدمر
 2133. نيمور مهلك
 2134. هابي
 2135. هابي منتقم
 2136. هابي همجي
 2137. هادير
 2138. هجرس
 2139. هدام حاقد
 2140. هدام طاغي
 2141. هدام مهلك
 2142. هرمق القهر
 2143. هولو حاقد
 2144. هولو دموي
 2145. هولو متوحش
 2146. هولو محارب
 2147. هولو محطم
 2148. هولو مرعب
 2149. هولو معذب
 2150. هولو منتقم
 2151. هولو مهلك
 2152. هيكلي أهوج
 2153. هيكلي جوال
 2154. هيكلي غاضب
 2155. هيكلي مجرم
 2156. هيكلي مجنون
 2157. هيكلي معذب
 2158. هيكلي مفترس
 2159. هيكلي موبوء
 2160. واخز غامض
 2161. واقلاق الرشيق
 2162. واقلاق الصغير
 2163. واقلاق الضخم
 2164. واقلاق الطويل
 2165. وامبا الذهبية
 2166. وامبا حاقدة
 2167. وامبا دامية
 2168. وامبا شرسة
 2169. وامبا طاغية
 2170. وامبا غامضة
 2171. وامبا متحولة
 2172. وامبا مرعبة
 2173. وامبا معذبة
 2174. وامبا مقاتلة
 2175. وامبا هائجة
 2176. وحش الأشواك
 2177. ومضة الكرستال الغادرة
 2178. ومضة الكرستال المنتقمة
 2179. ويرم أزرق
 2180. ويرم العاصفة
 2181. ويرم الكريستال
 2182. ويرم حاقد
 2183. ويرم دموي
 2184. ويرم سريع
 2185. ويرم شائك
 2186. ويرم شرس
 2187. ويرم صغير
 2188. ويرم غادر
 2189. ويرم ماكر
 2190. ويرم متحجر
 2191. ويرم هادئ
 2192. يعسوب التاج
 2193. يعسوب الحلقة
 2194. يعسوب اللاسع
 2195. يعسوب المندفع
 2196. يعسوب ضخم
 2197. يعفور الجلاد
 2198. يعفور السفاح
 2199. يقطوب حاقد
 2200. يقطوب صغير
 2201. يقطوب مراوغ
 2202. يقطوب مندفع
RAW Paste Data