S_Madanska

WEEK5-условия

Feb 3rd, 2021 (edited)
304
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. ДОМАШНА РАБОТА:
 3. ИДЕНТИФИКАТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ПОРЪЧВАНИ
 4. (РЕШИ ПО ПОНЕ 2 РАЗЛИЧНИ НАЧИНА)
 5. */
 6.  
 7. -----------------------------------------------------------------------------------------
 8. -------------------------------Видове OUTER JOIN-----------------------------------------
 9. -----------------------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. --Пример 4-12.
 12. --  Да се изведат регионите и държавите, които се намират в тях. Резултатният
 13. --  набор да включва и регионите, в които няма въведени държави.
 14.  
 15.  
 16. --Пример 4-13.
 17. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 18. --  Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион.
 19.  
 20.  
 21. /*Пример 4-14.
 22.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 23.     Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион и регионите,
 24.     за които няма въведени държави.*/
 25.  
 26.  
 27. -----------------------------------------------------------------------------------------
 28. /*----------------------------4.6.6. Други JOIN вариации---------------------------------
 29. -----------------------------------------------------------------------------------------
 30.  
 31. Пример 4-15.
 32.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират./*
 33.  
 34. /*Пример 4-16.
 35.     Да се изведат отделите, в които има назначени служители.*/
 36.  
 37.  
 38. --Пример 4-17.
 39. --  Да се изведат имената на клиентите, които все още не са правили поръчки.
 40.  
 41.  
 42. --Пример 4-18.
 43. --  Да се изведат комбинациите от всички региони и държави, сортирани поиме на държава.
 44.  
 45.  
 46. --4.6.7. Задачи
 47.  
 48. --Задача 4-8.
 49. --  Извлечи идентификатори, дати на поръчките и имена на служители, които са ги обработили.
 50.  
 51. --Задача 4-9.
 52. --  Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 53. --  В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 54.  
 55.  
 56. --Задача 4-10.
 57. --  Да се изведат имената на продуктите, които не са поръчвани до момента.
 58.  
 59. --Задача 4-11.
 60. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 61.  
 62. -----------------------------------------------------------------------------------------
 63. ---------------------------------4.7.1. TOP ---------------------------------------------
 64. --  TOP връща първите N реда в неопределен ред, за желаната подредба използваме ORDER BY!
 65. -----------------------------------------------------------------------------------------
 66.  
 67. -- Пример 4-19.
 68. -- 7-те продукта с най-ниска цена.
 69.  
 70. --Задача за домашна:
 71. -- Имена, заплата и длъжността на служителите, които работят в отдел 80
 72. -- и не са обработвали поръчки до момента;
 73.  
 74.  
RAW Paste Data Copied