SHARE
TWEET

Java - komentasze!

a guest May 19th, 2017 38 in 19 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class JavaApplication7 {
 2.  
 3.     public static void zapisz(String nazwa) throws IOException{ // Nazwa funkcji, której jak nazwa wskazuje ma zapisać do pliku o nazwie NAZWA (zmienna) dane.
 4.         DataOutputStream plik = null;   // Tworzymy zmienną, która będzie obsługiwała nasz plik (w którym zapiszemy dane)
 5.         try{    // Obsługę plików wykonujemy w try/catch/finally
 6.             plik = new DataOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(nazwa)));//,true)));  // Tworzymy nasz plik
 7.             plik.writeInt(66);          // Dopisujemy do pliku liczbę całkowitą
 8.             //plik.writeInt(23);        // tutaj to samo
 9.         } finally{
 10.             if(plik!=null){ // Finalnie, jeżeli plik zozstał utworzony/otwary, to go zamykamy
 11.                 plik.close();
 12.             }
 13.         }
 14.     }
 15.    
 16.     public static void odczyt(String nazwa) throws IOException{ // Tutaj w drugą stronę - odczytujemy zawartość z pliku
 17.         DataInputStream plik = null;            // zmienna, która będzie obsługiwać nasz plik
 18.         int suma = 0;                           // tutaj jest zmienna, która w ramach "zadania" ma zliczać
 19.                                                 // sumę liczb jakie podalismy w pliku - czyli podczas zapisu
 20.         try{
 21.             plik = new DataInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream(nazwa)));        // Odwołujemy się do pliku
 22.            
 23.             while(true){                        // W pętli WHILE pobieramy (czytamy) każdego kolejnego inta, tak długo aż nie wywali nam błędu - stąd mamy
 24.                                                 // CATCH - jeżeli plik się skończy, to pętla while spróbuje wczytać kolejną danę i wywali błąd - tak to się
 25.                                                 // po prostu tutaj robi. W CATCH zostanie wyświetlona suma
 26.                 int tmp = plik.readInt();       // tutaj do zmiennej pomocniczej czytamy inta (po wczytaniu wskaźnik w pliku się przesunie tak jakby za tą liczbę)
 27.                                                 // przez co w kolejnym wykonaniu pętli wczytamy już kolejnego inta.
 28.                 System.out.println(tmp);        // wyswietlamy naszego inta
 29.                 suma += tmp;                    
 30.             }
 31.         } catch (java.io.EOFException ex){      // jeżeli plik się skończy, to nadal będziemy próbowali wykonać instrukcję readInt() - która powie nam :
 32.                                                 // "słuchaj, to już koniec pliku, więc jest Błąd" i wrzuci nas w to miejsce.
 33.             System.out.println(suma);
 34.         }
 35.         finally{                                // Na samym końcu (niezależnie czy jest błąd czy nie) wrzuci nas do sekcji finally i zamknie plik
 36.                                                 // (o ile zsotał on wcześniej otwarty)
 37.             if(plik!=null){
 38.                 plik.close();
 39.             }
 40.         }
 41.     }
 42.    
 43.     public static void zapiszRAF(String nazwa) throws IOException{      // Podobnie jak powyżej - zapis działa w taki sam sposób, tylko na plikach RAF
 44.                                                                         // RAF (random acces file) - czyli pliki z dostepem swobodnym
 45.                                                                         // w normalnych plikach wskaźnik można ustawić na początku, albo na końcu pliku
 46.                                                                         // a w plikach RAF możemy go ustawić gdzie tylko chcemy.
 47.         RandomAccessFile plik = null;
 48.         try{
 49.             plik = new RandomAccessFile(nazwa,"rw");                    // tworzymy sobie plik RAF o nazwie NAZWA z typem dostepu "rw" - czyli read write
 50.             plik.writeChar('K');                                        // Poniżej dopisujemy raz znak (char), a raz liczbę (int)
 51.             plik.writeInt(23);
 52.             plik.writeChar('M');
 53.             plik.writeInt(23);
 54.             plik.writeChar('K');
 55.             plik.writeInt(34);
 56.             plik.writeChar('M');
 57.             plik.writeInt(64);
 58.         } finally{                                                      // na końcu zamykamy plik
 59.             if(plik!=null){
 60.                 plik.close();
 61.             }
 62.         }
 63.     }
 64.    
 65.        public static void odczytRAF(String nazwa) throws IOException{       // Odczyta wygląda jak w normalnych plikach, z tym, że tutja mamy RAF
 66.                                                                             //  Także nie ma sensu drugi raz opisywać dokładnie tej samej funkcji
 67.         RandomAccessFile plik = null;
 68.         int suma = 0;
 69.         try{
 70.             plik = new RandomAccessFile(nazwa,"rw");
 71.    
 72.             while(true){
 73.                 char tmpC = plik.readChar();
 74.                 int tmp = plik.readInt();
 75.                 System.out.println(tmpC +" " + tmp);
 76.                 suma += tmp;
 77.             }
 78.         } catch (java.io.EOFException ex){
 79.             System.out.println(suma);
 80.         }
 81.         finally{
 82.             if(plik!=null){
 83.                 plik.close();
 84.             }
 85.         }
 86.     }
 87.    
 88.    
 89.     /*Ta funkcja ma za zadanie pokazać możliwości operacji na plikach RAF.
 90.     W tym zadaniu w pliku mamy takie wartości: K 23 M 23 K 34 M 64
 91.     i chcemy, aby K - kobieta co odpalenie funkcji miała o rok więcej (dopóki nie osiągnie wieku 32 lat
 92.     Natomiast M - mężczyzna co odpalenie funkcji zawsze się starzeje*/
 93.     public static void zmienRAF(String nazwa) throws IOException{   // Odczytanie danych wygląda jak w funkcji odczytaRAF
 94.         RandomAccessFile plik = null;
 95.         try{
 96.             plik = new RandomAccessFile(nazwa,"rw");
 97.    
 98.             while(true){
 99.                 char tmpC = plik.readChar();        // Czytamy pierszy znak (K albo M) - po wczytaniu wskaźnik ustawia się za tym znakiem
 100.                 long poz = plik.getFilePointer();   // Zapisujemy aktualną pozycję wskaźnika
 101.                 int tmp = plik.readInt();           // Czytamy inta (czyli wiek)
 102.                
 103.                 if(tmpC=='M' || tmpC=='K' && tmp <32){  // Proste logiczne zdanie: jeżeli tmpC to M lub K i K jest młodsza niż 32 lata, to...
 104.                     tmp++;                              // Zwiększ tmp o jeden
 105.                    
 106.                     plik.seek(poz);                     // ustawiamy wskaźnik we wcześniej zapisanej pozycji - wskaźnik po wczytaniu INTA przesunął się
 107.                     plik.writeInt(tmp);
 108.                    
 109.                 }
 110.             }
 111.         } catch (java.io.EOFException ex){
 112.         }
 113.         finally{
 114.             if(plik!=null){                             // oraz zamykamy plik
 115.                 plik.close();
 116.             }
 117.         }
 118.     }
 119.    
 120.     public static void main(String[] args) throws IOException{      // Funkcja startowa - wykonuje się podczas odpalenia programu
 121.         //zapisz("test.txt");
 122.         //odczyt("test.txt");
 123.         //zapiszRAF("test.txt");
 124.         odczytRAF("test.txt");                  // wywołujemy funkcje z parametrem (nazwą pliku) "test.txt"
 125.         zmienRAF("test.txt");
 126.         odczytRAF("test.txt");
 127.     }
 128.    
 129. }
RAW Paste Data
Want to get better at Java?
Learn to code Java in 2017
Top