Guest User

Laserbeam.java

a guest
May 20th, 2019
83
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class Laserbeam extends Entity {
 2.  
 3.     private final float bulletSpeed = 2f; // snelheid van de laser
 4.     private final float width = 5f; // breedte van de laser
 5.     private final float height = 40f; // hoogte van de laser
 6.  
 7.     float xPos, yPos; // x en y positie van de laser
 8.  
 9.     static private Bitmap bitmap;
 10.  
 11.     private Game game;
 12.  
 13.     Laserbeam(Game game, float xPos, float yPos){
 14.         this.game = game;
 15.         this.xPos = xPos; // spawn de laser op de x positie van het schip
 16.         this.yPos = yPos - 20; // spawn laser iets voor het schip
 17.     }
 18.  
 19.     @Override
 20.     public void tick() {
 21.         yPos -= bulletSpeed; // elke tick de y positie updaten met de bulletspeed, de kogel gaat dus naar boven
 22.  
 23.         if(yPos == 0){ // wanneer de laser de bovenkant van het scherm bereikt verwijder dan de entity
 24.             game.removeEntity(this);
 25.         }
 26.  
 27.         for(EnemyShip enemyShip: game.getEntities(EnemyShip.class)){ // loop door alle enemy ships in de game
 28.             // gebruik pythagoras om te berekenen of de laser een ander schip raakt, zo ja; verwijder het schip en de laser
 29.             if(distance(enemyShip.xPos, enemyShip.yPos, xPos, yPos) < enemyShip.getSize()){
 30.                 game.removeEntity(enemyShip);
 31.                 game.removeEntity(this);
 32.             }
 33.         }
 34.     }
 35.  
 36.  
 37.     // stelling van pythagoras om te berekenen of de punten elkaar raken
 38.     private float distance(float x1 , float y1, float x2, float y2){
 39.         return (float) Math.sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2));
 40.     }
 41.  
 42.     @Override
 43.     public void draw(GameView gv) {
 44.         if(bitmap == null){
 45.             bitmap = gv.getBitmapFromResource(R.drawable.laser);
 46.         }
 47.         gv.drawBitmap(bitmap, xPos, yPos, width, height);
 48.     }
 49. }
RAW Paste Data