violazoli

kiir.cpp

May 14th, 2013
399
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <unistd.h>
 5. #include <sys/types.h>
 6. #include <sys/stat.h>
 7.  
 8. #define USI unsigned int
 9. #define USC unsigned char
 10.  
 11. #define SORHOSSZ 256
 12. #define SPACE 32
 13.  
 14.  
 15. void SorFeldolgozasa(void);
 16. void kiirja(char *);
 17.  
 18. struct jogosultsag { // jogosultságok
 19. int x:1;
 20. int w:1;
 21. int r:1;
 22. int egyebek:5;
 23. };
 24.  
 25. struct specialis { // jogosultságok
 26. int sticky:1;
 27. int groupid:1;
 28. int userid:1;
 29. int egyebek:5;
 30. };
 31.  
 32.  
 33. union jogok {
 34. jogosultsag j;
 35. USC byte;
 36. };
 37.  
 38.  
 39. union speci {
 40. specialis s;
 41. USC byte;
 42. };
 43.  
 44. char *mem; // ide olvassuk majd be a fájlt
 45. char voltszazalekjel;
 46.  
 47.  
 48. int jbhossz; // ebben lesz benne a kiirandó mező hossza
 49. char kiirando[256];
 50. char jb; // 1: balra igazít, 2: jobbra igazít, 0: alapértelmezés szerint igazít
 51.  
 52. USC sor[SORHOSSZ];
 53. USI szamlalo;
 54. USI hossz;
 55. USC kapcsolok[256];
 56.  
 57. USI dirszam;  // altartalomjegyzékek száma
 58. USI fileszam; // fájlok száma
 59. double osszfoglalt,allomanymeret;
 60. USC konyvtare;
 61. USC ponte;
 62. USC cc;
 63.  
 64. jogok tulajdonos;
 65. jogok csoport;
 66. jogok mindenki;
 67. speci spec;
 68.  
 69. USI mezo2;
 70. USI mezo3;
 71. USI mezo4;
 72. USI mezo5;
 73. USI mezo6;
 74. USI mezo7;
 75. USI mezo8;
 76.  
 77.  
 78. char filemeret[256];
 79. char allomanyattributuma[20];
 80. char allomany2[20];
 81. char allomany3[20];
 82. char allomany4[20];
 83. char allomany5[20];
 84. char allomany6[20];
 85. char allomany7[20];
 86. char allomany8[20];
 87. char allomany9[20];
 88. char allomanyneve[256];
 89.  
 90. char *formatumstring;
 91. char vaneformatumstring;
 92. int formatumstringhossz=0;
 93. char FormatumString[]="%d %O %10T %10G %D %I %20M %n";
 94.  
 95.  
 96. //  ---------------  main --------------------------
 97.  
 98. int main (int argc, char **argv) {
 99.  
 100. struct stat st;
 101. unsigned long int size;
 102.  
 103. char argvnulla[256];
 104. char * argvnull;
 105.  
 106. FILE *fp;
 107. int c;
 108. USI kapcsolohossz;
 109. char AlapertelmezettTartalomjegyzek[]=".  ";
 110. char AlapertelmezettKapcsolok[]="- ";
 111. char *mappa;
 112. char *kapcs;
 113.  
 114. pid_t pid, ppid;
 115. gid_t gid;
 116. char pidstring[64];
 117. char fileneve[256];
 118. USI pidhossz;
 119. USI nevhossz;
 120. USI argv0hossz;
 121. USI filenevehossza;
 122. USI mappanevehossza;
 123. int statusz;
 124.  
 125. char parancseleje[]="ls -a -l ";
 126. char rekurzivparancseleje[]="ls -R -a -l ";
 127. char *eleje;
 128. const char*torloparancseleje="rm ";
 129. USI parancselejehossza;
 130. char parancs[256];
 131. const char *prefix="/var/tmp/";
 132. USI prefixhossz;
 133. unsigned long int L;
 134. USI i;
 135.  
 136. AlapertelmezettKapcsolok[1]=AlapertelmezettTartalomjegyzek[1]=0;
 137. vaneformatumstring=0;
 138.  
 139. for(i=0;i<256;i++) kapcsolok[i]=0;
 140. prefixhossz=strlen(prefix);
 141. for(i=0;i<prefixhossz;i++) fileneve[i]=prefix[i];
 142.  
 143. argv0hossz=strlen(argv[0]);
 144. for(i=0;i<argv0hossz;i++) {argvnulla[i]=argv[0][i];
 145. if(argvnulla[i]=='/') argvnulla[i]='_';
 146. if(argvnulla[i]=='.') argvnulla[i]='_';
 147. }
 148. argvnulla[argv0hossz]=0;
 149.  
 150. argvnull=argvnulla;
 151. while(argvnull[0]=='_') {argvnull++;} // A ciklus lefutása után argvnull az első nem alahuzas karakterre mutat
 152.  
 153.  
 154.  
 155.  
 156.  
 157. if(argc>1) {
 158. if((argv[1][0]=='-')&&((argv[1][1]=='?')||(argv[1][1]=='h'))) {
 159.  
 160. printf ("E szkriptet készítette: Viola Zoltán ( violazoli@gmail.com )\n"
 161. "Licenc: GPL\n"
 162. "Mit csinál: kb ugyanazt mint az ls -l\n"
 163. "parancs, a következő különbségekkel: a fájl vagy könyvtár jogosultságait 4 oktális számjeggyxel írja ki,\n"
 164. "például: 0777\n"
 165. "Rendesen lekezeli az USERID, GROUPID és STICKY biteket is. (Ezek a kilistázott 4 karakteres\n"
 166. "oktális szám legnagyobb helyiértékű azaz baloldali számjegyét alkotják).\n"
 167. "A legelső karakter a kilistázott sorban egy \"-\" ha fájl, és \"d\" ha könyvtár, ezután jön egy szóköz.\n"
 168. "Legelőször kilistázza az összes könyvtárat, utána a többi fájlt.\n"
 169. "Így kell lefordítani:\n"
 170. "g++ kiir.cpp -o kiir\n"
 171. "Használat:\n");
 172. printf("%s — ez az aktuális könyvtárban listáz\n",argvnull);
 173. printf("%s állománynév — a megadott állományt listázza ki.\n",argvnull);
 174. printf("%s könyvtárnév — a megadott könyvtárat listázza ki.\n",argvnull);
 175. printf("%s -? — kiírja ezt a helpet\n",argvnull);
 176. printf("%s -h — kiírja ezt a helpet\n",argvnull);
 177. printf("%s \"formátumstring\" könyvtárnév — a megadott könyvtárat listázza ki a formátumstringben specifikált módon.\n",argvnull);
 178. printf("%s -kapcsolók \"formátumstring\" könyvtárnév — a megadott könyvtárat listázza ki a formátumstringben specifikált módon, a kapcsolók szerint.\n",argvnull);
 179. printf("%s -kapcsolók ÁllománynévVagyKönyvtárnév - az adott állományt vagy könyvtárat listázza ki a kapcsolóknak megfelelően\n",argvnull);
 180. printf("A kapcsolókból akármennyit meg lehet adni, egyetlen \"-\" jel után, pld: -pPo\n");
 181. printf("A kapcsolók jelentése:\n");
 182. printf("p = listázza a \".\" és a \"..\" tartalomjegyzékeket is. (Kis p)\n");
 183. printf("P = listázza a rejtett tartalomjegyzékeket is (amiknek a neve ponttal kezdődik). (Nagy P)\n");
 184. printf("(Csak akkor listázza a . és a .. valamint a rejtett tartralomjegyzékeket, ha a p és P kapcsolók mindegyikét megadtuk!)\n");
 185. printf("o = kirírja a lista végére az altartalomjegyzékek és a fájlok darabszámát\n");
 186. printf("d = nem listázza a könyvtárakat (A . és .. nevűt sem!)\n");
 187. printf("f = nem listázza a fájlokat (A rejtett állományokat sem!)\n");
 188. printf("L = nem listázza a linkeket\n");
 189. printf("R = rekurzíven listáz. E kapcsoló esetén nem listázza külön előbb a tartalomjegyzékeket majd a linkeket majd fájlokat az egyes\n"
 190. "altartalomjegyzékekben, hanem minden almappa tartalmát kilistázza olyan sorrendben ahogy azt az \"ls -R\" tenné.\n"
 191. "Ellenben ezesetben ha megadtuk a -o kapcsolót, a fájlok összmérete az összes kilistázott könyvtár összes fájljának méretét tartalmazza majd.\n"
 192. );
 193. printf("M = Kiírja az \"ls -a -l\" parancs esetén kapott azon sorokat is, amelyek nem fájl- vagy könyvtárbejegyzések\n");
 194. printf("A = az alapértelmezett formátumstring szerint listáz, azaz mintha ezt adtuk volna meg:\n");
 195. printf("\"%s\"\n",FormatumString);
 196. printf("Ez a kapcsoló felülbírálja az esetlegesen külön megadott formátumstringet!\n");
 197. printf("\nA formátumstringre vonatkozó szabályok:\n");
 198. printf("Ha nincs megadva formátumstring, akkor az \"ls -l\" esetén szokásos módon listáz, azt kivéve, hogy az attributumstring helyett\n"
 199. "oktális formában írja ki a jogosultságokat.\n");
 200. printf("A formátumstringben a speciális jelentéssel bíró karaktereket a %% jel kell megelőzze.\n"
 201. "Ha a %% jelet olyan karakter követi melynek nincs meghatározott jelentése, kiírja a %% jelet is és e karaktert is.\n"
 202. "Ami karaktert nem előz meg %% prefix, azt is kiírja.\n"
 203. "A speciális karakterek:\n"
 204. "%%%% - a %% jel\n"
 205. "%%/ - újsor karakter\n"
 206. "%%d - egy karakter, mely azt jelzi, könyvtár-e vagy fájl. Könyvtár esetén ez \"d\", fájl esetén \"-\" karakter. link esetén \"l\" karakter.\n"
 207. "%%a - az \"ls\" esetén  szokásos 9 karakteres attributumstring (például \"rwxrwxrwx\")\n"
 208. "%%s - a chmod parancsnál megadható legnagyobb helyiértékű oktális számjegy, ez tartalmazza a STICKY, GROUPID és USERID biteket.\n"
 209. "%%t - a chmod parancsnál megadható jobbról a harmadik oktális számjegy, a fájl tulajdonosának jogait határozza meg.\n"
 210. "%%c - a chmod parancsnál megadható jobbról a második oktális számjegy, a csoport jogait határozza meg.\n"
 211. "%%m - a chmod parancsnál megadható jobbról az első oktális számjegy, amely a \"mindenki más\" jogait határozza meg.\n"
 212. "%%O - a chmod parancsnál oktális módon megadható mind a 4 számjegy egymás után.\n"
 213. "%%l - a fájla mutató hard linkek számát írja ki.\n"
 214. "%%T - A tuladonos neve\n"
 215. "%%G - A csoport neve\n"
 216. "%%M - Az állomány mérete\n"
 217. "%%D - A dátum\n"
 218. "%%I - Az idő\n"
 219. "%%n - Az állomány neve\n"
 220. "A formátumstringben megadható bizonyos tételek mezőhossza és igazitási módja. Azon tételeknél, melyek hossza változó lehet.\n"
 221. "Ezek a következők: %%l, %%T, %%G, %%M, %%n\n"
 222. "A hossz és formátummegadás a következőképp történik:\n"
 223. "%%j15M - ez a méretet 15 karakteres mezőben írja ki, jobbra igazítva.\n"
 224. "%%j30n - ez a file (vagy a könyvtár) nevét 30 karakteres mezőben írja ki, jobbra igazítva.\n"
 225. "%%b15M - ez a méretet 15 karakteres mezőben írja ki, balra igazítva.\n"
 226. "%%b30n - ez a file (vagy a könyvtár) nevét 30 karakteres mezőben írja ki, balra igazítva.\n"
 227. "Hasonlóképp adhatjuk meg a többi felsorolt mezőnél is.\n"
 228. "Ha nem adunk meg b vagy j karaktert csak számot, akkor alapértelmezés szerinti irányba igazít. Ez a következő:\n"
 229. "nevek esetében ( %%T, %%G, %%n ) balra igazít, számok esetében ( %%l, %%M ) jobbra.\n"
 230. "Például: %%20M egy 20 karakteres mezőbe írja ki jobbra zárva a méretet.\n"
 231. "%%20n egy 20 karakteres mezőbe írja ki balra zárva a file nevét.\n"
 232. "Ha nem fér bele a mezőhosszba a kiiratandó adat, akkor nem veszi figyelembe a mezőhosszat hanem kiírja az egészet.\n"
 233. "Ha olyan adatnál adunk hossz-specifikációt (akár j vagy b-vel együtt akár enélkül) amely fix hosszúságú, azaz nem a fentebb felsoroltak\n"
 234. "valamelyike, akkor azt a hosszt egyszerűen nem veszi figyelembe, hanem kiírja a maga megszokott fix hosszúságában. Például:\n"
 235. "%%45O vagy %%j45O - ez hiába adtunk meg 45-öt, akkor is csak 4 karakter hosszan írja ki a file jogosultságainak oktális értékét.\n"
 236. );
 237.  
 238.  
 239. return(0);
 240. }
 241. } // argc>1 teszt vége
 242.  
 243.  
 244. if(argc==1) {mappa=AlapertelmezettTartalomjegyzek;kapcs=AlapertelmezettKapcsolok;}
 245.  
 246. else {
 247.  
 248. if(argc==2) {if (argv[1][0]=='-') {mappa=AlapertelmezettTartalomjegyzek;kapcs=argv[1];}  else {mappa=argv[1];kapcs=AlapertelmezettKapcsolok;} }
 249. else {
 250. if((argc==3)&&(argv[1][0]=='-')) {mappa=argv[2];kapcs=argv[1];}
 251. if((argc==3)&&(argv[1][0]!='-')) {mappa=argv[2];kapcs=AlapertelmezettKapcsolok;vaneformatumstring=1;formatumstring=argv[1];
 252. }
 253.  
 254. if((argc==4)&&(argv[1][0]!='-')) {
 255. printf("Hibásan adtad meg a kapcsolósor prefixumát!\n"
 256. "Próbálkozz a\n%s -h\nvagy a\n%s -?\nparanccsal, hogy lássad a lehetséges kapcsolók listáját!\n",argv[0],argv[0]);
 257. return(1);
 258. }
 259.  
 260. if(argc==4) {mappa=argv[3];kapcs=argv[1];vaneformatumstring=1;formatumstring=argv[2];}
 261.  
 262.  
 263. }
 264. } // else vége
 265.  
 266.  
 267.  
 268.  
 269. kapcsolohossz=strlen(kapcs);
 270. for(i=1;i<kapcsolohossz;i++) {// kapcsolók beolvasása
 271. kapcsolok[kapcs[i]]=1;
 272. } // kapcsolók beolvasásának vége
 273.  
 274. if(kapcsolok['A']) {vaneformatumstring=1;formatumstring=FormatumString;}
 275.  
 276.  
 277. if(vaneformatumstring) formatumstringhossz=strlen(formatumstring);
 278.  
 279. // beolvassuk a process id értékét
 280. if ((pid = getpid()) < 0) {  perror("Nem tudom beolvasni a pid-et");return(1);}
 281.  
 282. sprintf(pidstring, "%d", pid); // stringgé konvertáljuk a pid értéket
 283.  
 284.  
 285. // előállítjuk a fájlnevet
 286. pidhossz=strlen(pidstring);
 287. if(kapcsolok['R']) eleje=rekurzivparancseleje; else eleje=parancseleje;
 288.  
 289. parancselejehossza=strlen(eleje);
 290. mappanevehossza=strlen(mappa);
 291. for(i=0;i<parancselejehossza;i++) parancs[i]=eleje[i];
 292. for(i=0;i<argv0hossz;i++) {fileneve[prefixhossz+i]=argvnull[i];}
 293. for(i=0;i<pidhossz;i++) {fileneve[prefixhossz+argv0hossz+i]=pidstring[i];}
 294. fileneve[prefixhossz+argv0hossz+i]=0;
 295. filenevehossza=strlen(fileneve);
 296. for(i=0;i<mappanevehossza;i++) parancs[parancselejehossza+i]=mappa[i];
 297. parancs[parancselejehossza+i]=SPACE;
 298. parancs[parancselejehossza+i+1]='>';
 299.  
 300. for(i=0;i<filenevehossza;i++) parancs[parancselejehossza+mappanevehossza+2+i]=fileneve[i];
 301. parancs[parancselejehossza+mappanevehossza+filenevehossza+2]=0;
 302.  
 303. statusz = system(parancs);
 304.  
 305. if(statusz==-1) {printf("Nem sikerült a %s parancs végrehajtása!\n",parancs); return(1);}
 306.  
 307.  
 308. stat(fileneve, &st);
 309. size = st.st_size; // A file mérete
 310. // printf("mérete: %f\n",(double)size);
 311.  
 312. if(size>0) {mem = new char [size]; //helyfoglalás a file-nek
 313. } else {printf("A file mérete nulla!\n"); return(1);}
 314.  
 315. fp=fopen(fileneve,"rb");
 316.  
 317. if (!fp) { printf ("Nem tudom megnyitni a %s állományt!\n", fileneve); return(1); }
 318.  
 319. for(L=0L;L<size;L++) mem[L]=(char)fgetc(fp); // beolvassuk az állományt
 320. fclose(fp); // bezárjuk az állományt
 321.  
 322.  
 323.  
 324.  
 325.  
 326.  
 327. // ---------------- FŐCIKLUS ---------------
 328.  
 329. dirszam=fileszam=0;
 330.  
 331. osszfoglalt=0;
 332.  
 333. szamlalo=0; // lenullázzuk a következő sor számára
 334.  
 335. if(!kapcsolok['R']) {// ha nem rekurzívan listáz
 336.  
 337. // Tartalomjegyzékek listázása
 338. for(L=0L;L<size;L++) {// állományfeldolgozás kezdete
 339. // Itt kezdődik egy sor beolvasása
 340. c=(USC)mem[L];
 341. sor[szamlalo]=c;;
 342. szamlalo++;
 343. if(szamlalo==SORHOSSZ) {printf("Túl hosszú az állományból beolvasandó sor!\n"); return(1);}
 344. if(c=='\n') { // itt dolgozzuk fel a sort
 345. sor[szamlalo]=0; // lezárjuk a stringet egy nulla bájttal, mert biztos ami biztos...
 346. hossz=szamlalo; // ebben van a sor hossza hogy hány karakterből áll
 347. konyvtare=sor[0];
 348. if(konyvtare=='d') SorFeldolgozasa();
 349. szamlalo=0; // lenullázzuk a következő sor számára
 350.  
 351. } // sorfeldolgozás vége
 352. } // állományfeldolgozás vége
 353.  
 354.  
 355. // linkek istázása
 356. if(!kapcsolok['L']) {// nem listázzuk a linkeket a -L kapcsoló esetén
 357.  
 358. for(L=0L;L<size;L++) {// állományfeldolgozás kezdete
 359. // Itt kezdődik egy sor beolvasása
 360. c=(USC)mem[L];
 361. sor[szamlalo]=c;;
 362. szamlalo++;
 363. if(szamlalo==SORHOSSZ) {printf("Túl hosszú az állományból beolvasandó sor!\n"); return(1);}
 364. if(c=='\n') { // itt dolgozzuk fel a sort
 365. sor[szamlalo]=0; // lezárjuk a stringet egy nulla bájttal, mert biztos ami biztos...
 366. hossz=szamlalo; // ebben van a sor hossza hogy hány karakterből áll
 367. konyvtare=sor[0];
 368. if(konyvtare=='l') SorFeldolgozasa();
 369. szamlalo=0; // lenullázzuk a következő sor számára
 370.  
 371. } // sorfeldolgozás vége
 372. } // állományfeldolgozás vége
 373.  
 374. } // linklistázás vége
 375.  
 376. // fájlok istázása
 377. for(L=0L;L<size;L++) {// állományfeldolgozás kezdete
 378. // Itt kezdődik egy sor beolvasása
 379. c=(USC)mem[L];
 380. sor[szamlalo]=c;;
 381. szamlalo++;
 382. if(szamlalo==SORHOSSZ) {printf("Túl hosszú az állományból beolvasandó sor!\n"); return(1);}
 383. if(c=='\n') { // itt dolgozzuk fel a sort
 384. sor[szamlalo]=0; // lezárjuk a stringet egy nulla bájttal, mert biztos ami biztos...
 385. hossz=szamlalo; // ebben van a sor hossza hogy hány karakterből áll
 386. konyvtare=sor[0];
 387. if(konyvtare=='-') SorFeldolgozasa();
 388. szamlalo=0; // lenullázzuk a következő sor számára
 389.  
 390. } // sorfeldolgozás vége
 391. } // állományfeldolgozás vége
 392.  
 393.  
 394.  
 395.  
 396. } // nem rekurzív listázás vége
 397.  
 398. else {// rekurzív listázás kezdete
 399.  
 400. for(L=0L;L<size;L++) {// állományfeldolgozás kezdete
 401. // Itt kezdődik egy sor beolvasása
 402. c=(USC)mem[L];
 403. sor[szamlalo]=c;;
 404. szamlalo++;
 405. if(szamlalo==SORHOSSZ) {printf("Túl hosszú az állományból beolvasandó sor!\n"); return(1);}
 406. if(c=='\n') { // itt dolgozzuk fel a sort
 407. sor[szamlalo]=0; // lezárjuk a stringet egy nulla bájttal, mert biztos ami biztos...
 408. hossz=szamlalo; // ebben van a sor hossza hogy hány karakterből áll
 409. konyvtare=sor[0];
 410. if((konyvtare=='.')||(konyvtare=='/')) printf("\n%s\n",sor);
 411. else SorFeldolgozasa();
 412. szamlalo=0; // lenullázzuk a következő sor számára
 413.  
 414. } // sorfeldolgozás vége
 415. } // állományfeldolgozás vége
 416.  
 417.  
 418. } // rekurzív listázás vége
 419.  
 420.  
 421. // egyebek istázása
 422. for(L=0L;L<size;L++) {// állományfeldolgozás kezdete
 423. // Itt kezdődik egy sor beolvasása
 424. c=(USC)mem[L];
 425. sor[szamlalo]=c;;
 426. szamlalo++;
 427. if(szamlalo==SORHOSSZ) {printf("Túl hosszú az állományból beolvasandó sor!\n"); return(1);}
 428. if(c=='\n') { // itt dolgozzuk fel a sort
 429. sor[szamlalo]=0; // lezárjuk a stringet egy nulla bájttal, mert biztos ami biztos...
 430. hossz=szamlalo; // ebben van a sor hossza hogy hány karakterből áll
 431. konyvtare=sor[0];
 432. if((konyvtare!='-')&&(konyvtare!='l')&&(konyvtare!='d')) SorFeldolgozasa();
 433. szamlalo=0; // lenullázzuk a következő sor számára
 434.  
 435. } // sorfeldolgozás vége
 436. } // állományfeldolgozás vége
 437.  
 438.  
 439.  
 440.  
 441.  
 442.  
 443.  
 444.  
 445.  
 446.  
 447. if(kapcsolok['o']) {
 448. printf("Alkönyvtárak száma: %u; fájlok száma: %u, Összesen: %u állomány\n",dirszam,fileszam,dirszam+fileszam);
 449. printf("A fájlok összmérete: %20.0f byte, ez %17.0f KB, ez %14.0f MB, ez %11.0f GB\n",osszfoglalt,osszfoglalt/1024+1,osszfoglalt/1024/1024+1,
 450. osszfoglalt/1024/1024/1024+1);
 451.  
 452. }
 453.  
 454. printf("\n");
 455.  
 456.  
 457. // Töröljük az ideiglenes állományt
 458. parancselejehossza=strlen(torloparancseleje);
 459. for(i=0;i<parancselejehossza;i++) parancs[i]=torloparancseleje[i];
 460. for(i=0;i<filenevehossza;i++) parancs[parancselejehossza+i]=fileneve[i];
 461. parancs[parancselejehossza+filenevehossza]=0;
 462. statusz = system(parancs);
 463. if(statusz==-1) {printf("Nem sikerült a %s parancs végrehajtása!\n",parancs); return(1);}
 464.  
 465.  
 466.  
 467. delete[] mem; // felszabadítjuk a memóriaterületet
 468.  
 469. return(0);
 470. }
 471. // ======================================================================================ó
 472. // ------------------------  main vége -------------------------
 473.  
 474. void SorFeldolgozasa() {
 475. USI i;
 476. USI mezohossz;
 477. char formatumkarakter;
 478.  
 479. // A sor karakterei sor[0] - tól sor[hossz-1] -ig vannak
 480.  
 481. if(kapcsolok['M']) { // Az -M kapcsoló esetén kiírjuk az állomány azon sorait is, amik nem könyvtár- vagy fájlbejegyzések
 482. if((konyvtare!='-')&&(konyvtare!='b')&&(konyvtare!='c')&&(konyvtare!='s')&&(konyvtare!='d')&&(konyvtare!='l'))
 483. {printf("%s",sor);return;} // Ha első karaktere nem fájltípusjelölő, kiírjuk.
 484.  }
 485.  
 486. if((konyvtare!='-')&&(konyvtare!='b')&&(konyvtare!='c')&&(konyvtare!='s')&&(konyvtare!='d')&&(konyvtare!='l')) {return;}
 487.  
 488. for(i=1;i<10;i++) allomanyattributuma[i-1]=sor[i];
 489. allomanyattributuma[10]=0;
 490.  
 491. // Itt jön egy undorító szövegfeldolgozás, ahol szétvágjuk mezőkre a beolvasott sort
 492. mezo2=10;
 493. while((cc=sor[mezo2])==SPACE) {mezo2++;} // A ciklus lefutása után mezo2 az első nem szóköz karakterre mutat
 494. i=0;while((allomany2[i]=sor[mezo2+i])!=SPACE) {i++;} allomany2[i]=0;
 495.  
 496. mezo3=mezo2;
 497. while((cc=sor[mezo3])!=SPACE) {mezo3++;} // A ciklus lefutása után mezo3 az első szóköz karakterre mutat
 498. while((cc=sor[mezo3])==SPACE) {mezo3++;} // A ciklus lefutása után mezo3 az első nem szóköz karakterre mutat
 499. i=0;while((allomany3[i]=sor[mezo3+i])!=SPACE) {i++;} allomany3[i]=0;
 500.  
 501. mezo4=mezo3;
 502. while((cc=sor[mezo4])!=SPACE) {mezo4++;} // A ciklus lefutása után mezo4 az első szóköz karakterre mutat
 503. while((cc=sor[mezo4])==SPACE) {mezo4++;} // A ciklus lefutása után mezo4 az első nem szóköz karakterre mutat
 504. i=0;while((allomany4[i]=sor[mezo4+i])!=SPACE) {i++;} allomany4[i]=0;
 505.  
 506. mezo5=mezo4;
 507. while((cc=sor[mezo5])!=SPACE) {mezo5++;} // A ciklus lefutása után mezo5 az első szóköz karakterre mutat
 508. while((cc=sor[mezo5])==SPACE) {mezo5++;} // A ciklus lefutása után mezo5 az első nem szóköz karakterre mutat
 509. i=0;while((allomany5[i]=sor[mezo5+i])!=SPACE) {i++;} allomany5[i]=0;
 510.  
 511. mezo6=mezo5;
 512. while((cc=sor[mezo6])!=SPACE) {mezo6++;} // A ciklus lefutása után mezo6 az első szóköz karakterre mutat
 513. while((cc=sor[mezo6])==SPACE) {mezo6++;} // A ciklus lefutása után mezo6 az első nem szóköz karakterre mutat
 514. i=0;while((allomany6[i]=sor[mezo6+i])!=SPACE) {i++;} allomany6[i]=0;
 515.  
 516. mezo7=mezo6;
 517. while((cc=sor[mezo7])!=SPACE) {mezo7++;} // A ciklus lefutása után mezo7 az első szóköz karakterre mutat
 518. while((cc=sor[mezo7])==SPACE) {mezo7++;} // A ciklus lefutása után mezo7 az első nem szóköz karakterre mutat
 519. i=0;while((allomany7[i]=sor[mezo7+i])!=SPACE) {i++;} allomany7[i]=0;
 520.  
 521. mezo8=mezo7;
 522. while((cc=sor[mezo8])!=SPACE) {mezo8++;} // A ciklus lefutása után mezo8 az első szóköz karakterre mutat
 523. while((cc=sor[mezo8])==SPACE) {mezo8++;} // A ciklus lefutása után mezo8 az első nem szóköz karakterre mutat
 524. i=0;while((allomany8[i]=sor[mezo8 + i])!='\n') {i++;}  allomany8[i]=0;
 525.  
 526.  
 527.  
 528. if(kapcsolok['p']==0) {// Akkor listázzuk a . és .. tartalomjegyzékeket, ha be van kapcsolva a -p kapcsoló
 529. if ((sor[mezo8]=='.')&&(sor[mezo8 + 1]=='\n')) {return; } // Kihagyjuk a "." bejegyzést
 530. if ((sor[mezo8]=='.')&&(sor[mezo8 + 1]==0)) {return; } // Kihagyjuk a "." bejegyzést
 531. if ((sor[mezo8]=='.')&&(sor[mezo8 + 1]=='.')&&(sor[mezo8 + 2]=='\n')) {return;} // Kihagyjuk a ".." bejegyzést
 532. if ((sor[mezo8]=='.')&&(sor[mezo8 + 1]=='.')&&(sor[mezo8 + 2]==0)) {return;} // Kihagyjuk a ".." bejegyzést
 533. } // -p kapcsoló tesztjének vége
 534.  
 535. if(kapcsolok['P']==0) {// Akkor listázzuk a .-tal kezdődő nevű bejegyyzéseket (rejtett könyvtárak és állományok) ha be van kapcsolva a -P kapcsoló
 536.  
 537. if (sor[mezo8]=='.') {
 538. if (!
 539. (
 540. ((sor[mezo8]=='.')&&(sor[mezo8 + 1]=='\n'))
 541. ||
 542. ((sor[mezo8]=='.')&&(sor[mezo8 + 1]=='.')&&(sor[mezo8 + 2]=='\n'))
 543. )
 544. ) // if vege
 545.  
 546. return; // Kihagyjuk a ponttal kezdődő nevű bejegyzéseket
 547.  
 548. }
 549. } // -P kapcsoló tesztjének vége
 550.  
 551.  
 552.  
 553.  
 554.  
 555.  
 556.  
 557.  
 558.  
 559.  
 560.  
 561.  
 562.  
 563. allomanymeret=0;
 564.  
 565. if(konyvtare=='d') dirszam++;
 566. if(konyvtare=='-') fileszam++;
 567.  
 568.  
 569.  
 570.  
 571.  
 572.  
 573. // kezdetben minden bit nulla
 574. tulajdonos.byte=csoport.byte=mindenki.byte=spec.byte=0;
 575.  
 576.  
 577. if(sor[9]=='T') {spec.s.sticky=1;}
 578. if(sor[9]=='t') {spec.s.sticky=1;mindenki.j.x=1;}
 579. if(sor[6]=='S') {spec.s.groupid=1;}
 580. if(sor[6]=='s') {spec.s.groupid=1;csoport.j.x=1;}
 581. if(sor[3]=='S') {spec.s.userid=1;}
 582. if(sor[3]=='s') {spec.s.userid=1;tulajdonos.j.x=1;}
 583.  
 584. if (sor[1]=='r') {tulajdonos.j.r=1;}
 585. if (sor[2]=='w') {tulajdonos.j.w=1;}
 586. if (sor[3]=='x') {tulajdonos.j.x=1;}
 587. if (sor[4]=='r') {csoport.j.r=1;}
 588. if (sor[5]=='w') {csoport.j.w=1;}
 589. if (sor[6]=='x') {csoport.j.x=1;}
 590. if (sor[7]=='r') {mindenki.j.r=1;}
 591. if (sor[8]=='w') {mindenki.j.w=1;}
 592. if (sor[9]=='x') {mindenki.j.x=1;}
 593.  
 594.  
 595.  
 596. for(i=mezo5;i<mezo6;i++) filemeret[i-mezo5]=sor[i];
 597. filemeret[i]=0;
 598. allomanymeret=atof(filemeret);
 599. if(konyvtare=='-') osszfoglalt+=allomanymeret;
 600.  
 601. if((kapcsolok['d'])&&(konyvtare=='d')) return; // A -d kapcsoló esetén nem listázza a könyvtárakat
 602. if((kapcsolok['f'])&&(konyvtare=='-')) return; // A -f kapcsoló esetén nem listázza a fájlokat
 603.  
 604.  
 605. if(!vaneformatumstring) {printf("%c %c%c%c%c %s",konyvtare,spec.byte+48,tulajdonos.byte+48,csoport.byte+48,mindenki.byte+48,sor+10);return;}
 606.  
 607. // Formátumstring szerinti kiírás
 608.  
 609. jb=0; // Alapértelmezés szerint igazítunk: állományméretet és linkszámot jobbra, tulajdonos- és csoportnevet meg állománynevet balra
 610. jbhossz=0;
 611. voltszazalekjel=0;
 612. for(i=0;i<formatumstringhossz;i++) { // formátumstringfeldolgozó ciklus
 613. formatumkarakter=formatumstring[i];
 614. if(voltszazalekjel==0) {
 615. if(formatumkarakter!='%') {printf("%c",formatumkarakter);continue;}
 616. i++;if(i==formatumstringhossz) {printf("\nHibás formátumstring!\n");exit(1);}
 617. formatumkarakter=formatumstring[i];
 618. } //
 619. if(formatumkarakter=='%') {printf("%%");voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // % karakter
 620. if(formatumkarakter=='/') {printf("\n");voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // újsor karakter
 621.  
 622. if(formatumkarakter=='d') {printf("%c",konyvtare);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // "-" vagy "d" karakter, aszerint hogy könyvtár-e vagy közönséges fájl
 623.  
 624. if(formatumkarakter=='a') {printf("%s",allomanyattributuma);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // Az eredeti attributumstring ( rwxrwxrwx )
 625.  
 626. if(formatumkarakter=='s') {printf("%c",spec.byte+48);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // A STICKY bit meg egyebek bájtja
 627.  
 628. if(formatumkarakter=='t') {printf("%c",tulajdonos.byte+48);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // Az oktális jogosultságok első karaktere
 629.  
 630. if(formatumkarakter=='c') {printf("%c",csoport.byte+48);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // Az oktális jogosultságok masodik karaktere
 631.  
 632. if(formatumkarakter=='m') {printf("%c",mindenki.byte+48);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // Az oktális jogosultságok harmaddik karaktere
 633. if(formatumkarakter=='O') {printf("%c%c%c%c",spec.byte+48,tulajdonos.byte+48,csoport.byte+48,mindenki.byte+48);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;}
 634. // Az oktális jogosultságok mindegyik karaktere
 635.  
 636. if(formatumkarakter=='l') {if(jb==0){jb=2;} if(jbhossz==0) jbhossz=strlen(allomany2);kiirja(allomany2);continue;} // a 2. mező, linkek száma
 637.  
 638. if(formatumkarakter=='T') {if(jb==0){jb=1;} if(jbhossz==0) jbhossz=strlen(allomany3);kiirja(allomany3);continue;} // a 3. mező, a tulajdonos
 639. if(formatumkarakter=='G') {if(jb==0){jb=1;} if(jbhossz==0) jbhossz=strlen(allomany4);kiirja(allomany4);continue;} // a 4. mező, a csoport
 640. if(formatumkarakter=='M') {if(jb==0){jb=2;} if(jbhossz==0) jbhossz=strlen(allomany5);kiirja(allomany5);continue;} // a 5. mező, a méret
 641. if(formatumkarakter=='D') {printf("%s",allomany6);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // a 6. mező, a dátum
 642. if(formatumkarakter=='I') {printf("%s",allomany7);voltszazalekjel=0;jb=0;jbhossz=0;continue;} // a 7. mező, az idő
 643. if(formatumkarakter=='n') {if(jb==0){jb=1;} if(jbhossz==0) {jbhossz=strlen(allomany8);} kiirja(allomany8);continue;} // a 8. mező, az állománynév
 644.  
 645. if(formatumkarakter=='b') {jb=1;voltszazalekjel=1;
 646. i++;if(i==formatumstringhossz) {printf("\nHibás formátumstring!\n");exit(1);}
 647. formatumkarakter=formatumstring[i];
 648. if((formatumkarakter<'0')||(formatumkarakter>'9')) {printf("\nHibás formátumstring!\n");exit(1);}
 649. jbhossz=0;
 650. while((formatumkarakter>='0')&&(formatumkarakter<='9')) {
 651. jbhossz*=10;jbhossz=jbhossz+formatumkarakter-'0';
 652. formatumkarakter=formatumstring[++i];
 653. } // while vége
 654. --i;
 655. continue;}
 656.  
 657. if(formatumkarakter=='j') {jb=2;voltszazalekjel=1;
 658. i++;if(i==formatumstringhossz) {printf("\nHibás formátumstring!\n");exit(1);}
 659. formatumkarakter=formatumstring[i];
 660. if((formatumkarakter<'0')||(formatumkarakter>'9')) {printf("\nHibás formátumstring!\n");exit(1);}
 661. jbhossz=0;
 662. while((formatumkarakter>='0')&&(formatumkarakter<='9')) {
 663. jbhossz*=10;jbhossz=jbhossz+formatumkarakter-'0';
 664. formatumkarakter=formatumstring[++i];
 665. } // while vége
 666. --i;
 667. continue;}
 668.  
 669. if((formatumkarakter>='0')&&(formatumkarakter<='9')) {jb=0;voltszazalekjel=1;
 670. jbhossz=0;
 671. while((formatumkarakter>='0')&&(formatumkarakter<='9')) {
 672. jbhossz*=10;jbhossz=jbhossz+formatumkarakter-'0';
 673. formatumkarakter=formatumstring[++i];
 674. } // while vége
 675. --i;
 676. continue;}
 677.  
 678.  
 679.  
 680. printf("%%%c",formatumkarakter); // ismeretlen kapcsolót csak simán kiírunk
 681. jb=0;voltszazalekjel=0;jbhossz=0;
 682. } //formátumstringfeldolgozó ciklus vége
 683. printf("\n");
 684.  
 685.  
 686. }
 687.  
 688. // ======================================================================================
 689.  
 690. void kiirja(char *mezo) {
 691. int mezohossz;int i;int max;
 692. // printf("jb=%u; jbhossz=%u, mezohossz=%u mezo=%s\n",jb,jbhossz,strlen(mezo),mezo);
 693. // printf("%s",mezo);
 694.  
 695. /*
 696. int jbhossz; // ebben lesz benne a kiirandó mező hossza
 697. char kiirando[256];
 698. char jb; // 1: balra igazít, 2: jobbra igazít
 699. */
 700. if(jb==0) {printf("%s",mezo);jbhossz=0;voltszazalekjel=0;return;jb=0;} // ekkor nem igazít
 701. if(jb>2) {printf("\nHIBA! jb=%u; mezo=%s\n",jb,mezo);exit(1);} // hiba, kilépés
 702. if(jbhossz>254) jbhossz=254; // Mert az ördög nem alszik...
 703. mezohossz=strlen(mezo);
 704. max=mezohossz;if(mezohossz>jbhossz) {printf("%s",mezo);jbhossz=0;jb=0;voltszazalekjel=0;return;}
 705. for(i=0;i<jbhossz;i++) {kiirando[i]=SPACE;}  // puffer törlése
 706.  
 707. if(jb==1) {kiirando[jbhossz]=0;
 708. for(i=0;i<max;i++) {kiirando[i]=mezo[i];} // for vége
 709.  
 710. } // jb==1 vége
 711.  
 712. if(jb==2) {
 713. for(i=0;i<max;i++) {kiirando[jbhossz-mezohossz+i]=mezo[i];} // for vége
 714. kiirando[jbhossz]=0;
 715. } // jb==2 vége
 716.  
 717. printf("%s",kiirando);
 718. jb=0; // Alapértelmezés szerint igazítunk: állományméretet és linkszámot jobbra, tulajdonos- és csoportnevet meg állománynevet balra
 719. jbhossz=0;
 720.  
 721. voltszazalekjel=0;
 722. return;
 723.  
 724. };
RAW Paste Data