daily pastebin goal
62%
SHARE
TWEET

omnetpp 4.2.2 PKGBUILD

a guest Aug 18th, 2012 151 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Maintainer: Julien Sopena (jsopena.archlinux@free.fr)
 2. # Contributor: Oleg Smirnov (oleg.smirnov@gmail.com)
 3. # Contributor: angrycore (angrycore@gmail.com)
 4. # Contributor: Christophe Guéret (christophe.gueret@gmail.com)
 5. pkgname="omnetpp"
 6. pkgver=4.2.2
 7. pkgrel=1
 8. pkgdesc="Component-based simulation package designed for modeling communication networks"
 9. url="http://www.omnetpp.org"
 10. license="Academic Public License"
 11. depends=(tcl tk blt)
 12. makedepends=(libxml2 bison flex)
 13. arch=('i686' 'x86_64')
 14. optdepends=('openmpi: message passing library for parallel simulation',
 15.   'openjdk6: Java runtime for using OMNeT++/OMNEST IDE')
 16. install=${pkgname}.install
 17. _pkgname="omnetpp"
 18. source=(http://omnetpp.org/omnetpp/doc_download/2245-omnet-422-source--ide-tgz 'OMNeT ++.desktop')
 19. md5sums=('8ec7dd033ed9edd50d3941e69caaa3c7'
 20.          '4e51f984f1a7114ab1f0b6f88fa4e0bc')
 21.          
 22. build() {
 23.         cd ${srcdir}/${_pkgname}-${pkgver}
 24.         PATH=${srcdir}/${_pkgname}-${pkgver}/bin:$PATH
 25.         LD_LIBRARY_PATH=${srcdir}/${_pkgname}-${pkgver}/lib:$LD_LIBRARY_PATH
 26.        
 27.         sed -i 's!OMNETPP_ROOT/images!OMNETPP_ROOT/images;/usr/share/omnetpp/images!' configure*
 28.  
 29.         ./configure --prefix=/usr
 30.  
 31.         sed -i 's!IDEDIR=.*!IDEDIR=/opt/omnetpp/ide!' src/utils/omnetpp src/utils/omnest
 32.         sed -i 's!osgi.instance.area.default=.*$!#osgi.instance.area.default=/usr/share/omnetpp/samples!g' ide/configuration/config.ini
 33.  
 34.         sed -i "s/#include <string>/#include <string>\n#include <unistd.h>/" src/utils/abspath.cc
 35.  
 36.         make || return 1
 37.        
 38.         mkdir -p ${pkgdir}/usr/bin
 39.         install -m755 bin/* ${pkgdir}/usr/bin
 40.  
 41.         sed "s|${srcdir}/${_pkgname}-${pkgver}|/usr|g" -i ${pkgdir}/usr/bin/opp_makemake
 42.         sed "s|OMNETPP_INCL_DIR=/usr/include|OMNETPP_INCL_DIR=/usr/include/omnetpp|" -i ${pkgdir}/usr/bin/opp_makemake
 43.        
 44.         mkdir -p ${pkgdir}/usr/lib
 45.         install lib/gcc/* ${pkgdir}/usr/lib
 46.  
 47.         mkdir -p ${pkgdir}/usr/include/omnetpp
 48.         mkdir -p ${pkgdir}/usr/include/omnetpp/platdep
 49.         install -m644 include/*.h ${pkgdir}/usr/include/omnetpp
 50.         install -m644 include/platdep/*.h ${pkgdir}/usr/include/omnetpp/platdep
 51.        
 52.         install -d ${pkgdir}/usr/share/omnetpp/{images,doc,samples}
 53.         cp -R images/* ${pkgdir}/usr/share/omnetpp/images
 54.         cp -R doc/* ${pkgdir}/usr/share/omnetpp/doc
 55.         cp -R samples/* ${pkgdir}/usr/share/omnetpp/samples
 56.  
 57.         install -d ${pkgdir}/usr/share/emacs/site-lisp
 58.         install -m644 contrib/emacs/ned-mode.el ${pkgdir}/usr/share/emacs/site-lisp
 59.         install -m644 contrib/emacs/ini-mode.el ${pkgdir}/usr/share/emacs/site-lisp
 60.  
 61.         install -d ${pkgdir}/opt/omnetpp
 62.         cp -R ide ${pkgdir}/opt/omnetpp
 63.         touch ${pkgdir}/opt/omnetpp/ide/error.log
 64.         chmod a+rw ${pkgdir}/opt/omnetpp/ide/error.log
 65.        
 66.         mkdir -p ${pkgdir}/usr/share/icons/
 67.         cp ${srcdir}/omnetpp-${pkgver}/ide/icon.png ${pkgdir}/usr/share/icons/omnetpp.png
 68.        
 69.         mkdir -p ${pkgdir}/usr/share/applications/
 70.         cd ${srcdir}
 71.         cp 'OMNeT ++.desktop' ${pkgdir}/usr/share/applications/
 72. }
RAW Paste Data
Top