SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 18th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import json
 2. import os
 3. class Car:
 4.     car_list=[]    
 5.  
 6.     def __init__(self,marka="brak",model="brak",rocznik="brak",pojemnosc="brak",przebieg="brak",typ_skrzynki="brak"):
 7.         self.marka=marka
 8.         self.model=model
 9.         self.rocznik=rocznik
 10.         self.pojemnosc=pojemnosc
 11.         self.przebieg=przebieg
 12.         self.typ_skrzynki=typ_skrzynki
 13.  
 14.     def load_from_base(self):
 15.         try:
 16.             with open('bz.json') as f:
 17.                 self.car_list = json.load(f)        
 18.         except FileNotFoundError:
 19.             msg= "Przepraszam ale nie ma żadnej bazy, zostanie utworzony nowy plik"
 20.             print (msg)
 21.  
 22.     def add_car(self,marka,model,rocznik,pojemnosc,przebieg,typ_skrzynki):
 23.          self.carlist={'marka' : marka,'model' : model, 'rocznik' : rocznik,'pojemnosc'
 24.          : pojemnosc, 'przebieg' : przebieg, 'typ_skrzynki' : typ_skrzynki}  
 25.          self.car_list.append(self.carlist)
 26.          with open ('bz.json','w') as f:
 27.              json.dump(self.car_list,f)
 28.    
 29.     def show_cars(self):
 30.        
 31.         if len(self.car_list) == 0:
 32.             print(" Baza jest pusta, nie ma co wyswietlic! \n ")
 33.         else:
 34.             i=0
 35.             for car in self.car_list:
 36.                
 37.                 print ("element bazy nr [ " + str(i) + " ]")
 38.                 print ("Marka: "+ car['marka'] )
 39.                 print ("Model: "+ car['model'] )
 40.                 print ("Rocznik: "+ str(car['rocznik']) )
 41.                 print ("Pojemność: "+ str(car['pojemnosc']) )
 42.                 print ("Typ skrzynki: "+ str(car['typ_skrzynki']) )
 43.                 i=i+1
 44.     def show_warunkowe(self):
 45.         if len(self.car_list) == 0:
 46.             print(" Baza jest pusta, nie ma co wyswietlic! \n ")
 47.         else:
 48.             for car in self.car_list:
 49.                 for ccar in car.values():
 50.                     if( car['pojemnosc'] > 150 ):
 51.                       print (ccar)
 52.        
 53.     def show_konkret(self,numer):
 54.             if len(self.car_list) <= numer:
 55.                 print ("Wyszedles poza zakres bazy")
 56.             else:
 57.                 print(self.car_list[numer])
 58.    
 59.     def sortowanie(self):
 60.         if len(self.car_list) == 0:
 61.             print(" Baza jest pusta, nie ma co wyswietlic! \n ")
 62.         else:
 63.             sorted_cars=[]
 64.             for car in self.car_list:
 65.                 sorted_cars.append(car['marka'])
 66.             for car in sorted(sorted_cars):
 67.                 print (car)
 68.        
 69.     def delete_car(self,numer):
 70.         if len(self.car_list) <= numer:
 71.             print ("Wyszedles poza zakres bazy")
 72.         else:
 73.             del self.car_list[numer]
 74. new_car2=Car()      
 75. stop_program=True
 76. what_to_do= int(input("Czy chcesz wczytac baze z pliku? Jeżeli nie skasujesz poprzednią baze\n[1] tak  \n[2] nie \n"))
 77. if (what_to_do == 1):
 78.     new_car2.load_from_base()    
 79. elif(what_to_do ==2):
 80.     try:
 81.         os.remove('bz.json')
 82.     except FileNotFoundError:
 83.         pass
 84. while(stop_program):
 85.     opcja= int(input ("WYBIERZ OPCJE \n [1] DODAJ AUTO \n [2] WYSWIETL WSZYSTKO" +
 86.     " \n [3] POSORTUJ \n [4] WYSWIETL KONKRETNE AUTO \n [5] WYSWIETL AUTA Z MOCA POWYZEJ 150 KM" +
 87.     "\n [6] USUN ELEMENT \n [7] ZAKONCZ PROGRAM\n"))
 88.     if(opcja == 1):
 89.         podaj_marke= input ("podaj marke")
 90.         podaj_model= input ("podaj model")
 91.         podaj_rocznik = int(input("podaj rocznik"))
 92.         podaj_pojemnosc = int(input("podaj pojemnosc"))
 93.         podaj_przebieg = int(input("podaj przebieg"))
 94.         podaj_typ_skrzyni = input("podaj typ skrzyni")
 95.         new_car2.add_car(podaj_marke,podaj_model,podaj_rocznik,podaj_pojemnosc,podaj_przebieg,podaj_typ_skrzyni)
 96.     elif(opcja == 2):
 97.         new_car2.show_cars()
 98.     elif(opcja == 3):
 99.         new_car2.sortowanie()
 100.     elif(opcja == 4):
 101.         if len(new_car2.car_list) == 0:
 102.             print(" Baza jest pusta, nie ma co wyswietlic! \n ")
 103.         else:
 104.             k=int(input("podaj nr by wyswietlic konkretne dane "))
 105.             new_car2.show_konkret(k)
 106.     elif(opcja == 5):
 107.         new_car2.show_warunkowe()
 108.     elif(opcja == 6):
 109.         if len(new_car2.car_list) == 0:
 110.             print(" Baza jest pusta, nie ma co wyswietlic! \n ")
 111.         else:
 112.             k= int(input("podaj nr by skasowac z bazy dane "))
 113.             new_car2.delete_car(k)
 114.     elif(opcja == 7):
 115.         stop_program=False
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top