Guest User

zespolone

a guest
May 22nd, 2019
66
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #pragma once
 2.  
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. class Zespolona
 7. {
 8. private:
 9.     int Rzeczywista;
 10.     int czescZespolona; //czesc zespolona
 11.     int potegaI = 1 ; // potega czesci zespolonej, jesli parzysta, mnozenie przez -1
 12.  
 13. public:
 14.    
 15.     Zespolona()
 16.     {
 17.         this->Rzeczywista = 0;
 18.         this -> czescZespolona = 0;
 19.     }
 20.     Zespolona(int x, int y) //czesc rzeczywista, czesc zespolona
 21.     {
 22.         this->Rzeczywista = x;
 23.         this->czescZespolona = y;
 24.     }
 25.     Zespolona(int x, int y, int p)
 26.     {
 27.         this->Rzeczywista = x;
 28.         this->czescZespolona = y;
 29.         this->potegaI = p;
 30.         if (potegaI % 2 == 0)
 31.         {
 32.             czescZespolona *= -1;
 33.             Rzeczywista += czescZespolona;
 34.             czescZespolona = NULL;
 35.             potegaI = 1;
 36.         }
 37.     }
 38.  
 39.     Zespolona operator+(Zespolona second)
 40.     {
 41.         Zespolona wynik;
 42.  
 43.         wynik.Rzeczywista = Rzeczywista + second.Rzeczywista;
 44.         wynik.czescZespolona = czescZespolona + second.czescZespolona;
 45.  
 46.         return wynik;
 47.     }
 48.     Zespolona operator-(Zespolona second)
 49.     {
 50.         Zespolona wynik;
 51.         wynik.Rzeczywista = Rzeczywista - second.Rzeczywista;
 52.         wynik.czescZespolona = czescZespolona - second.czescZespolona;
 53.         return wynik;
 54.     }
 55.     Zespolona operator*(Zespolona second)
 56.     {
 57.         Zespolona wynik;
 58.         wynik.Rzeczywista = Rzeczywista * second.Rzeczywista;
 59.         wynik.czescZespolona = czescZespolona * second.czescZespolona;
 60.         return wynik;
 61.     }
 62.     Zespolona operator*(int liczba)
 63.     {
 64.         Zespolona wynik;
 65.         wynik.Rzeczywista = Rzeczywista * liczba;
 66.         wynik.czescZespolona = czescZespolona * liczba;
 67.         return wynik;
 68.     }
 69.  
 70.     friend ostream& operator<< (std::ostream& stream, const Zespolona& XYZ) {
 71.         stream << XYZ.Rzeczywista << " + i" << XYZ.czescZespolona;
 72.         return stream;
 73.     }
 74.  
 75.    
 76.  
 77. };
RAW Paste Data