SHARE
TWEET

[Yellow] pokeyellow wram/sram addresses

entrpntr Mar 25th, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. wram label = wram addr (sram addr)
 2.  
 3. 0000+wPlayerName = D157 (2598)
 4. 0001+wPlayerName = D158 (2599)
 5. 0002+wPlayerName = D159 (259A)
 6. 0003+wPlayerName = D15A (259B)
 7. 0004+wPlayerName = D15B (259C)
 8. 0005+wPlayerName = D15C (259D)
 9. 0006+wPlayerName = D15D (259E)
 10. 0007+wPlayerName = D15E (259F)
 11. 0008+wPlayerName = D15F (25A0)
 12. 0009+wPlayerName = D160 (25A1)
 13. 000A+wPlayerName = D161 (25A2)
 14. 0000+wPokedexOwned = D2F6 (25A3)
 15. 0001+wPokedexOwned = D2F7 (25A4)
 16. 0002+wPokedexOwned = D2F8 (25A5)
 17. 0003+wPokedexOwned = D2F9 (25A6)
 18. 0004+wPokedexOwned = D2FA (25A7)
 19. 0005+wPokedexOwned = D2FB (25A8)
 20. 0006+wPokedexOwned = D2FC (25A9)
 21. 0007+wPokedexOwned = D2FD (25AA)
 22. 0008+wPokedexOwned = D2FE (25AB)
 23. 0009+wPokedexOwned = D2FF (25AC)
 24. 000A+wPokedexOwned = D300 (25AD)
 25. 000B+wPokedexOwned = D301 (25AE)
 26. 000C+wPokedexOwned = D302 (25AF)
 27. 000D+wPokedexOwned = D303 (25B0)
 28. 000E+wPokedexOwned = D304 (25B1)
 29. 000F+wPokedexOwned = D305 (25B2)
 30. 0010+wPokedexOwned = D306 (25B3)
 31. 0011+wPokedexOwned = D307 (25B4)
 32. 0012+wPokedexOwned = D308 (25B5)
 33. 0000+wPokedexSeen = D309 (25B6)
 34. 0001+wPokedexSeen = D30A (25B7)
 35. 0002+wPokedexSeen = D30B (25B8)
 36. 0003+wPokedexSeen = D30C (25B9)
 37. 0004+wPokedexSeen = D30D (25BA)
 38. 0005+wPokedexSeen = D30E (25BB)
 39. 0006+wPokedexSeen = D30F (25BC)
 40. 0007+wPokedexSeen = D310 (25BD)
 41. 0008+wPokedexSeen = D311 (25BE)
 42. 0009+wPokedexSeen = D312 (25BF)
 43. 000A+wPokedexSeen = D313 (25C0)
 44. 000B+wPokedexSeen = D314 (25C1)
 45. 000C+wPokedexSeen = D315 (25C2)
 46. 000D+wPokedexSeen = D316 (25C3)
 47. 000E+wPokedexSeen = D317 (25C4)
 48. 000F+wPokedexSeen = D318 (25C5)
 49. 0010+wPokedexSeen = D319 (25C6)
 50. 0011+wPokedexSeen = D31A (25C7)
 51. 0012+wPokedexSeen = D31B (25C8)
 52. 0000+wPokedexSeenEnd = D31C (25C9)
 53. 0000+wBagItems = D31D (25CA)
 54. 0001+wBagItems = D31E (25CB)
 55. 0002+wBagItems = D31F (25CC)
 56. 0003+wBagItems = D320 (25CD)
 57. 0004+wBagItems = D321 (25CE)
 58. 0005+wBagItems = D322 (25CF)
 59. 0006+wBagItems = D323 (25D0)
 60. 0007+wBagItems = D324 (25D1)
 61. 0008+wBagItems = D325 (25D2)
 62. 0009+wBagItems = D326 (25D3)
 63. 000A+wBagItems = D327 (25D4)
 64. 000B+wBagItems = D328 (25D5)
 65. 000C+wBagItems = D329 (25D6)
 66. 000D+wBagItems = D32A (25D7)
 67. 000E+wBagItems = D32B (25D8)
 68. 000F+wBagItems = D32C (25D9)
 69. 0010+wBagItems = D32D (25DA)
 70. 0011+wBagItems = D32E (25DB)
 71. 0012+wBagItems = D32F (25DC)
 72. 0013+wBagItems = D330 (25DD)
 73. 0014+wBagItems = D331 (25DE)
 74. 0015+wBagItems = D332 (25DF)
 75. 0016+wBagItems = D333 (25E0)
 76. 0017+wBagItems = D334 (25E1)
 77. 0018+wBagItems = D335 (25E2)
 78. 0019+wBagItems = D336 (25E3)
 79. 001A+wBagItems = D337 (25E4)
 80. 001B+wBagItems = D338 (25E5)
 81. 001C+wBagItems = D339 (25E6)
 82. 001D+wBagItems = D33A (25E7)
 83. 001E+wBagItems = D33B (25E8)
 84. 001F+wBagItems = D33C (25E9)
 85. 0020+wBagItems = D33D (25EA)
 86. 0021+wBagItems = D33E (25EB)
 87. 0022+wBagItems = D33F (25EC)
 88. 0023+wBagItems = D340 (25ED)
 89. 0024+wBagItems = D341 (25EE)
 90. 0025+wBagItems = D342 (25EF)
 91. 0026+wBagItems = D343 (25F0)
 92. 0027+wBagItems = D344 (25F1)
 93. 0028+wBagItems = D345 (25F2)
 94. 0000+wPlayerMoney = D346 (25F3)
 95. 0001+wPlayerMoney = D347 (25F4)
 96. 0002+wPlayerMoney = D348 (25F5)
 97. 0000+wRivalName = D349 (25F6)
 98. 0001+wRivalName = D34A (25F7)
 99. 0002+wRivalName = D34B (25F8)
 100. 0003+wRivalName = D34C (25F9)
 101. 0004+wRivalName = D34D (25FA)
 102. 0005+wRivalName = D34E (25FB)
 103. 0006+wRivalName = D34F (25FC)
 104. 0007+wRivalName = D350 (25FD)
 105. 0008+wRivalName = D351 (25FE)
 106. 0009+wRivalName = D352 (25FF)
 107. 000A+wRivalName = D353 (2600)
 108. 0000+wOptions = D354 (2601)
 109. 0000+wObtainedBadges = D355 (2602)
 110. 0001+wObtainedBadges = D356 (2603)
 111. 0000+wLetterPrintingDelayFlags = D357 (2604)
 112. 0000+wPlayerID = D358 (2605)
 113. 0001+wPlayerID = D359 (2606)
 114. 0000+wMapMusicSoundID = D35A (2607)
 115. 0000+wMapMusicROMBank = D35B (2608)
 116. 0000+wMapPalOffset = D35C (2609)
 117. 0000+wCurMap = D35D (260A)
 118. 0000+wCurrentTileBlockMapViewPointer = D35E (260B)
 119. 0001+wCurrentTileBlockMapViewPointer = D35F (260C)
 120. 0000+wYCoord = D360 (260D)
 121. 0000+wXCoord = D361 (260E)
 122. 0000+wYBlockCoord = D362 (260F)
 123. 0000+wXBlockCoord = D363 (2610)
 124. 0000+wLastMap = D364 (2611)
 125. 0000+wUnusedD366 = D365 (2612)
 126. 0000+wCurMapTileset = D366 (2613)
 127. 0000+wCurMapHeight = D367 (2614)
 128. 0000+wCurMapWidth = D368 (2615)
 129. 0000+wMapDataPtr = D369 (2616)
 130. 0001+wMapDataPtr = D36A (2617)
 131. 0000+wMapTextPtr = D36B (2618)
 132. 0001+wMapTextPtr = D36C (2619)
 133. 0000+wMapScriptPtr = D36D (261A)
 134. 0001+wMapScriptPtr = D36E (261B)
 135. 0000+wMapConnections = D36F (261C)
 136. 0000+wMapConn1Ptr = D370 (261D)
 137. 0000+wNorthConnectionStripSrc = D371 (261E)
 138. 0001+wNorthConnectionStripSrc = D372 (261F)
 139. 0000+wNorthConnectionStripDest = D373 (2620)
 140. 0001+wNorthConnectionStripDest = D374 (2621)
 141. 0000+wNorthConnectionStripWidth = D375 (2622)
 142. 0000+wNorthConnectedMapWidth = D376 (2623)
 143. 0000+wNorthConnectedMapYAlignment = D377 (2624)
 144. 0000+wNorthConnectedMapXAlignment = D378 (2625)
 145. 0000+wNorthConnectedMapViewPointer = D379 (2626)
 146. 0001+wNorthConnectedMapViewPointer = D37A (2627)
 147. 0000+wMapConn2Ptr = D37B (2628)
 148. 0000+wSouthConnectionStripSrc = D37C (2629)
 149. 0001+wSouthConnectionStripSrc = D37D (262A)
 150. 0000+wSouthConnectionStripDest = D37E (262B)
 151. 0001+wSouthConnectionStripDest = D37F (262C)
 152. 0000+wSouthConnectionStripWidth = D380 (262D)
 153. 0000+wSouthConnectedMapWidth = D381 (262E)
 154. 0000+wSouthConnectedMapYAlignment = D382 (262F)
 155. 0000+wSouthConnectedMapXAlignment = D383 (2630)
 156. 0000+wSouthConnectedMapViewPointer = D384 (2631)
 157. 0001+wSouthConnectedMapViewPointer = D385 (2632)
 158. 0000+wMapConn3Ptr = D386 (2633)
 159. 0000+wWestConnectionStripSrc = D387 (2634)
 160. 0001+wWestConnectionStripSrc = D388 (2635)
 161. 0000+wWestConnectionStripDest = D389 (2636)
 162. 0001+wWestConnectionStripDest = D38A (2637)
 163. 0000+wWestConnectionStripHeight = D38B (2638)
 164. 0000+wWestConnectedMapWidth = D38C (2639)
 165. 0000+wWestConnectedMapYAlignment = D38D (263A)
 166. 0000+wWestConnectedMapXAlignment = D38E (263B)
 167. 0000+wWestConnectedMapViewPointer = D38F (263C)
 168. 0001+wWestConnectedMapViewPointer = D390 (263D)
 169. 0000+wMapConn4Ptr = D391 (263E)
 170. 0000+wEastConnectionStripSrc = D392 (263F)
 171. 0001+wEastConnectionStripSrc = D393 (2640)
 172. 0000+wEastConnectionStripDest = D394 (2641)
 173. 0001+wEastConnectionStripDest = D395 (2642)
 174. 0000+wEastConnectionStripHeight = D396 (2643)
 175. 0000+wEastConnectedMapWidth = D397 (2644)
 176. 0000+wEastConnectedMapYAlignment = D398 (2645)
 177. 0000+wEastConnectedMapXAlignment = D399 (2646)
 178. 0000+wEastConnectedMapViewPointer = D39A (2647)
 179. 0001+wEastConnectedMapViewPointer = D39B (2648)
 180. 0000+wSpriteSet = D39C (2649)
 181. 0001+wSpriteSet = D39D (264A)
 182. 0002+wSpriteSet = D39E (264B)
 183. 0003+wSpriteSet = D39F (264C)
 184. 0004+wSpriteSet = D3A0 (264D)
 185. 0005+wSpriteSet = D3A1 (264E)
 186. 0006+wSpriteSet = D3A2 (264F)
 187. 0007+wSpriteSet = D3A3 (2650)
 188. 0008+wSpriteSet = D3A4 (2651)
 189. 0009+wSpriteSet = D3A5 (2652)
 190. 000A+wSpriteSet = D3A6 (2653)
 191. 0000+wSpriteSetID = D3A7 (2654)
 192. 0000+wObjectDataPointerTemp = D3A8 (2655)
 193. 0001+wObjectDataPointerTemp = D3A9 (2656)
 194. 0002+wObjectDataPointerTemp = D3AA (2657)
 195. 0003+wObjectDataPointerTemp = D3AB (2658)
 196. 0000+wMapBackgroundTile = D3AC (2659)
 197. 0000+wNumberOfWarps = D3AD (265A)
 198. 0000+wWarpEntries = D3AE (265B)
 199. 0001+wWarpEntries = D3AF (265C)
 200. 0002+wWarpEntries = D3B0 (265D)
 201. 0003+wWarpEntries = D3B1 (265E)
 202. 0004+wWarpEntries = D3B2 (265F)
 203. 0005+wWarpEntries = D3B3 (2660)
 204. 0006+wWarpEntries = D3B4 (2661)
 205. 0007+wWarpEntries = D3B5 (2662)
 206. 0008+wWarpEntries = D3B6 (2663)
 207. 0009+wWarpEntries = D3B7 (2664)
 208. 000A+wWarpEntries = D3B8 (2665)
 209. 000B+wWarpEntries = D3B9 (2666)
 210. 000C+wWarpEntries = D3BA (2667)
 211. 000D+wWarpEntries = D3BB (2668)
 212. 000E+wWarpEntries = D3BC (2669)
 213. 000F+wWarpEntries = D3BD (266A)
 214. 0010+wWarpEntries = D3BE (266B)
 215. 0011+wWarpEntries = D3BF (266C)
 216. 0012+wWarpEntries = D3C0 (266D)
 217. 0013+wWarpEntries = D3C1 (266E)
 218. 0014+wWarpEntries = D3C2 (266F)
 219. 0015+wWarpEntries = D3C3 (2670)
 220. 0016+wWarpEntries = D3C4 (2671)
 221. 0017+wWarpEntries = D3C5 (2672)
 222. 0018+wWarpEntries = D3C6 (2673)
 223. 0019+wWarpEntries = D3C7 (2674)
 224. 001A+wWarpEntries = D3C8 (2675)
 225. 001B+wWarpEntries = D3C9 (2676)
 226. 001C+wWarpEntries = D3CA (2677)
 227. 001D+wWarpEntries = D3CB (2678)
 228. 001E+wWarpEntries = D3CC (2679)
 229. 001F+wWarpEntries = D3CD (267A)
 230. 0020+wWarpEntries = D3CE (267B)
 231. 0021+wWarpEntries = D3CF (267C)
 232. 0022+wWarpEntries = D3D0 (267D)
 233. 0023+wWarpEntries = D3D1 (267E)
 234. 0024+wWarpEntries = D3D2 (267F)
 235. 0025+wWarpEntries = D3D3 (2680)
 236. 0026+wWarpEntries = D3D4 (2681)
 237. 0027+wWarpEntries = D3D5 (2682)
 238. 0028+wWarpEntries = D3D6 (2683)
 239. 0029+wWarpEntries = D3D7 (2684)
 240. 002A+wWarpEntries = D3D8 (2685)
 241. 002B+wWarpEntries = D3D9 (2686)
 242. 002C+wWarpEntries = D3DA (2687)
 243. 002D+wWarpEntries = D3DB (2688)
 244. 002E+wWarpEntries = D3DC (2689)
 245. 002F+wWarpEntries = D3DD (268A)
 246. 0030+wWarpEntries = D3DE (268B)
 247. 0031+wWarpEntries = D3DF (268C)
 248. 0032+wWarpEntries = D3E0 (268D)
 249. 0033+wWarpEntries = D3E1 (268E)
 250. 0034+wWarpEntries = D3E2 (268F)
 251. 0035+wWarpEntries = D3E3 (2690)
 252. 0036+wWarpEntries = D3E4 (2691)
 253. 0037+wWarpEntries = D3E5 (2692)
 254. 0038+wWarpEntries = D3E6 (2693)
 255. 0039+wWarpEntries = D3E7 (2694)
 256. 003A+wWarpEntries = D3E8 (2695)
 257. 003B+wWarpEntries = D3E9 (2696)
 258. 003C+wWarpEntries = D3EA (2697)
 259. 003D+wWarpEntries = D3EB (2698)
 260. 003E+wWarpEntries = D3EC (2699)
 261. 003F+wWarpEntries = D3ED (269A)
 262. 0040+wWarpEntries = D3EE (269B)
 263. 0041+wWarpEntries = D3EF (269C)
 264. 0042+wWarpEntries = D3F0 (269D)
 265. 0043+wWarpEntries = D3F1 (269E)
 266. 0044+wWarpEntries = D3F2 (269F)
 267. 0045+wWarpEntries = D3F3 (26A0)
 268. 0046+wWarpEntries = D3F4 (26A1)
 269. 0047+wWarpEntries = D3F5 (26A2)
 270. 0048+wWarpEntries = D3F6 (26A3)
 271. 0049+wWarpEntries = D3F7 (26A4)
 272. 004A+wWarpEntries = D3F8 (26A5)
 273. 004B+wWarpEntries = D3F9 (26A6)
 274. 004C+wWarpEntries = D3FA (26A7)
 275. 004D+wWarpEntries = D3FB (26A8)
 276. 004E+wWarpEntries = D3FC (26A9)
 277. 004F+wWarpEntries = D3FD (26AA)
 278. 0050+wWarpEntries = D3FE (26AB)
 279. 0051+wWarpEntries = D3FF (26AC)
 280. 0052+wWarpEntries = D400 (26AD)
 281. 0053+wWarpEntries = D401 (26AE)
 282. 0054+wWarpEntries = D402 (26AF)
 283. 0055+wWarpEntries = D403 (26B0)
 284. 0056+wWarpEntries = D404 (26B1)
 285. 0057+wWarpEntries = D405 (26B2)
 286. 0058+wWarpEntries = D406 (26B3)
 287. 0059+wWarpEntries = D407 (26B4)
 288. 005A+wWarpEntries = D408 (26B5)
 289. 005B+wWarpEntries = D409 (26B6)
 290. 005C+wWarpEntries = D40A (26B7)
 291. 005D+wWarpEntries = D40B (26B8)
 292. 005E+wWarpEntries = D40C (26B9)
 293. 005F+wWarpEntries = D40D (26BA)
 294. 0060+wWarpEntries = D40E (26BB)
 295. 0061+wWarpEntries = D40F (26BC)
 296. 0062+wWarpEntries = D410 (26BD)
 297. 0063+wWarpEntries = D411 (26BE)
 298. 0064+wWarpEntries = D412 (26BF)
 299. 0065+wWarpEntries = D413 (26C0)
 300. 0066+wWarpEntries = D414 (26C1)
 301. 0067+wWarpEntries = D415 (26C2)
 302. 0068+wWarpEntries = D416 (26C3)
 303. 0069+wWarpEntries = D417 (26C4)
 304. 006A+wWarpEntries = D418 (26C5)
 305. 006B+wWarpEntries = D419 (26C6)
 306. 006C+wWarpEntries = D41A (26C7)
 307. 006D+wWarpEntries = D41B (26C8)
 308. 006E+wWarpEntries = D41C (26C9)
 309. 006F+wWarpEntries = D41D (26CA)
 310. 0070+wWarpEntries = D41E (26CB)
 311. 0071+wWarpEntries = D41F (26CC)
 312. 0072+wWarpEntries = D420 (26CD)
 313. 0073+wWarpEntries = D421 (26CE)
 314. 0074+wWarpEntries = D422 (26CF)
 315. 0075+wWarpEntries = D423 (26D0)
 316. 0076+wWarpEntries = D424 (26D1)
 317. 0077+wWarpEntries = D425 (26D2)
 318. 0078+wWarpEntries = D426 (26D3)
 319. 0079+wWarpEntries = D427 (26D4)
 320. 007A+wWarpEntries = D428 (26D5)
 321. 007B+wWarpEntries = D429 (26D6)
 322. 007C+wWarpEntries = D42A (26D7)
 323. 007D+wWarpEntries = D42B (26D8)
 324. 007E+wWarpEntries = D42C (26D9)
 325. 007F+wWarpEntries = D42D (26DA)
 326. 0000+wDestinationWarpID = D42E (26DB)
 327. 0000+wPikachuOverworldStateFlags = D42F (26DC)
 328. 0000+wPikachuSpawnState = D430 (26DD)
 329. 0000+wd432 = D431 (26DE)
 330. 0000+wd433 = D432 (26DF)
 331. 0000+wd434 = D433 (26E0)
 332. 0000+wd435 = D434 (26E1)
 333. 0000+wd436 = D435 (26E2)
 334. 0000+wPikachuFollowCommandBufferSize = D436 (26E3)
 335. 0000+wPikachuFollowCommandBuffer = D437 (26E4)
 336. 0001+wPikachuFollowCommandBuffer = D438 (26E5)
 337. 0002+wPikachuFollowCommandBuffer = D439 (26E6)
 338. 0003+wPikachuFollowCommandBuffer = D43A (26E7)
 339. 0004+wPikachuFollowCommandBuffer = D43B (26E8)
 340. 0005+wPikachuFollowCommandBuffer = D43C (26E9)
 341. 0006+wPikachuFollowCommandBuffer = D43D (26EA)
 342. 0007+wPikachuFollowCommandBuffer = D43E (26EB)
 343. 0008+wPikachuFollowCommandBuffer = D43F (26EC)
 344. 0009+wPikachuFollowCommandBuffer = D440 (26ED)
 345. 000A+wPikachuFollowCommandBuffer = D441 (26EE)
 346. 000B+wPikachuFollowCommandBuffer = D442 (26EF)
 347. 000C+wPikachuFollowCommandBuffer = D443 (26F0)
 348. 000D+wPikachuFollowCommandBuffer = D444 (26F1)
 349. 000E+wPikachuFollowCommandBuffer = D445 (26F2)
 350. 000F+wPikachuFollowCommandBuffer = D446 (26F3)
 351. 0000+wExpressionNumber = D447 (26F4)
 352. 0000+wPikaPicAnimNumber = D448 (26F5)
 353. 0000+wPikachuMovementScriptBank = D449 (26F6)
 354. 0000+wPikachuMovementScriptAddress = D44A (26F7)
 355. 0001+wPikachuMovementScriptAddress = D44B (26F8)
 356. 0000+wPikachuMovementFlags = D44C (26F9)
 357. 0000+wPikaPicAnimPointer = D44D (26FA)
 358. 0000+wCurPikaMovementFunc1 = D44E (26FB)
 359. 0000+wPikaPicAnimPointerSetupFinished = D44F (26FC)
 360. 0000+wPikaPicAnimCurGraphicID = D450 (26FD)
 361. 0000+wd451 = D451 (26FE)
 362. 0000+wCurPikaMovementSpriteImageIdx = D452 (26FF)
 363. 0000+wPikaSpriteX = D453 (2700)
 364. 0000+wPikaSpriteY = D454 (2701)
 365. 0000+wPikachuMovementXOffset = D455 (2702)
 366. 0000+wPikachuMovementYOffset = D456 (2703)
 367. 0000+wPikachuStepTimer = D457 (2704)
 368. 0000+wPikachuStepSubtimer = D458 (2705)
 369. 0000+wCurPikaPicAnimObjectScriptIdx = D459 (2706)
 370. 0000+wCurPikaPicAnimObjectFrameIdx = D45A (2707)
 371. 0000+wCurPikaPicAnimObjectFrameTimer = D45B (2708)
 372. 0001+wCurPikaPicAnimObjectFrameTimer = D45C (2709)
 373. 0000+wCurPikaPicAnimObjectEnd = D45D (270A)
 374. 0000+wCurPikaMovementDataEnd = D45E (270B)
 375. 0001+wCurPikaMovementDataEnd = D45F (270C)
 376. 0002+wCurPikaMovementDataEnd = D460 (270D)
 377. 0003+wCurPikaMovementDataEnd = D461 (270E)
 378. 0004+wCurPikaMovementDataEnd = D462 (270F)
 379. 0005+wCurPikaMovementDataEnd = D463 (2710)
 380. 0006+wCurPikaMovementDataEnd = D464 (2711)
 381. 0007+wCurPikaMovementDataEnd = D465 (2712)
 382. 0008+wCurPikaMovementDataEnd = D466 (2713)
 383. 0009+wCurPikaMovementDataEnd = D467 (2714)
 384. 000A+wCurPikaMovementDataEnd = D468 (2715)
 385. 000B+wCurPikaMovementDataEnd = D469 (2716)
 386. 000C+wCurPikaMovementDataEnd = D46A (2717)
 387. 000D+wCurPikaMovementDataEnd = D46B (2718)
 388. 000E+wCurPikaMovementDataEnd = D46C (2719)
 389. 000F+wCurPikaMovementDataEnd = D46D (271A)
 390. 0010+wCurPikaMovementDataEnd = D46E (271B)
 391. 0000+wPikachuHappiness = D46F (271C)
 392. 0000+wPikachuMood = D470 (271D)
 393. 0000+wd472 = D471 (271E)
 394. 0000+wd473 = D472 (271F)
 395. 0001+wd473 = D473 (2720)
 396. 0000+wd475 = D474 (2721)
 397. 0001+wd475 = D475 (2722)
 398. 0002+wd475 = D476 (2723)
 399. 0003+wd475 = D477 (2724)
 400. 0004+wd475 = D478 (2725)
 401. 0000+wd47a = D479 (2726)
 402. 0001+wd47a = D47A (2727)
 403. 0002+wd47a = D47B (2728)
 404. 0003+wd47a = D47C (2729)
 405. 0004+wd47a = D47D (272A)
 406. 0005+wd47a = D47E (272B)
 407. 0006+wd47a = D47F (272C)
 408. 0007+wd47a = D480 (272D)
 409. 0008+wd47a = D481 (272E)
 410. 0009+wd47a = D482 (272F)
 411. 000A+wd47a = D483 (2730)
 412. 000B+wd47a = D484 (2731)
 413. 000C+wd47a = D485 (2732)
 414. 000D+wd47a = D486 (2733)
 415. 000E+wd47a = D487 (2734)
 416. 000F+wd47a = D488 (2735)
 417. 0010+wd47a = D489 (2736)
 418. 0011+wd47a = D48A (2737)
 419. 0012+wd47a = D48B (2738)
 420. 0013+wd47a = D48C (2739)
 421. 0014+wd47a = D48D (273A)
 422. 0015+wd47a = D48E (273B)
 423. 0016+wd47a = D48F (273C)
 424. 0017+wd47a = D490 (273D)
 425. 0018+wd47a = D491 (273E)
 426. 0000+wd492 = D492 (273F)
 427. 0001+wd492 = D493 (2740)
 428. 0000+wSurfingMinigameHiScore = D494 (2741)
 429. 0001+wSurfingMinigameHiScore = D495 (2742)
 430. 0002+wSurfingMinigameHiScore = D496 (2743)
 431. 0000+wPrinterSettings = D497 (2744)
 432. 0000+wUnknownSerialFlag_d499 = D498 (2745)
 433. 0000+wPrinterConnectionOpen = D499 (2746)
 434. 0000+wPrinterOpcode = D49A (2747)
 435. 0000+wd49c = D49B (2748)
 436. 0001+wd49c = D49C (2749)
 437. 0002+wd49c = D49D (274A)
 438. 0003+wd49c = D49E (274B)
 439. 0004+wd49c = D49F (274C)
 440. 0005+wd49c = D4A0 (274D)
 441. 0006+wd49c = D4A1 (274E)
 442. 0007+wd49c = D4A2 (274F)
 443. 0008+wd49c = D4A3 (2750)
 444. 0009+wd49c = D4A4 (2751)
 445. 000A+wd49c = D4A5 (2752)
 446. 000B+wd49c = D4A6 (2753)
 447. 000C+wd49c = D4A7 (2754)
 448. 000D+wd49c = D4A8 (2755)
 449. 000E+wd49c = D4A9 (2756)
 450. 000F+wd49c = D4AA (2757)
 451. 0010+wd49c = D4AB (2758)
 452. 0011+wd49c = D4AC (2759)
 453. 0012+wd49c = D4AD (275A)
 454. 0013+wd49c = D4AE (275B)
 455. 0000+wNumSigns = D4AF (275C)
 456. 0000+wSignCoords = D4B0 (275D)
 457. 0001+wSignCoords = D4B1 (275E)
 458. 0002+wSignCoords = D4B2 (275F)
 459. 0003+wSignCoords = D4B3 (2760)
 460. 0004+wSignCoords = D4B4 (2761)
 461. 0005+wSignCoords = D4B5 (2762)
 462. 0006+wSignCoords = D4B6 (2763)
 463. 0007+wSignCoords = D4B7 (2764)
 464. 0008+wSignCoords = D4B8 (2765)
 465. 0009+wSignCoords = D4B9 (2766)
 466. 000A+wSignCoords = D4BA (2767)
 467. 000B+wSignCoords = D4BB (2768)
 468. 000C+wSignCoords = D4BC (2769)
 469. 000D+wSignCoords = D4BD (276A)
 470. 000E+wSignCoords = D4BE (276B)
 471. 000F+wSignCoords = D4BF (276C)
 472. 0010+wSignCoords = D4C0 (276D)
 473. 0011+wSignCoords = D4C1 (276E)
 474. 0012+wSignCoords = D4C2 (276F)
 475. 0013+wSignCoords = D4C3 (2770)
 476. 0014+wSignCoords = D4C4 (2771)
 477. 0015+wSignCoords = D4C5 (2772)
 478. 0016+wSignCoords = D4C6 (2773)
 479. 0017+wSignCoords = D4C7 (2774)
 480. 0018+wSignCoords = D4C8 (2775)
 481. 0019+wSignCoords = D4C9 (2776)
 482. 001A+wSignCoords = D4CA (2777)
 483. 001B+wSignCoords = D4CB (2778)
 484. 001C+wSignCoords = D4CC (2779)
 485. 001D+wSignCoords = D4CD (277A)
 486. 001E+wSignCoords = D4CE (277B)
 487. 001F+wSignCoords = D4CF (277C)
 488. 0000+wSignTextIDs = D4D0 (277D)
 489. 0001+wSignTextIDs = D4D1 (277E)
 490. 0002+wSignTextIDs = D4D2 (277F)
 491. 0003+wSignTextIDs = D4D3 (2780)
 492. 0004+wSignTextIDs = D4D4 (2781)
 493. 0005+wSignTextIDs = D4D5 (2782)
 494. 0006+wSignTextIDs = D4D6 (2783)
 495. 0007+wSignTextIDs = D4D7 (2784)
 496. 0008+wSignTextIDs = D4D8 (2785)
 497. 0009+wSignTextIDs = D4D9 (2786)
 498. 000A+wSignTextIDs = D4DA (2787)
 499. 000B+wSignTextIDs = D4DB (2788)
 500. 000C+wSignTextIDs = D4DC (2789)
 501. 000D+wSignTextIDs = D4DD (278A)
 502. 000E+wSignTextIDs = D4DE (278B)
 503. 000F+wSignTextIDs = D4DF (278C)
 504. 0000+wNumSprites = D4E0 (278D)
 505. 0000+wYOffsetSinceLastSpecialWarp = D4E1 (278E)
 506. 0000+wXOffsetSinceLastSpecialWarp = D4E2 (278F)
 507. 0000+wMapSpriteData = D4E3 (2790)
 508. 0001+wMapSpriteData = D4E4 (2791)
 509. 0002+wMapSpriteData = D4E5 (2792)
 510. 0003+wMapSpriteData = D4E6 (2793)
 511. 0004+wMapSpriteData = D4E7 (2794)
 512. 0005+wMapSpriteData = D4E8 (2795)
 513. 0006+wMapSpriteData = D4E9 (2796)
 514. 0007+wMapSpriteData = D4EA (2797)
 515. 0008+wMapSpriteData = D4EB (2798)
 516. 0009+wMapSpriteData = D4EC (2799)
 517. 000A+wMapSpriteData = D4ED (279A)
 518. 000B+wMapSpriteData = D4EE (279B)
 519. 000C+wMapSpriteData = D4EF (279C)
 520. 000D+wMapSpriteData = D4F0 (279D)
 521. 000E+wMapSpriteData = D4F1 (279E)
 522. 000F+wMapSpriteData = D4F2 (279F)
 523. 0010+wMapSpriteData = D4F3 (27A0)
 524. 0011+wMapSpriteData = D4F4 (27A1)
 525. 0012+wMapSpriteData = D4F5 (27A2)
 526. 0013+wMapSpriteData = D4F6 (27A3)
 527. 0014+wMapSpriteData = D4F7 (27A4)
 528. 0015+wMapSpriteData = D4F8 (27A5)
 529. 0016+wMapSpriteData = D4F9 (27A6)
 530. 0017+wMapSpriteData = D4FA (27A7)
 531. 0018+wMapSpriteData = D4FB (27A8)
 532. 0019+wMapSpriteData = D4FC (27A9)
 533. 001A+wMapSpriteData = D4FD (27AA)
 534. 001B+wMapSpriteData = D4FE (27AB)
 535. 001C+wMapSpriteData = D4FF (27AC)
 536. 001D+wMapSpriteData = D500 (27AD)
 537. 001E+wMapSpriteData = D501 (27AE)
 538. 001F+wMapSpriteData = D502 (27AF)
 539. 0000+wMapSpriteExtraData = D503 (27B0)
 540. 0001+wMapSpriteExtraData = D504 (27B1)
 541. 0002+wMapSpriteExtraData = D505 (27B2)
 542. 0003+wMapSpriteExtraData = D506 (27B3)
 543. 0004+wMapSpriteExtraData = D507 (27B4)
 544. 0005+wMapSpriteExtraData = D508 (27B5)
 545. 0006+wMapSpriteExtraData = D509 (27B6)
 546. 0007+wMapSpriteExtraData = D50A (27B7)
 547. 0008+wMapSpriteExtraData = D50B (27B8)
 548. 0009+wMapSpriteExtraData = D50C (27B9)
 549. 000A+wMapSpriteExtraData = D50D (27BA)
 550. 000B+wMapSpriteExtraData = D50E (27BB)
 551. 000C+wMapSpriteExtraData = D50F (27BC)
 552. 000D+wMapSpriteExtraData = D510 (27BD)
 553. 000E+wMapSpriteExtraData = D511 (27BE)
 554. 000F+wMapSpriteExtraData = D512 (27BF)
 555. 0010+wMapSpriteExtraData = D513 (27C0)
 556. 0011+wMapSpriteExtraData = D514 (27C1)
 557. 0012+wMapSpriteExtraData = D515 (27C2)
 558. 0013+wMapSpriteExtraData = D516 (27C3)
 559. 0014+wMapSpriteExtraData = D517 (27C4)
 560. 0015+wMapSpriteExtraData = D518 (27C5)
 561. 0016+wMapSpriteExtraData = D519 (27C6)
 562. 0017+wMapSpriteExtraData = D51A (27C7)
 563. 0018+wMapSpriteExtraData = D51B (27C8)
 564. 0019+wMapSpriteExtraData = D51C (27C9)
 565. 001A+wMapSpriteExtraData = D51D (27CA)
 566. 001B+wMapSpriteExtraData = D51E (27CB)
 567. 001C+wMapSpriteExtraData = D51F (27CC)
 568. 001D+wMapSpriteExtraData = D520 (27CD)
 569. 001E+wMapSpriteExtraData = D521 (27CE)
 570. 001F+wMapSpriteExtraData = D522 (27CF)
 571. 0000+wCurrentMapHeight2 = D523 (27D0)
 572. 0000+wCurrentMapWidth2 = D524 (27D1)
 573. 0000+wMapViewVRAMPointer = D525 (27D2)
 574. 0001+wMapViewVRAMPointer = D526 (27D3)
 575. 0000+wPlayerMovingDirection = D527 (27D4)
 576. 0000+wPlayerLastStopDirection = D528 (27D5)
 577. 0000+wPlayerDirection = D529 (27D6)
 578. 0000+wTilesetBank = D52A (27D7)
 579. 0000+wTilesetBlocksPtr = D52B (27D8)
 580. 0001+wTilesetBlocksPtr = D52C (27D9)
 581. 0000+wTilesetGfxPtr = D52D (27DA)
 582. 0001+wTilesetGfxPtr = D52E (27DB)
 583. 0000+wTilesetCollisionPtr = D52F (27DC)
 584. 0001+wTilesetCollisionPtr = D530 (27DD)
 585. 0000+wTilesetTalkingOverTiles = D531 (27DE)
 586. 0001+wTilesetTalkingOverTiles = D532 (27DF)
 587. 0002+wTilesetTalkingOverTiles = D533 (27E0)
 588. 0000+wGrassTile = D534 (27E1)
 589. 0001+wGrassTile = D535 (27E2)
 590. 0002+wGrassTile = D536 (27E3)
 591. 0003+wGrassTile = D537 (27E4)
 592. 0004+wGrassTile = D538 (27E5)
 593. 0000+wNumBoxItems = D539 (27E6)
 594. 0000+wBoxItems = D53A (27E7)
 595. 0001+wBoxItems = D53B (27E8)
 596. 0002+wBoxItems = D53C (27E9)
 597. 0003+wBoxItems = D53D (27EA)
 598. 0004+wBoxItems = D53E (27EB)
 599. 0005+wBoxItems = D53F (27EC)
 600. 0006+wBoxItems = D540 (27ED)
 601. 0007+wBoxItems = D541 (27EE)
 602. 0008+wBoxItems = D542 (27EF)
 603. 0009+wBoxItems = D543 (27F0)
 604. 000A+wBoxItems = D544 (27F1)
 605. 000B+wBoxItems = D545 (27F2)
 606. 000C+wBoxItems = D546 (27F3)
 607. 000D+wBoxItems = D547 (27F4)
 608. 000E+wBoxItems = D548 (27F5)
 609. 000F+wBoxItems = D549 (27F6)
 610. 0010+wBoxItems = D54A (27F7)
 611. 0011+wBoxItems = D54B (27F8)
 612. 0012+wBoxItems = D54C (27F9)
 613. 0013+wBoxItems = D54D (27FA)
 614. 0014+wBoxItems = D54E (27FB)
 615. 0015+wBoxItems = D54F (27FC)
 616. 0016+wBoxItems = D550 (27FD)
 617. 0017+wBoxItems = D551 (27FE)
 618. 0018+wBoxItems = D552 (27FF)
 619. 0019+wBoxItems = D553 (2800)
 620. 001A+wBoxItems = D554 (2801)
 621. 001B+wBoxItems = D555 (2802)
 622. 001C+wBoxItems = D556 (2803)
 623. 001D+wBoxItems = D557 (2804)
 624. 001E+wBoxItems = D558 (2805)
 625. 001F+wBoxItems = D559 (2806)
 626. 0020+wBoxItems = D55A (2807)
 627. 0021+wBoxItems = D55B (2808)
 628. 0022+wBoxItems = D55C (2809)
 629. 0023+wBoxItems = D55D (280A)
 630. 0024+wBoxItems = D55E (280B)
 631. 0025+wBoxItems = D55F (280C)
 632. 0026+wBoxItems = D560 (280D)
 633. 0027+wBoxItems = D561 (280E)
 634. 0028+wBoxItems = D562 (280F)
 635. 0029+wBoxItems = D563 (2810)
 636. 002A+wBoxItems = D564 (2811)
 637. 002B+wBoxItems = D565 (2812)
 638. 002C+wBoxItems = D566 (2813)
 639. 002D+wBoxItems = D567 (2814)
 640. 002E+wBoxItems = D568 (2815)
 641. 002F+wBoxItems = D569 (2816)
 642. 0030+wBoxItems = D56A (2817)
 643. 0031+wBoxItems = D56B (2818)
 644. 0032+wBoxItems = D56C (2819)
 645. 0033+wBoxItems = D56D (281A)
 646. 0034+wBoxItems = D56E (281B)
 647. 0035+wBoxItems = D56F (281C)
 648. 0036+wBoxItems = D570 (281D)
 649. 0037+wBoxItems = D571 (281E)
 650. 0038+wBoxItems = D572 (281F)
 651. 0039+wBoxItems = D573 (2820)
 652. 003A+wBoxItems = D574 (2821)
 653. 003B+wBoxItems = D575 (2822)
 654. 003C+wBoxItems = D576 (2823)
 655. 003D+wBoxItems = D577 (2824)
 656. 003E+wBoxItems = D578 (2825)
 657. 003F+wBoxItems = D579 (2826)
 658. 0040+wBoxItems = D57A (2827)
 659. 0041+wBoxItems = D57B (2828)
 660. 0042+wBoxItems = D57C (2829)
 661. 0043+wBoxItems = D57D (282A)
 662. 0044+wBoxItems = D57E (282B)
 663. 0045+wBoxItems = D57F (282C)
 664. 0046+wBoxItems = D580 (282D)
 665. 0047+wBoxItems = D581 (282E)
 666. 0048+wBoxItems = D582 (282F)
 667. 0049+wBoxItems = D583 (2830)
 668. 004A+wBoxItems = D584 (2831)
 669. 004B+wBoxItems = D585 (2832)
 670. 004C+wBoxItems = D586 (2833)
 671. 004D+wBoxItems = D587 (2834)
 672. 004E+wBoxItems = D588 (2835)
 673. 004F+wBoxItems = D589 (2836)
 674. 0050+wBoxItems = D58A (2837)
 675. 0051+wBoxItems = D58B (2838)
 676. 0052+wBoxItems = D58C (2839)
 677. 0053+wBoxItems = D58D (283A)
 678. 0054+wBoxItems = D58E (283B)
 679. 0055+wBoxItems = D58F (283C)
 680. 0056+wBoxItems = D590 (283D)
 681. 0057+wBoxItems = D591 (283E)
 682. 0058+wBoxItems = D592 (283F)
 683. 0059+wBoxItems = D593 (2840)
 684. 005A+wBoxItems = D594 (2841)
 685. 005B+wBoxItems = D595 (2842)
 686. 005C+wBoxItems = D596 (2843)
 687. 005D+wBoxItems = D597 (2844)
 688. 005E+wBoxItems = D598 (2845)
 689. 005F+wBoxItems = D599 (2846)
 690. 0060+wBoxItems = D59A (2847)
 691. 0061+wBoxItems = D59B (2848)
 692. 0062+wBoxItems = D59C (2849)
 693. 0063+wBoxItems = D59D (284A)
 694. 0064+wBoxItems = D59E (284B)
 695. 0000+wCurrentBoxNum = D59F (284C)
 696. 0001+wCurrentBoxNum = D5A0 (284D)
 697. 0000+wNumHoFTeams = D5A1 (284E)
 698. 0000+wUnusedD5A3 = D5A2 (284F)
 699. 0000+wPlayerCoins = D5A3 (2850)
 700. 0001+wPlayerCoins = D5A4 (2851)
 701. 0000+wMissableObjectFlags = D5A5 (2852)
 702. 0001+wMissableObjectFlags = D5A6 (2853)
 703. 0002+wMissableObjectFlags = D5A7 (2854)
 704. 0003+wMissableObjectFlags = D5A8 (2855)
 705. 0004+wMissableObjectFlags = D5A9 (2856)
 706. 0005+wMissableObjectFlags = D5AA (2857)
 707. 0006+wMissableObjectFlags = D5AB (2858)
 708. 0007+wMissableObjectFlags = D5AC (2859)
 709. 0008+wMissableObjectFlags = D5AD (285A)
 710. 0009+wMissableObjectFlags = D5AE (285B)
 711. 000A+wMissableObjectFlags = D5AF (285C)
 712. 000B+wMissableObjectFlags = D5B0 (285D)
 713. 000C+wMissableObjectFlags = D5B1 (285E)
 714. 000D+wMissableObjectFlags = D5B2 (285F)
 715. 000E+wMissableObjectFlags = D5B3 (2860)
 716. 000F+wMissableObjectFlags = D5B4 (2861)
 717. 0010+wMissableObjectFlags = D5B5 (2862)
 718. 0011+wMissableObjectFlags = D5B6 (2863)
 719. 0012+wMissableObjectFlags = D5B7 (2864)
 720. 0013+wMissableObjectFlags = D5B8 (2865)
 721. 0014+wMissableObjectFlags = D5B9 (2866)
 722. 0015+wMissableObjectFlags = D5BA (2867)
 723. 0016+wMissableObjectFlags = D5BB (2868)
 724. 0017+wMissableObjectFlags = D5BC (2869)
 725. 0018+wMissableObjectFlags = D5BD (286A)
 726. 0019+wMissableObjectFlags = D5BE (286B)
 727. 001A+wMissableObjectFlags = D5BF (286C)
 728. 001B+wMissableObjectFlags = D5C0 (286D)
 729. 001C+wMissableObjectFlags = D5C1 (286E)
 730. 001D+wMissableObjectFlags = D5C2 (286F)
 731. 001E+wMissableObjectFlags = D5C3 (2870)
 732. 001F+wMissableObjectFlags = D5C4 (2871)
 733. 0000+wMissableObjectFlagsEnd = D5C5 (2872)
 734. 0001+wMissableObjectFlagsEnd = D5C6 (2873)
 735. 0002+wMissableObjectFlagsEnd = D5C7 (2874)
 736. 0003+wMissableObjectFlagsEnd = D5C8 (2875)
 737. 0004+wMissableObjectFlagsEnd = D5C9 (2876)
 738. 0005+wMissableObjectFlagsEnd = D5CA (2877)
 739. 0006+wMissableObjectFlagsEnd = D5CB (2878)
 740. 0000+wd5cd = D5CC (2879)
 741. 0000+wMissableObjectList = D5CD (287A)
 742. 0001+wMissableObjectList = D5CE (287B)
 743. 0002+wMissableObjectList = D5CF (287C)
 744. 0003+wMissableObjectList = D5D0 (287D)
 745. 0004+wMissableObjectList = D5D1 (287E)
 746. 0005+wMissableObjectList = D5D2 (287F)
 747. 0006+wMissableObjectList = D5D3 (2880)
 748. 0007+wMissableObjectList = D5D4 (2881)
 749. 0008+wMissableObjectList = D5D5 (2882)
 750. 0009+wMissableObjectList = D5D6 (2883)
 751. 000A+wMissableObjectList = D5D7 (2884)
 752. 000B+wMissableObjectList = D5D8 (2885)
 753. 000C+wMissableObjectList = D5D9 (2886)
 754. 000D+wMissableObjectList = D5DA (2887)
 755. 000E+wMissableObjectList = D5DB (2888)
 756. 000F+wMissableObjectList = D5DC (2889)
 757. 0010+wMissableObjectList = D5DD (288A)
 758. 0011+wMissableObjectList = D5DE (288B)
 759. 0012+wMissableObjectList = D5DF (288C)
 760. 0013+wMissableObjectList = D5E0 (288D)
 761. 0014+wMissableObjectList = D5E1 (288E)
 762. 0015+wMissableObjectList = D5E2 (288F)
 763. 0016+wMissableObjectList = D5E3 (2890)
 764. 0017+wMissableObjectList = D5E4 (2891)
 765. 0018+wMissableObjectList = D5E5 (2892)
 766. 0019+wMissableObjectList = D5E6 (2893)
 767. 001A+wMissableObjectList = D5E7 (2894)
 768. 001B+wMissableObjectList = D5E8 (2895)
 769. 001C+wMissableObjectList = D5E9 (2896)
 770. 001D+wMissableObjectList = D5EA (2897)
 771. 001E+wMissableObjectList = D5EB (2898)
 772. 001F+wMissableObjectList = D5EC (2899)
 773. 0020+wMissableObjectList = D5ED (289A)
 774. 0021+wMissableObjectList = D5EE (289B)
 775. 0000+wOaksLabCurScript = D5EF (289C)
 776. 0000+wPalletTownCurScript = D5F0 (289D)
 777. 0001+wPalletTownCurScript = D5F1 (289E)
 778. 0000+wBluesHouseCurScript = D5F2 (289F)
 779. 0000+wViridianCityCurScript = D5F3 (28A0)
 780. 0001+wViridianCityCurScript = D5F4 (28A1)
 781. 0002+wViridianCityCurScript = D5F5 (28A2)
 782. 0000+wPewterCityCurScript = D5F6 (28A3)
 783. 0000+wRoute3CurScript = D5F7 (28A4)
 784. 0000+wRoute4CurScript = D5F8 (28A5)
 785. 0000+wFanClubCurScript = D5F9 (28A6)
 786. 0000+wViridianGymCurScript = D5FA (28A7)
 787. 0000+wPewterGymCurScript = D5FB (28A8)
 788. 0000+wCeruleanGymCurScript = D5FC (28A9)
 789. 0000+wVermilionGymCurScript = D5FD (28AA)
 790. 0000+wCeladonGymCurScript = D5FE (28AB)
 791. 0000+wRoute6CurScript = D5FF (28AC)
 792. 0000+wRoute8CurScript = D600 (28AD)
 793. 0000+wRoute24CurScript = D601 (28AE)
 794. 0000+wRoute25CurScript = D602 (28AF)
 795. 0000+wRoute9CurScript = D603 (28B0)
 796. 0000+wRoute10CurScript = D604 (28B1)
 797. 0000+wMtMoon1CurScript = D605 (28B2)
 798. 0000+wMtMoon3CurScript = D606 (28B3)
 799. 0000+wSSAnne8CurScript = D607 (28B4)
 800. 0000+wSSAnne9CurScript = D608 (28B5)
 801. 0000+wRoute22CurScript = D609 (28B6)
 802. 0001+wRoute22CurScript = D60A (28B7)
 803. 0000+wRedsHouse2CurScript = D60B (28B8)
 804. 0000+wViridianMarketCurScript = D60C (28B9)
 805. 0000+wRoute22GateCurScript = D60D (28BA)
 806. 0000+wCeruleanCityCurScript = D60E (28BB)
 807. 0001+wCeruleanCityCurScript = D60F (28BC)
 808. 0002+wCeruleanCityCurScript = D610 (28BD)
 809. 0003+wCeruleanCityCurScript = D611 (28BE)
 810. 0004+wCeruleanCityCurScript = D612 (28BF)
 811. 0005+wCeruleanCityCurScript = D613 (28C0)
 812. 0006+wCeruleanCityCurScript = D614 (28C1)
 813. 0007+wCeruleanCityCurScript = D615 (28C2)
 814. 0000+wSSAnne5CurScript = D616 (28C3)
 815. 0000+wViridianForestCurScript = D617 (28C4)
 816. 0000+wMuseum1FCurScript = D618 (28C5)
 817. 0000+wRoute13CurScript = D619 (28C6)
 818. 0000+wRoute14CurScript = D61A (28C7)
 819. 0000+wRoute17CurScript = D61B (28C8)
 820. 0000+wRoute19CurScript = D61C (28C9)
 821. 0000+wRoute21CurScript = D61D (28CA)
 822. 0000+wSafariZoneEntranceCurScript = D61E (28CB)
 823. 0000+wRockTunnel2CurScript = D61F (28CC)
 824. 0000+wRockTunnel1CurScript = D620 (28CD)
 825. 0001+wRockTunnel1CurScript = D621 (28CE)
 826. 0000+wRoute11CurScript = D622 (28CF)
 827. 0000+wRoute12CurScript = D623 (28D0)
 828. 0000+wRoute15CurScript = D624 (28D1)
 829. 0000+wRoute16CurScript = D625 (28D2)
 830. 0000+wRoute18CurScript = D626 (28D3)
 831. 0000+wRoute20CurScript = D627 (28D4)
 832. 0000+wSSAnne10CurScript = D628 (28D5)
 833. 0000+wVermilionCityCurScript = D629 (28D6)
 834. 0000+wPokemonTower2CurScript = D62A (28D7)
 835. 0000+wPokemonTower3CurScript = D62B (28D8)
 836. 0000+wPokemonTower4CurScript = D62C (28D9)
 837. 0000+wPokemonTower5CurScript = D62D (28DA)
 838. 0000+wPokemonTower6CurScript = D62E (28DB)
 839. 0000+wPokemonTower7CurScript = D62F (28DC)
 840. 0000+wRocketHideout1CurScript = D630 (28DD)
 841. 0000+wRocketHideout2CurScript = D631 (28DE)
 842. 0000+wRocketHideout3CurScript = D632 (28DF)
 843. 0000+wRocketHideout4CurScript = D633 (28E0)
 844. 0001+wRocketHideout4CurScript = D634 (28E1)
 845. 0000+wRoute6GateCurScript = D635 (28E2)
 846. 0000+wRoute8GateCurScript = D636 (28E3)
 847. 0001+wRoute8GateCurScript = D637 (28E4)
 848. 0000+wCinnabarIslandCurScript = D638 (28E5)
 849. 0000+wMansion1CurScript = D639 (28E6)
 850. 0001+wMansion1CurScript = D63A (28E7)
 851. 0000+wMansion2CurScript = D63B (28E8)
 852. 0000+wMansion3CurScript = D63C (28E9)
 853. 0000+wMansion4CurScript = D63D (28EA)
 854. 0000+wVictoryRoad2CurScript = D63E (28EB)
 855. 0000+wVictoryRoad3CurScript = D63F (28EC)
 856. 0000+wCeladonCityCurScript = D640 (28ED)
 857. 0000+wFightingDojoCurScript = D641 (28EE)
 858. 0000+wSilphCo2CurScript = D642 (28EF)
 859. 0000+wSilphCo3CurScript = D643 (28F0)
 860. 0000+wSilphCo4CurScript = D644 (28F1)
 861. 0000+wSilphCo5CurScript = D645 (28F2)
 862. 0000+wSilphCo6CurScript = D646 (28F3)
 863. 0000+wSilphCo7CurScript = D647 (28F4)
 864. 0000+wSilphCo8CurScript = D648 (28F5)
 865. 0000+wSilphCo9CurScript = D649 (28F6)
 866. 0000+wHallOfFameRoomCurScript = D64A (28F7)
 867. 0000+wGaryCurScript = D64B (28F8)
 868. 0000+wLoreleiCurScript = D64C (28F9)
 869. 0000+wBrunoCurScript = D64D (28FA)
 870. 0000+wAgathaCurScript = D64E (28FB)
 871. 0000+wUnknownDungeon3CurScript = D64F (28FC)
 872. 0000+wVictoryRoad1CurScript = D650 (28FD)
 873. 0001+wVictoryRoad1CurScript = D651 (28FE)
 874. 0000+wLanceCurScript = D652 (28FF)
 875. 0001+wLanceCurScript = D653 (2900)
 876. 0002+wLanceCurScript = D654 (2901)
 877. 0003+wLanceCurScript = D655 (2902)
 878. 0004+wLanceCurScript = D656 (2903)
 879. 0000+wSilphCo10CurScript = D657 (2904)
 880. 0000+wSilphCo11CurScript = D658 (2905)
 881. 0001+wSilphCo11CurScript = D659 (2906)
 882. 0000+wFuchsiaGymCurScript = D65A (2907)
 883. 0000+wSaffronGymCurScript = D65B (2908)
 884. 0001+wSaffronGymCurScript = D65C (2909)
 885. 0000+wCinnabarGymCurScript = D65D (290A)
 886. 0000+wCeladonGameCornerCurScript = D65E (290B)
 887. 0000+wRoute16GateCurScript = D65F (290C)
 888. 0000+wBillsHouseCurScript = D660 (290D)
 889. 0000+wRoute5GateCurScript = D661 (290E)
 890. 0000+wRoute7GateCurScript = D662 (290F)
 891. 0001+wRoute7GateCurScript = D663 (2910)
 892. 0000+wSSAnne2CurScript = D664 (2911)
 893. 0000+wSeafoamIslands4CurScript = D665 (2912)
 894. 0000+wRoute23CurScript = D666 (2913)
 895. 0000+wSeafoamIslands5CurScript = D667 (2914)
 896. 0000+wRoute18GateCurScript = D668 (2915)
 897. 0001+wRoute18GateCurScript = D669 (2916)
 898. 0002+wRoute18GateCurScript = D66A (2917)
 899. 0003+wRoute18GateCurScript = D66B (2918)
 900. 0004+wRoute18GateCurScript = D66C (2919)
 901. 0005+wRoute18GateCurScript = D66D (291A)
 902. 0006+wRoute18GateCurScript = D66E (291B)
 903. 0007+wRoute18GateCurScript = D66F (291C)
 904. 0008+wRoute18GateCurScript = D670 (291D)
 905. 0009+wRoute18GateCurScript = D671 (291E)
 906. 000A+wRoute18GateCurScript = D672 (291F)
 907. 000B+wRoute18GateCurScript = D673 (2920)
 908. 000C+wRoute18GateCurScript = D674 (2921)
 909. 000D+wRoute18GateCurScript = D675 (2922)
 910. 000E+wRoute18GateCurScript = D676 (2923)
 911. 000F+wRoute18GateCurScript = D677 (2924)
 912. 0010+wRoute18GateCurScript = D678 (2925)
 913. 0011+wRoute18GateCurScript = D679 (2926)
 914. 0012+wRoute18GateCurScript = D67A (2927)
 915. 0013+wRoute18GateCurScript = D67B (2928)
 916. 0014+wRoute18GateCurScript = D67C (2929)
 917. 0015+wRoute18GateCurScript = D67D (292A)
 918. 0016+wRoute18GateCurScript = D67E (292B)
 919. 0017+wRoute18GateCurScript = D67F (292C)
 920. 0018+wRoute18GateCurScript = D680 (292D)
 921. 0019+wRoute18GateCurScript = D681 (292E)
 922. 001A+wRoute18GateCurScript = D682 (292F)
 923. 001B+wRoute18GateCurScript = D683 (2930)
 924. 001C+wRoute18GateCurScript = D684 (2931)
 925. 001D+wRoute18GateCurScript = D685 (2932)
 926. 001E+wRoute18GateCurScript = D686 (2933)
 927. 001F+wRoute18GateCurScript = D687 (2934)
 928. 0020+wRoute18GateCurScript = D688 (2935)
 929. 0021+wRoute18GateCurScript = D689 (2936)
 930. 0022+wRoute18GateCurScript = D68A (2937)
 931. 0023+wRoute18GateCurScript = D68B (2938)
 932. 0024+wRoute18GateCurScript = D68C (2939)
 933. 0025+wRoute18GateCurScript = D68D (293A)
 934. 0026+wRoute18GateCurScript = D68E (293B)
 935. 0027+wRoute18GateCurScript = D68F (293C)
 936. 0028+wRoute18GateCurScript = D690 (293D)
 937. 0029+wRoute18GateCurScript = D691 (293E)
 938. 002A+wRoute18GateCurScript = D692 (293F)
 939. 002B+wRoute18GateCurScript = D693 (2940)
 940. 002C+wRoute18GateCurScript = D694 (2941)
 941. 002D+wRoute18GateCurScript = D695 (2942)
 942. 002E+wRoute18GateCurScript = D696 (2943)
 943. 002F+wRoute18GateCurScript = D697 (2944)
 944. 0030+wRoute18GateCurScript = D698 (2945)
 945. 0031+wRoute18GateCurScript = D699 (2946)
 946. 0032+wRoute18GateCurScript = D69A (2947)
 947. 0033+wRoute18GateCurScript = D69B (2948)
 948. 0034+wRoute18GateCurScript = D69C (2949)
 949. 0035+wRoute18GateCurScript = D69D (294A)
 950. 0036+wRoute18GateCurScript = D69E (294B)
 951. 0037+wRoute18GateCurScript = D69F (294C)
 952. 0038+wRoute18GateCurScript = D6A0 (294D)
 953. 0039+wRoute18GateCurScript = D6A1 (294E)
 954. 003A+wRoute18GateCurScript = D6A2 (294F)
 955. 003B+wRoute18GateCurScript = D6A3 (2950)
 956. 003C+wRoute18GateCurScript = D6A4 (2951)
 957. 003D+wRoute18GateCurScript = D6A5 (2952)
 958. 003E+wRoute18GateCurScript = D6A6 (2953)
 959. 003F+wRoute18GateCurScript = D6A7 (2954)
 960. 0040+wRoute18GateCurScript = D6A8 (2955)
 961. 0041+wRoute18GateCurScript = D6A9 (2956)
 962. 0042+wRoute18GateCurScript = D6AA (2957)
 963. 0043+wRoute18GateCurScript = D6AB (2958)
 964. 0044+wRoute18GateCurScript = D6AC (2959)
 965. 0045+wRoute18GateCurScript = D6AD (295A)
 966. 0046+wRoute18GateCurScript = D6AE (295B)
 967. 0047+wRoute18GateCurScript = D6AF (295C)
 968. 0048+wRoute18GateCurScript = D6B0 (295D)
 969. 0049+wRoute18GateCurScript = D6B1 (295E)
 970. 004A+wRoute18GateCurScript = D6B2 (295F)
 971. 004B+wRoute18GateCurScript = D6B3 (2960)
 972. 004C+wRoute18GateCurScript = D6B4 (2961)
 973. 004D+wRoute18GateCurScript = D6B5 (2962)
 974. 004E+wRoute18GateCurScript = D6B6 (2963)
 975. 0000+wGameProgressFlagsEnd = D6B7 (2964)
 976. 0001+wGameProgressFlagsEnd = D6B8 (2965)
 977. 0002+wGameProgressFlagsEnd = D6B9 (2966)
 978. 0003+wGameProgressFlagsEnd = D6BA (2967)
 979. 0004+wGameProgressFlagsEnd = D6BB (2968)
 980. 0005+wGameProgressFlagsEnd = D6BC (2969)
 981. 0006+wGameProgressFlagsEnd = D6BD (296A)
 982. 0007+wGameProgressFlagsEnd = D6BE (296B)
 983. 0008+wGameProgressFlagsEnd = D6BF (296C)
 984. 0009+wGameProgressFlagsEnd = D6C0 (296D)
 985. 000A+wGameProgressFlagsEnd = D6C1 (296E)
 986. 000B+wGameProgressFlagsEnd = D6C2 (296F)
 987. 000C+wGameProgressFlagsEnd = D6C3 (2970)
 988. 000D+wGameProgressFlagsEnd = D6C4 (2971)
 989. 000E+wGameProgressFlagsEnd = D6C5 (2972)
 990. 000F+wGameProgressFlagsEnd = D6C6 (2973)
 991. 0010+wGameProgressFlagsEnd = D6C7 (2974)
 992. 0011+wGameProgressFlagsEnd = D6C8 (2975)
 993. 0012+wGameProgressFlagsEnd = D6C9 (2976)
 994. 0013+wGameProgressFlagsEnd = D6CA (2977)
 995. 0014+wGameProgressFlagsEnd = D6CB (2978)
 996. 0015+wGameProgressFlagsEnd = D6CC (2979)
 997. 0016+wGameProgressFlagsEnd = D6CD (297A)
 998. 0017+wGameProgressFlagsEnd = D6CE (297B)
 999. 0018+wGameProgressFlagsEnd = D6CF (297C)
 1000. 0019+wGameProgressFlagsEnd = D6D0 (297D)
 1001. 001A+wGameProgressFlagsEnd = D6D1 (297E)
 1002. 001B+wGameProgressFlagsEnd = D6D2 (297F)
 1003. 001C+wGameProgressFlagsEnd = D6D3 (2980)
 1004. 001D+wGameProgressFlagsEnd = D6D4 (2981)
 1005. 001E+wGameProgressFlagsEnd = D6D5 (2982)
 1006. 001F+wGameProgressFlagsEnd = D6D6 (2983)
 1007. 0020+wGameProgressFlagsEnd = D6D7 (2984)
 1008. 0021+wGameProgressFlagsEnd = D6D8 (2985)
 1009. 0022+wGameProgressFlagsEnd = D6D9 (2986)
 1010. 0023+wGameProgressFlagsEnd = D6DA (2987)
 1011. 0024+wGameProgressFlagsEnd = D6DB (2988)
 1012. 0025+wGameProgressFlagsEnd = D6DC (2989)
 1013. 0026+wGameProgressFlagsEnd = D6DD (298A)
 1014. 0027+wGameProgressFlagsEnd = D6DE (298B)
 1015. 0028+wGameProgressFlagsEnd = D6DF (298C)
 1016. 0029+wGameProgressFlagsEnd = D6E0 (298D)
 1017. 002A+wGameProgressFlagsEnd = D6E1 (298E)
 1018. 002B+wGameProgressFlagsEnd = D6E2 (298F)
 1019. 002C+wGameProgressFlagsEnd = D6E3 (2990)
 1020. 002D+wGameProgressFlagsEnd = D6E4 (2991)
 1021. 002E+wGameProgressFlagsEnd = D6E5 (2992)
 1022. 002F+wGameProgressFlagsEnd = D6E6 (2993)
 1023. 0030+wGameProgressFlagsEnd = D6E7 (2994)
 1024. 0031+wGameProgressFlagsEnd = D6E8 (2995)
 1025. 0032+wGameProgressFlagsEnd = D6E9 (2996)
 1026. 0033+wGameProgressFlagsEnd = D6EA (2997)
 1027. 0034+wGameProgressFlagsEnd = D6EB (2998)
 1028. 0035+wGameProgressFlagsEnd = D6EC (2999)
 1029. 0036+wGameProgressFlagsEnd = D6ED (299A)
 1030. 0037+wGameProgressFlagsEnd = D6EE (299B)
 1031. 0000+wObtainedHiddenItemsFlags = D6EF (299C)
 1032. 0001+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F0 (299D)
 1033. 0002+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F1 (299E)
 1034. 0003+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F2 (299F)
 1035. 0004+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F3 (29A0)
 1036. 0005+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F4 (29A1)
 1037. 0006+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F5 (29A2)
 1038. 0007+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F6 (29A3)
 1039. 0008+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F7 (29A4)
 1040. 0009+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F8 (29A5)
 1041. 000A+wObtainedHiddenItemsFlags = D6F9 (29A6)
 1042. 000B+wObtainedHiddenItemsFlags = D6FA (29A7)
 1043. 000C+wObtainedHiddenItemsFlags = D6FB (29A8)
 1044. 000D+wObtainedHiddenItemsFlags = D6FC (29A9)
 1045. 0000+wObtainedHiddenCoinsFlags = D6FD (29AA)
 1046. 0001+wObtainedHiddenCoinsFlags = D6FE (29AB)
 1047. 0000+wWalkBikeSurfState = D6FF (29AC)
 1048. 0001+wWalkBikeSurfState = D700 (29AD)
 1049. 0002+wWalkBikeSurfState = D701 (29AE)
 1050. 0003+wWalkBikeSurfState = D702 (29AF)
 1051. 0004+wWalkBikeSurfState = D703 (29B0)
 1052. 0005+wWalkBikeSurfState = D704 (29B1)
 1053. 0006+wWalkBikeSurfState = D705 (29B2)
 1054. 0007+wWalkBikeSurfState = D706 (29B3)
 1055. 0008+wWalkBikeSurfState = D707 (29B4)
 1056. 0009+wWalkBikeSurfState = D708 (29B5)
 1057. 000A+wWalkBikeSurfState = D709 (29B6)
 1058. 0000+wTownVisitedFlag = D70A (29B7)
 1059. 0001+wTownVisitedFlag = D70B (29B8)
 1060. 0000+wSafariSteps = D70C (29B9)
 1061. 0001+wSafariSteps = D70D (29BA)
 1062. 0000+wFossilItem = D70E (29BB)
 1063. 0000+wFossilMon = D70F (29BC)
 1064. 0001+wFossilMon = D710 (29BD)
 1065. 0002+wFossilMon = D711 (29BE)
 1066. 0000+wEnemyMonOrTrainerClass = D712 (29BF)
 1067. 0000+wPlayerJumpingYScreenCoordsIndex = D713 (29C0)
 1068. 0000+wRivalStarter = D714 (29C1)
 1069. 0001+wRivalStarter = D715 (29C2)
 1070. 0000+wPlayerStarter = D716 (29C3)
 1071. 0000+wBoulderSpriteIndex = D717 (29C4)
 1072. 0000+wLastBlackoutMap = D718 (29C5)
 1073. 0000+wDestinationMap = D719 (29C6)
 1074. 0000+wUnusedD71B = D71A (29C7)
 1075. 0000+wTileInFrontOfBoulderAndBoulderCollisionResult = D71B (29C8)
 1076. 0000+wDungeonWarpDestinationMap = D71C (29C9)
 1077. 0000+wWhichDungeonWarp = D71D (29CA)
 1078. 0000+wUnusedD71F = D71E (29CB)
 1079. 0001+wUnusedD71F = D71F (29CC)
 1080. 0002+wUnusedD71F = D720 (29CD)
 1081. 0003+wUnusedD71F = D721 (29CE)
 1082. 0004+wUnusedD71F = D722 (29CF)
 1083. 0005+wUnusedD71F = D723 (29D0)
 1084. 0006+wUnusedD71F = D724 (29D1)
 1085. 0007+wUnusedD71F = D725 (29D2)
 1086. 0008+wUnusedD71F = D726 (29D3)
 1087. 0000+wd728 = D727 (29D4)
 1088. 0001+wd728 = D728 (29D5)
 1089. 0000+wBeatGymFlags = D729 (29D6)
 1090. 0001+wBeatGymFlags = D72A (29D7)
 1091. 0000+wd72c = D72B (29D8)
 1092. 0000+wd72d = D72C (29D9)
 1093. 0000+wd72e = D72D (29DA)
 1094. 0001+wd72e = D72E (29DB)
 1095. 0000+wd730 = D72F (29DC)
 1096. 0001+wd730 = D730 (29DD)
 1097. 0000+wd732 = D731 (29DE)
 1098. 0000+wFlags_D733 = D732 (29DF)
 1099. 0000+wBeatLorelei = D733 (29E0)
 1100. 0000+wd735 = D734 (29E1)
 1101. 0000+wd736 = D735 (29E2)
 1102. 0000+wCompletedInGameTradeFlags = D736 (29E3)
 1103. 0001+wCompletedInGameTradeFlags = D737 (29E4)
 1104. 0002+wCompletedInGameTradeFlags = D738 (29E5)
 1105. 0003+wCompletedInGameTradeFlags = D739 (29E6)
 1106. 0000+wWarpedFromWhichWarp = D73A (29E7)
 1107. 0000+wWarpedFromWhichMap = D73B (29E8)
 1108. 0001+wWarpedFromWhichMap = D73C (29E9)
 1109. 0002+wWarpedFromWhichMap = D73D (29EA)
 1110. 0000+wCardKeyDoorY = D73E (29EB)
 1111. 0000+wCardKeyDoorX = D73F (29EC)
 1112. 0001+wCardKeyDoorX = D740 (29ED)
 1113. 0002+wCardKeyDoorX = D741 (29EE)
 1114. 0000+wFirstLockTrashCanIndex = D742 (29EF)
 1115. 0000+wSecondLockTrashCanIndex = D743 (29F0)
 1116. 0001+wSecondLockTrashCanIndex = D744 (29F1)
 1117. 0002+wSecondLockTrashCanIndex = D745 (29F2)
 1118. 0000+wEventFlags = D746 (29F3)
 1119. 0001+wEventFlags = D747 (29F4)
 1120. 0002+wEventFlags = D748 (29F5)
 1121. 0003+wEventFlags = D749 (29F6)
 1122. 0004+wEventFlags = D74A (29F7)
 1123. 0005+wEventFlags = D74B (29F8)
 1124. 0006+wEventFlags = D74C (29F9)
 1125. 0007+wEventFlags = D74D (29FA)
 1126. 0008+wEventFlags = D74E (29FB)
 1127. 0009+wEventFlags = D74F (29FC)
 1128. 000A+wEventFlags = D750 (29FD)
 1129. 000B+wEventFlags = D751 (29FE)
 1130. 000C+wEventFlags = D752 (29FF)
 1131. 000D+wEventFlags = D753 (2A00)
 1132. 000E+wEventFlags = D754 (2A01)
 1133. 000F+wEventFlags = D755 (2A02)
 1134. 0010+wEventFlags = D756 (2A03)
 1135. 0011+wEventFlags = D757 (2A04)
 1136. 0012+wEventFlags = D758 (2A05)
 1137. 0013+wEventFlags = D759 (2A06)
 1138. 0014+wEventFlags = D75A (2A07)
 1139. 0015+wEventFlags = D75B (2A08)
 1140. 0016+wEventFlags = D75C (2A09)
 1141. 0017+wEventFlags = D75D (2A0A)
 1142. 0018+wEventFlags = D75E (2A0B)
 1143. 0019+wEventFlags = D75F (2A0C)
 1144. 001A+wEventFlags = D760 (2A0D)
 1145. 001B+wEventFlags = D761 (2A0E)
 1146. 001C+wEventFlags = D762 (2A0F)
 1147. 001D+wEventFlags = D763 (2A10)
 1148. 001E+wEventFlags = D764 (2A11)
 1149. 001F+wEventFlags = D765 (2A12)
 1150. 0020+wEventFlags = D766 (2A13)
 1151. 0021+wEventFlags = D767 (2A14)
 1152. 0022+wEventFlags = D768 (2A15)
 1153. 0023+wEventFlags = D769 (2A16)
 1154. 0024+wEventFlags = D76A (2A17)
 1155. 0025+wEventFlags = D76B (2A18)
 1156. 0026+wEventFlags = D76C (2A19)
 1157. 0027+wEventFlags = D76D (2A1A)
 1158. 0028+wEventFlags = D76E (2A1B)
 1159. 0029+wEventFlags = D76F (2A1C)
 1160. 002A+wEventFlags = D770 (2A1D)
 1161. 002B+wEventFlags = D771 (2A1E)
 1162. 002C+wEventFlags = D772 (2A1F)
 1163. 002D+wEventFlags = D773 (2A20)
 1164. 002E+wEventFlags = D774 (2A21)
 1165. 002F+wEventFlags = D775 (2A22)
 1166. 0030+wEventFlags = D776 (2A23)
 1167. 0031+wEventFlags = D777 (2A24)
 1168. 0032+wEventFlags = D778 (2A25)
 1169. 0033+wEventFlags = D779 (2A26)
 1170. 0034+wEventFlags = D77A (2A27)
 1171. 0035+wEventFlags = D77B (2A28)
 1172. 0036+wEventFlags = D77C (2A29)
 1173. 0037+wEventFlags = D77D (2A2A)
 1174. 0038+wEventFlags = D77E (2A2B)
 1175. 0039+wEventFlags = D77F (2A2C)
 1176. 003A+wEventFlags = D780 (2A2D)
 1177. 003B+wEventFlags = D781 (2A2E)
 1178. 003C+wEventFlags = D782 (2A2F)
 1179. 003D+wEventFlags = D783 (2A30)
 1180. 003E+wEventFlags = D784 (2A31)
 1181. 003F+wEventFlags = D785 (2A32)
 1182. 0040+wEventFlags = D786 (2A33)
 1183. 0041+wEventFlags = D787 (2A34)
 1184. 0042+wEventFlags = D788 (2A35)
 1185. 0043+wEventFlags = D789 (2A36)
 1186. 0044+wEventFlags = D78A (2A37)
 1187. 0045+wEventFlags = D78B (2A38)
 1188. 0046+wEventFlags = D78C (2A39)
 1189. 0047+wEventFlags = D78D (2A3A)
 1190. 0048+wEventFlags = D78E (2A3B)
 1191. 0049+wEventFlags = D78F (2A3C)
 1192. 004A+wEventFlags = D790 (2A3D)
 1193. 004B+wEventFlags = D791 (2A3E)
 1194. 004C+wEventFlags = D792 (2A3F)
 1195. 004D+wEventFlags = D793 (2A40)
 1196. 004E+wEventFlags = D794 (2A41)
 1197. 004F+wEventFlags = D795 (2A42)
 1198. 0050+wEventFlags = D796 (2A43)
 1199. 0051+wEventFlags = D797 (2A44)
 1200. 0052+wEventFlags = D798 (2A45)
 1201. 0053+wEventFlags = D799 (2A46)
 1202. 0054+wEventFlags = D79A (2A47)
 1203. 0055+wEventFlags = D79B (2A48)
 1204. 0056+wEventFlags = D79C (2A49)
 1205. 0057+wEventFlags = D79D (2A4A)
 1206. 0058+wEventFlags = D79E (2A4B)
 1207. 0059+wEventFlags = D79F (2A4C)
 1208. 005A+wEventFlags = D7A0 (2A4D)
 1209. 005B+wEventFlags = D7A1 (2A4E)
 1210. 005C+wEventFlags = D7A2 (2A4F)
 1211. 005D+wEventFlags = D7A3 (2A50)
 1212. 005E+wEventFlags = D7A4 (2A51)
 1213. 005F+wEventFlags = D7A5 (2A52)
 1214. 0060+wEventFlags = D7A6 (2A53)
 1215. 0061+wEventFlags = D7A7 (2A54)
 1216. 0062+wEventFlags = D7A8 (2A55)
 1217. 0063+wEventFlags = D7A9 (2A56)
 1218. 0064+wEventFlags = D7AA (2A57)
 1219. 0065+wEventFlags = D7AB (2A58)
 1220. 0066+wEventFlags = D7AC (2A59)
 1221. 0067+wEventFlags = D7AD (2A5A)
 1222. 0068+wEventFlags = D7AE (2A5B)
 1223. 0069+wEventFlags = D7AF (2A5C)
 1224. 006A+wEventFlags = D7B0 (2A5D)
 1225. 006B+wEventFlags = D7B1 (2A5E)
 1226. 006C+wEventFlags = D7B2 (2A5F)
 1227. 006D+wEventFlags = D7B3 (2A60)
 1228. 006E+wEventFlags = D7B4 (2A61)
 1229. 006F+wEventFlags = D7B5 (2A62)
 1230. 0070+wEventFlags = D7B6 (2A63)
 1231. 0071+wEventFlags = D7B7 (2A64)
 1232. 0072+wEventFlags = D7B8 (2A65)
 1233. 0073+wEventFlags = D7B9 (2A66)
 1234. 0074+wEventFlags = D7BA (2A67)
 1235. 0075+wEventFlags = D7BB (2A68)
 1236. 0076+wEventFlags = D7BC (2A69)
 1237. 0077+wEventFlags = D7BD (2A6A)
 1238. 0078+wEventFlags = D7BE (2A6B)
 1239. 0079+wEventFlags = D7BF (2A6C)
 1240. 007A+wEventFlags = D7C0 (2A6D)
 1241. 007B+wEventFlags = D7C1 (2A6E)
 1242. 007C+wEventFlags = D7C2 (2A6F)
 1243. 007D+wEventFlags = D7C3 (2A70)
 1244. 007E+wEventFlags = D7C4 (2A71)
 1245. 007F+wEventFlags = D7C5 (2A72)
 1246. 0080+wEventFlags = D7C6 (2A73)
 1247. 0081+wEventFlags = D7C7 (2A74)
 1248. 0082+wEventFlags = D7C8 (2A75)
 1249. 0083+wEventFlags = D7C9 (2A76)
 1250. 0084+wEventFlags = D7CA (2A77)
 1251. 0085+wEventFlags = D7CB (2A78)
 1252. 0086+wEventFlags = D7CC (2A79)
 1253. 0087+wEventFlags = D7CD (2A7A)
 1254. 0088+wEventFlags = D7CE (2A7B)
 1255. 0089+wEventFlags = D7CF (2A7C)
 1256. 008A+wEventFlags = D7D0 (2A7D)
 1257. 008B+wEventFlags = D7D1 (2A7E)
 1258. 008C+wEventFlags = D7D2 (2A7F)
 1259. 008D+wEventFlags = D7D3 (2A80)
 1260. 008E+wEventFlags = D7D4 (2A81)
 1261. 008F+wEventFlags = D7D5 (2A82)
 1262. 0090+wEventFlags = D7D6 (2A83)
 1263. 0091+wEventFlags = D7D7 (2A84)
 1264. 0092+wEventFlags = D7D8 (2A85)
 1265. 0093+wEventFlags = D7D9 (2A86)
 1266. 0094+wEventFlags = D7DA (2A87)
 1267. 0095+wEventFlags = D7DB (2A88)
 1268. 0096+wEventFlags = D7DC (2A89)
 1269. 0097+wEventFlags = D7DD (2A8A)
 1270. 0098+wEventFlags = D7DE (2A8B)
 1271. 0099+wEventFlags = D7DF (2A8C)
 1272. 009A+wEventFlags = D7E0 (2A8D)
 1273. 009B+wEventFlags = D7E1 (2A8E)
 1274. 009C+wEventFlags = D7E2 (2A8F)
 1275. 009D+wEventFlags = D7E3 (2A90)
 1276. 009E+wEventFlags = D7E4 (2A91)
 1277. 009F+wEventFlags = D7E5 (2A92)
 1278. 00A0+wEventFlags = D7E6 (2A93)
 1279. 00A1+wEventFlags = D7E7 (2A94)
 1280. 00A2+wEventFlags = D7E8 (2A95)
 1281. 00A3+wEventFlags = D7E9 (2A96)
 1282. 00A4+wEventFlags = D7EA (2A97)
 1283. 00A5+wEventFlags = D7EB (2A98)
 1284. 00A6+wEventFlags = D7EC (2A99)
 1285. 00A7+wEventFlags = D7ED (2A9A)
 1286. 00A8+wEventFlags = D7EE (2A9B)
 1287. 00A9+wEventFlags = D7EF (2A9C)
 1288. 00AA+wEventFlags = D7F0 (2A9D)
 1289. 00AB+wEventFlags = D7F1 (2A9E)
 1290. 00AC+wEventFlags = D7F2 (2A9F)
 1291. 00AD+wEventFlags = D7F3 (2AA0)
 1292. 00AE+wEventFlags = D7F4 (2AA1)
 1293. 00AF+wEventFlags = D7F5 (2AA2)
 1294. 00B0+wEventFlags = D7F6 (2AA3)
 1295. 00B1+wEventFlags = D7F7 (2AA4)
 1296. 00B2+wEventFlags = D7F8 (2AA5)
 1297. 00B3+wEventFlags = D7F9 (2AA6)
 1298. 00B4+wEventFlags = D7FA (2AA7)
 1299. 00B5+wEventFlags = D7FB (2AA8)
 1300. 00B6+wEventFlags = D7FC (2AA9)
 1301. 00B7+wEventFlags = D7FD (2AAA)
 1302. 00B8+wEventFlags = D7FE (2AAB)
 1303. 00B9+wEventFlags = D7FF (2AAC)
 1304. 00BA+wEventFlags = D800 (2AAD)
 1305. 00BB+wEventFlags = D801 (2AAE)
 1306. 00BC+wEventFlags = D802 (2AAF)
 1307. 00BD+wEventFlags = D803 (2AB0)
 1308. 00BE+wEventFlags = D804 (2AB1)
 1309. 00BF+wEventFlags = D805 (2AB2)
 1310. 00C0+wEventFlags = D806 (2AB3)
 1311. 00C1+wEventFlags = D807 (2AB4)
 1312. 00C2+wEventFlags = D808 (2AB5)
 1313. 00C3+wEventFlags = D809 (2AB6)
 1314. 00C4+wEventFlags = D80A (2AB7)
 1315. 00C5+wEventFlags = D80B (2AB8)
 1316. 00C6+wEventFlags = D80C (2AB9)
 1317. 00C7+wEventFlags = D80D (2ABA)
 1318. 00C8+wEventFlags = D80E (2ABB)
 1319. 00C9+wEventFlags = D80F (2ABC)
 1320. 00CA+wEventFlags = D810 (2ABD)
 1321. 00CB+wEventFlags = D811 (2ABE)
 1322. 00CC+wEventFlags = D812 (2ABF)
 1323. 00CD+wEventFlags = D813 (2AC0)
 1324. 00CE+wEventFlags = D814 (2AC1)
 1325. 00CF+wEventFlags = D815 (2AC2)
 1326. 00D0+wEventFlags = D816 (2AC3)
 1327. 00D1+wEventFlags = D817 (2AC4)
 1328. 00D2+wEventFlags = D818 (2AC5)
 1329. 00D3+wEventFlags = D819 (2AC6)
 1330. 00D4+wEventFlags = D81A (2AC7)
 1331. 00D5+wEventFlags = D81B (2AC8)
 1332. 00D6+wEventFlags = D81C (2AC9)
 1333. 00D7+wEventFlags = D81D (2ACA)
 1334. 00D8+wEventFlags = D81E (2ACB)
 1335. 00D9+wEventFlags = D81F (2ACC)
 1336. 00DA+wEventFlags = D820 (2ACD)
 1337. 00DB+wEventFlags = D821 (2ACE)
 1338. 00DC+wEventFlags = D822 (2ACF)
 1339. 00DD+wEventFlags = D823 (2AD0)
 1340. 00DE+wEventFlags = D824 (2AD1)
 1341. 00DF+wEventFlags = D825 (2AD2)
 1342. 00E0+wEventFlags = D826 (2AD3)
 1343. 00E1+wEventFlags = D827 (2AD4)
 1344. 00E2+wEventFlags = D828 (2AD5)
 1345. 00E3+wEventFlags = D829 (2AD6)
 1346. 00E4+wEventFlags = D82A (2AD7)
 1347. 00E5+wEventFlags = D82B (2AD8)
 1348. 00E6+wEventFlags = D82C (2AD9)
 1349. 00E7+wEventFlags = D82D (2ADA)
 1350. 00E8+wEventFlags = D82E (2ADB)
 1351. 00E9+wEventFlags = D82F (2ADC)
 1352. 00EA+wEventFlags = D830 (2ADD)
 1353. 00EB+wEventFlags = D831 (2ADE)
 1354. 00EC+wEventFlags = D832 (2ADF)
 1355. 00ED+wEventFlags = D833 (2AE0)
 1356. 00EE+wEventFlags = D834 (2AE1)
 1357. 00EF+wEventFlags = D835 (2AE2)
 1358. 00F0+wEventFlags = D836 (2AE3)
 1359. 00F1+wEventFlags = D837 (2AE4)
 1360. 00F2+wEventFlags = D838 (2AE5)
 1361. 00F3+wEventFlags = D839 (2AE6)
 1362. 00F4+wEventFlags = D83A (2AE7)
 1363. 00F5+wEventFlags = D83B (2AE8)
 1364. 00F6+wEventFlags = D83C (2AE9)
 1365. 00F7+wEventFlags = D83D (2AEA)
 1366. 00F8+wEventFlags = D83E (2AEB)
 1367. 00F9+wEventFlags = D83F (2AEC)
 1368. 00FA+wEventFlags = D840 (2AED)
 1369. 00FB+wEventFlags = D841 (2AEE)
 1370. 00FC+wEventFlags = D842 (2AEF)
 1371. 00FD+wEventFlags = D843 (2AF0)
 1372. 00FE+wEventFlags = D844 (2AF1)
 1373. 00FF+wEventFlags = D845 (2AF2)
 1374. 0100+wEventFlags = D846 (2AF3)
 1375. 0101+wEventFlags = D847 (2AF4)
 1376. 0102+wEventFlags = D848 (2AF5)
 1377. 0103+wEventFlags = D849 (2AF6)
 1378. 0104+wEventFlags = D84A (2AF7)
 1379. 0105+wEventFlags = D84B (2AF8)
 1380. 0106+wEventFlags = D84C (2AF9)
 1381. 0107+wEventFlags = D84D (2AFA)
 1382. 0108+wEventFlags = D84E (2AFB)
 1383. 0109+wEventFlags = D84F (2AFC)
 1384. 010A+wEventFlags = D850 (2AFD)
 1385. 010B+wEventFlags = D851 (2AFE)
 1386. 010C+wEventFlags = D852 (2AFF)
 1387. 010D+wEventFlags = D853 (2B00)
 1388. 010E+wEventFlags = D854 (2B01)
 1389. 010F+wEventFlags = D855 (2B02)
 1390. 0110+wEventFlags = D856 (2B03)
 1391. 0111+wEventFlags = D857 (2B04)
 1392. 0112+wEventFlags = D858 (2B05)
 1393. 0113+wEventFlags = D859 (2B06)
 1394. 0114+wEventFlags = D85A (2B07)
 1395. 0115+wEventFlags = D85B (2B08)
 1396. 0116+wEventFlags = D85C (2B09)
 1397. 0117+wEventFlags = D85D (2B0A)
 1398. 0118+wEventFlags = D85E (2B0B)
 1399. 0119+wEventFlags = D85F (2B0C)
 1400. 011A+wEventFlags = D860 (2B0D)
 1401. 011B+wEventFlags = D861 (2B0E)
 1402. 011C+wEventFlags = D862 (2B0F)
 1403. 011D+wEventFlags = D863 (2B10)
 1404. 011E+wEventFlags = D864 (2B11)
 1405. 011F+wEventFlags = D865 (2B12)
 1406. 0120+wEventFlags = D866 (2B13)
 1407. 0121+wEventFlags = D867 (2B14)
 1408. 0122+wEventFlags = D868 (2B15)
 1409. 0123+wEventFlags = D869 (2B16)
 1410. 0124+wEventFlags = D86A (2B17)
 1411. 0125+wEventFlags = D86B (2B18)
 1412. 0126+wEventFlags = D86C (2B19)
 1413. 0127+wEventFlags = D86D (2B1A)
 1414. 0128+wEventFlags = D86E (2B1B)
 1415. 0129+wEventFlags = D86F (2B1C)
 1416. 012A+wEventFlags = D870 (2B1D)
 1417. 012B+wEventFlags = D871 (2B1E)
 1418. 012C+wEventFlags = D872 (2B1F)
 1419. 012D+wEventFlags = D873 (2B20)
 1420. 012E+wEventFlags = D874 (2B21)
 1421. 012F+wEventFlags = D875 (2B22)
 1422. 0130+wEventFlags = D876 (2B23)
 1423. 0131+wEventFlags = D877 (2B24)
 1424. 0132+wEventFlags = D878 (2B25)
 1425. 0133+wEventFlags = D879 (2B26)
 1426. 0134+wEventFlags = D87A (2B27)
 1427. 0135+wEventFlags = D87B (2B28)
 1428. 0136+wEventFlags = D87C (2B29)
 1429. 0137+wEventFlags = D87D (2B2A)
 1430. 0138+wEventFlags = D87E (2B2B)
 1431. 0139+wEventFlags = D87F (2B2C)
 1432. 013A+wEventFlags = D880 (2B2D)
 1433. 013B+wEventFlags = D881 (2B2E)
 1434. 013C+wEventFlags = D882 (2B2F)
 1435. 013D+wEventFlags = D883 (2B30)
 1436. 013E+wEventFlags = D884 (2B31)
 1437. 013F+wEventFlags = D885 (2B32)
 1438. 0000+wLinkEnemyTrainerName = D886 (2B33)
 1439. 0000+wGrassMons = D887 (2B34)
 1440. 0001+wGrassMons = D888 (2B35)
 1441. 0002+wGrassMons = D889 (2B36)
 1442. 0003+wGrassMons = D88A (2B37)
 1443. 0004+wGrassMons = D88B (2B38)
 1444. 0005+wGrassMons = D88C (2B39)
 1445. 0006+wGrassMons = D88D (2B3A)
 1446. 0007+wGrassMons = D88E (2B3B)
 1447. 0008+wGrassMons = D88F (2B3C)
 1448. 0009+wGrassMons = D890 (2B3D)
 1449. 000A+wGrassMons = D891 (2B3E)
 1450. 0000+wSerialEnemyDataBlock = D892 (2B3F)
 1451. 0001+wSerialEnemyDataBlock = D893 (2B40)
 1452. 0002+wSerialEnemyDataBlock = D894 (2B41)
 1453. 0003+wSerialEnemyDataBlock = D895 (2B42)
 1454. 0004+wSerialEnemyDataBlock = D896 (2B43)
 1455. 0005+wSerialEnemyDataBlock = D897 (2B44)
 1456. 0006+wSerialEnemyDataBlock = D898 (2B45)
 1457. 0007+wSerialEnemyDataBlock = D899 (2B46)
 1458. 0008+wSerialEnemyDataBlock = D89A (2B47)
 1459. 0000+wEnemyPartyCount = D89B (2B48)
 1460. 0000+wEnemyPartyMons = D89C (2B49)
 1461. 0001+wEnemyPartyMons = D89D (2B4A)
 1462. 0002+wEnemyPartyMons = D89E (2B4B)
 1463. 0003+wEnemyPartyMons = D89F (2B4C)
 1464. 0004+wEnemyPartyMons = D8A0 (2B4D)
 1465. 0005+wEnemyPartyMons = D8A1 (2B4E)
 1466. 0006+wEnemyPartyMons = D8A2 (2B4F)
 1467. 0000+wWaterRate = D8A3 (2B50)
 1468. 0000+wWaterMons = D8A4 (2B51)
 1469. 0001+wWaterMons = D8A5 (2B52)
 1470. 0000+wEnemyMon1BoxLevel = D8A6 (2B53)
 1471. 0000+wEnemyMon1Status = D8A7 (2B54)
 1472. 0000+wEnemyMon1Type1 = D8A8 (2B55)
 1473. 0000+wEnemyMon1Type2 = D8A9 (2B56)
 1474. 0000+wEnemyMon1CatchRate = D8AA (2B57)
 1475. 0000+wEnemyMon1Moves = D8AB (2B58)
 1476. 0001+wEnemyMon1Moves = D8AC (2B59)
 1477. 0002+wEnemyMon1Moves = D8AD (2B5A)
 1478. 0003+wEnemyMon1Moves = D8AE (2B5B)
 1479. 0000+wEnemyMon1OTID = D8AF (2B5C)
 1480. 0001+wEnemyMon1OTID = D8B0 (2B5D)
 1481. 0000+wEnemyMon1Exp = D8B1 (2B5E)
 1482. 0001+wEnemyMon1Exp = D8B2 (2B5F)
 1483. 0002+wEnemyMon1Exp = D8B3 (2B60)
 1484. 0000+wEnemyMon1HPExp = D8B4 (2B61)
 1485. 0001+wEnemyMon1HPExp = D8B5 (2B62)
 1486. 0000+wEnemyMon1AttackExp = D8B6 (2B63)
 1487. 0001+wEnemyMon1AttackExp = D8B7 (2B64)
 1488. 0000+wEnemyMon1DefenseExp = D8B8 (2B65)
 1489. 0001+wEnemyMon1DefenseExp = D8B9 (2B66)
 1490. 0000+wEnemyMon1SpeedExp = D8BA (2B67)
 1491. 0001+wEnemyMon1SpeedExp = D8BB (2B68)
 1492. 0000+wEnemyMon1SpecialExp = D8BC (2B69)
 1493. 0001+wEnemyMon1SpecialExp = D8BD (2B6A)
 1494. 0000+wEnemyMon1DVs = D8BE (2B6B)
 1495. 0001+wEnemyMon1DVs = D8BF (2B6C)
 1496. 0000+wEnemyMon1PP = D8C0 (2B6D)
 1497. 0001+wEnemyMon1PP = D8C1 (2B6E)
 1498. 0002+wEnemyMon1PP = D8C2 (2B6F)
 1499. 0003+wEnemyMon1PP = D8C3 (2B70)
 1500. 0000+wEnemyMon1Level = D8C4 (2B71)
 1501. 0000+wEnemyMon1Stats = D8C5 (2B72)
 1502. 0001+wEnemyMon1Stats = D8C6 (2B73)
 1503. 0000+wEnemyMon1Attack = D8C7 (2B74)
 1504. 0001+wEnemyMon1Attack = D8C8 (2B75)
 1505. 0000+wEnemyMon1Defense = D8C9 (2B76)
 1506. 0001+wEnemyMon1Defense = D8CA (2B77)
 1507. 0000+wEnemyMon1Speed = D8CB (2B78)
 1508. 0001+wEnemyMon1Speed = D8CC (2B79)
 1509. 0000+wEnemyMon1Special = D8CD (2B7A)
 1510. 0001+wEnemyMon1Special = D8CE (2B7B)
 1511. 0000+wEnemyMon2Species = D8CF (2B7C)
 1512. 0000+wEnemyMon2HP = D8D0 (2B7D)
 1513. 0001+wEnemyMon2HP = D8D1 (2B7E)
 1514. 0000+wEnemyMon2BoxLevel = D8D2 (2B7F)
 1515. 0000+wEnemyMon2Status = D8D3 (2B80)
 1516. 0000+wEnemyMon2Type1 = D8D4 (2B81)
 1517. 0000+wEnemyMon2Type2 = D8D5 (2B82)
 1518. 0000+wEnemyMon2CatchRate = D8D6 (2B83)
 1519. 0000+wEnemyMon2Moves = D8D7 (2B84)
 1520. 0001+wEnemyMon2Moves = D8D8 (2B85)
 1521. 0002+wEnemyMon2Moves = D8D9 (2B86)
 1522. 0003+wEnemyMon2Moves = D8DA (2B87)
 1523. 0000+wEnemyMon2OTID = D8DB (2B88)
 1524. 0001+wEnemyMon2OTID = D8DC (2B89)
 1525. 0000+wEnemyMon2Exp = D8DD (2B8A)
 1526. 0001+wEnemyMon2Exp = D8DE (2B8B)
 1527. 0002+wEnemyMon2Exp = D8DF (2B8C)
 1528. 0000+wEnemyMon2HPExp = D8E0 (2B8D)
 1529. 0001+wEnemyMon2HPExp = D8E1 (2B8E)
 1530. 0000+wEnemyMon2AttackExp = D8E2 (2B8F)
 1531. 0001+wEnemyMon2AttackExp = D8E3 (2B90)
 1532. 0000+wEnemyMon2DefenseExp = D8E4 (2B91)
 1533. 0001+wEnemyMon2DefenseExp = D8E5 (2B92)
 1534. 0000+wEnemyMon2SpeedExp = D8E6 (2B93)
 1535. 0001+wEnemyMon2SpeedExp = D8E7 (2B94)
 1536. 0000+wEnemyMon2SpecialExp = D8E8 (2B95)
 1537. 0001+wEnemyMon2SpecialExp = D8E9 (2B96)
 1538. 0000+wEnemyMon2DVs = D8EA (2B97)
 1539. 0001+wEnemyMon2DVs = D8EB (2B98)
 1540. 0000+wEnemyMon2PP = D8EC (2B99)
 1541. 0001+wEnemyMon2PP = D8ED (2B9A)
 1542. 0002+wEnemyMon2PP = D8EE (2B9B)
 1543. 0003+wEnemyMon2PP = D8EF (2B9C)
 1544. 0000+wEnemyMon2Level = D8F0 (2B9D)
 1545. 0000+wEnemyMon2Stats = D8F1 (2B9E)
 1546. 0001+wEnemyMon2Stats = D8F2 (2B9F)
 1547. 0000+wEnemyMon2Attack = D8F3 (2BA0)
 1548. 0001+wEnemyMon2Attack = D8F4 (2BA1)
 1549. 0000+wEnemyMon2Defense = D8F5 (2BA2)
 1550. 0001+wEnemyMon2Defense = D8F6 (2BA3)
 1551. 0000+wEnemyMon2Speed = D8F7 (2BA4)
 1552. 0001+wEnemyMon2Speed = D8F8 (2BA5)
 1553. 0000+wEnemyMon2Special = D8F9 (2BA6)
 1554. 0001+wEnemyMon2Special = D8FA (2BA7)
 1555. 0000+wEnemyMon3Species = D8FB (2BA8)
 1556. 0000+wEnemyMon3HP = D8FC (2BA9)
 1557. 0001+wEnemyMon3HP = D8FD (2BAA)
 1558. 0000+wEnemyMon3BoxLevel = D8FE (2BAB)
 1559. 0000+wEnemyMon3Status = D8FF (2BAC)
 1560. 0000+wEnemyMon3Type1 = D900 (2BAD)
 1561. 0000+wEnemyMon3Type2 = D901 (2BAE)
 1562. 0000+wEnemyMon3CatchRate = D902 (2BAF)
 1563. 0000+wEnemyMon3Moves = D903 (2BB0)
 1564. 0001+wEnemyMon3Moves = D904 (2BB1)
 1565. 0002+wEnemyMon3Moves = D905 (2BB2)
 1566. 0003+wEnemyMon3Moves = D906 (2BB3)
 1567. 0000+wEnemyMon3OTID = D907 (2BB4)
 1568. 0001+wEnemyMon3OTID = D908 (2BB5)
 1569. 0000+wEnemyMon3Exp = D909 (2BB6)
 1570. 0001+wEnemyMon3Exp = D90A (2BB7)
 1571. 0002+wEnemyMon3Exp = D90B (2BB8)
 1572. 0000+wEnemyMon3HPExp = D90C (2BB9)
 1573. 0001+wEnemyMon3HPExp = D90D (2BBA)
 1574. 0000+wEnemyMon3AttackExp = D90E (2BBB)
 1575. 0001+wEnemyMon3AttackExp = D90F (2BBC)
 1576. 0000+wEnemyMon3DefenseExp = D910 (2BBD)
 1577. 0001+wEnemyMon3DefenseExp = D911 (2BBE)
 1578. 0000+wEnemyMon3SpeedExp = D912 (2BBF)
 1579. 0001+wEnemyMon3SpeedExp = D913 (2BC0)
 1580. 0000+wEnemyMon3SpecialExp = D914 (2BC1)
 1581. 0001+wEnemyMon3SpecialExp = D915 (2BC2)
 1582. 0000+wEnemyMon3DVs = D916 (2BC3)
 1583. 0001+wEnemyMon3DVs = D917 (2BC4)
 1584. 0000+wEnemyMon3PP = D918 (2BC5)
 1585. 0001+wEnemyMon3PP = D919 (2BC6)
 1586. 0002+wEnemyMon3PP = D91A (2BC7)
 1587. 0003+wEnemyMon3PP = D91B (2BC8)
 1588. 0000+wEnemyMon3Level = D91C (2BC9)
 1589. 0000+wEnemyMon3Stats = D91D (2BCA)
 1590. 0001+wEnemyMon3Stats = D91E (2BCB)
 1591. 0000+wEnemyMon3Attack = D91F (2BCC)
 1592. 0001+wEnemyMon3Attack = D920 (2BCD)
 1593. 0000+wEnemyMon3Defense = D921 (2BCE)
 1594. 0001+wEnemyMon3Defense = D922 (2BCF)
 1595. 0000+wEnemyMon3Speed = D923 (2BD0)
 1596. 0001+wEnemyMon3Speed = D924 (2BD1)
 1597. 0000+wEnemyMon3Special = D925 (2BD2)
 1598. 0001+wEnemyMon3Special = D926 (2BD3)
 1599. 0000+wEnemyMon4Species = D927 (2BD4)
 1600. 0000+wEnemyMon4HP = D928 (2BD5)
 1601. 0001+wEnemyMon4HP = D929 (2BD6)
 1602. 0000+wEnemyMon4BoxLevel = D92A (2BD7)
 1603. 0000+wEnemyMon4Status = D92B (2BD8)
 1604. 0000+wEnemyMon4Type1 = D92C (2BD9)
 1605. 0000+wEnemyMon4Type2 = D92D (2BDA)
 1606. 0000+wEnemyMon4CatchRate = D92E (2BDB)
 1607. 0000+wEnemyMon4Moves = D92F (2BDC)
 1608. 0001+wEnemyMon4Moves = D930 (2BDD)
 1609. 0002+wEnemyMon4Moves = D931 (2BDE)
 1610. 0003+wEnemyMon4Moves = D932 (2BDF)
 1611. 0000+wEnemyMon4OTID = D933 (2BE0)
 1612. 0001+wEnemyMon4OTID = D934 (2BE1)
 1613. 0000+wEnemyMon4Exp = D935 (2BE2)
 1614. 0001+wEnemyMon4Exp = D936 (2BE3)
 1615. 0002+wEnemyMon4Exp = D937 (2BE4)
 1616. 0000+wEnemyMon4HPExp = D938 (2BE5)
 1617. 0001+wEnemyMon4HPExp = D939 (2BE6)
 1618. 0000+wEnemyMon4AttackExp = D93A (2BE7)
 1619. 0001+wEnemyMon4AttackExp = D93B (2BE8)
 1620. 0000+wEnemyMon4DefenseExp = D93C (2BE9)
 1621. 0001+wEnemyMon4DefenseExp = D93D (2BEA)
 1622. 0000+wEnemyMon4SpeedExp = D93E (2BEB)
 1623. 0001+wEnemyMon4SpeedExp = D93F (2BEC)
 1624. 0000+wEnemyMon4SpecialExp = D940 (2BED)
 1625. 0001+wEnemyMon4SpecialExp = D941 (2BEE)
 1626. 0000+wEnemyMon4DVs = D942 (2BEF)
 1627. 0001+wEnemyMon4DVs = D943 (2BF0)
 1628. 0000+wEnemyMon4PP = D944 (2BF1)
 1629. 0001+wEnemyMon4PP = D945 (2BF2)
 1630. 0002+wEnemyMon4PP = D946 (2BF3)
 1631. 0003+wEnemyMon4PP = D947 (2BF4)
 1632. 0000+wEnemyMon4Level = D948 (2BF5)
 1633. 0000+wEnemyMon4Stats = D949 (2BF6)
 1634. 0001+wEnemyMon4Stats = D94A (2BF7)
 1635. 0000+wEnemyMon4Attack = D94B (2BF8)
 1636. 0001+wEnemyMon4Attack = D94C (2BF9)
 1637. 0000+wEnemyMon4Defense = D94D (2BFA)
 1638. 0001+wEnemyMon4Defense = D94E (2BFB)
 1639. 0000+wEnemyMon4Speed = D94F (2BFC)
 1640. 0001+wEnemyMon4Speed = D950 (2BFD)
 1641. 0000+wEnemyMon4Special = D951 (2BFE)
 1642. 0001+wEnemyMon4Special = D952 (2BFF)
 1643. 0000+wEnemyMon5Species = D953 (2C00)
 1644. 0000+wEnemyMon5HP = D954 (2C01)
 1645. 0001+wEnemyMon5HP = D955 (2C02)
 1646. 0000+wEnemyMon5BoxLevel = D956 (2C03)
 1647. 0000+wEnemyMon5Status = D957 (2C04)
 1648. 0000+wEnemyMon5Type1 = D958 (2C05)
 1649. 0000+wEnemyMon5Type2 = D959 (2C06)
 1650. 0000+wEnemyMon5CatchRate = D95A (2C07)
 1651. 0000+wEnemyMon5Moves = D95B (2C08)
 1652. 0001+wEnemyMon5Moves = D95C (2C09)
 1653. 0002+wEnemyMon5Moves = D95D (2C0A)
 1654. 0003+wEnemyMon5Moves = D95E (2C0B)
 1655. 0000+wEnemyMon5OTID = D95F (2C0C)
 1656. 0001+wEnemyMon5OTID = D960 (2C0D)
 1657. 0000+wEnemyMon5Exp = D961 (2C0E)
 1658. 0001+wEnemyMon5Exp = D962 (2C0F)
 1659. 0002+wEnemyMon5Exp = D963 (2C10)
 1660. 0000+wEnemyMon5HPExp = D964 (2C11)
 1661. 0001+wEnemyMon5HPExp = D965 (2C12)
 1662. 0000+wEnemyMon5AttackExp = D966 (2C13)
 1663. 0001+wEnemyMon5AttackExp = D967 (2C14)
 1664. 0000+wEnemyMon5DefenseExp = D968 (2C15)
 1665. 0001+wEnemyMon5DefenseExp = D969 (2C16)
 1666. 0000+wEnemyMon5SpeedExp = D96A (2C17)
 1667. 0001+wEnemyMon5SpeedExp = D96B (2C18)
 1668. 0000+wEnemyMon5SpecialExp = D96C (2C19)
 1669. 0001+wEnemyMon5SpecialExp = D96D (2C1A)
 1670. 0000+wEnemyMon5DVs = D96E (2C1B)
 1671. 0001+wEnemyMon5DVs = D96F (2C1C)
 1672. 0000+wEnemyMon5PP = D970 (2C1D)
 1673. 0001+wEnemyMon5PP = D971 (2C1E)
 1674. 0002+wEnemyMon5PP = D972 (2C1F)
 1675. 0003+wEnemyMon5PP = D973 (2C20)
 1676. 0000+wEnemyMon5Level = D974 (2C21)
 1677. 0000+wEnemyMon5Stats = D975 (2C22)
 1678. 0001+wEnemyMon5Stats = D976 (2C23)
 1679. 0000+wEnemyMon5Attack = D977 (2C24)
 1680. 0001+wEnemyMon5Attack = D978 (2C25)
 1681. 0000+wEnemyMon5Defense = D979 (2C26)
 1682. 0001+wEnemyMon5Defense = D97A (2C27)
 1683. 0000+wEnemyMon5Speed = D97B (2C28)
 1684. 0001+wEnemyMon5Speed = D97C (2C29)
 1685. 0000+wEnemyMon5Special = D97D (2C2A)
 1686. 0001+wEnemyMon5Special = D97E (2C2B)
 1687. 0000+wEnemyMon6Species = D97F (2C2C)
 1688. 0000+wEnemyMon6HP = D980 (2C2D)
 1689. 0001+wEnemyMon6HP = D981 (2C2E)
 1690. 0000+wEnemyMon6BoxLevel = D982 (2C2F)
 1691. 0000+wEnemyMon6Status = D983 (2C30)
 1692. 0000+wEnemyMon6Type1 = D984 (2C31)
 1693. 0000+wEnemyMon6Type2 = D985 (2C32)
 1694. 0000+wEnemyMon6CatchRate = D986 (2C33)
 1695. 0000+wEnemyMon6Moves = D987 (2C34)
 1696. 0001+wEnemyMon6Moves = D988 (2C35)
 1697. 0002+wEnemyMon6Moves = D989 (2C36)
 1698. 0003+wEnemyMon6Moves = D98A (2C37)
 1699. 0000+wEnemyMon6OTID = D98B (2C38)
 1700. 0001+wEnemyMon6OTID = D98C (2C39)
 1701. 0000+wEnemyMon6Exp = D98D (2C3A)
 1702. 0001+wEnemyMon6Exp = D98E (2C3B)
 1703. 0002+wEnemyMon6Exp = D98F (2C3C)
 1704. 0000+wEnemyMon6HPExp = D990 (2C3D)
 1705. 0001+wEnemyMon6HPExp = D991 (2C3E)
 1706. 0000+wEnemyMon6AttackExp = D992 (2C3F)
 1707. 0001+wEnemyMon6AttackExp = D993 (2C40)
 1708. 0000+wEnemyMon6DefenseExp = D994 (2C41)
 1709. 0001+wEnemyMon6DefenseExp = D995 (2C42)
 1710. 0000+wEnemyMon6SpeedExp = D996 (2C43)
 1711. 0001+wEnemyMon6SpeedExp = D997 (2C44)
 1712. 0000+wEnemyMon6SpecialExp = D998 (2C45)
 1713. 0001+wEnemyMon6SpecialExp = D999 (2C46)
 1714. 0000+wEnemyMon6DVs = D99A (2C47)
 1715. 0001+wEnemyMon6DVs = D99B (2C48)
 1716. 0000+wEnemyMon6PP = D99C (2C49)
 1717. 0001+wEnemyMon6PP = D99D (2C4A)
 1718. 0002+wEnemyMon6PP = D99E (2C4B)
 1719. 0003+wEnemyMon6PP = D99F (2C4C)
 1720. 0000+wEnemyMon6Level = D9A0 (2C4D)
 1721. 0000+wEnemyMon6Stats = D9A1 (2C4E)
 1722. 0001+wEnemyMon6Stats = D9A2 (2C4F)
 1723. 0000+wEnemyMon6Attack = D9A3 (2C50)
 1724. 0001+wEnemyMon6Attack = D9A4 (2C51)
 1725. 0000+wEnemyMon6Defense = D9A5 (2C52)
 1726. 0001+wEnemyMon6Defense = D9A6 (2C53)
 1727. 0000+wEnemyMon6Speed = D9A7 (2C54)
 1728. 0001+wEnemyMon6Speed = D9A8 (2C55)
 1729. 0000+wEnemyMon6Special = D9A9 (2C56)
 1730. 0001+wEnemyMon6Special = D9AA (2C57)
 1731. 0000+wEnemyMonOT = D9AB (2C58)
 1732. 0001+wEnemyMonOT = D9AC (2C59)
 1733. 0002+wEnemyMonOT = D9AD (2C5A)
 1734. 0003+wEnemyMonOT = D9AE (2C5B)
 1735. 0004+wEnemyMonOT = D9AF (2C5C)
 1736. 0005+wEnemyMonOT = D9B0 (2C5D)
 1737. 0006+wEnemyMonOT = D9B1 (2C5E)
 1738. 0007+wEnemyMonOT = D9B2 (2C5F)
 1739. 0008+wEnemyMonOT = D9B3 (2C60)
 1740. 0009+wEnemyMonOT = D9B4 (2C61)
 1741. 000A+wEnemyMonOT = D9B5 (2C62)
 1742. 000B+wEnemyMonOT = D9B6 (2C63)
 1743. 000C+wEnemyMonOT = D9B7 (2C64)
 1744. 000D+wEnemyMonOT = D9B8 (2C65)
 1745. 000E+wEnemyMonOT = D9B9 (2C66)
 1746. 000F+wEnemyMonOT = D9BA (2C67)
 1747. 0010+wEnemyMonOT = D9BB (2C68)
 1748. 0011+wEnemyMonOT = D9BC (2C69)
 1749. 0012+wEnemyMonOT = D9BD (2C6A)
 1750. 0013+wEnemyMonOT = D9BE (2C6B)
 1751. 0014+wEnemyMonOT = D9BF (2C6C)
 1752. 0015+wEnemyMonOT = D9C0 (2C6D)
 1753. 0016+wEnemyMonOT = D9C1 (2C6E)
 1754. 0017+wEnemyMonOT = D9C2 (2C6F)
 1755. 0018+wEnemyMonOT = D9C3 (2C70)
 1756. 0019+wEnemyMonOT = D9C4 (2C71)
 1757. 001A+wEnemyMonOT = D9C5 (2C72)
 1758. 001B+wEnemyMonOT = D9C6 (2C73)
 1759. 001C+wEnemyMonOT = D9C7 (2C74)
 1760. 001D+wEnemyMonOT = D9C8 (2C75)
 1761. 001E+wEnemyMonOT = D9C9 (2C76)
 1762. 001F+wEnemyMonOT = D9CA (2C77)
 1763. 0020+wEnemyMonOT = D9CB (2C78)
 1764. 0021+wEnemyMonOT = D9CC (2C79)
 1765. 0022+wEnemyMonOT = D9CD (2C7A)
 1766. 0023+wEnemyMonOT = D9CE (2C7B)
 1767. 0024+wEnemyMonOT = D9CF (2C7C)
 1768. 0025+wEnemyMonOT = D9D0 (2C7D)
 1769. 0026+wEnemyMonOT = D9D1 (2C7E)
 1770. 0027+wEnemyMonOT = D9D2 (2C7F)
 1771. 0028+wEnemyMonOT = D9D3 (2C80)
 1772. 0029+wEnemyMonOT = D9D4 (2C81)
 1773. 002A+wEnemyMonOT = D9D5 (2C82)
 1774. 002B+wEnemyMonOT = D9D6 (2C83)
 1775. 002C+wEnemyMonOT = D9D7 (2C84)
 1776. 002D+wEnemyMonOT = D9D8 (2C85)
 1777. 002E+wEnemyMonOT = D9D9 (2C86)
 1778. 002F+wEnemyMonOT = D9DA (2C87)
 1779. 0030+wEnemyMonOT = D9DB (2C88)
 1780. 0031+wEnemyMonOT = D9DC (2C89)
 1781. 0032+wEnemyMonOT = D9DD (2C8A)
 1782. 0033+wEnemyMonOT = D9DE (2C8B)
 1783. 0034+wEnemyMonOT = D9DF (2C8C)
 1784. 0035+wEnemyMonOT = D9E0 (2C8D)
 1785. 0036+wEnemyMonOT = D9E1 (2C8E)
 1786. 0037+wEnemyMonOT = D9E2 (2C8F)
 1787. 0038+wEnemyMonOT = D9E3 (2C90)
 1788. 0039+wEnemyMonOT = D9E4 (2C91)
 1789. 003A+wEnemyMonOT = D9E5 (2C92)
 1790. 003B+wEnemyMonOT = D9E6 (2C93)
 1791. 003C+wEnemyMonOT = D9E7 (2C94)
 1792. 003D+wEnemyMonOT = D9E8 (2C95)
 1793. 003E+wEnemyMonOT = D9E9 (2C96)
 1794. 003F+wEnemyMonOT = D9EA (2C97)
 1795. 0040+wEnemyMonOT = D9EB (2C98)
 1796. 0041+wEnemyMonOT = D9EC (2C99)
 1797. 0000+wEnemyMonNicks = D9ED (2C9A)
 1798. 0001+wEnemyMonNicks = D9EE (2C9B)
 1799. 0002+wEnemyMonNicks = D9EF (2C9C)
 1800. 0003+wEnemyMonNicks = D9F0 (2C9D)
 1801. 0004+wEnemyMonNicks = D9F1 (2C9E)
 1802. 0005+wEnemyMonNicks = D9F2 (2C9F)
 1803. 0006+wEnemyMonNicks = D9F3 (2CA0)
 1804. 0007+wEnemyMonNicks = D9F4 (2CA1)
 1805. 0008+wEnemyMonNicks = D9F5 (2CA2)
 1806. 0009+wEnemyMonNicks = D9F6 (2CA3)
 1807. 000A+wEnemyMonNicks = D9F7 (2CA4)
 1808. 000B+wEnemyMonNicks = D9F8 (2CA5)
 1809. 000C+wEnemyMonNicks = D9F9 (2CA6)
 1810. 000D+wEnemyMonNicks = D9FA (2CA7)
 1811. 000E+wEnemyMonNicks = D9FB (2CA8)
 1812. 000F+wEnemyMonNicks = D9FC (2CA9)
 1813. 0010+wEnemyMonNicks = D9FD (2CAA)
 1814. 0011+wEnemyMonNicks = D9FE (2CAB)
 1815. 0012+wEnemyMonNicks = D9FF (2CAC)
 1816. 0013+wEnemyMonNicks = DA00 (2CAD)
 1817. 0014+wEnemyMonNicks = DA01 (2CAE)
 1818. 0015+wEnemyMonNicks = DA02 (2CAF)
 1819. 0016+wEnemyMonNicks = DA03 (2CB0)
 1820. 0017+wEnemyMonNicks = DA04 (2CB1)
 1821. 0018+wEnemyMonNicks = DA05 (2CB2)
 1822. 0019+wEnemyMonNicks = DA06 (2CB3)
 1823. 001A+wEnemyMonNicks = DA07 (2CB4)
 1824. 001B+wEnemyMonNicks = DA08 (2CB5)
 1825. 001C+wEnemyMonNicks = DA09 (2CB6)
 1826. 001D+wEnemyMonNicks = DA0A (2CB7)
 1827. 001E+wEnemyMonNicks = DA0B (2CB8)
 1828. 001F+wEnemyMonNicks = DA0C (2CB9)
 1829. 0020+wEnemyMonNicks = DA0D (2CBA)
 1830. 0021+wEnemyMonNicks = DA0E (2CBB)
 1831. 0022+wEnemyMonNicks = DA0F (2CBC)
 1832. 0023+wEnemyMonNicks = DA10 (2CBD)
 1833. 0024+wEnemyMonNicks = DA11 (2CBE)
 1834. 0025+wEnemyMonNicks = DA12 (2CBF)
 1835. 0026+wEnemyMonNicks = DA13 (2CC0)
 1836. 0027+wEnemyMonNicks = DA14 (2CC1)
 1837. 0028+wEnemyMonNicks = DA15 (2CC2)
 1838. 0029+wEnemyMonNicks = DA16 (2CC3)
 1839. 002A+wEnemyMonNicks = DA17 (2CC4)
 1840. 002B+wEnemyMonNicks = DA18 (2CC5)
 1841. 002C+wEnemyMonNicks = DA19 (2CC6)
 1842. 002D+wEnemyMonNicks = DA1A (2CC7)
 1843. 002E+wEnemyMonNicks = DA1B (2CC8)
 1844. 002F+wEnemyMonNicks = DA1C (2CC9)
 1845. 0030+wEnemyMonNicks = DA1D (2CCA)
 1846. 0031+wEnemyMonNicks = DA1E (2CCB)
 1847. 0032+wEnemyMonNicks = DA1F (2CCC)
 1848. 0033+wEnemyMonNicks = DA20 (2CCD)
 1849. 0034+wEnemyMonNicks = DA21 (2CCE)
 1850. 0035+wEnemyMonNicks = DA22 (2CCF)
 1851. 0036+wEnemyMonNicks = DA23 (2CD0)
 1852. 0037+wEnemyMonNicks = DA24 (2CD1)
 1853. 0038+wEnemyMonNicks = DA25 (2CD2)
 1854. 0039+wEnemyMonNicks = DA26 (2CD3)
 1855. 003A+wEnemyMonNicks = DA27 (2CD4)
 1856. 003B+wEnemyMonNicks = DA28 (2CD5)
 1857. 003C+wEnemyMonNicks = DA29 (2CD6)
 1858. 003D+wEnemyMonNicks = DA2A (2CD7)
 1859. 003E+wEnemyMonNicks = DA2B (2CD8)
 1860. 003F+wEnemyMonNicks = DA2C (2CD9)
 1861. 0040+wEnemyMonNicks = DA2D (2CDA)
 1862. 0041+wEnemyMonNicks = DA2E (2CDB)
 1863. 0000+wTrainerHeaderPtr = DA2F (2CDC)
 1864. 0001+wTrainerHeaderPtr = DA30 (2CDD)
 1865. 0002+wTrainerHeaderPtr = DA31 (2CDE)
 1866. 0003+wTrainerHeaderPtr = DA32 (2CDF)
 1867. 0004+wTrainerHeaderPtr = DA33 (2CE0)
 1868. 0005+wTrainerHeaderPtr = DA34 (2CE1)
 1869. 0006+wTrainerHeaderPtr = DA35 (2CE2)
 1870. 0007+wTrainerHeaderPtr = DA36 (2CE3)
 1871. 0000+wUnusedDA38 = DA37 (2CE4)
 1872. 0000+wCurMapScript = DA38 (2CE5)
 1873. 0001+wCurMapScript = DA39 (2CE6)
 1874. 0002+wCurMapScript = DA3A (2CE7)
 1875. 0003+wCurMapScript = DA3B (2CE8)
 1876. 0004+wCurMapScript = DA3C (2CE9)
 1877. 0005+wCurMapScript = DA3D (2CEA)
 1878. 0006+wCurMapScript = DA3E (2CEB)
 1879. 0007+wCurMapScript = DA3F (2CEC)
 1880. 0000+wPlayTimeHours = DA40 (2CED)
 1881. 0000+wPlayTimeMaxed = DA41 (2CEE)
 1882. 0000+wPlayTimeMinutes = DA42 (2CEF)
 1883. 0000+wPlayTimeSeconds = DA43 (2CF0)
 1884. 0000+wPlayTimeFrames = DA44 (2CF1)
 1885. 0000+wSafariZoneGameOver = DA45 (2CF2)
 1886. 0000+wNumSafariBalls = DA46 (2CF3)
 1887. 0000+wDayCareInUse = DA47 (2CF4)
 1888. 0000+wDayCareMonName = DA48 (2CF5)
 1889. 0001+wDayCareMonName = DA49 (2CF6)
 1890. 0002+wDayCareMonName = DA4A (2CF7)
 1891. 0003+wDayCareMonName = DA4B (2CF8)
 1892. 0004+wDayCareMonName = DA4C (2CF9)
 1893. 0005+wDayCareMonName = DA4D (2CFA)
 1894. 0006+wDayCareMonName = DA4E (2CFB)
 1895. 0007+wDayCareMonName = DA4F (2CFC)
 1896. 0008+wDayCareMonName = DA50 (2CFD)
 1897. 0009+wDayCareMonName = DA51 (2CFE)
 1898. 000A+wDayCareMonName = DA52 (2CFF)
 1899. 0000+wDayCareMonOT = DA53 (2D00)
 1900. 0001+wDayCareMonOT = DA54 (2D01)
 1901. 0002+wDayCareMonOT = DA55 (2D02)
 1902. 0003+wDayCareMonOT = DA56 (2D03)
 1903. 0004+wDayCareMonOT = DA57 (2D04)
 1904. 0005+wDayCareMonOT = DA58 (2D05)
 1905. 0006+wDayCareMonOT = DA59 (2D06)
 1906. 0007+wDayCareMonOT = DA5A (2D07)
 1907. 0008+wDayCareMonOT = DA5B (2D08)
 1908. 0009+wDayCareMonOT = DA5C (2D09)
 1909. 000A+wDayCareMonOT = DA5D (2D0A)
 1910. 0000+wDayCareMonSpecies = DA5E (2D0B)
 1911. 0000+wDayCareMonHP = DA5F (2D0C)
 1912. 0001+wDayCareMonHP = DA60 (2D0D)
 1913. 0000+wDayCareMonBoxLevel = DA61 (2D0E)
 1914. 0000+wDayCareMonStatus = DA62 (2D0F)
 1915. 0000+wDayCareMonType1 = DA63 (2D10)
 1916. 0000+wDayCareMonType2 = DA64 (2D11)
 1917. 0000+wDayCareMonCatchRate = DA65 (2D12)
 1918. 0000+wDayCareMonMoves = DA66 (2D13)
 1919. 0001+wDayCareMonMoves = DA67 (2D14)
 1920. 0002+wDayCareMonMoves = DA68 (2D15)
 1921. 0003+wDayCareMonMoves = DA69 (2D16)
 1922. 0000+wDayCareMonOTID = DA6A (2D17)
 1923. 0001+wDayCareMonOTID = DA6B (2D18)
 1924. 0000+wDayCareMonExp = DA6C (2D19)
 1925. 0001+wDayCareMonExp = DA6D (2D1A)
 1926. 0002+wDayCareMonExp = DA6E (2D1B)
 1927. 0000+wDayCareMonHPExp = DA6F (2D1C)
 1928. 0001+wDayCareMonHPExp = DA70 (2D1D)
 1929. 0000+wDayCareMonAttackExp = DA71 (2D1E)
 1930. 0001+wDayCareMonAttackExp = DA72 (2D1F)
 1931. 0000+wDayCareMonDefenseExp = DA73 (2D20)
 1932. 0001+wDayCareMonDefenseExp = DA74 (2D21)
 1933. 0000+wDayCareMonSpeedExp = DA75 (2D22)
 1934. 0001+wDayCareMonSpeedExp = DA76 (2D23)
 1935. 0000+wDayCareMonSpecialExp = DA77 (2D24)
 1936. 0001+wDayCareMonSpecialExp = DA78 (2D25)
 1937. 0000+wDayCareMonDVs = DA79 (2D26)
 1938. 0001+wDayCareMonDVs = DA7A (2D27)
 1939. 0000+wDayCareMonPP = DA7B (2D28)
 1940. 0001+wDayCareMonPP = DA7C (2D29)
 1941. 0002+wDayCareMonPP = DA7D (2D2A)
 1942. 0003+wDayCareMonPP = DA7E (2D2B)
 1943. 0000+wSpriteStateData1 = C100 (2D2C)
 1944. 0000+wSpritePlayerStateData1MovementStatus = C101 (2D2D)
 1945. 0000+wSpritePlayerStateData1ImageIndex = C102 (2D2E)
 1946. 0000+wSpritePlayerStateData1YStepVector = C103 (2D2F)
 1947. 0000+wSpritePlayerStateData1YPixels = C104 (2D30)
 1948. 0000+wSpritePlayerStateData1XStepVector = C105 (2D31)
 1949. 0000+wSpritePlayerStateData1XPixels = C106 (2D32)
 1950. 0000+wSpritePlayerStateData1IntraAnimFrameCounter = C107 (2D33)
 1951. 0000+wSpritePlayerStateData1AnimFrameCounter = C108 (2D34)
 1952. 0000+wSpritePlayerStateData1FacingDirection = C109 (2D35)
 1953. 0001+wSpritePlayerStateData1FacingDirection = C10A (2D36)
 1954. 0002+wSpritePlayerStateData1FacingDirection = C10B (2D37)
 1955. 0003+wSpritePlayerStateData1FacingDirection = C10C (2D38)
 1956. 0004+wSpritePlayerStateData1FacingDirection = C10D (2D39)
 1957. 0005+wSpritePlayerStateData1FacingDirection = C10E (2D3A)
 1958. 0006+wSpritePlayerStateData1FacingDirection = C10F (2D3B)
 1959. 0000+wSpritePlayerStateData1End = C110 (2D3C)
 1960. 0000+wSprite01StateData1MovementStatus = C111 (2D3D)
 1961. 0000+wSprite01StateData1ImageIndex = C112 (2D3E)
 1962. 0000+wSprite01StateData1YStepVector = C113 (2D3F)
 1963. 0000+wSprite01StateData1YPixels = C114 (2D40)
 1964. 0000+wSprite01StateData1XStepVector = C115 (2D41)
 1965. 0000+wSprite01StateData1XPixels = C116 (2D42)
 1966. 0000+wSprite01StateData1IntraAnimFrameCounter = C117 (2D43)
 1967. 0000+wSprite01StateData1AnimFrameCounter = C118 (2D44)
 1968. 0000+wSprite01StateData1FacingDirection = C119 (2D45)
 1969. 0001+wSprite01StateData1FacingDirection = C11A (2D46)
 1970. 0002+wSprite01StateData1FacingDirection = C11B (2D47)
 1971. 0003+wSprite01StateData1FacingDirection = C11C (2D48)
 1972. 0004+wSprite01StateData1FacingDirection = C11D (2D49)
 1973. 0005+wSprite01StateData1FacingDirection = C11E (2D4A)
 1974. 0006+wSprite01StateData1FacingDirection = C11F (2D4B)
 1975. 0000+wSprite02StateData1PictureID = C120 (2D4C)
 1976. 0000+wSprite02StateData1MovementStatus = C121 (2D4D)
 1977. 0000+wSprite02StateData1ImageIndex = C122 (2D4E)
 1978. 0000+wSprite02StateData1YStepVector = C123 (2D4F)
 1979. 0000+wSprite02StateData1YPixels = C124 (2D50)
 1980. 0000+wSprite02StateData1XStepVector = C125 (2D51)
 1981. 0000+wSprite02StateData1XPixels = C126 (2D52)
 1982. 0000+wSprite02StateData1IntraAnimFrameCounter = C127 (2D53)
 1983. 0000+wSprite02StateData1AnimFrameCounter = C128 (2D54)
 1984. 0000+wSprite02StateData1FacingDirection = C129 (2D55)
 1985. 0001+wSprite02StateData1FacingDirection = C12A (2D56)
 1986. 0002+wSprite02StateData1FacingDirection = C12B (2D57)
 1987. 0003+wSprite02StateData1FacingDirection = C12C (2D58)
 1988. 0004+wSprite02StateData1FacingDirection = C12D (2D59)
 1989. 0005+wSprite02StateData1FacingDirection = C12E (2D5A)
 1990. 0006+wSprite02StateData1FacingDirection = C12F (2D5B)
 1991. 0000+wSprite03StateData1PictureID = C130 (2D5C)
 1992. 0000+wSprite03StateData1MovementStatus = C131 (2D5D)
 1993. 0000+wSprite03StateData1ImageIndex = C132 (2D5E)
 1994. 0000+wSprite03StateData1YStepVector = C133 (2D5F)
 1995. 0000+wSprite03StateData1YPixels = C134 (2D60)
 1996. 0000+wSprite03StateData1XStepVector = C135 (2D61)
 1997. 0000+wSprite03StateData1XPixels = C136 (2D62)
 1998. 0000+wSprite03StateData1IntraAnimFrameCounter = C137 (2D63)
 1999. 0000+wSprite03StateData1AnimFrameCounter = C138 (2D64)
 2000. 0000+wSprite03StateData1FacingDirection = C139 (2D65)
 2001. 0001+wSprite03StateData1FacingDirection = C13A (2D66)
 2002. 0002+wSprite03StateData1FacingDirection = C13B (2D67)
 2003. 0003+wSprite03StateData1FacingDirection = C13C (2D68)
 2004. 0004+wSprite03StateData1FacingDirection = C13D (2D69)
 2005. 0005+wSprite03StateData1FacingDirection = C13E (2D6A)
 2006. 0006+wSprite03StateData1FacingDirection = C13F (2D6B)
 2007. 0000+wSprite04StateData1PictureID = C140 (2D6C)
 2008. 0000+wSprite04StateData1MovementStatus = C141 (2D6D)
 2009. 0000+wSprite04StateData1ImageIndex = C142 (2D6E)
 2010. 0000+wSprite04StateData1YStepVector = C143 (2D6F)
 2011. 0000+wSprite04StateData1YPixels = C144 (2D70)
 2012. 0000+wSprite04StateData1XStepVector = C145 (2D71)
 2013. 0000+wSprite04StateData1XPixels = C146 (2D72)
 2014. 0000+wSprite04StateData1IntraAnimFrameCounter = C147 (2D73)
 2015. 0000+wSprite04StateData1AnimFrameCounter = C148 (2D74)
 2016. 0000+wSprite04StateData1FacingDirection = C149 (2D75)
 2017. 0001+wSprite04StateData1FacingDirection = C14A (2D76)
 2018. 0002+wSprite04StateData1FacingDirection = C14B (2D77)
 2019. 0003+wSprite04StateData1FacingDirection = C14C (2D78)
 2020. 0004+wSprite04StateData1FacingDirection = C14D (2D79)
 2021. 0005+wSprite04StateData1FacingDirection = C14E (2D7A)
 2022. 0006+wSprite04StateData1FacingDirection = C14F (2D7B)
 2023. 0000+wSprite05StateData1PictureID = C150 (2D7C)
 2024. 0000+wSprite05StateData1MovementStatus = C151 (2D7D)
 2025. 0000+wSprite05StateData1ImageIndex = C152 (2D7E)
 2026. 0000+wSprite05StateData1YStepVector = C153 (2D7F)
 2027. 0000+wSprite05StateData1YPixels = C154 (2D80)
 2028. 0000+wSprite05StateData1XStepVector = C155 (2D81)
 2029. 0000+wSprite05StateData1XPixels = C156 (2D82)
 2030. 0000+wSprite05StateData1IntraAnimFrameCounter = C157 (2D83)
 2031. 0000+wSprite05StateData1AnimFrameCounter = C158 (2D84)
 2032. 0000+wSprite05StateData1FacingDirection = C159 (2D85)
 2033. 0001+wSprite05StateData1FacingDirection = C15A (2D86)
 2034. 0002+wSprite05StateData1FacingDirection = C15B (2D87)
 2035. 0003+wSprite05StateData1FacingDirection = C15C (2D88)
 2036. 0004+wSprite05StateData1FacingDirection = C15D (2D89)
 2037. 0005+wSprite05StateData1FacingDirection = C15E (2D8A)
 2038. 0006+wSprite05StateData1FacingDirection = C15F (2D8B)
 2039. 0000+wSprite06StateData1PictureID = C160 (2D8C)
 2040. 0000+wSprite06StateData1MovementStatus = C161 (2D8D)
 2041. 0000+wSprite06StateData1ImageIndex = C162 (2D8E)
 2042. 0000+wSprite06StateData1YStepVector = C163 (2D8F)
 2043. 0000+wSprite06StateData1YPixels = C164 (2D90)
 2044. 0000+wSprite06StateData1XStepVector = C165 (2D91)
 2045. 0000+wSprite06StateData1XPixels = C166 (2D92)
 2046. 0000+wSprite06StateData1IntraAnimFrameCounter = C167 (2D93)
 2047. 0000+wSprite06StateData1AnimFrameCounter = C168 (2D94)
 2048. 0000+wSprite06StateData1FacingDirection = C169 (2D95)
 2049. 0001+wSprite06StateData1FacingDirection = C16A (2D96)
 2050. 0002+wSprite06StateData1FacingDirection = C16B (2D97)
 2051. 0003+wSprite06StateData1FacingDirection = C16C (2D98)
 2052. 0004+wSprite06StateData1FacingDirection = C16D (2D99)
 2053. 0005+wSprite06StateData1FacingDirection = C16E (2D9A)
 2054. 0006+wSprite06StateData1FacingDirection = C16F (2D9B)
 2055. 0000+wSprite07StateData1PictureID = C170 (2D9C)
 2056. 0000+wSprite07StateData1MovementStatus = C171 (2D9D)
 2057. 0000+wSprite07StateData1ImageIndex = C172 (2D9E)
 2058. 0000+wSprite07StateData1YStepVector = C173 (2D9F)
 2059. 0000+wSprite07StateData1YPixels = C174 (2DA0)
 2060. 0000+wSprite07StateData1XStepVector = C175 (2DA1)
 2061. 0000+wSprite07StateData1XPixels = C176 (2DA2)
 2062. 0000+wSprite07StateData1IntraAnimFrameCounter = C177 (2DA3)
 2063. 0000+wSprite07StateData1AnimFrameCounter = C178 (2DA4)
 2064. 0000+wSprite07StateData1FacingDirection = C179 (2DA5)
 2065. 0001+wSprite07StateData1FacingDirection = C17A (2DA6)
 2066. 0002+wSprite07StateData1FacingDirection = C17B (2DA7)
 2067. 0003+wSprite07StateData1FacingDirection = C17C (2DA8)
 2068. 0004+wSprite07StateData1FacingDirection = C17D (2DA9)
 2069. 0005+wSprite07StateData1FacingDirection = C17E (2DAA)
 2070. 0006+wSprite07StateData1FacingDirection = C17F (2DAB)
 2071. 0000+wSprite08StateData1PictureID = C180 (2DAC)
 2072. 0000+wSprite08StateData1MovementStatus = C181 (2DAD)
 2073. 0000+wSprite08StateData1ImageIndex = C182 (2DAE)
 2074. 0000+wSprite08StateData1YStepVector = C183 (2DAF)
 2075. 0000+wSprite08StateData1YPixels = C184 (2DB0)
 2076. 0000+wSprite08StateData1XStepVector = C185 (2DB1)
 2077. 0000+wSprite08StateData1XPixels = C186 (2DB2)
 2078. 0000+wSprite08StateData1IntraAnimFrameCounter = C187 (2DB3)
 2079. 0000+wSprite08StateData1AnimFrameCounter = C188 (2DB4)
 2080. 0000+wSprite08StateData1FacingDirection = C189 (2DB5)
 2081. 0001+wSprite08StateData1FacingDirection = C18A (2DB6)
 2082. 0002+wSprite08StateData1FacingDirection = C18B (2DB7)
 2083. 0003+wSprite08StateData1FacingDirection = C18C (2DB8)
 2084. 0004+wSprite08StateData1FacingDirection = C18D (2DB9)
 2085. 0005+wSprite08StateData1FacingDirection = C18E (2DBA)
 2086. 0006+wSprite08StateData1FacingDirection = C18F (2DBB)
 2087. 0000+wSprite09StateData1PictureID = C190 (2DBC)
 2088. 0000+wSprite09StateData1MovementStatus = C191 (2DBD)
 2089. 0000+wSprite09StateData1ImageIndex = C192 (2DBE)
 2090. 0000+wSprite09StateData1YStepVector = C193 (2DBF)
 2091. 0000+wSprite09StateData1YPixels = C194 (2DC0)
 2092. 0000+wSprite09StateData1XStepVector = C195 (2DC1)
 2093. 0000+wSprite09StateData1XPixels = C196 (2DC2)
 2094. 0000+wSprite09StateData1IntraAnimFrameCounter = C197 (2DC3)
 2095. 0000+wSprite09StateData1AnimFrameCounter = C198 (2DC4)
 2096. 0000+wSprite09StateData1FacingDirection = C199 (2DC5)
 2097. 0001+wSprite09StateData1FacingDirection = C19A (2DC6)
 2098. 0002+wSprite09StateData1FacingDirection = C19B (2DC7)
 2099. 0003+wSprite09StateData1FacingDirection = C19C (2DC8)
 2100. 0004+wSprite09StateData1FacingDirection = C19D (2DC9)
 2101. 0005+wSprite09StateData1FacingDirection = C19E (2DCA)
 2102. 0006+wSprite09StateData1FacingDirection = C19F (2DCB)
 2103. 0000+wSprite10StateData1PictureID = C1A0 (2DCC)
 2104. 0000+wSprite10StateData1MovementStatus = C1A1 (2DCD)
 2105. 0000+wSprite10StateData1ImageIndex = C1A2 (2DCE)
 2106. 0000+wSprite10StateData1YStepVector = C1A3 (2DCF)
 2107. 0000+wSprite10StateData1YPixels = C1A4 (2DD0)
 2108. 0000+wSprite10StateData1XStepVector = C1A5 (2DD1)
 2109. 0000+wSprite10StateData1XPixels = C1A6 (2DD2)
 2110. 0000+wSprite10StateData1IntraAnimFrameCounter = C1A7 (2DD3)
 2111. 0000+wSprite10StateData1AnimFrameCounter = C1A8 (2DD4)
 2112. 0000+wSprite10StateData1FacingDirection = C1A9 (2DD5)
 2113. 0001+wSprite10StateData1FacingDirection = C1AA (2DD6)
 2114. 0002+wSprite10StateData1FacingDirection = C1AB (2DD7)
 2115. 0003+wSprite10StateData1FacingDirection = C1AC (2DD8)
 2116. 0004+wSprite10StateData1FacingDirection = C1AD (2DD9)
 2117. 0005+wSprite10StateData1FacingDirection = C1AE (2DDA)
 2118. 0006+wSprite10StateData1FacingDirection = C1AF (2DDB)
 2119. 0000+wSprite11StateData1PictureID = C1B0 (2DDC)
 2120. 0000+wSprite11StateData1MovementStatus = C1B1 (2DDD)
 2121. 0000+wSprite11StateData1ImageIndex = C1B2 (2DDE)
 2122. 0000+wSprite11StateData1YStepVector = C1B3 (2DDF)
 2123. 0000+wSprite11StateData1YPixels = C1B4 (2DE0)
 2124. 0000+wSprite11StateData1XStepVector = C1B5 (2DE1)
 2125. 0000+wSprite11StateData1XPixels = C1B6 (2DE2)
 2126. 0000+wSprite11StateData1IntraAnimFrameCounter = C1B7 (2DE3)
 2127. 0000+wSprite11StateData1AnimFrameCounter = C1B8 (2DE4)
 2128. 0000+wSprite11StateData1FacingDirection = C1B9 (2DE5)
 2129. 0001+wSprite11StateData1FacingDirection = C1BA (2DE6)
 2130. 0002+wSprite11StateData1FacingDirection = C1BB (2DE7)
 2131. 0003+wSprite11StateData1FacingDirection = C1BC (2DE8)
 2132. 0004+wSprite11StateData1FacingDirection = C1BD (2DE9)
 2133. 0005+wSprite11StateData1FacingDirection = C1BE (2DEA)
 2134. 0006+wSprite11StateData1FacingDirection = C1BF (2DEB)
 2135. 0000+wSprite12StateData1PictureID = C1C0 (2DEC)
 2136. 0000+wSprite12StateData1MovementStatus = C1C1 (2DED)
 2137. 0000+wSprite12StateData1ImageIndex = C1C2 (2DEE)
 2138. 0000+wSprite12StateData1YStepVector = C1C3 (2DEF)
 2139. 0000+wSprite12StateData1YPixels = C1C4 (2DF0)
 2140. 0000+wSprite12StateData1XStepVector = C1C5 (2DF1)
 2141. 0000+wSprite12StateData1XPixels = C1C6 (2DF2)
 2142. 0000+wSprite12StateData1IntraAnimFrameCounter = C1C7 (2DF3)
 2143. 0000+wSprite12StateData1AnimFrameCounter = C1C8 (2DF4)
 2144. 0000+wSprite12StateData1FacingDirection = C1C9 (2DF5)
 2145. 0001+wSprite12StateData1FacingDirection = C1CA (2DF6)
 2146. 0002+wSprite12StateData1FacingDirection = C1CB (2DF7)
 2147. 0003+wSprite12StateData1FacingDirection = C1CC (2DF8)
 2148. 0004+wSprite12StateData1FacingDirection = C1CD (2DF9)
 2149. 0005+wSprite12StateData1FacingDirection = C1CE (2DFA)
 2150. 0006+wSprite12StateData1FacingDirection = C1CF (2DFB)
 2151. 0000+wSprite13StateData1PictureID = C1D0 (2DFC)
 2152. 0000+wSprite13StateData1MovementStatus = C1D1 (2DFD)
 2153. 0000+wSprite13StateData1ImageIndex = C1D2 (2DFE)
 2154. 0000+wSprite13StateData1YStepVector = C1D3 (2DFF)
 2155. 0000+wSprite13StateData1YPixels = C1D4 (2E00)
 2156. 0000+wSprite13StateData1XStepVector = C1D5 (2E01)
 2157. 0000+wSprite13StateData1XPixels = C1D6 (2E02)
 2158. 0000+wSprite13StateData1IntraAnimFrameCounter = C1D7 (2E03)
 2159. 0000+wSprite13StateData1AnimFrameCounter = C1D8 (2E04)
 2160. 0000+wSprite13StateData1FacingDirection = C1D9 (2E05)
 2161. 0001+wSprite13StateData1FacingDirection = C1DA (2E06)
 2162. 0002+wSprite13StateData1FacingDirection = C1DB (2E07)
 2163. 0003+wSprite13StateData1FacingDirection = C1DC (2E08)
 2164. 0004+wSprite13StateData1FacingDirection = C1DD (2E09)
 2165. 0005+wSprite13StateData1FacingDirection = C1DE (2E0A)
 2166. 0006+wSprite13StateData1FacingDirection = C1DF (2E0B)
 2167. 0000+wSprite14StateData1PictureID = C1E0 (2E0C)
 2168. 0000+wSprite14StateData1MovementStatus = C1E1 (2E0D)
 2169. 0000+wSprite14StateData1ImageIndex = C1E2 (2E0E)
 2170. 0000+wSprite14StateData1YStepVector = C1E3 (2E0F)
 2171. 0000+wSprite14StateData1YPixels = C1E4 (2E10)
 2172. 0000+wSprite14StateData1XStepVector = C1E5 (2E11)
 2173. 0000+wSprite14StateData1XPixels = C1E6 (2E12)
 2174. 0000+wSprite14StateData1IntraAnimFrameCounter = C1E7 (2E13)
 2175. 0000+wSprite14StateData1AnimFrameCounter = C1E8 (2E14)
 2176. 0000+wSprite14StateData1FacingDirection = C1E9 (2E15)
 2177. 0001+wSprite14StateData1FacingDirection = C1EA (2E16)
 2178. 0002+wSprite14StateData1FacingDirection = C1EB (2E17)
 2179. 0003+wSprite14StateData1FacingDirection = C1EC (2E18)
 2180. 0004+wSprite14StateData1FacingDirection = C1ED (2E19)
 2181. 0005+wSprite14StateData1FacingDirection = C1EE (2E1A)
 2182. 0006+wSprite14StateData1FacingDirection = C1EF (2E1B)
 2183. 0000+wSpritePikachuStateData1PictureID = C1F0 (2E1C)
 2184. 0000+wSpritePikachuStateData1MovementStatus = C1F1 (2E1D)
 2185. 0000+wSpritePikachuStateData1ImageIndex = C1F2 (2E1E)
 2186. 0000+wSpritePikachuStateData1YStepVector = C1F3 (2E1F)
 2187. 0000+wSpritePikachuStateData1YPixels = C1F4 (2E20)
 2188. 0000+wSpritePikachuStateData1XStepVector = C1F5 (2E21)
 2189. 0000+wSpritePikachuStateData1XPixels = C1F6 (2E22)
 2190. 0000+wSpritePikachuStateData1IntraAnimFrameCounter = C1F7 (2E23)
 2191. 0000+wSpritePikachuStateData1AnimFrameCounter = C1F8 (2E24)
 2192. 0000+wSpritePikachuStateData1FacingDirection = C1F9 (2E25)
 2193. 0001+wSpritePikachuStateData1FacingDirection = C1FA (2E26)
 2194. 0002+wSpritePikachuStateData1FacingDirection = C1FB (2E27)
 2195. 0003+wSpritePikachuStateData1FacingDirection = C1FC (2E28)
 2196. 0004+wSpritePikachuStateData1FacingDirection = C1FD (2E29)
 2197. 0005+wSpritePikachuStateData1FacingDirection = C1FE (2E2A)
 2198. 0006+wSpritePikachuStateData1FacingDirection = C1FF (2E2B)
 2199. 0000+wSpriteStateData2 = C200 (2E2C)
 2200. 0001+wSpriteStateData2 = C201 (2E2D)
 2201. 0000+wSpritePlayerStateData2YDisplacement = C202 (2E2E)
 2202. 0000+wSpritePlayerStateData2XDisplacement = C203 (2E2F)
 2203. 0000+wSpritePlayerStateData2MapY = C204 (2E30)
 2204. 0000+wSpritePlayerStateData2MapX = C205 (2E31)
 2205. 0000+wSpritePlayerStateData2MovementByte1 = C206 (2E32)
 2206. 0000+wSpritePlayerStateData2GrassPriority = C207 (2E33)
 2207. 0000+wSpritePlayerStateData2MovementDelay = C208 (2E34)
 2208. 0001+wSpritePlayerStateData2MovementDelay = C209 (2E35)
 2209. 0002+wSpritePlayerStateData2MovementDelay = C20A (2E36)
 2210. 0003+wSpritePlayerStateData2MovementDelay = C20B (2E37)
 2211. 0004+wSpritePlayerStateData2MovementDelay = C20C (2E38)
 2212. 0005+wSpritePlayerStateData2MovementDelay = C20D (2E39)
 2213. 0000+wSpritePlayerStateData2ImageBaseOffset = C20E (2E3A)
 2214. 0001+wSpritePlayerStateData2ImageBaseOffset = C20F (2E3B)
 2215. 0000+wSpritePlayerStateData2End = C210 (2E3C)
 2216. 0001+wSpritePlayerStateData2End = C211 (2E3D)
 2217. 0000+wSprite01StateData2YDisplacement = C212 (2E3E)
 2218. 0000+wSprite01StateData2XDisplacement = C213 (2E3F)
 2219. 0000+wSprite01StateData2MapY = C214 (2E40)
 2220. 0000+wSprite01StateData2MapX = C215 (2E41)
 2221. 0000+wSprite01StateData2MovementByte1 = C216 (2E42)
 2222. 0000+wSprite01StateData2GrassPriority = C217 (2E43)
 2223. 0000+wSprite01StateData2MovementDelay = C218 (2E44)
 2224. 0001+wSprite01StateData2MovementDelay = C219 (2E45)
 2225. 0002+wSprite01StateData2MovementDelay = C21A (2E46)
 2226. 0003+wSprite01StateData2MovementDelay = C21B (2E47)
 2227. 0004+wSprite01StateData2MovementDelay = C21C (2E48)
 2228. 0005+wSprite01StateData2MovementDelay = C21D (2E49)
 2229. 0000+wSprite01StateData2ImageBaseOffset = C21E (2E4A)
 2230. 0001+wSprite01StateData2ImageBaseOffset = C21F (2E4B)
 2231. 0000+wSprite02StateData2WalkAnimationCounter = C220 (2E4C)
 2232. 0001+wSprite02StateData2WalkAnimationCounter = C221 (2E4D)
 2233. 0000+wSprite02StateData2YDisplacement = C222 (2E4E)
 2234. 0000+wSprite02StateData2XDisplacement = C223 (2E4F)
 2235. 0000+wSprite02StateData2MapY = C224 (2E50)
 2236. 0000+wSprite02StateData2MapX = C225 (2E51)
 2237. 0000+wSprite02StateData2MovementByte1 = C226 (2E52)
 2238. 0000+wSprite02StateData2GrassPriority = C227 (2E53)
 2239. 0000+wSprite02StateData2MovementDelay = C228 (2E54)
 2240. 0001+wSprite02StateData2MovementDelay = C229 (2E55)
 2241. 0002+wSprite02StateData2MovementDelay = C22A (2E56)
 2242. 0003+wSprite02StateData2MovementDelay = C22B (2E57)
 2243. 0004+wSprite02StateData2MovementDelay = C22C (2E58)
 2244. 0005+wSprite02StateData2MovementDelay = C22D (2E59)
 2245. 0000+wSprite02StateData2ImageBaseOffset = C22E (2E5A)
 2246. 0001+wSprite02StateData2ImageBaseOffset = C22F (2E5B)
 2247. 0000+wSprite03StateData2WalkAnimationCounter = C230 (2E5C)
 2248. 0001+wSprite03StateData2WalkAnimationCounter = C231 (2E5D)
 2249. 0000+wSprite03StateData2YDisplacement = C232 (2E5E)
 2250. 0000+wSprite03StateData2XDisplacement = C233 (2E5F)
 2251. 0000+wSprite03StateData2MapY = C234 (2E60)
 2252. 0000+wSprite03StateData2MapX = C235 (2E61)
 2253. 0000+wSprite03StateData2MovementByte1 = C236 (2E62)
 2254. 0000+wSprite03StateData2GrassPriority = C237 (2E63)
 2255. 0000+wSprite03StateData2MovementDelay = C238 (2E64)
 2256. 0001+wSprite03StateData2MovementDelay = C239 (2E65)
 2257. 0002+wSprite03StateData2MovementDelay = C23A (2E66)
 2258. 0003+wSprite03StateData2MovementDelay = C23B (2E67)
 2259. 0004+wSprite03StateData2MovementDelay = C23C (2E68)
 2260. 0005+wSprite03StateData2MovementDelay = C23D (2E69)
 2261. 0000+wSprite03StateData2ImageBaseOffset = C23E (2E6A)
 2262. 0001+wSprite03StateData2ImageBaseOffset = C23F (2E6B)
 2263. 0000+wSprite04StateData2WalkAnimationCounter = C240 (2E6C)
 2264. 0001+wSprite04StateData2WalkAnimationCounter = C241 (2E6D)
 2265. 0000+wSprite04StateData2YDisplacement = C242 (2E6E)
 2266. 0000+wSprite04StateData2XDisplacement = C243 (2E6F)
 2267. 0000+wSprite04StateData2MapY = C244 (2E70)
 2268. 0000+wSprite04StateData2MapX = C245 (2E71)
 2269. 0000+wSprite04StateData2MovementByte1 = C246 (2E72)
 2270. 0000+wSprite04StateData2GrassPriority = C247 (2E73)
 2271. 0000+wSprite04StateData2MovementDelay = C248 (2E74)
 2272. 0001+wSprite04StateData2MovementDelay = C249 (2E75)
 2273. 0002+wSprite04StateData2MovementDelay = C24A (2E76)
 2274. 0003+wSprite04StateData2MovementDelay = C24B (2E77)
 2275. 0004+wSprite04StateData2MovementDelay = C24C (2E78)
 2276. 0005+wSprite04StateData2MovementDelay = C24D (2E79)
 2277. 0000+wSprite04StateData2ImageBaseOffset = C24E (2E7A)
 2278. 0001+wSprite04StateData2ImageBaseOffset = C24F (2E7B)
 2279. 0000+wSprite05StateData2WalkAnimationCounter = C250 (2E7C)
 2280. 0001+wSprite05StateData2WalkAnimationCounter = C251 (2E7D)
 2281. 0000+wSprite05StateData2YDisplacement = C252 (2E7E)
 2282. 0000+wSprite05StateData2XDisplacement = C253 (2E7F)
 2283. 0000+wSprite05StateData2MapY = C254 (2E80)
 2284. 0000+wSprite05StateData2MapX = C255 (2E81)
 2285. 0000+wSprite05StateData2MovementByte1 = C256 (2E82)
 2286. 0000+wSprite05StateData2GrassPriority = C257 (2E83)
 2287. 0000+wSprite05StateData2MovementDelay = C258 (2E84)
 2288. 0001+wSprite05StateData2MovementDelay = C259 (2E85)
 2289. 0002+wSprite05StateData2MovementDelay = C25A (2E86)
 2290. 0003+wSprite05StateData2MovementDelay = C25B (2E87)
 2291. 0004+wSprite05StateData2MovementDelay = C25C (2E88)
 2292. 0005+wSprite05StateData2MovementDelay = C25D (2E89)
 2293. 0000+wSprite05StateData2ImageBaseOffset = C25E (2E8A)
 2294. 0001+wSprite05StateData2ImageBaseOffset = C25F (2E8B)
 2295. 0000+wSprite06StateData2WalkAnimationCounter = C260 (2E8C)
 2296. 0001+wSprite06StateData2WalkAnimationCounter = C261 (2E8D)
 2297. 0000+wSprite06StateData2YDisplacement = C262 (2E8E)
 2298. 0000+wSprite06StateData2XDisplacement = C263 (2E8F)
 2299. 0000+wSprite06StateData2MapY = C264 (2E90)
 2300. 0000+wSprite06StateData2MapX = C265 (2E91)
 2301. 0000+wSprite06StateData2MovementByte1 = C266 (2E92)
 2302. 0000+wSprite06StateData2GrassPriority = C267 (2E93)
 2303. 0000+wSprite06StateData2MovementDelay = C268 (2E94)
 2304. 0001+wSprite06StateData2MovementDelay = C269 (2E95)
 2305. 0002+wSprite06StateData2MovementDelay = C26A (2E96)
 2306. 0003+wSprite06StateData2MovementDelay = C26B (2E97)
 2307. 0004+wSprite06StateData2MovementDelay = C26C (2E98)
 2308. 0005+wSprite06StateData2MovementDelay = C26D (2E99)
 2309. 0000+wSprite06StateData2ImageBaseOffset = C26E (2E9A)
 2310. 0001+wSprite06StateData2ImageBaseOffset = C26F (2E9B)
 2311. 0000+wSprite07StateData2WalkAnimationCounter = C270 (2E9C)
 2312. 0001+wSprite07StateData2WalkAnimationCounter = C271 (2E9D)
 2313. 0000+wSprite07StateData2YDisplacement = C272 (2E9E)
 2314. 0000+wSprite07StateData2XDisplacement = C273 (2E9F)
 2315. 0000+wSprite07StateData2MapY = C274 (2EA0)
 2316. 0000+wSprite07StateData2MapX = C275 (2EA1)
 2317. 0000+wSprite07StateData2MovementByte1 = C276 (2EA2)
 2318. 0000+wSprite07StateData2GrassPriority = C277 (2EA3)
 2319. 0000+wSprite07StateData2MovementDelay = C278 (2EA4)
 2320. 0001+wSprite07StateData2MovementDelay = C279 (2EA5)
 2321. 0002+wSprite07StateData2MovementDelay = C27A (2EA6)
 2322. 0003+wSprite07StateData2MovementDelay = C27B (2EA7)
 2323. 0004+wSprite07StateData2MovementDelay = C27C (2EA8)
 2324. 0005+wSprite07StateData2MovementDelay = C27D (2EA9)
 2325. 0000+wSprite07StateData2ImageBaseOffset = C27E (2EAA)
 2326. 0001+wSprite07StateData2ImageBaseOffset = C27F (2EAB)
 2327. 0000+wSprite08StateData2WalkAnimationCounter = C280 (2EAC)
 2328. 0001+wSprite08StateData2WalkAnimationCounter = C281 (2EAD)
 2329. 0000+wSprite08StateData2YDisplacement = C282 (2EAE)
 2330. 0000+wSprite08StateData2XDisplacement = C283 (2EAF)
 2331. 0000+wSprite08StateData2MapY = C284 (2EB0)
 2332. 0000+wSprite08StateData2MapX = C285 (2EB1)
 2333. 0000+wSprite08StateData2MovementByte1 = C286 (2EB2)
 2334. 0000+wSprite08StateData2GrassPriority = C287 (2EB3)
 2335. 0000+wSprite08StateData2MovementDelay = C288 (2EB4)
 2336. 0001+wSprite08StateData2MovementDelay = C289 (2EB5)
 2337. 0002+wSprite08StateData2MovementDelay = C28A (2EB6)
 2338. 0003+wSprite08StateData2MovementDelay = C28B (2EB7)
 2339. 0004+wSprite08StateData2MovementDelay = C28C (2EB8)
 2340. 0005+wSprite08StateData2MovementDelay = C28D (2EB9)
 2341. 0000+wSprite08StateData2ImageBaseOffset = C28E (2EBA)
 2342. 0001+wSprite08StateData2ImageBaseOffset = C28F (2EBB)
 2343. 0000+wSprite09StateData2WalkAnimationCounter = C290 (2EBC)
 2344. 0001+wSprite09StateData2WalkAnimationCounter = C291 (2EBD)
 2345. 0000+wSprite09StateData2YDisplacement = C292 (2EBE)
 2346. 0000+wSprite09StateData2XDisplacement = C293 (2EBF)
 2347. 0000+wSprite09StateData2MapY = C294 (2EC0)
 2348. 0000+wSprite09StateData2MapX = C295 (2EC1)
 2349. 0000+wSprite09StateData2MovementByte1 = C296 (2EC2)
 2350. 0000+wSprite09StateData2GrassPriority = C297 (2EC3)
 2351. 0000+wSprite09StateData2MovementDelay = C298 (2EC4)
 2352. 0001+wSprite09StateData2MovementDelay = C299 (2EC5)
 2353. 0002+wSprite09StateData2MovementDelay = C29A (2EC6)
 2354. 0003+wSprite09StateData2MovementDelay = C29B (2EC7)
 2355. 0004+wSprite09StateData2MovementDelay = C29C (2EC8)
 2356. 0005+wSprite09StateData2MovementDelay = C29D (2EC9)
 2357. 0000+wSprite09StateData2ImageBaseOffset = C29E (2ECA)
 2358. 0001+wSprite09StateData2ImageBaseOffset = C29F (2ECB)
 2359. 0000+wSprite10StateData2WalkAnimationCounter = C2A0 (2ECC)
 2360. 0001+wSprite10StateData2WalkAnimationCounter = C2A1 (2ECD)
 2361. 0000+wSprite10StateData2YDisplacement = C2A2 (2ECE)
 2362. 0000+wSprite10StateData2XDisplacement = C2A3 (2ECF)
 2363. 0000+wSprite10StateData2MapY = C2A4 (2ED0)
 2364. 0000+wSprite10StateData2MapX = C2A5 (2ED1)
 2365. 0000+wSprite10StateData2MovementByte1 = C2A6 (2ED2)
 2366. 0000+wSprite10StateData2GrassPriority = C2A7 (2ED3)
 2367. 0000+wSprite10StateData2MovementDelay = C2A8 (2ED4)
 2368. 0001+wSprite10StateData2MovementDelay = C2A9 (2ED5)
 2369. 0002+wSprite10StateData2MovementDelay = C2AA (2ED6)
 2370. 0003+wSprite10StateData2MovementDelay = C2AB (2ED7)
 2371. 0004+wSprite10StateData2MovementDelay = C2AC (2ED8)
 2372. 0005+wSprite10StateData2MovementDelay = C2AD (2ED9)
 2373. 0000+wSprite10StateData2ImageBaseOffset = C2AE (2EDA)
 2374. 0001+wSprite10StateData2ImageBaseOffset = C2AF (2EDB)
 2375. 0000+wSprite11StateData2WalkAnimationCounter = C2B0 (2EDC)
 2376. 0001+wSprite11StateData2WalkAnimationCounter = C2B1 (2EDD)
 2377. 0000+wSprite11StateData2YDisplacement = C2B2 (2EDE)
 2378. 0000+wSprite11StateData2XDisplacement = C2B3 (2EDF)
 2379. 0000+wSprite11StateData2MapY = C2B4 (2EE0)
 2380. 0000+wSprite11StateData2MapX = C2B5 (2EE1)
 2381. 0000+wSprite11StateData2MovementByte1 = C2B6 (2EE2)
 2382. 0000+wSprite11StateData2GrassPriority = C2B7 (2EE3)
 2383. 0000+wSprite11StateData2MovementDelay = C2B8 (2EE4)
 2384. 0001+wSprite11StateData2MovementDelay = C2B9 (2EE5)
 2385. 0002+wSprite11StateData2MovementDelay = C2BA (2EE6)
 2386. 0003+wSprite11StateData2MovementDelay = C2BB (2EE7)
 2387. 0004+wSprite11StateData2MovementDelay = C2BC (2EE8)
 2388. 0005+wSprite11StateData2MovementDelay = C2BD (2EE9)
 2389. 0000+wSprite11StateData2ImageBaseOffset = C2BE (2EEA)
 2390. 0001+wSprite11StateData2ImageBaseOffset = C2BF (2EEB)
 2391. 0000+wSprite12StateData2WalkAnimationCounter = C2C0 (2EEC)
 2392. 0001+wSprite12StateData2WalkAnimationCounter = C2C1 (2EED)
 2393. 0000+wSprite12StateData2YDisplacement = C2C2 (2EEE)
 2394. 0000+wSprite12StateData2XDisplacement = C2C3 (2EEF)
 2395. 0000+wSprite12StateData2MapY = C2C4 (2EF0)
 2396. 0000+wSprite12StateData2MapX = C2C5 (2EF1)
 2397. 0000+wSprite12StateData2MovementByte1 = C2C6 (2EF2)
 2398. 0000+wSprite12StateData2GrassPriority = C2C7 (2EF3)
 2399. 0000+wSprite12StateData2MovementDelay = C2C8 (2EF4)
 2400. 0001+wSprite12StateData2MovementDelay = C2C9 (2EF5)
 2401. 0002+wSprite12StateData2MovementDelay = C2CA (2EF6)
 2402. 0003+wSprite12StateData2MovementDelay = C2CB (2EF7)
 2403. 0004+wSprite12StateData2MovementDelay = C2CC (2EF8)
 2404. 0005+wSprite12StateData2MovementDelay = C2CD (2EF9)
 2405. 0000+wSprite12StateData2ImageBaseOffset = C2CE (2EFA)
 2406. 0001+wSprite12StateData2ImageBaseOffset = C2CF (2EFB)
 2407. 0000+wSprite13StateData2WalkAnimationCounter = C2D0 (2EFC)
 2408. 0001+wSprite13StateData2WalkAnimationCounter = C2D1 (2EFD)
 2409. 0000+wSprite13StateData2YDisplacement = C2D2 (2EFE)
 2410. 0000+wSprite13StateData2XDisplacement = C2D3 (2EFF)
 2411. 0000+wSprite13StateData2MapY = C2D4 (2F00)
 2412. 0000+wSprite13StateData2MapX = C2D5 (2F01)
 2413. 0000+wSprite13StateData2MovementByte1 = C2D6 (2F02)
 2414. 0000+wSprite13StateData2GrassPriority = C2D7 (2F03)
 2415. 0000+wSprite13StateData2MovementDelay = C2D8 (2F04)
 2416. 0001+wSprite13StateData2MovementDelay = C2D9 (2F05)
 2417. 0002+wSprite13StateData2MovementDelay = C2DA (2F06)
 2418. 0003+wSprite13StateData2MovementDelay = C2DB (2F07)
 2419. 0004+wSprite13StateData2MovementDelay = C2DC (2F08)
 2420. 0005+wSprite13StateData2MovementDelay = C2DD (2F09)
 2421. 0000+wSprite13StateData2ImageBaseOffset = C2DE (2F0A)
 2422. 0001+wSprite13StateData2ImageBaseOffset = C2DF (2F0B)
 2423. 0000+wSprite14StateData2WalkAnimationCounter = C2E0 (2F0C)
 2424. 0001+wSprite14StateData2WalkAnimationCounter = C2E1 (2F0D)
 2425. 0000+wSprite14StateData2YDisplacement = C2E2 (2F0E)
 2426. 0000+wSprite14StateData2XDisplacement = C2E3 (2F0F)
 2427. 0000+wSprite14StateData2MapY = C2E4 (2F10)
 2428. 0000+wSprite14StateData2MapX = C2E5 (2F11)
 2429. 0000+wSprite14StateData2MovementByte1 = C2E6 (2F12)
 2430. 0000+wSprite14StateData2GrassPriority = C2E7 (2F13)
 2431. 0000+wSprite14StateData2MovementDelay = C2E8 (2F14)
 2432. 0001+wSprite14StateData2MovementDelay = C2E9 (2F15)
 2433. 0002+wSprite14StateData2MovementDelay = C2EA (2F16)
 2434. 0003+wSprite14StateData2MovementDelay = C2EB (2F17)
 2435. 0004+wSprite14StateData2MovementDelay = C2EC (2F18)
 2436. 0005+wSprite14StateData2MovementDelay = C2ED (2F19)
 2437. 0000+wSprite14StateData2ImageBaseOffset = C2EE (2F1A)
 2438. 0001+wSprite14StateData2ImageBaseOffset = C2EF (2F1B)
 2439. 0000+wSpritePikachuStateData2WalkAnimationCounter = C2F0 (2F1C)
 2440. 0001+wSpritePikachuStateData2WalkAnimationCounter = C2F1 (2F1D)
 2441. 0000+wSpritePikachuStateData2YDisplacement = C2F2 (2F1E)
 2442. 0000+wSpritePikachuStateData2XDisplacement = C2F3 (2F1F)
 2443. 0000+wSpritePikachuStateData2MapY = C2F4 (2F20)
 2444. 0000+wSpritePikachuStateData2MapX = C2F5 (2F21)
 2445. 0000+wSpritePikachuStateData2MovementByte1 = C2F6 (2F22)
 2446. 0000+wSpritePikachuStateData2GrassPriority = C2F7 (2F23)
 2447. 0000+wSpritePikachuStateData2MovementDelay = C2F8 (2F24)
 2448. 0001+wSpritePikachuStateData2MovementDelay = C2F9 (2F25)
 2449. 0002+wSpritePikachuStateData2MovementDelay = C2FA (2F26)
 2450. 0003+wSpritePikachuStateData2MovementDelay = C2FB (2F27)
 2451. 0004+wSpritePikachuStateData2MovementDelay = C2FC (2F28)
 2452. 0005+wSpritePikachuStateData2MovementDelay = C2FD (2F29)
 2453. 0000+wSpritePikachuStateData2ImageBaseOffset = C2FE (2F2A)
 2454. 0001+wSpritePikachuStateData2ImageBaseOffset = C2FF (2F2B)
 2455. 0000+wPartyDataStart = D162 (2F2C)
 2456. 0000+wPartySpecies = D163 (2F2D)
 2457. 0001+wPartySpecies = D164 (2F2E)
 2458. 0002+wPartySpecies = D165 (2F2F)
 2459. 0003+wPartySpecies = D166 (2F30)
 2460. 0004+wPartySpecies = D167 (2F31)
 2461. 0005+wPartySpecies = D168 (2F32)
 2462. 0000+wPartyEnd = D169 (2F33)
 2463. 0000+wPartyMons = D16A (2F34)
 2464. 0000+wPartyMon1HP = D16B (2F35)
 2465. 0001+wPartyMon1HP = D16C (2F36)
 2466. 0000+wPartyMon1BoxLevel = D16D (2F37)
 2467. 0000+wPartyMon1Status = D16E (2F38)
 2468. 0000+wPartyMon1Type1 = D16F (2F39)
 2469. 0000+wPartyMon1Type2 = D170 (2F3A)
 2470. 0000+wPartyMon1CatchRate = D171 (2F3B)
 2471. 0000+wPartyMon1Moves = D172 (2F3C)
 2472. 0001+wPartyMon1Moves = D173 (2F3D)
 2473. 0002+wPartyMon1Moves = D174 (2F3E)
 2474. 0003+wPartyMon1Moves = D175 (2F3F)
 2475. 0000+wPartyMon1OTID = D176 (2F40)
 2476. 0001+wPartyMon1OTID = D177 (2F41)
 2477. 0000+wPartyMon1Exp = D178 (2F42)
 2478. 0001+wPartyMon1Exp = D179 (2F43)
 2479. 0002+wPartyMon1Exp = D17A (2F44)
 2480. 0000+wPartyMon1HPExp = D17B (2F45)
 2481. 0001+wPartyMon1HPExp = D17C (2F46)
 2482. 0000+wPartyMon1AttackExp = D17D (2F47)
 2483. 0001+wPartyMon1AttackExp = D17E (2F48)
 2484. 0000+wPartyMon1DefenseExp = D17F (2F49)
 2485. 0001+wPartyMon1DefenseExp = D180 (2F4A)
 2486. 0000+wPartyMon1SpeedExp = D181 (2F4B)
 2487. 0001+wPartyMon1SpeedExp = D182 (2F4C)
 2488. 0000+wPartyMon1SpecialExp = D183 (2F4D)
 2489. 0001+wPartyMon1SpecialExp = D184 (2F4E)
 2490. 0000+wPartyMon1DVs = D185 (2F4F)
 2491. 0001+wPartyMon1DVs = D186 (2F50)
 2492. 0000+wPartyMon1PP = D187 (2F51)
 2493. 0001+wPartyMon1PP = D188 (2F52)
 2494. 0002+wPartyMon1PP = D189 (2F53)
 2495. 0003+wPartyMon1PP = D18A (2F54)
 2496. 0000+wPartyMon1Level = D18B (2F55)
 2497. 0000+wPartyMon1Stats = D18C (2F56)
 2498. 0001+wPartyMon1Stats = D18D (2F57)
 2499. 0000+wPartyMon1Attack = D18E (2F58)
 2500. 0001+wPartyMon1Attack = D18F (2F59)
 2501. 0000+wPartyMon1Defense = D190 (2F5A)
 2502. 0001+wPartyMon1Defense = D191 (2F5B)
 2503. 0000+wPartyMon1Speed = D192 (2F5C)
 2504. 0001+wPartyMon1Speed = D193 (2F5D)
 2505. 0000+wPartyMon1Special = D194 (2F5E)
 2506. 0001+wPartyMon1Special = D195 (2F5F)
 2507. 0000+wPartyMon2Species = D196 (2F60)
 2508. 0000+wPartyMon2HP = D197 (2F61)
 2509. 0001+wPartyMon2HP = D198 (2F62)
 2510. 0000+wPartyMon2BoxLevel = D199 (2F63)
 2511. 0000+wPartyMon2Status = D19A (2F64)
 2512. 0000+wPartyMon2Type1 = D19B (2F65)
 2513. 0000+wPartyMon2Type2 = D19C (2F66)
 2514. 0000+wPartyMon2CatchRate = D19D (2F67)
 2515. 0000+wPartyMon2Moves = D19E (2F68)
 2516. 0001+wPartyMon2Moves = D19F (2F69)
 2517. 0002+wPartyMon2Moves = D1A0 (2F6A)
 2518. 0003+wPartyMon2Moves = D1A1 (2F6B)
 2519. 0000+wPartyMon2OTID = D1A2 (2F6C)
 2520. 0001+wPartyMon2OTID = D1A3 (2F6D)
 2521. 0000+wPartyMon2Exp = D1A4 (2F6E)
 2522. 0001+wPartyMon2Exp = D1A5 (2F6F)
 2523. 0002+wPartyMon2Exp = D1A6 (2F70)
 2524. 0000+wPartyMon2HPExp = D1A7 (2F71)
 2525. 0001+wPartyMon2HPExp = D1A8 (2F72)
 2526. 0000+wPartyMon2AttackExp = D1A9 (2F73)
 2527. 0001+wPartyMon2AttackExp = D1AA (2F74)
 2528. 0000+wPartyMon2DefenseExp = D1AB (2F75)
 2529. 0001+wPartyMon2DefenseExp = D1AC (2F76)
 2530. 0000+wPartyMon2SpeedExp = D1AD (2F77)
 2531. 0001+wPartyMon2SpeedExp = D1AE (2F78)
 2532. 0000+wPartyMon2SpecialExp = D1AF (2F79)
 2533. 0001+wPartyMon2SpecialExp = D1B0 (2F7A)
 2534. 0000+wPartyMon2DVs = D1B1 (2F7B)
 2535. 0001+wPartyMon2DVs = D1B2 (2F7C)
 2536. 0000+wPartyMon2PP = D1B3 (2F7D)
 2537. 0001+wPartyMon2PP = D1B4 (2F7E)
 2538. 0002+wPartyMon2PP = D1B5 (2F7F)
 2539. 0003+wPartyMon2PP = D1B6 (2F80)
 2540. 0000+wPartyMon2Level = D1B7 (2F81)
 2541. 0000+wPartyMon2Stats = D1B8 (2F82)
 2542. 0001+wPartyMon2Stats = D1B9 (2F83)
 2543. 0000+wPartyMon2Attack = D1BA (2F84)
 2544. 0001+wPartyMon2Attack = D1BB (2F85)
 2545. 0000+wPartyMon2Defense = D1BC (2F86)
 2546. 0001+wPartyMon2Defense = D1BD (2F87)
 2547. 0000+wPartyMon2Speed = D1BE (2F88)
 2548. 0001+wPartyMon2Speed = D1BF (2F89)
 2549. 0000+wPartyMon2Special = D1C0 (2F8A)
 2550. 0001+wPartyMon2Special = D1C1 (2F8B)
 2551. 0000+wPartyMon3Species = D1C2 (2F8C)
 2552. 0000+wPartyMon3HP = D1C3 (2F8D)
 2553. 0001+wPartyMon3HP = D1C4 (2F8E)
 2554. 0000+wPartyMon3BoxLevel = D1C5 (2F8F)
 2555. 0000+wPartyMon3Status = D1C6 (2F90)
 2556. 0000+wPartyMon3Type1 = D1C7 (2F91)
 2557. 0000+wPartyMon3Type2 = D1C8 (2F92)
 2558. 0000+wPartyMon3CatchRate = D1C9 (2F93)
 2559. 0000+wPartyMon3Moves = D1CA (2F94)
 2560. 0001+wPartyMon3Moves = D1CB (2F95)
 2561. 0002+wPartyMon3Moves = D1CC (2F96)
 2562. 0003+wPartyMon3Moves = D1CD (2F97)
 2563. 0000+wPartyMon3OTID = D1CE (2F98)
 2564. 0001+wPartyMon3OTID = D1CF (2F99)
 2565. 0000+wPartyMon3Exp = D1D0 (2F9A)
 2566. 0001+wPartyMon3Exp = D1D1 (2F9B)
 2567. 0002+wPartyMon3Exp = D1D2 (2F9C)
 2568. 0000+wPartyMon3HPExp = D1D3 (2F9D)
 2569. 0001+wPartyMon3HPExp = D1D4 (2F9E)
 2570. 0000+wPartyMon3AttackExp = D1D5 (2F9F)
 2571. 0001+wPartyMon3AttackExp = D1D6 (2FA0)
 2572. 0000+wPartyMon3DefenseExp = D1D7 (2FA1)
 2573. 0001+wPartyMon3DefenseExp = D1D8 (2FA2)
 2574. 0000+wPartyMon3SpeedExp = D1D9 (2FA3)
 2575. 0001+wPartyMon3SpeedExp = D1DA (2FA4)
 2576. 0000+wPartyMon3SpecialExp = D1DB (2FA5)
 2577. 0001+wPartyMon3SpecialExp = D1DC (2FA6)
 2578. 0000+wPartyMon3DVs = D1DD (2FA7)
 2579. 0001+wPartyMon3DVs = D1DE (2FA8)
 2580. 0000+wPartyMon3PP = D1DF (2FA9)
 2581. 0001+wPartyMon3PP = D1E0 (2FAA)
 2582. 0002+wPartyMon3PP = D1E1 (2FAB)
 2583. 0003+wPartyMon3PP = D1E2 (2FAC)
 2584. 0000+wPartyMon3Level = D1E3 (2FAD)
 2585. 0000+wPartyMon3Stats = D1E4 (2FAE)
 2586. 0001+wPartyMon3Stats = D1E5 (2FAF)
 2587. 0000+wPartyMon3Attack = D1E6 (2FB0)
 2588. 0001+wPartyMon3Attack = D1E7 (2FB1)
 2589. 0000+wPartyMon3Defense = D1E8 (2FB2)
 2590. 0001+wPartyMon3Defense = D1E9 (2FB3)
 2591. 0000+wPartyMon3Speed = D1EA (2FB4)
 2592. 0001+wPartyMon3Speed = D1EB (2FB5)
 2593. 0000+wPartyMon3Special = D1EC (2FB6)
 2594. 0001+wPartyMon3Special = D1ED (2FB7)
 2595. 0000+wPartyMon4Species = D1EE (2FB8)
 2596. 0000+wPartyMon4HP = D1EF (2FB9)
 2597. 0001+wPartyMon4HP = D1F0 (2FBA)
 2598. 0000+wPartyMon4BoxLevel = D1F1 (2FBB)
 2599. 0000+wPartyMon4Status = D1F2 (2FBC)
 2600. 0000+wPartyMon4Type1 = D1F3 (2FBD)
 2601. 0000+wPartyMon4Type2 = D1F4 (2FBE)
 2602. 0000+wPartyMon4CatchRate = D1F5 (2FBF)
 2603. 0000+wPartyMon4Moves = D1F6 (2FC0)
 2604. 0001+wPartyMon4Moves = D1F7 (2FC1)
 2605. 0002+wPartyMon4Moves = D1F8 (2FC2)
 2606. 0003+wPartyMon4Moves = D1F9 (2FC3)
 2607. 0000+wPartyMon4OTID = D1FA (2FC4)
 2608. 0001+wPartyMon4OTID = D1FB (2FC5)
 2609. 0000+wPartyMon4Exp = D1FC (2FC6)
 2610. 0001+wPartyMon4Exp = D1FD (2FC7)
 2611. 0002+wPartyMon4Exp = D1FE (2FC8)
 2612. 0000+wPartyMon4HPExp = D1FF (2FC9)
 2613. 0001+wPartyMon4HPExp = D200 (2FCA)
 2614. 0000+wPartyMon4AttackExp = D201 (2FCB)
 2615. 0001+wPartyMon4AttackExp = D202 (2FCC)
 2616. 0000+wPartyMon4DefenseExp = D203 (2FCD)
 2617. 0001+wPartyMon4DefenseExp = D204 (2FCE)
 2618. 0000+wPartyMon4SpeedExp = D205 (2FCF)
 2619. 0001+wPartyMon4SpeedExp = D206 (2FD0)
 2620. 0000+wPartyMon4SpecialExp = D207 (2FD1)
 2621. 0001+wPartyMon4SpecialExp = D208 (2FD2)
 2622. 0000+wPartyMon4DVs = D209 (2FD3)
 2623. 0001+wPartyMon4DVs = D20A (2FD4)
 2624. 0000+wPartyMon4PP = D20B (2FD5)
 2625. 0001+wPartyMon4PP = D20C (2FD6)
 2626. 0002+wPartyMon4PP = D20D (2FD7)
 2627. 0003+wPartyMon4PP = D20E (2FD8)
 2628. 0000+wPartyMon4Level = D20F (2FD9)
 2629. 0000+wPartyMon4Stats = D210 (2FDA)
 2630. 0001+wPartyMon4Stats = D211 (2FDB)
 2631. 0000+wPartyMon4Attack = D212 (2FDC)
 2632. 0001+wPartyMon4Attack = D213 (2FDD)
 2633. 0000+wPartyMon4Defense = D214 (2FDE)
 2634. 0001+wPartyMon4Defense = D215 (2FDF)
 2635. 0000+wPartyMon4Speed = D216 (2FE0)
 2636. 0001+wPartyMon4Speed = D217 (2FE1)
 2637. 0000+wPartyMon4Special = D218 (2FE2)
 2638. 0001+wPartyMon4Special = D219 (2FE3)
 2639. 0000+wPartyMon5Species = D21A (2FE4)
 2640. 0000+wPartyMon5HP = D21B (2FE5)
 2641. 0001+wPartyMon5HP = D21C (2FE6)
 2642. 0000+wPartyMon5BoxLevel = D21D (2FE7)
 2643. 0000+wPartyMon5Status = D21E (2FE8)
 2644. 0000+wPartyMon5Type1 = D21F (2FE9)
 2645. 0000+wPartyMon5Type2 = D220 (2FEA)
 2646. 0000+wPartyMon5CatchRate = D221 (2FEB)
 2647. 0000+wPartyMon5Moves = D222 (2FEC)
 2648. 0001+wPartyMon5Moves = D223 (2FED)
 2649. 0002+wPartyMon5Moves = D224 (2FEE)
 2650. 0003+wPartyMon5Moves = D225 (2FEF)
 2651. 0000+wPartyMon5OTID = D226 (2FF0)
 2652. 0001+wPartyMon5OTID = D227 (2FF1)
 2653. 0000+wPartyMon5Exp = D228 (2FF2)
 2654. 0001+wPartyMon5Exp = D229 (2FF3)
 2655. 0002+wPartyMon5Exp = D22A (2FF4)
 2656. 0000+wPartyMon5HPExp = D22B (2FF5)
 2657. 0001+wPartyMon5HPExp = D22C (2FF6)
 2658. 0000+wPartyMon5AttackExp = D22D (2FF7)
 2659. 0001+wPartyMon5AttackExp = D22E (2FF8)
 2660. 0000+wPartyMon5DefenseExp = D22F (2FF9)
 2661. 0001+wPartyMon5DefenseExp = D230 (2FFA)
 2662. 0000+wPartyMon5SpeedExp = D231 (2FFB)
 2663. 0001+wPartyMon5SpeedExp = D232 (2FFC)
 2664. 0000+wPartyMon5SpecialExp = D233 (2FFD)
 2665. 0001+wPartyMon5SpecialExp = D234 (2FFE)
 2666. 0000+wPartyMon5DVs = D235 (2FFF)
 2667. 0001+wPartyMon5DVs = D236 (3000)
 2668. 0000+wPartyMon5PP = D237 (3001)
 2669. 0001+wPartyMon5PP = D238 (3002)
 2670. 0002+wPartyMon5PP = D239 (3003)
 2671. 0003+wPartyMon5PP = D23A (3004)
 2672. 0000+wPartyMon5Level = D23B (3005)
 2673. 0000+wPartyMon5Stats = D23C (3006)
 2674. 0001+wPartyMon5Stats = D23D (3007)
 2675. 0000+wPartyMon5Attack = D23E (3008)
 2676. 0001+wPartyMon5Attack = D23F (3009)
 2677. 0000+wPartyMon5Defense = D240 (300A)
 2678. 0001+wPartyMon5Defense = D241 (300B)
 2679. 0000+wPartyMon5Speed = D242 (300C)
 2680. 0001+wPartyMon5Speed = D243 (300D)
 2681. 0000+wPartyMon5Special = D244 (300E)
 2682. 0001+wPartyMon5Special = D245 (300F)
 2683. 0000+wPartyMon6Species = D246 (3010)
 2684. 0000+wPartyMon6HP = D247 (3011)
 2685. 0001+wPartyMon6HP = D248 (3012)
 2686. 0000+wPartyMon6BoxLevel = D249 (3013)
 2687. 0000+wPartyMon6Status = D24A (3014)
 2688. 0000+wPartyMon6Type1 = D24B (3015)
 2689. 0000+wPartyMon6Type2 = D24C (3016)
 2690. 0000+wPartyMon6CatchRate = D24D (3017)
 2691. 0000+wPartyMon6Moves = D24E (3018)
 2692. 0001+wPartyMon6Moves = D24F (3019)
 2693. 0002+wPartyMon6Moves = D250 (301A)
 2694. 0003+wPartyMon6Moves = D251 (301B)
 2695. 0000+wPartyMon6OTID = D252 (301C)
 2696. 0001+wPartyMon6OTID = D253 (301D)
 2697. 0000+wPartyMon6Exp = D254 (301E)
 2698. 0001+wPartyMon6Exp = D255 (301F)
 2699. 0002+wPartyMon6Exp = D256 (3020)
 2700. 0000+wPartyMon6HPExp = D257 (3021)
 2701. 0001+wPartyMon6HPExp = D258 (3022)
 2702. 0000+wPartyMon6AttackExp = D259 (3023)
 2703. 0001+wPartyMon6AttackExp = D25A (3024)
 2704. 0000+wPartyMon6DefenseExp = D25B (3025)
 2705. 0001+wPartyMon6DefenseExp = D25C (3026)
 2706. 0000+wPartyMon6SpeedExp = D25D (3027)
 2707. 0001+wPartyMon6SpeedExp = D25E (3028)
 2708. 0000+wPartyMon6SpecialExp = D25F (3029)
 2709. 0001+wPartyMon6SpecialExp = D260 (302A)
 2710. 0000+wPartyMon6DVs = D261 (302B)
 2711. 0001+wPartyMon6DVs = D262 (302C)
 2712. 0000+wPartyMon6PP = D263 (302D)
 2713. 0001+wPartyMon6PP = D264 (302E)
 2714. 0002+wPartyMon6PP = D265 (302F)
 2715. 0003+wPartyMon6PP = D266 (3030)
 2716. 0000+wPartyMon6Level = D267 (3031)
 2717. 0000+wPartyMon6Stats = D268 (3032)
 2718. 0001+wPartyMon6Stats = D269 (3033)
 2719. 0000+wPartyMon6Attack = D26A (3034)
 2720. 0001+wPartyMon6Attack = D26B (3035)
 2721. 0000+wPartyMon6Defense = D26C (3036)
 2722. 0001+wPartyMon6Defense = D26D (3037)
 2723. 0000+wPartyMon6Speed = D26E (3038)
 2724. 0001+wPartyMon6Speed = D26F (3039)
 2725. 0000+wPartyMon6Special = D270 (303A)
 2726. 0001+wPartyMon6Special = D271 (303B)
 2727. 0000+wPartyMonOT = D272 (303C)
 2728. 0001+wPartyMonOT = D273 (303D)
 2729. 0002+wPartyMonOT = D274 (303E)
 2730. 0003+wPartyMonOT = D275 (303F)
 2731. 0004+wPartyMonOT = D276 (3040)
 2732. 0005+wPartyMonOT = D277 (3041)
 2733. 0006+wPartyMonOT = D278 (3042)
 2734. 0007+wPartyMonOT = D279 (3043)
 2735. 0008+wPartyMonOT = D27A (3044)
 2736. 0009+wPartyMonOT = D27B (3045)
 2737. 000A+wPartyMonOT = D27C (3046)
 2738. 000B+wPartyMonOT = D27D (3047)
 2739. 000C+wPartyMonOT = D27E (3048)
 2740. 000D+wPartyMonOT = D27F (3049)
 2741. 000E+wPartyMonOT = D280 (304A)
 2742. 000F+wPartyMonOT = D281 (304B)
 2743. 0010+wPartyMonOT = D282 (304C)
 2744. 0011+wPartyMonOT = D283 (304D)
 2745. 0012+wPartyMonOT = D284 (304E)
 2746. 0013+wPartyMonOT = D285 (304F)
 2747. 0014+wPartyMonOT = D286 (3050)
 2748. 0015+wPartyMonOT = D287 (3051)
 2749. 0016+wPartyMonOT = D288 (3052)
 2750. 0017+wPartyMonOT = D289 (3053)
 2751. 0018+wPartyMonOT = D28A (3054)
 2752. 0019+wPartyMonOT = D28B (3055)
 2753. 001A+wPartyMonOT = D28C (3056)
 2754. 001B+wPartyMonOT = D28D (3057)
 2755. 001C+wPartyMonOT = D28E (3058)
 2756. 001D+wPartyMonOT = D28F (3059)
 2757. 001E+wPartyMonOT = D290 (305A)
 2758. 001F+wPartyMonOT = D291 (305B)
 2759. 0020+wPartyMonOT = D292 (305C)
 2760. 0021+wPartyMonOT = D293 (305D)
 2761. 0022+wPartyMonOT = D294 (305E)
 2762. 0023+wPartyMonOT = D295 (305F)
 2763. 0024+wPartyMonOT = D296 (3060)
 2764. 0025+wPartyMonOT = D297 (3061)
 2765. 0026+wPartyMonOT = D298 (3062)
 2766. 0027+wPartyMonOT = D299 (3063)
 2767. 0028+wPartyMonOT = D29A (3064)
 2768. 0029+wPartyMonOT = D29B (3065)
 2769. 002A+wPartyMonOT = D29C (3066)
 2770. 002B+wPartyMonOT = D29D (3067)
 2771. 002C+wPartyMonOT = D29E (3068)
 2772. 002D+wPartyMonOT = D29F (3069)
 2773. 002E+wPartyMonOT = D2A0 (306A)
 2774. 002F+wPartyMonOT = D2A1 (306B)
 2775. 0030+wPartyMonOT = D2A2 (306C)
 2776. 0031+wPartyMonOT = D2A3 (306D)
 2777. 0032+wPartyMonOT = D2A4 (306E)
 2778. 0033+wPartyMonOT = D2A5 (306F)
 2779. 0034+wPartyMonOT = D2A6 (3070)
 2780. 0035+wPartyMonOT = D2A7 (3071)
 2781. 0036+wPartyMonOT = D2A8 (3072)
 2782. 0037+wPartyMonOT = D2A9 (3073)
 2783. 0038+wPartyMonOT = D2AA (3074)
 2784. 0039+wPartyMonOT = D2AB (3075)
 2785. 003A+wPartyMonOT = D2AC (3076)
 2786. 003B+wPartyMonOT = D2AD (3077)
 2787. 003C+wPartyMonOT = D2AE (3078)
 2788. 003D+wPartyMonOT = D2AF (3079)
 2789. 003E+wPartyMonOT = D2B0 (307A)
 2790. 003F+wPartyMonOT = D2B1 (307B)
 2791. 0040+wPartyMonOT = D2B2 (307C)
 2792. 0041+wPartyMonOT = D2B3 (307D)
 2793. 0000+wPartyMonNicks = D2B4 (307E)
 2794. 0001+wPartyMonNicks = D2B5 (307F)
 2795. 0002+wPartyMonNicks = D2B6 (3080)
 2796. 0003+wPartyMonNicks = D2B7 (3081)
 2797. 0004+wPartyMonNicks = D2B8 (3082)
 2798. 0005+wPartyMonNicks = D2B9 (3083)
 2799. 0006+wPartyMonNicks = D2BA (3084)
 2800. 0007+wPartyMonNicks = D2BB (3085)
 2801. 0008+wPartyMonNicks = D2BC (3086)
 2802. 0009+wPartyMonNicks = D2BD (3087)
 2803. 000A+wPartyMonNicks = D2BE (3088)
 2804. 000B+wPartyMonNicks = D2BF (3089)
 2805. 000C+wPartyMonNicks = D2C0 (308A)
 2806. 000D+wPartyMonNicks = D2C1 (308B)
 2807. 000E+wPartyMonNicks = D2C2 (308C)
 2808. 000F+wPartyMonNicks = D2C3 (308D)
 2809. 0010+wPartyMonNicks = D2C4 (308E)
 2810. 0011+wPartyMonNicks = D2C5 (308F)
 2811. 0012+wPartyMonNicks = D2C6 (3090)
 2812. 0013+wPartyMonNicks = D2C7 (3091)
 2813. 0014+wPartyMonNicks = D2C8 (3092)
 2814. 0015+wPartyMonNicks = D2C9 (3093)
 2815. 0016+wPartyMonNicks = D2CA (3094)
 2816. 0017+wPartyMonNicks = D2CB (3095)
 2817. 0018+wPartyMonNicks = D2CC (3096)
 2818. 0019+wPartyMonNicks = D2CD (3097)
 2819. 001A+wPartyMonNicks = D2CE (3098)
 2820. 001B+wPartyMonNicks = D2CF (3099)
 2821. 001C+wPartyMonNicks = D2D0 (309A)
 2822. 001D+wPartyMonNicks = D2D1 (309B)
 2823. 001E+wPartyMonNicks = D2D2 (309C)
 2824. 001F+wPartyMonNicks = D2D3 (309D)
 2825. 0020+wPartyMonNicks = D2D4 (309E)
 2826. 0021+wPartyMonNicks = D2D5 (309F)
 2827. 0022+wPartyMonNicks = D2D6 (30A0)
 2828. 0023+wPartyMonNicks = D2D7 (30A1)
 2829. 0024+wPartyMonNicks = D2D8 (30A2)
 2830. 0025+wPartyMonNicks = D2D9 (30A3)
 2831. 0026+wPartyMonNicks = D2DA (30A4)
 2832. 0027+wPartyMonNicks = D2DB (30A5)
 2833. 0028+wPartyMonNicks = D2DC (30A6)
 2834. 0029+wPartyMonNicks = D2DD (30A7)
 2835. 002A+wPartyMonNicks = D2DE (30A8)
 2836. 002B+wPartyMonNicks = D2DF (30A9)
 2837. 002C+wPartyMonNicks = D2E0 (30AA)
 2838. 002D+wPartyMonNicks = D2E1 (30AB)
 2839. 002E+wPartyMonNicks = D2E2 (30AC)
 2840. 002F+wPartyMonNicks = D2E3 (30AD)
 2841. 0030+wPartyMonNicks = D2E4 (30AE)
 2842. 0031+wPartyMonNicks = D2E5 (30AF)
 2843. 0032+wPartyMonNicks = D2E6 (30B0)
 2844. 0033+wPartyMonNicks = D2E7 (30B1)
 2845. 0034+wPartyMonNicks = D2E8 (30B2)
 2846. 0035+wPartyMonNicks = D2E9 (30B3)
 2847. 0036+wPartyMonNicks = D2EA (30B4)
 2848. 0037+wPartyMonNicks = D2EB (30B5)
 2849. 0038+wPartyMonNicks = D2EC (30B6)
 2850. 0039+wPartyMonNicks = D2ED (30B7)
 2851. 003A+wPartyMonNicks = D2EE (30B8)
 2852. 003B+wPartyMonNicks = D2EF (30B9)
 2853. 003C+wPartyMonNicks = D2F0 (30BA)
 2854. 003D+wPartyMonNicks = D2F1 (30BB)
 2855. 003E+wPartyMonNicks = D2F2 (30BC)
 2856. 003F+wPartyMonNicks = D2F3 (30BD)
 2857. 0040+wPartyMonNicks = D2F4 (30BE)
 2858. 0041+wPartyMonNicks = D2F5 (30BF)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top