Jedr1s

Untitled

Oct 19th, 2021
928
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Opis zadania
 2. Napisz program, który wyznaczający średnią arytmetyczną trzech.
 3.  
 4. Wejście
 5. Na wejściu podane są trzy liczby typu double.
 6.  
 7. Wyście
 8. Na wyjściu program ma zwracać średnią arytmetyczną wprowadzonych liczb.
 9.  
 10. #include <iostream>
 11. using namespace std;
 12. int main()
 13. {
 14. double a, b, c, w;
 15. cin >> a;
 16. cin >> b;
 17. cin >> c;
 18. w=(a+b+c)/3;
 19. cout << w;
 20. return 0;
 21. }
 22.  
 23.  
 24. Opis zadania
 25. Napisz program, który oblicza wartość bezwzględną liczby
 26.  
 27. Wejście
 28. Na wejściu podana jest jedna liczba typu double.
 29.  
 30. Wyście
 31. Na wyjściu program ma zwracać wartość bezwzględną podanej liczby
 32.  
 33. #include <iostream>
 34. using namespace std;
 35. int main()
 36. {
 37.     double a;
 38.     cin >> a;
 39.     if (a>=0)
 40.         {
 41.             cout << a;
 42.         }
 43.     else
 44.         {      
 45.             cout << -(a);
 46.         }
 47.     return 0;
 48. }
 49.  
 50. Opis zadania
 51. Napisz program, który sprawdza czy podana liczba całkowita jest parzysta.
 52.  
 53. Wejście
 54. Na wejściu podana jest jedna liczba typu int.
 55.  
 56. Wyście
 57. Na wyjściu program ma zwracać napis:
 58.  
 59. parzysta - jeśli liczba jest parzysta
 60. nieparzysta - jeśli liczba jest nieparzysta
 61.  
 62. #include <iostream>
 63. using namespace std;
 64. int main()
 65. {
 66. int a, p;
 67. cin >> a;
 68. p=a%2;
 69. if (p==0)
 70. {
 71. cout << "parzysta";
 72. }
 73. else
 74. {
 75. cout << "nieparzysta";
 76. }
 77. return 0;
 78. }
 79.  
 80. Opis problemu
 81. Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia dwie liczby całkowite i sprawdza mają ten sam znak.
 82.  
 83. Wejście
 84. Na wejściu znajdują się dwie liczby typu int z zakresu od -1000000 do 1000000.
 85.  
 86. Wyjście
 87. Na wyjściu znajduje znak:
 88.  
 89. "T" - jeśli obie liczby mają ten sam znak,
 90.  
 91. "N" - jeśli obie liczby mają przeciwny znak,
 92.  
 93. #include <iostream>
 94. using namespace std;
 95. int main()
 96. {  
 97.     int a, b;
 98.     cin >> a;
 99.     cin >> b;
 100.     if (((a>=0)&&(b>=0))||((a<0)&&(b<0)))
 101.     {
 102.         cout << "T";
 103.     }
 104.     else
 105.     {      
 106.         cout << "N";
 107.     }
 108.     return 0;
 109. }
 110.  
 111. Opis problemu
 112. Napisz program, który sprawdza czy podany rok jest przestępny.
 113.  
 114. Wejście
 115. Na wejściu znajduje się liczba typu int
 116.  
 117. Wyjście
 118. Na wyjściu należy wypisać znak "T" jeśli podany rok jest przestępny, lub "N" jeśli nie.
 119.  
 120. #include <iostream>
 121. using namespace std;
 122. int main()
 123. {
 124.     int a;
 125.     cin >> a;
 126.     if(((a % 4 == 0) && (a % 100 != 0)) || (a % 400 == 0))
 127.         {
 128.             cout << "T";
 129.         }
 130.     else
 131.         {
 132.             cout << "N";
 133.         }
 134.     return 0;
 135. }
 136.  
 137.  
 138. Opis problemu
 139. Napisz program, który sprawdza czy trzy liczby mogą być długościami boków trójkąta.
 140.  
 141. Wejście
 142. Na wejściu znajdują się trzy nieujemne liczby typu double
 143.  
 144. Wyjście
 145. Na wyjściu należy wypisać znak:
 146.  
 147. "T" - jeśli podane liczby mogą być długościami boków trójkąta
 148. "N" - jeśli podane liczby nie mogą być długościami boków trójkąta
 149.  
 150.  
 151. #include <iostream>
 152. using namespace std;
 153. int main()
 154. {
 155. double a, b, c;
 156. cin >> a;
 157. cin >> b;
 158. cin >> c;
 159. if((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a))
 160. {
 161. cout << "T";
 162. }
 163. else
 164. {
 165. cout << "N";
 166. }
 167. return 0;
 168. }
RAW Paste Data