SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 17th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Визначити тип для представлення книги в магазині.Книга характеризується автором,
 2. //назвою і ціною.Автор і назва можуть повторюватися.В класі крім необхідних методів визначити
 3. //конструктор за замовченням та конструктор з параметрами, функції введення та виведення.Дані містяться у файлі.
 4. //А.Ввести дані про 8 книг.Вивести їх посортованими за автором.
 5. //Б.Видрукувати назви книжок, ціна яких лежить в межах від 50 до 100 гр.Знайти сумарну вартість книжок вказаного автора.
 6. //В.Знайти книжку вказаної назви з мінімальною ціною.Вивести середню ціну на цю книжку вказаної назви.
 7. //Г.Перемістити книги в інший масив(по одній для кожного автора) з максимальною ціною.
 8. //Провести переоцінку цих книг на вказаний %.Видрукувати цей масив.
 9.  
 10. #include <iostream>
 11. #include <string>
 12. #include <fstream> //Бібліотека для вводу з файлу
 13. using namespace std;
 14.  
 15. class Book {
 16. private:
 17.     string BookName, author;
 18.     int price;
 19. public:
 20.     Book() : BookName(""), author(""), price(0) {} //Конструктор без параметрів(Конструктор за замовчуванням)
 21.      Book(string valueName, string valueAuthor, int valuePrice) { //Конструктор з параметрами
 22.          BookName = valueName;
 23.          author = valueAuthor;
 24.          price = valuePrice;
 25.      }
 26.  
 27.      void input(istream &in) {
 28.          in >> BookName >> author >> price;
 29.      }
 30.      void output(ostream &out) {
 31.          out << BookName << " " << author << " " << price << endl;
 32.      }
 33.      string getAuthor()const {
 34.          return author;
 35.      }
 36.      string getName()const {
 37.          return BookName;
 38.      }
 39.      int getPrice()const {
 40.          return price;
 41.      }
 42. };
 43.  
 44. void sort(Book *mass, int n) {
 45.     Book temp;
 46.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 47.         for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
 48.             if (mass[j].getAuthor() > mass[j + 1].getAuthor()) {
 49.                 temp = mass[j];
 50.                 mass[j] = mass[j + 1];
 51.                 mass[j + 1] = temp;
 52.             }
 53.         }
 54.     }
 55. }
 56. void print(Book*mass, int n, ostream &out) {
 57.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 58.         if (mass[i].getPrice() >= 50 && mass[i].getPrice() <= 100) {
 59.             mass[i].output(out);
 60.         }
 61.     }
 62. }
 63.  
 64. void summary(Book *mass, int n, ostream &out) {
 65.     string myAuthor;
 66.     cin >> myAuthor;
 67.     int sum = 0;
 68.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 69.         if (mass[i].getAuthor() == myAuthor) {
 70.             for (int j = 0; j < n - 1; j++) {
 71.                 if (mass[i].getAuthor() == mass[j + 1].getAuthor()) {
 72.                     sum = mass[i].getPrice() + mass[j + 1].getPrice();
 73.                 }
 74.             }
 75.         }
 76.     }
 77.     out << sum << endl;
 78. }
 79.  
 80. int main() {
 81.     int n;
 82.     cin >> n;
 83.     ifstream in("book.txt");
 84.     Book*mass = new Book[n];
 85.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 86.         mass[i].input(in);
 87.     }
 88.     sort(mass, n);
 89.     ofstream out("result.txt");
 90.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 91.         mass[i].output(out);
 92.     }
 93.     out << "---------------------------------------------------" << endl;
 94.     print(mass, n, out);
 95.     out << "---------------------------------------------------" << endl;
 96.     summary(mass, n, out);
 97.     in.close();
 98.     out.close();
 99. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top