rootuss

6 zadanie

Mar 30th, 2020
698
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ljmp start
 2. org 0100h
 3.  
 4. start:
 5.     ; wpisanie dziesieciu wartosci
 6.     mov a,#03h
 7.     mov dptr,#3000h
 8.     movx @dptr,a
 9.    
 10.     mov a,#02h
 11.     inc dptr
 12.     movx @dptr,a
 13.    
 14.     mov a,#02h
 15.     inc dptr;
 16.     movx @dptr,a
 17.    
 18.     mov a,#08h
 19.     inc dptr
 20.     movx @dptr,a
 21.    
 22.     mov a,#06h
 23.     inc dptr
 24.     movx @dptr,a
 25.    
 26.     mov a,#01h
 27.     inc dptr
 28.     movx @dptr,a
 29.    
 30.     mov a,#07h
 31.     inc dptr
 32.     movx @dptr,a
 33.    
 34.     mov a,#04h
 35.     inc dptr
 36.     movx @dptr,a
 37.    
 38.     mov a,#09h
 39.     inc dptr
 40.     movx @dptr,a
 41.    
 42.     mov a,#03h
 43.     inc dptr
 44.     movx @dptr,a
 45.  
 46.     mov dptr,#03000h        ; zapis do dprt miejsca w pamieci z poczatkiem tablocy
 47.    
 48.     movx a,@dptr            ; wartosc z komorki pamieci, na która wzkazuje teraz dptr bedzie nowym
 49.     mov r6, a               ; 1) minimum
 50.     mov r7, a               ; 2) maksimum
 51.    
 52.     inc dptr                ; przejscie do kolejnego elementu tablicy (komórki pamieci)   
 53.    
 54.     mov r0,#9               ; iterator petli (r0)
 55.    
 56. petla:                 
 57.     movx a,@dptr            ; wartosc z komorki pamieci, na która wzkazuje teraz dptr bedzie zapisana w akumulatorze              
 58.     mov r2,a                ; zapis powyzszej wartosci do r2       
 59.     inc dptr                ; przejscie do kolejnego elementu tablicy (komórki pamieci)           
 60.    
 61. ;------------MAX------------   
 62.     mov a,r7                ; zapis do akumulatora aktualnego maksimum
 63.     subb a,r2               ; wykonanie odjecia: aktuane maksimum - aktualnie przetwarzana wartosc
 64.     mov a,#00h         
 65.     addc a,#00h             ; jesli ta rozniza bedzie ujemna to mamy zapozyczenie
 66.                             ; czyli inczej mówiac nowy element jest wiekszy niz aktualne maksimum
 67.     jnz zmien_max           ; wtedy zmianiamy maksimum w r7
 68. ;---------------------------       
 69.     powrot1:
 70.    
 71. ;------------MIN------------   
 72.     mov a,r2                ; zapis aktualnie przetwarzanej liczby do akumulatora
 73.     subb a,r6               ; wykonanie odjecia: aktualnie przetwarzanej wartosci - aktualne minimum
 74.     mov a,#00h         
 75.     addc a,#00h             ; jesli ta rozniza bedzie ujemna to mamy zapozyczenie
 76.                             ; czyli inczej mówiac nowy element jest mniejszy niz aktualne minimum
 77.     jnz zmien_min           ; wtedy zmianiamy minimum w r6
 78. ;---------------------------
 79.     powrot2:
 80.    
 81.     dec r0                  ; zmniejszenie licznika
 82.     mov a,r0                ; zapis wartosci licznika w akumulatorze   
 83.     jnz petla               ; dopoki akumulator jest wiekszy od 0 (wlasciwie !=0) to
 84.                                 ;przechodzimy do ponownego wywolania petli
 85.                                
 86.     jz przejdz_na_koniec_programu ; jesli a==0 to przejscie na koniec programu
 87.  
 88.  
 89.     zmien_max:              ; wykonanie zmiany maksimum w r7
 90.         mov a,r2
 91.         mov r7, a    
 92.         jnz powrot1         ; powrot do petli
 93.    
 94.     zmien_min:              ; wykonanie zmiany minimum w r6
 95.         mov a,r2
 96.         mov r6, a
 97.         jnz powrot2         ; powrot do petli  
 98.    
 99.     przejdz_na_koniec_programu:
 100.    
 101.     nop
 102.     nop
 103.     nop
 104.  end start
RAW Paste Data